Гео Милев

Гео Милев. ; Държател: Национална библиотека  „Св. св. Кирил и Методий“
Кратка информация
Име Георги Милев Касабов
Познат катоГео Милев
Роден
гр. Раднево
Починал
гр. София
Жанровепоеми, рецензии, статии, стихотворения
ИзданияВезни, Звено, Листопад, Пламък
Направления и кръговеКръгът около сп. „Пламък“, Авангардизъм

Гео Милев (псевд. на Георги Милев Касабов) (Раднево, 15.01.1895 – София, след 15.05.1925). Милев започва да пише от малък, като ученик в Старозагорската гимназия издава ръкописни вестници, пише стихове и превежда от руски. Следва романска филология в Софийския университет (1911–1912) и продължава образованието си в Лайпциг (1912–1914), където слуша лекции по философия и театрално изкуство и пише дисертация за Рихард Демел. През дек. 1913 в сп. „Листопад“ публикува „Литературно-художествени писма от Германия“. През 1914 пребивава за известно време в Лондон, където се запознава с белгийския поет Емил Верхарн, оказал влияние върху творчеството му. Участва в Първата световна война на бойното поле при Дойран, където на 29 апр. 1917 е тежко ранен в черепа и загубва дясното си око. През февруари 1918 заминава за Берлин, където остава до март 1918; в този период се свързва с немски писатели и художници експресионисти, сътрудничи на експресионистичното сп. „Акцион“. След завръщането си се установява в София, където издава сп. „Везни“ (1919–1922), основната трибуна на експресионизма в България. Под влияние на събитията от 1922–1923 възгледите му еволюират към левия експресионизъм и активизма, което личи от текстовете му в сп. „Пламък“, започнало да излиза през януари 1924. Заради поемата „Септември“ кн. 7–8 на „Пламък“ е конфискувана, а Милев е даден под съд. През януари 1925 списанието е забранено. На 14 май 1925 Милев е осъден по ЗЗД на една година затвор. На 15 май е арестуван и изчезва безследно. Установено е, че е зверски убит от профашистки формирования и заровен в общ гроб в Илиянци.

Милев е сред най-ярките фигури на българската литература, еднакво значим като поет, критик и пропагандатор на авангардното изкуство. Още първата му стихосбирка „Жестокият пръстен“ (1920) радикализира до крайност конфликта между аза и реалността – и в този смисъл стои на ръба между символизма и експресионизма. Сроден е случаят с поемата „Панихида за поета П. К. Яворов“ (1922), писана още през 1914. В нея Милев разгръща концептуално Славейковата представа за творческата личност, но я въздига на ново емоционално и образно равнище. Важен момент от развитието на Милев е „Иконите спят“ (1922), свързана с авангардисткия афинитет към първобитното и варварското – и ползваща фолклора като територия, в която страстите и митологемите битуват в своя чист, непокварен вид. В поемата „Ад“, писана през 1922, са най-пряко изразени основните принципи на експресионизма: динамиката, фрагментарността, драстично контрастиращата метафорика, гротескните метаморфози на митологичните схеми, рязкото отхвърляне на традицията. Сродни по дух са и неговите поеми в проза от „Експресионистично календарче“ и „Грозни прози“. Несъмнен връх в неговото творчество е поемата „Септември“, в която концептуално е синтезирано всичко, което поетът е научил от контактите си с модерното изкуство. Апокалиптичната образност тук служи като посредник между земното и небесното, сетивното и духовното, битовото и универсалното. Нейната цялост е издържана в емоноционално-експресивен план – без да следва нишката на събитията, тя внушава тяхното екстазно опияняващо въздействие, мащабност и трагичен патос. Вмъкнатите митологеми и култ. реминисценции имат вече не пародиен, а универсален смисъл – чрез тях трагизмът на българския бунт се превръща във вечен бунт срещу авторитаризма и насилието.

Милев е един от най-оригиналните критици и публицисти в българската литература. Автор е на стотици статии и рецензии, някои от които – „Модерната поезия“, „Против реализма“, „Фрагментът“, „Небето“ и др., имат открито манифестен характер и са определящи за развитието на авангардната литература от 20-те години. От особено значение е статията му „Поезията на младите“, в която Милев подлага на унищожителна критика клиширания късен символизъм. Автор е на изключително остри публицистични текстове като „Българският народ днес“, „И свет во тме светится“ и др., впечатляващи със своята гражданска доблест и духовна наситеност.

Милев е и един от най-добрите български преводачи – превежда хиляди страници от англ., нем., руски, фр. ез. Класически са преводите му на Шекспировите „Хамлет“ и „Макбет“, на поезията на Верхарн, Метерлинк, Демел и др.

Негови творби са превеждани на алб., араб., белорус., виетн., грц, исп., ит., кит., нем., норв., пол., порт., рум., рус., сърбохърв., тур., унг., фр., чеш., яп. и др. ез.

Други псевд.: Д-р Григор Касиев, Ратибор, Р. Слатанов и др.

 

Едвин Сугарев (текст и библиография Книги от... и Книги за...)

и Аделина Германова (Статии за...)

