Гео Милев

Гео Милев. ; Държател: Национална библиотека  „Св. св. Кирил и Методий“
Кратка информация
Име Георги Милев Касабов
Познат катоГео Милев
Роден
гр. Раднево
Починал
гр. София
Жанровепоеми, рецензии, статии, стихотворения
ИзданияВезни, Звено, Листопад, Пламък
Направления и кръговеКръгът около сп. „Пламък“

Гео Милев (псевд. на Георги Милев Касабов) (Раднево, 15.01.1895 – София, след 15.05.1925). Милев започва да пише от малък, като ученик в Старозагорската гимназия издава ръкописни вестници, пише стихове и превежда от руски. Следва романска филология в Софийския университет (1911–1912) и продължава образованието си в Лайпциг (1912–1914), където слуша лекции по философия и театрално изкуство и пише дисертация за Рихард Демел. През дек. 1913 в сп. „Листопад“ публикува „Литературно-художествени писма от Германия“. През 1914 пребивава за известно време в Лондон, където се запознава с белгийския поет Емил Верхарн, оказал влияние върху творчеството му. Участва в Първата световна война на бойното поле при Дойран, където на 29 апр. 1917 е тежко ранен в черепа и загубва дясното си око. През февруари1918 заминава за Берлин, където остава до март 1918; в този период се свързва с немски писатели и художници експресионисти, сътрудничи на експресионистичното сп. „Акцион“. След завръщането си се установява в София, където издава сп. „Везни“ (1919–1922), основната трибуна на експресионизма в България. Под влияние на събитията от 1922–1923 възгледите му еволюират към левия експресионизъм и активизма, което личи от текстовете му в сп. „Пламък“, започнало да излиза през януари 1924. Заради поемата „Септември“ кн. 7–8 на „Пламък“ е конфискувана, а Милев е даден под съд. През януари 1925 списанието е забранено. На 14 май 1925 Милев е осъден по ЗЗД на една година затвор. На 15 май е арестуван и изчезва безследно. Установено е, че е зверски убит от профашистки формирования и заровен в общ гроб в Илиянци.

Милев е сред най-ярките фигури на българската литература, еднакво значим като поет, критик и пропагандатор на авангардното изкуство. Още първата му стихосбирка „Жестокият пръстен“ (1920) радикализира до крайност конфликта между аза и реалността – и в този смисъл стои на ръба между символизма и експресионизма. Сроден е случаят с поемата „Панихида за поета П. К. Яворов“ (1922), писана още през 1914. В нея Милев разгръща концептуално Славейковата представа за творческата личност, но я въздига на ново емоционално и образно равнище. Важен момент от развитието на Милев е „Иконите спят“ (1922), свързана с авангардисткия афинитет към първобитното и варварското – и ползваща фолклора като територия, в която страстите и митологемите битуват в своя чист, непокварен вид. В поемата „Ад“, писана през 1922, са най-пряко изразени основните принципи на експресионизма: динамиката, фрагментарността, драстично контрастиращата метафорика, гротескните метаморфози на митологичните схеми, рязкото отхвърляне на традицията. Сродни по дух са и неговите поеми в проза от „Експресионистично календарче“ и „Грозни прози“. Несъмнен връх в неговото творчество е поемата „Септември“, в която концептуално е синтезирано всичко, което поетът е научил от контактите си с модерното изкуство. Апокалиптичната образност тук служи като посредник между земното и небесното, сетивното и духовното, битовото и универсалното. Нейната цялост е издържана в емоноционално-експресивен план – без да следва нишката на събитията, тя внушава тяхното екстазно опияняващо въздействие, мащабност и трагичен патос. Вмъкнатите митологеми и култ. реминисценции имат вече не пародиен, а универсален смисъл – чрез тях трагизмът на българския бунт се превръща във вечен бунт срещу авторитаризма и насилието.

Милев е един от най-оригиналните критици и публицисти в българската литература. Автор е на стотици статии и рецензии, някои от които – „Модерната поезия“, „Против реализма“, „Фрагментът“, „Небето“ и др., имат открито манифестен характер и са определящи за развитието на авангардната литература от 20-те години. От особено значение е статията му „Поезията на младите“, в която Милев подлага на унищожителна критика клиширания късен символизъм. Автор е на изключително остри публицистични текстове като „Българският народ днес“, „И свет во тме светится“ и др., впечатляващи със своята гражданска доблест и духовна наситеност.

