Димитър Подвързачов

Кратка информация
Име Димитър Димитров Подвързачов
Роден
гр. Стара Загора
Починал
гр. София
Жанровеафоризми, басни, поеми, стихотворения, фейлетони
ИзданияЗвено, Оса, Смях, Военни известия, Демократически сговор, Днес, Епоха, Зора, Македония, Пътека, Смях и сълзи, Час, Отечество
Направления и кръговеКръгът около сп. „Звено“

Подвързачов, Димитър Димитров (Ст. Загора, 6.10.1881 – София, 13.11.1937). Учи гимназия в Ст. Загора (до 1895) и в Хасково (1896–1997), но не завършва поради липса на средства. Чиновник в Окръжна училищна инспекция в Ст. Загора (до 1903) и в Шумен (1903-07). Секретар на ІІІ мъжка гимназия в София (1907–1911). Редактор на хумористичното сп. „Оса“ (1909–1910). През 1911–1912 редактира с Ал. Божинов сп. „Смях“, през 1914 – сп. „Звено“, където привлича за сътрудници Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Й. Йовков, К. Константинов, Г. Райчев и др. Участва в Балканската война (1912–1913). През Първата световна война е един от литературните редактори на сп. „Отечество“ и в. „Военни известия“. Редактор в книгоиздателството на Ал. Паскалев (1918–1920), драматург на Народния театър в София (окт. – дек. 1920). От 1919 до 1934 е журналист и коректор във в. „Зора“, „Епоха“, „Час“, „Демократически сговор“, „Македония“. Заедно с Елин Пелин и Й. Сливополски редактира (1934–1936) детския в. „Пътека“. Редактор (1936–1937) във в. „Днес“.

За пръв път печата стихове (с псевд. Забравен талант) през 1898 във в. „Смях и сълзи“. Сред ранните му творби особено място заема пародията. Създава класически образци на фейлетона, баснята, афоризма, хумористично-сатиричното стихотворение и художествения превод. Подвързачов е духовен стожер на поетите-символисти от литературния кръг около сп. „Звено“.

Хумористично-сатиричните му творби се отличават с нетрадиционното двуединство на лирика и сатира, висока култура на стиха. Присъщи са му мрачните, сгъстени сентенции, иронията, скептицизмът, близки до моралистичния патос на Ст. Михайловски. Подвързачов обновява традициите на афоризма, баснята, сатиричната парабола в българската литература. Автор е и на произведения за деца, сред които се отличава хумористичната поема „Приключенията на Крачун и Малчо в София“. Заедно с Д. Дебелянов е съставител и редактор на „Българска антология“ (1910) – първата представителна антология на българска поезия в началото на ХХ в. С Д. Бабев е редактор на сб. „Театър и вечеринки“ (1910).

Подвързачов оставя на българската култура съвършени преводи от световната класика: „Разкази“ (3 т., 1904–1905) и „Тома Гордеев“ (1905) от М. Горки, „Похожденията на Чичикова или мъртвите души“ (2 т., 1911–1914, съвм. със Ст. Миндов; от 1950 – със загл. „Мъртви души“ – 18 издания) и „Ревизор“ (1917, 1919) от Н . В. Гогол, „Пътуванията на Гъливера из далечни и незнайни страни на света“ (2 т., 1914) от Дж. Суифт, „Хамлет“ (1917) от У. Шекспир, „Картоиграч“ (1923) и „Братя Карамазови“ (1928) от Ф. М. Достоевски, „Дон Кихот Ламаншки“ (1926) от М. де Сервантес, „От ума си тегли“ (1930) от М. Грибоедов, „Крокодил Крокодилов Крокодилски“ (1930) от К. Чуковски, „Квадратурата на кръга“ (1930) от В. Катаев, „Малката стопанка на голямата къща“ (1930), „Романът на три сърца“ (1930), „Приключенията на Джоанна“ (1933), „Дъщерята на снеговете“ (1934), „Джери островитянина“ (1935) от Дж. Лондон, „Маскарад“ (1935) от М. Ю. Лермонтов. За Нар. театър в София превежда пиеси от А. Н. Островски, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. Горки, Б. Шоу, Кн. Хамсун, Е. Ростан, В. Баум.