Книги от Гео Милев

ЗаглавиеЖанровеГодина
При животнитестихове за деца1913
Ръководство за изучаване на немския език без учител1916
Театрално изкуствостатии, студии1919 (1942 (с подзаглавие Студии, статии и критики))
Жестокият пръстен / Състав. Леда Милевастихове1920 (2002, 2010 (фототип. изд.))
Експресионистично календарче за 1921 1921
Антология на жълтата роза : Лирика на злочестата любовлирика1922 (2005)
Иконите спят : 5 вариации на нар. песни песни1922 (2010 (фототип. изд.))
Панихида за поета П. К. Яворов : Написана в края на 1914 в Лайпциг 1922 (1924, 2013 (фототип. изд.))
Алманах "Везни" 1923
Кръщение с огън и дух : Револ. антология1923 (1945)
Септемврипоеми1924 (1944 (2 изд.), 1944 (3 изд.), 1948, 1955 (Ред. Лиляна Илиева ; [С уводна статия от Ал. Пешев], 1964 ([Ред. Тихомир Тихов), 1983 (фототип изд. [С предг. от] Рашко Стойков))
Антология на българската поезия1925 (1995, 2005)
Кагсагсуг : Ескимоска приказка приказки1926
Юначното ескимосче1926 (1933)
Избрани произведения : В 6 тома : Т. 1: Антология на жълтата роза1939
Избрани произведения : В 6 тома :Т. 2: Избрани произведения1940
Избрани произведения : В 6 тома : Т. 3: Антология на българската поезия1940
Избрани произведения : В 6 тома : Т. 4. ч. 1 - 2: Антология на червената роза : Лириката на възторжената любов и копнеж : Омар Хайам ; Рубайят ; Мъдростта на виното и любовта1940
Немско-български речник 1940
Избрани произведения : В 6 тома : Т. 5: Български литературни портрети1941
Сборник от ориг. и прев. стихотворения, приказки и разкази за деца / Гео Милев ; Под ред. на Мила Гео Милева, Филип Чипевприказки, разкази, стихотворения1941
Избрани произведения : В 6 тома : Т. 6: Стихове в прозастихотворения в проза1942
Стихове в проза стихове, проза 1942
За деца : Сборник от оригинални и преводни стихотворения, приказки и разкази за децаприказки, разкази, стихотворения1945
Пълно събрание [на] съчиненията : [Т. 1] : Антологична серия на лиричните рози. Кн. 1 Антология на жълтата роза /Под ред. на Мила Г. Милева1947
Избрани произведения / Под ред. на Георги Цанев и др. ; Предг. и бел. от Георги Цанев1950 (1955)
Septembre / Vers. fr. de Leontine Kouyoumdjiiskaпоеми1950 (1971)
В горатастихотворения1954
Избрани произведения / Под ред. на Веселин Андреев ; Предг. Николай Попов1960
Септември / [С предг. от Г. Марков]поеми1961 (1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 (9 изд.), 1971 (10 изд.), 1973, 1974, 1975)
September / Transl. from the bulg. [с предг.] by Peter Tempest ; Ill. by Boris Angheloushev.поеми1961
Литературен архив : В 3 тома : Т. 2: Гео Милев / Всъпит. статия, публикация и комент. Георги Марков ; Отг. ред. Пантелей Зарев, Соня Баевапублицистика1964
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 1: Поеми ; Стихотворения ; Преводи / Гео Милев ; Под ред. на Георги Марков, Леда Милева ; Предг. и бел. Георги Марков.поеми, стихотворения1965
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 2: Статии ; Писма / Под ред. на Георги Марков, Леда Милева ; Предг. и бел. Георги Марковписма, статии1965
Борко и Бърборка1967
Eylul : Destan / Turkc. cev. Fahri Erdinc ; [С предг. от I. Rasidof]1967
Septiembre / Trad. [от бълг.] de Pedro de Oraa ; [С предг. от Veselin Andreev]поеми1971
