Васил Славов

Славов, Васил Атанасов (София, 25.02.1958). Син на писателя Атанас Славов, майка му – Елисавета Арнаудова, е оркестрант в Софийската филхармония. Завършва гимназия в София (1976) и английска филология (със специализация по стара английска литература) в Софийския университет (1983). Специализира в Писателската програма (поезия и литературна критика) на Държавния университет на Пенсилвания, САЩ (1997–1998). Емигрира в САЩ през 1989. Живее в Питсбърг, Пенсилвания.

Първите публикации на В. Славов са стихове в сп. „Пламък“ (1984). А стихосбирката „Спомен за потоп“ (излязла през 1989 в „Профиздат“ под редакцията на Георги Борисов) е неговият литературен дебют. До заминаването си за САЩ през 1989 печата стихотворения, преводи и литературна критика в литературните издания в България. Участва с публикации в първите броеве на списанията „Мост“ и „Нава“, после на „Литературен вестник“. Поканен е за редактор в първото независимо Издателство на Съюза на демократичните сили „Мисъл“ – заедно с Борис Христов, Румен Леонидов, Георги Борисов, Едвин Сугарев. От САЩ продължава да сътрудничи на културната и литературната периодика – в. „Литературен вестник“, „Литературен форум“, „Век 21“, „Култура“, „Демокрация“, „Знаме“ (вестника на Демократическата партия, в който редакторът Славимир Генчев публикува негови „драски“ от Америка – есета за Ню Йорк, Вашингтон и др.). Един от първите членове на учреденото през 1990 Сдружение на приятелите на САЩ в България.

В САЩ Славов работи с писателите Любомир Канов, Ванцети Василев, скулптора Атанас Згалевски и десетки творци от средите на българската емиграция там. Продължава да издава и представя книгите си в България в съвместна работа с редакторите си Борис Христов, Румен Леонидов, Пенка Ватова. Публикува авторски стихове, писани на английски език, в “Poetry Magazine” (САЩ), “Decanto” (Великобритания). От началото на 2018 активно съдейства за възстановяването и популяризирането на Лигата на българските писатели в САЩ и по света, член е на нейния Управителен съвет. Участва в представянето на български автори и творчеството им пред българската диаспора в САЩ. Работи за запазването на литературното наследство на писателите и поетите емигранти. Негови стихове са включени в първата антология на български поети в САЩ след 1989 – “Window on the Black Sea” (1992), в алм. „Любослов“ (издание на Лигата).

Образността и целият заряд на поетическото творчество на В. Славов го свързват с поколението на 80-те и с неговия поетически наставник и близък приятел Борис Христов. Съпротивата срещу застоялите времена, бунтът срещу идеологическата фразеология, съчетанието на ирония, самоирония и тънък лиризъм, богатата метафоричност на стиховете му и препратките към културата извън затворените пространства на социалистическия лагер отличават ранната му поезия (стихосб. „Спомен за потоп“, „Бич Божи“). Заминаването му в емиграция, току-що дебютирал, по начин, познат и от развитието на творци от други емигрантски вълни, го оставя свързан завинаги с тази поетика и образност.

Озовал се далече от литературното всекидневие на родината, той опазва и развива духовния си ресурс, който му подсказва, че творенето е дар и ценност, че то иде от сливането на небесно и земно и не бива да се прахосва в човешките делници. Това разбиране на Славов за поетическото изкуство се чете в стихове от почти всичките му книги, писани отвъд Атлантика. Отличителни за тях са вълненията на поета за пътя и пътищата на човека от раждането до смъртта и отвъд нея, от Бога и към Бога; за тръгването към новите земи и безразличните градове и за завръщането, за мъжките друмища, за пътя към Ада, до облаците, до края на земята, до бряг, където никой никого не чака, за пътя към любовта и любимата жена и оставането в тази любов (стихосб. „Звяр“, „Американа“, „Следверие“). Друг често повтарящ се мотив е мотивът за самотността и копнежа по споделеност, който преминава през времето (за да стигне назад до родовите корени) и пространството (тънките нишки, прехвърлящи океана, за да свържат лирическия аз с родния град, с родната Витоша, с улицата и родния дом). С него е свързано едно често срещащо се образно предпочитание на В. Славов – зооморфното изобразяване на човека в неравния му и самотен земен път: в образите на звяра (една от стихосбирките му е озаглавена „Звяр“) с вариант зверчето (в първата му книга), вълка, хиената, лисицата, различни птици, китове и др. От тези стихове се излъчва разбирането за родството, единението и едносъдбовността на човек и природа, на Бог и човек. Стихът на В. Славов е и класически ритмичен, понякога с накъсан ритъм, издаващ характерната задъханост и нетърпение да се изкажат вълненията на сърцето, и свободен, в който са построени много творби от всичките му стихосбирки.

Трите книги с проза – двата сборника с разкази „Фургоните на Адамсбърг“ (1998) и „Тунелите на Галицин“ (2001), и новелата „Записки на препарирания“ (2001) – показват от друг ъгъл творческата енергия на В. Славов. И трите са белязани от автобиографизъм, реализиран с постмодернистично смесване и преплитане на мемоарно-документално и фикционално. (Авто)биографичният разказ е за излишния човек, за прокудените, лишените от избор по рождение. Творбите са пълни с образи на светли личности, хора с имена, дръзнали да потърсят път към светлата част на живота; и на безименни – обикновени малодушници и страхливци, безгръбначни служители на лъжата и насилието. Провокирани са от личната история на писателя, в родината дълго носил печата на отхвърления, а после поел съдбата си на емигрант второ поколение.

Васил Славов е носител на награди в различни национални конкурси за поезия: Биньо Иванов (2012, 2015, 2020), Христо Фотев (2016), Дамян Дамянов (2018).

 

Пенка Ватова

 

Книги от Васил Славов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Спомен за потоп стихотворения1989
Бич божи стихотворения1992
Фургоните на Адамсбърг разкази1998
Записки на Препарирания2001
Тунелите на Галицин2001
7 часа слънце2004
Американастихове2010
Звярстихове2014
Следвериестихове2017