Негови творби са превеждани на рус. и чеш. ез.

Псевд.: Забравен талант; Хамлет, принц Датски; Некий Нагел; Гений № 3; Деметриус П.; Стар воин; Нестроевая сволоч; Extravag; Бай Станьо Познавача; А. А., Д. П., Н. Н. и др.

 

Вихрен Чернокожев (текст и библиография)

Книги от Димитър Подвързачов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Генерал-лейтенант Найденов : Животописна скица1917 (В кн. авт. не е отбелязан)
Под юрганя : Фейлетони / Хамлет, принц Датскифейлетони1923
Как дяволът чете евангелието : Хуморист. драски, мисли и парадокси, фейлетони / Хамлет, принц Датскифейлетони, мисли, парадокси1932
Приключенията на Крачун и Малчо в София : Кн. 2 : 19331933
Война в джунглите: Приказка в стиховестихове1934
Басни / С предг. от Н. Лилиевбасни1938
Избрани съчинения : Кн. 1: Стихотворениястихотворения1938
Кака Пена: Хумористични разкази и фейлетониразкази, фейлетони1942
Приключенията на Крачун и Малчо в София : Кн. 1 : 19431943 (В кн. означено 2. изд)
Бай Станьо познавача : Разкази и задачи / Съавт. Елин Пелинразкази1952 (1992)
Избрани произведения / Състав. и ред. Ана Подвързачова, Банчо Банов ; Предг. Христо Радевски1975
Избрани преводи / Състав. Ана Подвързачова, Банчо Банов ; [С предг. от Банчо Банов]1978
Избрани произведения / Състав. и ред. Ана Подвързачова и др. ; Предг. Христо Радевски1981
Приключенията на Крачун и Малчо в София : [Поема за деца]1991
Под чинара : Из разказите на Кючук-Хасан, Мисли и парадокси1993
Избрани произведения / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева.2009

Книги за Димитър Подвързачов

АвторЗаглавиеГодина
Константинов, Георги ГоговЕдно необикновено приятелство : Лит. очерк1967
Чернокожев, Вихрен ИлиевДимитър Подвързачов - жизнен и творчески път1979
Чернокожев, Вихрен ИлиевБезпощадният мечтател : Страници за Димитър Подвързачов1986