September / Dt. Nachdichtung von Martin Remane ; Ubers. von Norbert Randow ; [Предг. Georgi Markov]поеми1973
Съчинения : В 3 т. : Т. 1: Поеми. Стихотворения. Преводи / [С предг. от Георги Марков]поеми, стихотворения1975
Съчинения : В 3 т. :Т. 2: Ранни статии, Театрално изкуство, Списание "Везни" / Под ред. на Георги Марков, Леда Милевастатии1976
Съчинения : В 3 т. : Т. 3: Българска литература - творци и проблеми : Списание Пламък : Писма / Гео Милев ; Под ред. на Георги Марков, Леда Милеваписма1976
Зов / Подбор и ред. [с предг. от] Иван Сарандев поеми, стихотворения1980
Избрани преводи / Подбор на Леда Милева и Николай Попов ; [С предг. и послесл. от Николай Попов]1980
Стихотворения ; Поеми ; Критика / Под ред. на Камен Зидаровпоеми, стихотворения1980
Septemvris : Epilogi piimaton ke pezon / Metafrasi apo ta vulgarika Milko Tsonef ; Epilogi, apodosi, epimelia Elli Peoniduпоеми1981
The road to freedom / Transl. from the Bulg. [на англ. ез.] by Ewald Osersпоеми1983
September / Vert. & naw. Mon Detrez1984
Избрани творби / Подб. и предг. Веселин Андреев ; Бел. и прил. Валери Стефанов1985
Музикантистихове за деца1986
Поезия и критика / Предг., състав., прил. Виолета Русевапоезия, публицистика1992 (1999, 2006 (със заглавие Поезия ; Публицистика ))
Поезия и публицистика / Предг., състав. и прил. Виолета Русевапоезия, публицистика1995 (1996, 1998)
Произведения : В 2 т. : Т. 1: Гео Милев - поетът / [С предг. от Иван Гранитски]есета, поезия, публицистика1995
Произведения : В 2 т : Т. 2: Гео Милев - рисува / Под ред. на Леда Милева и дралбуми1995
Патарак и рибок : [Поема за деца]поеми1998 (2011 (с подзаглавие : стихотворения и приказки))
Гео Милев за деца / Ред., [послесл.] Леда Милеваприказки, стихотворения1999
Везни : Лит.-худож. списание 1919-1922 ; Алманах Везни : Лит. сб. 1923 / Ред. от Гео Милев1999
Ден на гнева / Състав. с предг. Валери Стефанов2001
Пътят на свободата : поезия, преводи, критика, публицистика, писма, рисунки, автопортрети, художниците около "Везни" и "Пламък" / [Състав. Леда Милева] ; [под. ред. на Леда Милева ... и др.]писма, поезия, публицистика2002
Избрани творби / Състав., бел. Олга Попова ; Предг. Иван Инев2003
Избрани съчинения : В 5 т. : Т. 1: Слънчогледите погледнаха слънцето / Ред. кол. Леда Милева и др.поеми, стихотворения, стихотворения в проза2006
Избрани творби2007
Избрани съчинения : В 5 т. : Т. 2: Всяко изкуство е експресионизъм : Ранни статии ; Списание Везни и Алманах Везни - критика, публицистика, автопортрети, художници модернисти ; За един нов театър / Ред. кол. Леда Милева и др. статии2007
Съчинения : В 5 т. : Т. 3: Там, дето е народът / Състав., ред. Леда Милева ; Предг. Иван Гранитски ; Ред. кол. Леда Милева и др2007
Съчинения : В 5 т. : Т. 4: Избрани поетически преводи : Лирика, драми, поеми / Състав., предг. Петър Велчев ; Ред. Леда Милева.драми, лирика, поезия2007
Съчинения : В 5 т. : Т. 5: Писма и документи / Състав., предг. Георги Янев ; Ред. Леда Милеваписма, документалистика2007
Жестокиот прстен / Прев. од буг. Бранко Цветкоски2011
Стихотворения за деца / [състав. Пламен Илиев]стихотворения2013
Септември ще бъде май : избрани творби / [състав. Лъчезар Еленков]2015
Сребърно звънче : избрани творби за деца / Леда Милева2017