Милев е и един от най-добрите български преводачи – превежда хиляди страници от англ., нем., руски, фр. ез. Класически са преводите му на Шекспировите „Хамлет“ и „Макбет“, на поезията на Верхарн, Метерлинк, Демел и др.

Негови творби са превеждани на алб., араб., белорус., виетн., грц, исп., ит., кит., нем., норв., пол., порт., рум., рус., сърбохърв., тур., унг., фр., чеш., яп. и др. ез.

Други псевд.: Д-р Григор Касиев, Ратибор, Р. Слатанов и др.

 

Едвин Сугарев (текст и библиография)

Книги от Гео Милев

ЗаглавиеЖанровеГодина
При животнитестихове за деца1913
Ръководство за изучаване на немския език без учител1916
Театрално изкуствостатии, студии1919 (1942 (с подзаглавие Студии, статии и критики))
Жестокият пръстен / Състав. Леда Милевастихове1920 (2002, 2010 (фототип. изд.))
Експресионистично календарче за 1921 1921
Антология на жълтата роза : Лирика на злочестата любовлирика1922 (2005)
Иконите спят : 5 вариации на нар. песни песни1922 (2010 (фототип. изд.))
Панихида за поета П. К. Яворов : Написана в края на 1914 в Лайпциг 1922 (1924, 2013 (фототип. изд.))
Алманах "Везни" 1923
Кръщение с огън и дух : Револ. антология1923 (1945)
Септемврипоеми1924 (1944 (2 изд.), 1944 (3 изд.), 1948, 1955 (Ред. Лиляна Илиева ; [С уводна статия от Ал. Пешев], 1964 ([Ред. Тихомир Тихов), 1983 (фототип изд. [С предг. от] Рашко Стойков))
Антология на българската поезия1925 (1995, 2005)
Кагсагсуг : Ескимоска приказка приказки1926
Юначното ескимосче1926 (1933)
Избрани произведения : В 6 тома : Т. 1: Антология на жълтата роза1939
Избрани произведения : В 6 тома :Т. 2: Избрани произведения1940
Избрани произведения : В 6 тома : Т. 3: Антология на българската поезия1940
Избрани произведения : В 6 тома : Т. 4. ч. 1 - 2: Антология на червената роза : Лириката на възторжената любов и копнеж : Омар Хайам ; Рубайят ; Мъдростта на виното и любовта1940
Немско-български речник 1940
Избрани произведения : В 6 тома : Т. 5: Български литературни портрети1941
Сборник от ориг. и прев. стихотворения, приказки и разкази за деца / Гео Милев ; Под ред. на Мила Гео Милева, Филип Чипевприказки, разкази, стихотворения1941
Избрани произведения : В 6 тома : Т. 6: Стихове в прозастихотворения в проза1942
Стихове в проза стихове, проза 1942
За деца : Сборник от оригинални и преводни стихотворения, приказки и разкази за децаприказки, разкази, стихотворения1945
Пълно събрание [на] съчиненията : [Т. 1] : Антологична серия на лиричните рози. Кн. 1 Антология на жълтата роза /Под ред. на Мила Г. Милева1947
Избрани произведения / Под ред. на Георги Цанев и др. ; Предг. и бел. от Георги Цанев1950 (1955)
Septembre / Vers. fr. de Leontine Kouyoumdjiiskaпоеми1950 (1971)
В горатастихотворения1954
Избрани произведения / Под ред. на Веселин Андреев ; Предг. Николай Попов1960
Септември / [С предг. от Г. Марков]поеми1961 (1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 (9 изд.), 1971 (10 изд.), 1973, 1974, 1975)
September / Transl. from the bulg. [с предг.] by Peter Tempest ; Ill. by Boris Angheloushev.поеми1961
Литературен архив : В 3 тома : Т. 2: Гео Милев / Всъпит. статия, публикация и комент. Георги Марков ; Отг. ред. Пантелей Зарев, Соня Баевапублицистика1964
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 1: Поеми ; Стихотворения ; Преводи / Гео Милев ; Под ред. на Георги Марков, Леда Милева ; Предг. и бел. Георги Марков.поеми, стихотворения1965
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 2: Статии ; Писма / Под ред. на Георги Марков, Леда Милева ; Предг. и бел. Георги Марковписма, статии1965