Статии за Димитър Подвързачов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Радославов, Иван "Звено", год. І, редактор Д. Подвързачов [критичен очерк]Нова балканска трибуна1914№1250
Христодоров, Димитър За хумора Знаме23.07.1926№161
МагнусКонтиненталният Хамлет Знаме19.08.1929№188
Величков, ИванСатирата у нас Критика18.01.1930№4
Атанасов, Никола "Как дяволът чете евангелието" от Хамлет, принц Датски : [рецензия]Съзнание1932№40
Боновски, Сава"Как дяволът чете евангелието" от Хамлет, принц Датски : [рецензия] Време31.12.1932№366
Бадев, Йордан "Как дяволът чете евангелието : Хуморист. драски, мисли и парадокси, фейлетони" от Хамлет, принц Датски : [рецензия] Зора1933№4105
Бакалов, ГеоргиЦинично шутовствоЗвезда1933№9
Константинов, Георги"Как дяволът чете евангелието" от Хамлет, принц Датски Златорог1933№2
Филипов, Александър "Как дяволът чете евангелието" от Хамлет, принц Датски : [критика]Вестник на жената1933№528
Симеонов, Кл"Как дяволът чете евангелието" от Хамлет, принц Датски : [рецензия]Българска независимост18.03.1933№126
Коралов, Емил псевд. "Война в джунглите : Приказки в стихове" ЛИК1935№14
С. М.Нашите писатели за децата : "Война в джунглите : Приказки в стихове" : [рецензия]Заря1935№4001
Коен, ЛеоДимитър Подвързачов Тракиец (Ямбол)1937№606
Константинов, ГеоргиДимитър Подвързачов - Хамлет, принц Датски Златорог1937№10
Месечков, Недялко Димитър Подвързачов - Хамлет, принц Датски : [очерк по случай смъртта му]Народен театър1937№60
Панчев, НиколаНашият бай Димитър Днес1937№539
Фол, НиколайЛека нощ, прекрасни принце! Дъга1937№218
Юруков, Васил Димитър Подвързачов Брезда1937№34
Чинков, Панайот Димитър Подвързачов : Той не можа да се дораздаде - и не можешеЧас17.11.1937№12
Митов, Димитър Димитър Подвързачов : [възпоменание]Литературен глас24.11.1937№369
Ковачев, Михаил Песните на Димитър Подвързачов Слово29.11.1937№4622
Бадев, Йордан Подвързачов за народа и родината Зора1938№5626
Гърчев, Иван Поет и журналист Днес1938№684
Коен, ЛеоБасни : [рецензия] Тракиец (Ямбол)1938№624
Константинов, Георги "Басни" от Димитър Подвързачов : [статия] Златорог1938№4
Константинов, Георги Димитър Подвързачов Днес1938№837
Константинов, Константин За Димитър Подвързачов Вестник на вестниците1938№98
Лилиев, Николай Димитър Подвързачов : [статия]Днес1938№627
Бучков, Любомир Басни от Д. Подвързачов : [рецензия] Литературен глас15.06.1938№399
Андреев, СимеонДимитър Подвързачов. Човекът, гражданинът и поетът : [статия]Вестник на вестниците1939№107
Данаилов, СлавчоСтихотворенията на Димитър Подвързачов : [статия] Българска мисъл1939№3
И. Б. [Йордан Бадев].Поет песимист и родолюбец : [За творбите на Д. Подвързачов]: [статия].Зора1939№5913
Коен, Лео Стихотворения от Д. Подвързачов : [рецензия]Тракиец (Ямбол)1939№667
Константинов, Георги Към моралния баланс за 1938 г. Стихотворна поезия. Творчеството на Кирил Христов, Димитър Подвързачов и Иван хаджи Христов : [статия] Днес1939№890
Райчев, ГеоргиДимитър Подвързачов : [статия]Дума на българските писатели1939№6
Филипов, АлександърСтихотворения от Димитър Подвързачов : [рецензия]Просвета1939№1
Щиплиева, СлаваЕдна истина : [За пролога към "Орфей в ада" от Д. Подвързачов]: [статия] Завети1939№1
Бучков, Любомир Стихотворения от Д. Подвързачов : [рецензия] Литературен глас22.03.1939№427
Арнаудов, МихаилДимитър Подвързачов : [статия]Българска мисъл1940№10
Гърчев, ИванДимитър Подвързачов и Асен Цанков : [статия] Лист Асен Цанков1940бр. ед.
Йосифов, Веселин Димитър Подвързачов : [статия]Литературен глас1941№531
Радевски, ХристоДимитър Подвързачов (1881-1937) : [статия] Вестник на жената1941№871
Карапанчев, ГеоргиВ памет на Димитър Подвързачов : [статия] Заря1942№6451
Муратов, Александър Димитър Подвързачов и Лафонтен : [статия] Изкуство и критика1942№10
Добрев, ДимитърДимитър Подвързачов - поет, хуморист, сатирик Дневник1943№13161
Константинов, Георги Димитър Подвързачов : [биобиблиогр. очерк]Български писатели : Биогр. и библиогр. данни1947