Книги за Гео Милев

АвторЗаглавиеГодина
Шаренков, Богомил НайденовГео Милев : Лит. етюд1932 (1944)
Пенев, Пенчо Гео Милев : Живот и творчество1945
Зидаров, КаменСоциална поезия : Сб. : Д. И. Полянов, Хр. Смирненски, Гео Милев 1946
Мирчев, Иван МиревСрещи с Гео1956
Марков, Георги МитревГео Милев : [Лит.-крит. очерк]1964 (1985)
Сб. Гео Милев, Христо Ясенов, Сергей Румянцев в спомените на съвременниците си / Под ред. на Леда Милева и др.1965
Сб. Българската литературна критика за Гео Милев : [Сб. статии : 1922-1970] / Ред. и предг. от Иван Сестримски1971
Васевски, Камен Василев Списание "Пламък" и неговият редактор Гео Милев : Поглед върху журналистиката на Гео Милев по страниците на "Пламък" ; Приносът на "Пламък" в бълг. периодика / Под ред. на Дафин Тодоров1973
Андонова, Нина ДимитроваГео Милев : [Личност и творчество]1974
Конфорти, Йосиф Гео Милев - театър и време : Към проблема "Гео Милев и бълг. театър през 20-те г." : [Изследване] 1975
Петров, ЗдравкоТръбачът : Биогр. на Гео Милев1977
Васевски, Камен ВасилевГео Милев - журналистически и публицистически път : [Изследване]1980
Сб. Българската литературна критика за Гео Милев : [Сборник] / Състав. [с предг.] Георги Марков1985
Фурнаджиева, Елена Гео Милев 1895-1925 : Био-библиогр. указ. / Науч. ред. Леда Милева ; [С предг. от Иван Сарандев]1985
Сб. Гео Милев : Нови изследвания и материали : [Сборник] / Под ред. на Ефрем Каранфилов и др. ; Състав. Петър Велчев1989
Сб.Страници за Гео Милев : Творчеството на писателя в бълг. лит. критика / Състав. Панко Анчев1992
Ефендулов, Димитър ГеоргиевРелигиозни първообрази в поемата "Септември" на Гео Милев / [Предг. Антония Велкова]1999
Гранитски, ИванГео Милев и трагиката на националната съдба2000
Сб.Гео Милев – неудържимата пламенност : Нови изследвания : [Материали от] междунар. науч. конф. Гео Милев – неудържимата пламенност (Ст. Загора 1999) / Състав., ред. Георги Янев2001
Димитрова, Елка ИвелиноваИзгубената история : Аспекти на митолог. и историчното в бълг. поезия от 20-те г. на ХХ в. - Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев2001
Сб.Гео Милев - жрец на истината и свободата : Нови изследвания 4 / Състав. Леда Милева2005
Сб.Гео Милев (1895-1925) Летопис на неговия живот и творчество Състав. Елена Фурнаджиева2005
Сб.Гео Милев и българският модернизъм / Състав., текст Ружа Маринска ; Фотогр. Цветан Четъшки и др. = Geo Milev and bulgarian modernism / Comp., text by Rouzha Marinska ; Photogr. by Tsvetan Chetushki et al. ; Transl. into Engl. Aglika Markova2005
Сб.Гео Милев през погледа на литературната история и критика / Състав., [предг.] Димитър Танев, Андрей Андреев2005
Янев, ГеоргиБаща и син2005
Горчева, Мая Стоянова "Иконите спят" : Превъплъщенията на модерната душа / [Послесл. Владимир Янев]2006
Сб.Гео Милев - модернист, европеец, патриот : Нови изследвания 5 / Състав. Леда Милева2008
Сб. Гео Милев в спомените на съвременниците си / Състав. Георги Янев ; Ред. Леда Милева, Иван Гранитски2009
Сб. Гео Милев : два юбилея - 90 години сп. Везни, 85 години сп. Пламък / [състав.] Леда Милева2011
Васевски, Камен Василев Гео Милев: начинател и редактор на вестници и списания, журналист и публицист : монография2014 ((3 изд. ; Без сведение за 1. изд.))
Гранитски, ИванГео Милев и трагиката на националната съдба2014
Маринска, Ружа Лазарова Гео Милев и изкуството / [Състав. Ружа Маринска] ; [прев. Никола Георгиев ... и др.] ; [фотогр. Цветан Четъшки] = Geo Milev and the art / [Comp. Ruzha Marinska] ; [photogr. Tsvetan Chetashki] ; [transl. Nikola Georgiev ... и др.]2015
Сб.Гео Милев : за театъра : абонатите на списание "Везни" / [Състав. Ружа Маринска]2017
Сб.Гео Милев и театърът / Състав. Иван Гранитски2020
Гранитски, ИванГео Милев и трагиката на националната съдба2021

