Дамян Дамянов

Дамян Дамянов; Държател: Impressio
Кратка информация
Име Дамян Петров Дамянов
Роден
гр. Сливен
Починал
гр. София
Жанровепоезия
ИзданияПламък, Народна младеж, Сливенско дело
Направления и кръговеСоциалистическа литература от тоталитарния период (1944–1989)

Дамянов, Дамян Петров (Сливен, 18.01.1935 – София, 6.06.1999). Завършва гимназия в Сливен (1953) и българска филология в Софийския университет (1961). От 60-те години е литературен консултант във в. „Народна младеж“, а след това и редактор в отдел „Поезия“ на сп. „Пламък“.

Дебютните лирически творби на Дамянов са от 1949 във в. „Сливенско дело“. Още в първата му стихосбирка – „Ако нямаше огън“ (1958), се забелязва стремеж към възвръщане на „лиричното“ на лириката в имплицитна полемика със „студената“ идеологическа поетика. Темите за любовта и обичането осезаемо навлизат в този лирически свят, но със сменен обект – не твърде абстрактната и твърде колективна Партия (доминиращ обект на обичането от 1944 до края на 50-те), а фигурата на другия. С тази си стихосбирка поетът подхваща издирванията си в камерните пространства на Аза и междучовешките отношения, като постепенно оформя и характерната си словесна и идейна „формула“: „Ти и Аз“. Изхвърленото за около петнадесет години от лирическия речник понятие душа получава едно от възражданията си в лириката на Дамянов; около това понятие се гради и визия за ролята на поета творец в относимост и същевременно носещ характеристики на компенсаторност спрямо отсъстващи функции на работника (зидар, леяр, строител, миньор) („Литературно четене пред строители“). Следващите стихосбирки на поета продължават подетата посока на „интимизиране“, която ще доведе до характерното разколебаване на границата между условния лирически Аз и емпиричния автор, автобиографизма и „изповедността“ („Поезия“). Настойчиво навлиза макротемата за страданието (свързана с личната драма на поета от сблъсъка му с болестта), душевните и психични рефлекси спрямо страданието, неговите отгласи и осмисляния. Лириката на Дамянов балансира между стоическото себевъзприятие („Плът“), стоновете на споделянето, героиката на преодоляването (разнороден тип героика спрямо „историческата“), градежа на „преобразуване“ на страданието в творчеството. Близката тема за самотата довежда до етическите казуси в камерния свят, темите за „изтънченото предателство“, прошката и милостта („Самота“). Като ехо на Далчевото световъзприятие типичен ракурс за лирическия Аз става зрителната позиция „между стените“ към прозореца и „света навън“. Съзерцателността в този лирически свят отнема изцяло жеста, а водещ става шепнещият, сумрачен диалог-монолог със себе си и с „човека отвъд прозореца“. Импресивна и издирваща искреност, лириката на Дамянов изследва душевните потрепвания в отношенията между мъжа и жената, ситуациите на нежност, раздяла, чувственост. Основен термин в стиховете му е думата любов, около която се съгражда поетичната екзистенциална гледна точка за вечно възкръсващата човечност. Дамянов е автор и на една книга с разкази, един роман и текстове за песни.

Носител e на званието Народен деятел на културата, лауреат е на Димитровска награда; през 1997 получава наградата Иван Вазов за цялостно литературно творчество. На името на Дамянов е създаден национален конкурс за поезия, провеждан в гр. Сливен. На руски език е издадена книгата му „Пусть окно расспахнется“ (1962), включваща творби от стихосбирките „Ако нямаше огън“ и „Очакване“.

Негови произведения са преведени още на слов., белорус., унг., укр., итал. и др. езици.

 

Николай Кирилов

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Дамян Дамянов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Ако нямаше огън : Стихотворения стихотворения1958 (1959)
Очакване : [Стихотворения]стихотворения1960 (1961)
Лирикалирика1962
Поема за щастието : стиховестихове1963
Пред олтара на слънцето : Стихове стихове1964
Стени : Стиховестихове1964
Преди всичко любов : Драмат. поема драматични поеми1965
Като тревата : Стиховестихове1966
Гимназия „Родина” : Стихове и поемистихове1967
Коленича пред тебе... : Стиховестихове1967
И си отива лятото : Стихотворения стихотворения1968
Живей така че... : Есета, силуети, импресииесета1969
Ти приличаш на моя сълза : Стихотворениястихотворения1969
И моята България пътува : Лирич. хроникастихове1971
Вчера по същото време : Стихотворениястихотворения1971
Ако нямаше огън... : Избрани стихотворениястихотворения1972 (1987)
Молба към света : Стихотворениястихотворения1973
Радостно, тъжно и светло : Лирика лирика1974
Ще има връщане : Стихотворениястихотворения1976
Първото име на щастието : Страници от пътни бележници /пътни бележки1976
Да бяха хляб... : Стихотворения стихотворения1977
Хвърчилото се връща : Разкази за едно детстворазкази1978
Благословено да е нещото, което!... : Стихотворения стихотворения1979 (2. доп. изд. 1982)
Стигат ми солта и хляба : Стихотворения стихотворения1980
Тетрадка по всичко 1980 (1984)
Таванът : Почти роман романи1983
Отворен кръг : Стихотворениястихотворения1983
Живей, измислице любов : Лирика лирика1984 (1998)
Всеки делник има красота : Стихотворениястихотворения1985
Извървяното : Избрани стихотворения стихотворения1985
Молитва в полунощ : Стихотворениястихотворения1986
Ако нямаше огън : Лирика 1987
Сбогом, бързам : Проза и не съвсемпроза 1989
Любовна лирикалирика1990 (1992)
Още съм жив! : Стихотворениястихотворения1993 (2. изд. 1993, 3. доп. изд. 1999)
До следващата смърт : Избрани стихотворениястихотворения1994
Обади, се любов! : Стихотворениястихотворения1995
Свири, свири, щурче! : [Текстове на песни] песни1995
С извинение : Епиграмиепиграми1995
Минава тъжният човек : Стихотворениястихотворения1996
Иска ми се да живея : Лирика лирика1997 (2001)
Душа на възел : [Стихотворения]стихотворения1998
Под един покрив : Лирика. (съвм. с Райна Дамянова, Надежда Захариева)лирика1998
В духа си вечен : Любовна поезия / Подб. Надежда Захариева поезия2000
Остани тази нощ! / Състав. Надежда Захариевастихове2005
Обича ме, не ме обича лирика2007 (2008, 2010)
Когато те измислих : Избрана лирикалирика2007 (2009)
До себе си ме възнеси. / Състав., ред. Иван Странджевстихове2008
Заедностихове2009
Прощална разходка : стихотворениястихотворения2010
Душа без покрив / [състав. Надежда Захариева] стихотворения2010
Аз и ти / Надежда Захариева. Аз и ти / Дамян Дамянов. [Втората кн. отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.]стихове2014
Съкровения : [избрана лирика] / [състав. Надежда Захариева-Дамянова]лирика2015

Книги за Дамян Дамянов

АвторЗаглавиеГодина
Захариева, Н.Смет за сливи – 2 2001
Димов, Пр. Дамян П. Дамянов. Докосвания 2009