Богданов, Иван Когато започваше новият век... : [Бележки за стихотворението "В канцеларията"] Спътници на първенците : Очерци за лит. живот през първите години на века1960
Константинова, Елка Димитър Подвързачов : [статия]Септември1967№11
Радевски, ХристоДимитър Подвързачов : [статия]Литeратурен фронт30.11.1967№49
Константинов, Георги О, далечен, свещен кръстопът... [статия] Като в приказките : Очерци за бълг. писатели1968
Недялков, ХристоДимитър Подвързачов [като преводач] : [статия] Библиотекар1969№5
Христов, Венко Димитър Подвързачов : [статия]Литeратурен фронт14.10.1971№42
Свинтила, ВладимирДимитър Подвързачов – един макаронически поет. Понятие за макароническа поезия : [статия]Хоризонт1976№2
Чернокожев, Вихрен Ведбал и Димитър Подвързачов Литeратурна мисъл1978№10
Данаилов, СлавчоПисма на Димитър Подвързачов до Николай ЛилиевЛитeратурна мисъл1979№10
Илиев, Стоян Разцвет и залез на българския символизъм. Димитър Подвързачов и сп. "Звено" : [статия] Литeратурна мисъл1980№9
Чернокожев, Вихрен Баснописецът Подвързачов : [статия] Литeратурна мисъл1980№3
Подвързачова, АнаПриятелите му казваха "бащата" : [По повод 100 г. от рождението му] Хоризонт1981№1/2
Чернокожев, Вихрен Сатиричната проза на Димитър Подвързачов : [100 години от рождението му] : [статия] Пламък1981№10
Илиев, Илия Вдъхновен жрец на перото : [100 години от рождението му]Поглед05.10.1981№40
Неделчев, Михаил Оригинален писател, изтъкнат преводач : [100 години от рождението му] : [статия] Отечествен фронт08.10.1981№11201
Попиванов, Иван Вдъхновен и обаятелен творец : [По повод 100 години от рождението му] : [статия]Вечерни новини13.10.1981№205
Константинова, Елка Лирик, сатирик, преводач : [100 години от рождението му] : [статия] Литeратурен фронт21.10.1981№43
Йорданов, Александър "Самотният " принц и неговата критическа съдба : [100 години от рождението му] / [статия] Пулс27.10.1981№43
Йорданов, Христо Ранният период на поета и социализмът : [100 години от рождението му] : [статия] Септември (Стара Загора)31.10.1981№130
Константинова, Елка Двама херолди на духа (Дим. Подвъзачов и Н. Лилиев) : [100 години от рождението му] : [статия] Септември (Стара Загора)31.10.1981№130
Стаев, СтоянПрозата на сатирика : [100 години от рождението му] : [статия] Септември (Стара Загора)31.10.1981№130
Васева, ИванкаЖивот отдаден на превода : [статия] Панорама1982№5
Душков, Атанас "Принцът" - журналист : [статия]Литeратурен фронт01.04.1982№13
Александрова, НадеждаПодвързачов и традицията : [статия] Литературна история1983№10
Банов, Банчо Майсторството на преводача Димитър Подвързачов : [статия] Майстори на превода : Творчески портр. на видни бълг. преводачи1984
Константинова, Елка Писма на Димитър Подвързачов до Николай Лилиев : [статия] Литeратурна мисъл1985№1
Великов, Стефан Първата поетична антология "Българска антология на Димитър Подвързачов и Димчо ДебеляновБиблиотекар1989№8
Нанчев, Йордан Хасково и Харманли в живота на Димитър Подвързачов : [статия] Юг (Пловдив)1989№1
Памуков, Стефан Неизвестни писма на Николай Лилиев : [до Димитър Подвързачов и Димчо Дебелянов] Литeратурна мисъл1989№1
Стаев, СтоянОсновни мотиви в съвременната проза на Димитър ПодвързачовУчастие1992№3
Савов, СавчоДимитър Подвързачов - "Бащата" : [статия]Родна реч1994№3
Танев, ДимитърЗабравен талант Летописи1994№7-8
Пашалийска, РумянаШуменският период на Димитър ПодвързачовЕзик и литература1995№3
Пунев, КонстантинЧудните приказки на Димитър ПодвързачовВек 21 01.03.1995№9
ННиколова-Гълъбова, Жана Димитър Подвързачов: Критично-трагична антиметафизика на живота : 60 г. от смъртта му : [статия]Литeратурен форум11.11.1997№335
Жечев, Тончо"Бащата" : [статия]24 часа24.11.1997№323
Чернокожев, ВихренЗабраненият Хамлет, принц ДатскиЕк1998№6
Матев, ИванВлюбеният Мефистофел Димитър Подвързачов - ренесанс или съвремиеКула2007№2
Колева, ВаняТворчеството на Димитър Подвързачов - необикновен учебник по журналистикаПростори (Варна)2007№5