Статии за Гео Милев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Авджиев, ЖельоОтзвук в сърцата на милиони : Г. Милев в прогресивния печат на някои европейски страни от 20-те и 30-те г.Хоризонт19863-4
Бакрачева, Албена„Ад“ – presto към „Септември“Литературна мисъл19868
Васева, ИванкаРуският превод на поемата „Септември“ през очите на българинаЛитературна мисъл19866
Колевски, ВасилПоемата на Гео Милев „Септември“ – произведение на социалистическия реализъмПламък19861
Сестримски, ИванГео МилевСестримски, Ив. Избрани произведения. Т. 2.1986
Васевски, КаменПроизведение на Гео Милев [„Един дебют“] на страниците на вестник „Ек вечерен“Пламък19871
Велчев, ВелчоБъдещето на човека в естетическата система на Гео МилевЕзик и литература19872
Велчев, ПетърЗа един образ в поемата „Септември“Пламък19871
Марков, ГеоргиГео Милев в българската критикаМарков, Г. Битка за литературни принципи1987
Марков, ГеоргиПатосът на народната борба, патос на поета : [„Септември“ на Гео Милев]Марков, Г. Творби и критика1987
Нонев, БогомилГустав Майринк и неговите български преводачи [Гео Милев и Св. Минков]Литературна мисъл19873
Хаджикосев, СимеонМежду модернизма и революционната поезияХаджикосев, С. Вечното в преходността1987
Цанев, ГеоргиИдейно-творческият път на Гео МилевХристоматия по героика1987
Велчев, ПетърЗа полемичната стихия в поемата „Септември“Литературен фронт28.05.198722
Велчев, ВелчоДейственият хуманизъм на Гео МилевВтори международен конгрес по българистика : Доклади : Т.12.1988
Гилин, РогерЗа полифонизма в политическата поезия – поемите „Септември“ от Гео Милев и „Червен Емили“ от Елмер ДиктониусЕзик и литература19882
Муратов, АлександърФренските преводи на Гео МилевМуратов, Ал. Прищевки на перото1988
Розова, НадеждаТрагизъм и оптимизъм в поемата „Септември“ на Гео МилевРодна реч19885
Стефанов, Валери„Септември“ възпява вяратаСтефанов, В. Имената на времето1988
Тотев, ПеткоПолемиката в българската литература : [„Изворът на белоногата“, „Септември“, „Песен за човека“]Тотев, П. Винаги има и други1988
Петров, ТодорПреодоляване на разстоянията : Поемата „Септември“ на Г. МилевПулс17.05.198820
Шурбанов, АлександърГео Милев на английски езикЛитературен фронт03.11.198845
Бенбасат, АлбертОще нещо за книгоиздателя Гео МилевПламък19891
Буров, СтоянПриносът на Гео Милев за интелектуализацията на българския книжовен език : Върху материал от критическите му съчиненияЕзик и литература19895
Васевски, КаменТворец от Ботевско коляно, или черти от портрета на журналиста и публициста Гео МилевДружба19891
Василев, Николай„Земята ще бъде рай...“Родна реч198910
Карабелова-Панова, МагдаГео Милев и рецепцията на ПшибишевскиЛитературна история198918
Кръстев, КирилГео Милев като художникОтечество198922
Танев, ДимитърСептември – месецът и поемата – в живота и безсмъртието на Гео МилевРодна реч19895
Янков, НиколайГео МилевЯнков, Н. Творци и време1989
Шурбанов, Александър„Най-великата революционна поема“ : Г. Милев на английски езикПулс07.03.198910
Балабанова, ХристинаЛитературното наследство на Гео Милев в ново осветлениеПламък19901
Сугарев, ЕдвинГео Милев, или критиката като позицияРодна реч19903
Филипова, СофияГео Милев и театърътЛитературна мисъл19907
Христозов, НиколайНепримиримият : 95 г. от рождението на Г. МилевЛитературен фронт01.02.1990
Атанасов, Владимир„Бъди цял!“ и един подстъп към поетиката на Гео МилевПулс05.06.199023
Сарандев, ИванОт края на света – до утрото на бъдещетоБългарска литературна класика в нова светлина : Литературни теми, анализи, преоценки1992
Димитрова, Ирма"Септември" – най-дългият месец : [За поемата на Г. Милев]А...19933-4
Бенчев, МинкоГеният и еретикът Гео МилевДума20.09.1993219
Ковачев, РобертГео Милев – преодоляване на критическите шаблониЛитературен форум (прил.)11.199347
Атанасова, ЦветанкаЕстетика на антиреализма : Г. Милев и сп. "Везни"Литературна мисъл19944
Деспотова-Цандер, Анастасия"Главата ми - кървав фенер..." : Към темата за Първата световна война в творчеството на Г. МилевЛитературна мисъл19944
Маринска, РужаБългарските художници от кръга на Гео Милев : Ескиз на една въображаема изложбаПроблеми на изкуството19941
Мицева, СтоянкаДокторската дисертация на Гео МилевЛитературна мисъл19944
Чакалова, МарияКомуникация на културните и времевите пространства в поемата "Септември" на Гео МилевТракия (Пловдив)19944
Пилева, Мария"Чудовищния труп на моя сън..." : Няколко думи за Г. Милев, непробудните икони и змея любовникАнтени23.11.199447
Константинов, ГеоргиГео Милев в оценката на съвременниците си. С надежда за човека и човечествотоПламък19951-2
Парашкевов, ПетърЕкспресионистичният фрагмент, митът за Кронос и библейската легенда за сътворението – модели за поемата "Септември" от Гео МилевСтрума19954
Паскалевски, СпартакГео Милев като художник : Поетът и неговите автопортретиПламък19955-6
Ракьовски, ЦветанПоемите на Гео Милев – невъзможният святРодна реч19951