Борко и Бърборка1967
Eylul : Destan / Turkc. cev. Fahri Erdinc ; [С предг. от I. Rasidof]1967
Septiembre / Trad. [от бълг.] de Pedro de Oraa ; [С предг. от Veselin Andreev]поеми1971
September / Dt. Nachdichtung von Martin Remane ; Ubers. von Norbert Randow ; [Предг. Georgi Markov]поеми1973
Съчинения : В 3 т. : Т. 1: Поеми. Стихотворения. Преводи / [С предг. от Георги Марков]поеми, стихотворения1975
Съчинения : В 3 т. :Т. 2: Ранни статии, Театрално изкуство, Списание "Везни" / Под ред. на Георги Марков, Леда Милевастатии1976
Съчинения : В 3 т. : Т. 3: Българска литература - творци и проблеми : Списание Пламък : Писма / Гео Милев ; Под ред. на Георги Марков, Леда Милеваписма1976
Зов / Подбор и ред. [с предг. от] Иван Сарандев поеми, стихотворения1980
Избрани преводи / Подбор на Леда Милева и Николай Попов ; [С предг. и послесл. от Николай Попов]1980
Стихотворения ; Поеми ; Критика / Под ред. на Камен Зидаровпоеми, стихотворения1980
Septemvris : Epilogi piimaton ke pezon / Metafrasi apo ta vulgarika Milko Tsonef ; Epilogi, apodosi, epimelia Elli Peoniduпоеми1981
The road to freedom / Transl. from the Bulg. [на англ. ез.] by Ewald Osersпоеми1983
September / Vert. & naw. Mon Detrez1984
Избрани творби / Подб. и предг. Веселин Андреев ; Бел. и прил. Валери Стефанов1985
Музикантистихове за деца1986
Поезия и критика / Предг., състав., прил. Виолета Русевапоезия, публицистика1992 (1999, 2006 (със заглавие Поезия ; Публицистика ))
Поезия и публицистика / Предг., състав. и прил. Виолета Русевапоезия, публицистика1995 (1996, 1998)
Произведения : В 2 т. : Т. 1: Гео Милев - поетът / [С предг. от Иван Гранитски]есета, поезия, публицистика1995
Произведения : В 2 т : Т. 2: Гео Милев - рисува / Под ред. на Леда Милева и дралбуми1995
Патарак и рибок : [Поема за деца]поеми1998 (2011 (с подзаглавие : стихотворения и приказки))
Гео Милев за деца / Ред., [послесл.] Леда Милеваприказки, стихотворения1999
Везни : Лит.-худож. списание 1919-1922 ; Алманах Везни : Лит. сб. 1923 / Ред. от Гео Милев1999
Ден на гнева / Състав. с предг. Валери Стефанов2001
Пътят на свободата : поезия, преводи, критика, публицистика, писма, рисунки, автопортрети, художниците около "Везни" и "Пламък" / [Състав. Леда Милева] ; [под. ред. на Леда Милева ... и др.]писма, поезия, публицистика2002
Избрани творби / Състав., бел. Олга Попова ; Предг. Иван Инев2003
Избрани съчинения : В 5 т. : Т. 1: Слънчогледите погледнаха слънцето / Ред. кол. Леда Милева и др.поеми, стихотворения, стихотворения в проза2006
Избрани творби2007
Избрани съчинения : В 5 т. : Т. 2: Всяко изкуство е експресионизъм : Ранни статии ; Списание Везни и Алманах Везни - критика, публицистика, автопортрети, художници модернисти ; За един нов театър / Ред. кол. Леда Милева и др. статии2007
Съчинения : В 5 т. : Т. 3: Там, дето е народът / Състав., ред. Леда Милева ; Предг. Иван Гранитски ; Ред. кол. Леда Милева и др2007
Съчинения : В 5 т. : Т. 4: Избрани поетически преводи : Лирика, драми, поеми / Състав., предг. Петър Велчев ; Ред. Леда Милева.драми, лирика, поезия2007
Съчинения : В 5 т. : Т. 5: Писма и документи / Състав., предг. Георги Янев ; Ред. Леда Милеваписма, документалистика2007
Жестокиот прстен / Прев. од буг. Бранко Цветкоски2011
Стихотворения за деца / [състав. Пламен Илиев]стихотворения2013
Септември ще бъде май : избрани творби / [състав. Лъчезар Еленков]2015
Сребърно звънче : избрани творби за деца / Леда Милева2017