Фурнаджиева, ЕленаЖивото слово на Гео МилевБиблиотека19952
Фурнаджиева, ЕленаИз неизвестното творчество на Гео Милев : Езикови справочници и статииЕзик и литература19951
Фурнаджиева, ЕленаИз неизвестното творчество на Гео Милев : Театрални статии и драмиПламък19951-2
Фурнаджиева, ЕленаТворческото наследство на Гео МилевЛетописи19951-2
Чолаков, ЗдравкоУникална стилизация на български народни песниПламък19951-2
Антов, ПламенПоемата "Септември" в своя културен контекстПламък19951-2
Добрева, МарияГео Милев и неговият архив, съхранен в Народната библиотека "Св.св. Кирил и Методий"Библиотека19951
Домбек-Виргова, ТересаУтопията за свобода на Гео МилевДемократически преглед19952-3
Константинов, Георги"Пламък" уби и възкреси своя създател [Гео Милев]Славянски вестник01.19951-2
Петров, ЗдравкоРоди се като саламандрите в огъня [Гео Милев]Славянски вестник01.19951-2
Радевски, ХристоНеспокойният [Гео Милев]Славянски вестник01.19951-2
Фурнаджиева, ЕленаГео Милев и Димчо ДебеляновСлавянски вестник01.19951-2
Чолаков, ЗдравкоПътят до [поемата на Гео Милев] "Септември"Славянски вестник01.19951-2
Шопкин, МатейИзвисен до звездни висоти : Гео МилевСлавянски вестник01.19951-2
Божилов, БожидарЛириката на Гео МилевСлавянски вестник01.19951-2
Гранитски, ИванТръба на безсмъртната българска поетическа традиция [Гео Милев]Славянски вестник01.19951-2
Добрев, ЧавдарСценичната революция и масите : [В поемата "Септември" на Г. Милев]Славянски вестник01.19951-2
Каролев, СтоянПонятието "ритъм" в естетиката на Гео МилевСлавянски вестник01.19951-2
Нанков, НикитаКолумбиадите на Гео(рги) Милев : Три фрагмента срещу един мит : 100 г. от рождението на Г. МилевЛитературен вестник18.01.19951
Неделчев, МихаилБеше ли Гео Милев "свой" за комунистите?Век 2118.01.19953
Пилева, Мария Горко на меките чела : "Експресионистично календарче за 1921 г." от Гео Милев – на предела между Утре и ВчераАнтени18.01.19953
Йорданов, АлександърМодерен и диалогичен естетически святВек 2118.01.19953
Спасов, ИванПублицистиката на Гео МилевДума19.01.199516
Кралев, ПетърЕдин метафоричен знак : [100 г. от рождението на Г. Милев]Литературен форум25.01.19954
Неделчев, МихаилДиалогът на две поеми. "Септември" срещу "Двенадцать" : [100 г. от рождението на Г. Милев]Литературен форум25.01.19954
Маринска, РужаАвтопортретите на Гео Милев : [100 г. от рождението на Г. Милев]Литературен форум25.01.19954
Попилиев, РомеоБунтът против себе си" : [100 г. от рождението на Г. Милев]Литературен форум25.01.19954
Фадел, МорисПоемата "Септември" и героичният епически модел : [100 г. от рождението на Г. Милев]Литературен форум25.01.19954
Фурнаджиева, ЕленаДраги поете и приятелю : [100 г. от рождението на Г. Милев]Литературен форум25.01.19954
Галонзка, ВойчехПанихида на поета : [100 г. от рождението на Г. Милев]Литературен форум25.01.19954
Димитрова, Ирма"Септември" – най-дългият месец" : [100 г. от рождението на Г. Милев]Литературен форум25.01.19954
Каролев, Стоян"Оварваряването" като естетическо верую на поета [Гео Милев]Дума28.01.199524
Матев, ПавелВластта на времето : [По повод 100 г. от рождението и 70 г. от гибелта на Г. Милев]Български писател30.01.19955
Петров, Валери...И само за 30 години! : [По повод 100 г. от рождението и 70 г. от гибелта на Г. Милев]Български писател30.01.19955
Геров, АлександърОбожавам го : [По повод 100 г. от рождението и 70 г. от гибелта на Г. Милев]Български писател30.01.19955
Инджов, НиколаПоет на превъзмогването : [По повод 100 г. от рождението и 70 г. от гибелта на Г. Милев]Български писател30.01.19955
Караангов, Петър"Вината" на Гео Милев : [По повод 100 г. от рождението и 70 г. от гибелта на Г. Милев]Български писател30.01.19955
Панайотов, ФилипНепреходното в Гео Милев : 100 г. от рождението на Г. МилевДума02.02.199528
Шивачев, РуменКогато пада Вавилон : Към поемата "Септември" от Г. МилевЛитературен вестник18.10.199533
Трайкова, ЕлкаПолемичният стил [на Гео Милев] – начин на употребаЛитературен вестник25.10.199534
Гечева, ТаняЮнг във военните разкази на Гео Милев и Чавдар МутафовПламък19961-2
Първанова, АнастасияГео Милев – гражданинът на светаДарба19965-6
Ефендулов, ДимитърНякои библейски и религиозни първообрази в поемата "Септември" от Гео МилевСвета гора19971
Нанков, Никита"Начален монумент пред прага на един нов обет" : Г. Милев и Е. ПоЛитературна мисъл19971
Атанасова, ЦветанкаГео Милев и сп. "Везни"Век 2128.03.199710
Велчев, ПетърЕдно от чудесата на поезията : [Поемата "Септември" на Г. Милев]Български писател23.09.199713
Ангелова, Диа"Септември" [от Гео Милев] – поема на опозициятаПламък19981-2
Димитров, Димитър Г.Гео Милев като художникПламък19981-2
Парушев, ПарушГео Милев – опитът на експериментиращото словоПламък19981-2
Фурнаджиева, ЕленаЗа Гео Милев – отговорно и достоверноПламък19983-4
Янев, ГеоргиПоет, цар и баща : 73 г. от убийството на Г. МилевВезни19987-8
Велкова-Гайдарджиева, Антония"Септември" [от Гео Милев] – рецепция и екзистенциални проблемиЛитературен вестник20.05.199827
Желев, ДобриКога и как бе убит Гео МилевДума23.09.1998215
Бобев, АндрейРаждането на модерната душа в едно стихотворение на Гео МилевДарба19996
Голубович, ВидосаваСръбски и български авангард : Любомир Мицич и Гео МилевПроблеми на изкуството19992
Гранитски, ИванГео Милев и трагиката на националната съдбаВезни19995-6
Гранитски, ИванКритиката на Гео Милев в сп. "Везни"Везни199910
Шунанов, ТодорОще някои мисли за Гео МилевУчастие (Ст. Загора)19991-2
Николова, КамелияКъм въпроса за театъра на Гео Милев и експресионизмаЛитературен вестник27.10.199934
Милева, ЛедаДраматичната съдба на творчеството на Гео МилевПонеделник20001-2
Сухиванов, Иван"Септември" [от Гео Милев] – драматургия на бунтаГодишник - Бургаски свободен университет20004
Фурнаджиева, ЕленаПреводачът Гео Милев – български гражданин на светаБиблиотека20002
Фурнаджиева, ЕленаСказките на Гео МилевВезни20003-4
Хаджикосев, Симеон"Антология на жълтата роза" [на Гео Милев] в парадигмата на българската модернистична култура от първата четвърт на столетиетоПламък20001-2
Анчев, ПанкоГео Милев – протестиращият човекДума14.01.20002
Анчев, ПанкоГео Милев – човекът на междинното времеБългарски писател18.01.20002
Карастоянов, ХристоГео Милев и Георги Шейтанов или Нови записки по исторически наивизъм : Текстът е четен на Междунар. науч. конф. "Гео Милев. Място и роля в бълг. култура" по време на "Гео-Милеви дни'99" в Стара ЗагораЛитературен вестник09.02.20005
Гранитски, ИванЕстетът Гео МилевДума15.04.200088
Стойков, РашкоТой писа със своите кърви: Свободен! : 75 г. от гибелта на Г. МилевЗемя31.05.2000102
Панов, БойкоМистификация свърза Пеньо Пенев и Гео МилевСега12.08.2000188
Попов, ЛюдмилПоемата "Септември" на Гео Милев в епохата на антиутопиитеРодна реч20011
Фурнаджиева, ЕленаПреводите на Гео Милев – публикувани и в преводВезни20014-5
Янев, ГеоргиГео Милев като художествен критик и като литературен историк за творчеството на Иван ВазовВезни20011
Янев, ГеоргиМилю Касабов и Гео Милев – единство и противоречия на две поколенияВезни20012-3
Йовева, РумянаНепостигнатият и непостижим рай : [Творчеството на Г. Милев]Български език и литература20024-5
Казаларска, ЗорницаРаздялата между експресионизма и символизма : [Творчеството на Г. Милев]Български език и литература20024-5
Карастоянов, ХристоГео Милев и ямболското щракане на идеите : още една забравена поукаВезни20025
Каролев, СтоянГео Милев и Христо Смирненски – две задочни срещи (и една на живо)Везни20021-2
Нанков, НикитаГео Милев – шарлатан и шаман : [Критико-естетическата система на поета]Страница20024
Стойков, РашкоЗа поемата "77 стъпала" [от Гео Милев] – 35 години по-късноВезни20026
Янкова, АлександраСоциокултурни измерения на авангарда след Първата световна война : Експресионистичния почерк в сп. "Везни" и "Пламък", редактирани от Гео МилевВезни200210 ; 2003, 1
Велчев, ИванТри опита върху "Септември" на Гео МилевБългарски език и литература20033
Лазарова, ЕрикаГео Милев или експресионизмът като опит за естетическа революцияВезни20034
Нанков, НикитаБаснята за блудния син : Гео Милев, европейският модернизъм и българската лява критикаБългарски език и литература20031-2
Стоянов, ВеселинСъмнения пред огледалото на смъртта : Още от "ясните ясли на Бога" : Гео Милев е белязан да извърви пътя на своята ГолготаДума26.04.200398
Шунанов, ТодорПоемата "Септември" на Гео Милев...Литературен глас10.2003105
Пехливанов, ИлияУсещане за извор : [Творчеството на Г. Милев]Пламък20041-2
Стефанов, ОрлинС какво ни е необходим Гео Милев?Пламък20041-2
Танев, ДимитърВазов – Гео МилевПламък20041-2
Велчев, ПетърЗа стиха на Гео МилевПламък20051-2
Илиев, ИлияГео и неговият корен в земетръсната земя на Чирпан : 110 г. от рождението и 80 г. от гибелта на поетаВезни20058
Гранитски, ИванГео Милев – неудържимата пламенност : 110 г. от рождението и 80 г. от гибелта на поетаНаше минало200529
Каролев, СтоянДокосване до критика Гео МилевВезни20053
Кошка, ЯнЕкспресионизмът в творчеството на Гео МилевСлавянски диалози20051
Кръстев, ДимитърКоридорите на пръстена : Върху поетиката на дебютната кн. на Г. МилевУчаст20051
Линдгрен, Карл ПонтусОбразът на жената и любовта в творчеството на Гео МилевПламък20057-8
Милева, ЛедаГео Милев - най-пламенният поклонник на Яворов : 110 г. от рождението и 80 г. от гибелта на поетаНаше минало200529
Найденов, ТиньоКогато къщурките раждат титани : 110 г. от рождението и 80 г. от гибелта на поетаНаше минало200529
Овчаров, ИванЦивилизация или култура : Нравствено-естетически императиви в творчеството на Г. МилевПростори20056
Пантев, АндрейИсторията в една биография [на Гео Милев]Везни200510
Пелева, М.Родът Касабови : 110 г. от рождението и 80 г. от гибелта на поетаНаше минало200529
Попиванов, ИванПоемата "Септември" – оптимистична трагедия, която издига в култ човека и народа : 110 г. от рождението на Г. МилевНово време20053