Книги за Гео Милев

АвторЗаглавиеГодина
Шаренков, Богомил НайденовГео Милев : Лит. етюд1932 (1944)
Пенев, Пенчо Гео Милев : Живот и творчество1945
Зидаров, КаменСоциална поезия : Сб. : Д. И. Полянов, Хр. Смирненски, Гео Милев 1946
Мирчев, Иван МиревСрещи с Гео1956
Марков, Георги МитревГео Милев : [Лит.-крит. очерк]1964 (1985)
Сб. Гео Милев, Христо Ясенов, Сергей Румянцев в спомените на съвременниците си / Под ред. на Леда Милева и др.1965
Сб. Българската литературна критика за Гео Милев : [Сб. статии : 1922-1970] / Ред. и предг. от Иван Сестримски1971
Васевски, Камен Василев Списание "Пламък" и неговият редактор Гео Милев : Поглед върху журналистиката на Гео Милев по страниците на "Пламък" ; Приносът на "Пламък" в бълг. периодика / Под ред. на Дафин Тодоров1973
Андонова, Нина ДимитроваГео Милев : [Личност и творчество]1974
Конфорти, Йосиф Гео Милев - театър и време : Към проблема "Гео Милев и бълг. театър през 20-те г." : [Изследване] 1975
Петров, ЗдравкоТръбачът : Биогр. на Гео Милев1977
Васевски, Камен ВасилевГео Милев - журналистически и публицистически път : [Изследване]1980
Сб. Българската литературна критика за Гео Милев : [Сборник] / Състав. [с предг.] Георги Марков1985
Фурнаджиева, Елена Гео Милев 1895-1925 : Био-библиогр. указ. / Науч. ред. Леда Милева ; [С предг. от Иван Сарандев]1985
Сб. Гео Милев : Нови изследвания и материали : [Сборник] / Под ред. на Ефрем Каранфилов и др. ; Състав. Петър Велчев1989
Сб.Страници за Гео Милев : Творчеството на писателя в бълг. лит. критика / Състав. Панко Анчев1992
Ефендулов, Димитър ГеоргиевРелигиозни първообрази в поемата "Септември" на Гео Милев / [Предг. Антония Велкова]1999
Гранитски, ИванГео Милев и трагиката на националната съдба2000
Димитрова, Елка ИвелиноваИзгубената история : Аспекти на митолог. и историчното в бълг. поезия от 20-те г. на ХХ в. - Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев2001
Сб.Гео Милев - жрец на истината и свободата : Нови изследвания 4 / Състав. Леда Милева2005
Сб.Гео Милев (1895-1925) Летопис на неговия живот и творчество Състав. Елена Фурнаджиева2005
Сб.Гео Милев и българският модернизъм / Състав., текст Ружа Маринска ; Фотогр. Цветан Четъшки и др. = Geo Milev and bulgarian modernism / Comp., text by Rouzha Marinska ; Photogr. by Tsvetan Chetushki et al. ; Transl. into Engl. Aglika Markova2005
Сб.Гео Милев през погледа на литературната история и критика / Състав., [предг.] Димитър Танев, Андрей Андреев2005
Янев, ГеоргиБаща и син2005
Горчева, Мая Стоянова "Иконите спят" : Превъплъщенията на модерната душа / [Послесл. Владимир Янев]2006
Сб.Гео Милев - модернист, европеец, патриот : Нови изследвания 5 / Състав. Леда Милева2008
Сб. Гео Милев в спомените на съвременниците си / Състав. Георги Янев ; Ред. Леда Милева, Иван Гранитски2009
Сб. Гео Милев : два юбилея - 90 години сп. Везни, 85 години сп. Пламък / [състав.] Леда Милева2011
Васевски, Камен Василев Гео Милев: начинател и редактор на вестници и списания, журналист и публицист : монография2014 ((3 изд. ; Без сведение за 1. изд.))
Гранитски, ИванГео Милев и трагиката на националната съдба2014
Маринска, Ружа Лазарова Гео Милев и изкуството / [Състав. Ружа Маринска] ; [прев. Никола Георгиев ... и др.] ; [фотогр. Цветан Четъшки] = Geo Milev and the art / [Comp. Ruzha Marinska] ; [photogr. Tsvetan Chetashki] ; [transl. Nikola Georgiev ... и др.]2015
Сб.Гео Милев : за театъра : абонатите на списание "Везни" / [Състав. Ружа Маринска]2017