Стоянов, РуменГео Милев на испански и португалскиПламък20051-2
Цветков, ИванГео Милев и руските поетиВезни20054
Шопова, ЕленаОгледалото : 110 г. от рождението и 80 г. от гибелта на поетаНаше минало200529
Янев, ГеоргиЗа една "Бележка на преводача" и още нещо : 110 г. от рождението и 80 г. от гибелта на поетаНаше минало200529
Гранитски, ИванИстински естетически Вергилий : 110 г. от рождението на Г. МилевДума15.01.200512
Пехливанов, ИлияУсещане за извор : [Творчеството на] Гео Милев и балканското фолклорно наследствоЛитературен глас02.2005112
Коева, КрасимираАвтентичният модернист Гео МилевДума01.03.200550
Сугарев, ЕдвинБунтът Гео Милев : [110 г. от рождението на Г. Милев]Култура04.03.20058
Петкова, СветлаБългарският модернизъм. Формата и форматът : [110 г. от рождението на Г. Милев]Култура04.03.20058
Шумкова, ЛораПоп(аванг)арт, викове: [110 г. от рождението на Г. Милев]Култура04.03.20058
Велчев, ПетърСтихът на Гео МилевЛитературна мисъл20062
Горчева, МаяПенчо Славейков и Гео Милев – по пътя между София и Липиска : [Влиянието на немската култура върху двамата творци на българския литературен модернизъм]Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Филология2006Т. 44. Кн. 1, сб. Б
Горчева, МаяМитът за раждането на модерната психолирика : поетическите образи на културно-историческата рефлексия на Гео МилевВезни200710
Деспотова-Цандер, АнастасияГео Милев и художествената традицияВезни20079
Константинов, ГеоргиНашият и моят Гео МилевСловото днес04.10.200728
Милев, СветославНеизвестен автопортрет на Гео Милев [рисунка с креда]Годишник на Регионален исторически музей – Сливен20081
Цветков, ИванЕвропеецът Гео МилевДума09.02.200834
Николова, КамелияГео Милев и Владимир Василев за преводния репертоар на българския театър [20-те години на XX век]Литературен вестник03.12.200838
Делииванов, ИванНеизвестна статия на Гео Милев?Пламък20095-6
Константинов, Георги85 години "Пламък"Пламък20095-6
Стамболиев, Огнян"Септември" на Гео Милев в Румъния : 85 г. от публикуването на поематаПламък20095-6
Марчев, ПетърГео Милев – литературният протестантГласове28.08.200933
Гранитски, ИванГротестките на един отмиращ святСловото днес14.01.20103
Ламбовски, БойкоГео Милев и ВерхарнСловото днес14.01.20103
Маринска, РужаГео Милев и светът на образитеСловото днес14.01.20103
Дел'Агата, ДжузепеМаринети, българският "футуризъм" и поемата "Септември" на Гео МилевЛитературен вестник14.04.201014
Златанов, БлаговестИзчезването на народа от поемата "Септември" на Гео МилевЛитературознанието като възможност за избор : Сборник в чест на Рая Кунчева2012
Янев, ГеоргиГео Милев - издател и редактор. Издателство "Везни" и библиотека "Пламък" като неразделна част от двете списанияПространствата на словото : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 12012
Стоянова, Надежда „Септември” – диалог между две поемиЛитературен вестник28.03.201212
Николова, КамелияГео Милев и неговият експресионистичен проект за обновление на българския театърЛитературен вестник18.07.201228
Янев, ГеоргиОбщо за библиотеката на Гео Милев и по-конкретно за две книги от неяЛитературен вестник04.12.201340
Мицева, СтоянкаEвропейската модернистична визия на Гео Милев за изкуството и литературатаТрети международен конгрес по българистика. Кн. 18. Секция Българска литература2014
Цочева, НадеждаКалендарът в контекста на българския авангард : "Експресионистично календарче за 1921 година" от Гео МилевБългарско и модерно : Към изучаването на новата българска литература2014
Бийелич, МариянаАпокалипсисът като фантазъм на тоталното жертвено обновяване (окончателен катарзис) в поемата "Септември" на Гео МилевЛитературен вестник05.11.201435
Огойска, МарияРазмисли върху "Панихида за поета П. К. Яворов" от Гео Милев сто години по-късноСледва201531
Петрова, Евдокия"Грозни прози" на Гео Милев : Преосмисляне на библейските символиБългарски език и литература20155
Христозов, НиколайПламенният : 120 г. от рождението на Г. МилевПламък20151
Гранитски, ИванПоет на трагичната българска национална съдба : 120 г. от рождението на Г. МилевДума17.01.201512
Николова, Камелия"Мъртвешки танц" на Стриндберг в експресионистичния театрален проект на Гео МилевЛитературен вестник23.09.201529
Христов, ИванГео Милев и Сирак Скитник – (а)синхронен примитивБиблиотека20163
Николова, Камелия122 години от рождението на Гео Милев : Гео Милев и експресионизма в театъра в БългарияЛитературен вестник18.01.20172
Стоянова, НадеждаНасмешливо литературознание : "Кубистичните тигри" на Гео МилевЛитературна история20181
Константинов, ГеоргиГео Милев – неудържимата пламенностПламък20191-2
Игов, АнгелЦитиращият модернист и неговият адски град: случаите на Т. С. Елиът и Гео МилевЛюбословие202020
Василев, ВасилУлицата като място на превращение при немските експресионисти, Гео Милев и Асен РазцветниковФилософски алтернативи20201
Величков, ПетърГео Милев и българските библиофилски изданияБиблиотека20201