Димитър Бояджиев

Портрет на Димитър Бояджиев от Димитър Гюдженов, собственост на галерия  „Станислав Доспевски“, Пазарджик (черно-бяло фотокопие).; Държател: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Кратка информация
Име Димитър Иванов Бояджиев
Роден
гр. Пазарджик
Починал
гр. София
Жанровеелегии, комедии, лирика, рецензии, стихотворения
ИзданияБългаран, Летописи, Ново време, Общо дело, Слънчоглед, Съвременна мисъл, Българан, Смях

Бояджиев, Димитър Иванов (Татар Пазарджик, дн. Пазарджик, 18.05.1880 – София, 12.07.1911). През 1893 баща му внезапно умира и той напуска училище, за да поеме издръжката на седемчленното си семейство. Работи първо в бояджийницата на баща си, а след затварянето й през 1894 – като писар в общината и в адвокатска кантора. Самообразова се, пише стихове в социален дух, участва дейно в обществено-политическия живот на родния си град. През януари 1902 с подкрепата на К. Величков и В. Велчев се премества в София, където работи в Бюрото по печата към Министерството на външните работи и изповеданията. Става уредник на сп. „Летописи“ (издавано от К. Величков), където публикува стихове и преводи от руски език  – от М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев, М. Горки, Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, Ф. И. Тютчев и др. Сътрудничи и на списанията „Ново време“, „Съвременна мисъл“, „Слънчоглед“, на вестниците „Българан“, „Смях“ и др. Секретар на Българското генерално консулство в Марсилия (1908–1910). Самоубива се заради несподелена любов.

Публикува преводи, дописки и рецензии в левия печат от 1895, а първите му стихове („Уморен низ беззрачна и зловеща тъмнина се скитам…“, „Край пътя бор стърчи усамотен…“ и др.) излизат през януари 1901 в сп. „Общо дело“. Бояджиев е автор на неголямо по обем творчество, приживе не издава книга, не е писано нищо за него. Но творбите му правят впечатление на българската  културна общественост от началото на ХХ в. със своята искреност и изящество на стиха. Дебютира със стихотворения, създадени под влиянието на социалистически идеи („Ще дойде ден“, „Нима да вярвам ощ…“ и др.). Но твърде скоро младежката му вяра в постижимостта на социалния идеал за равенство угасва и той измества фокуса на поетическия си поглед към вътрешния си свят, към личностните си колебания и съмнения. Бояджиев е сред създателите на българската психологическа лирика и един от първомайсторите на елегията в българската литература (заедно с Д. Дебелянов), автор на образцови стихотворения в този жанр, като „Писмо“, „Елегия“, „Сподавен вик“, „Марсилия“. Поезията му е изповедна, наподобяваща интимен дневник. По емоционалност и интензивност на душевните преживявания тя се родее с поезията на П. К. Яворов и Д. Дебелянов. Основният конфликт в нея е предизвикан от жестокостта на действителността, която задушава всеки порив на нежната и изтънчена душа на лирическия герой (който при Бояджиев е максимално близо до самия автор) към красота и щастие. Дори любовта не е в състояние да потуши този конфликт. В изящната му любовна лирика образът на жената винаги е двойствен, обединяващ в себе си ангелското и демоничното начало („Нощен блян“ и др.). Не успял да намери решение на гнетящите го противоречия и да избяга от страданието, героят примирено приема трагичната си съдба. Затова въпреки болезнената чувствителност на аза, въпреки заложената напрегнатост и конфликтност, лириката на Бояджиев звучи меланхолично, като тих и скръбен стон. Би могла да се определи и като символистична, въпреки че е по-жизнена и предметна от поезията на символистите. Макар и рядко, песимизмът в творчеството на Бояджиев отстъпва пред чувството за радост, надежда и жизнелюбие, източник на което е най-вече природата („Копнеж“, „Пролет“ и др.). Той е автор и на няколко хумористични стихотворения, публикувани в сп. „Българан“. А през 1909 написва комедията „Сълзи и смях“, чийто ръкопис не е открит.

Отделни негови произведения са преведени на грц., нем., пол., рус., словен., срб., унг., фр., чеш. и др. ез.

Псевд.: Димитър Ивчов, Ех, Ех поет, Ивч.

 

Андрей Ташев (текст и библиография Книги от... и Книги за...)

и Северина Георгиева (Статии за...)

Книги от Димитър Бояджиев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Стихотворения / Под ред. на Владимир Василевстихотворения1927 (1940)
Стихотворения / Отбор и ред. Иван Сестримски ; Предг. Борис Делчевстихотворения1957
Вечерен трепет / Ил. Димитър Киров ; Под ред. [с предг.] Любен Георгиевстихотворения1979 (2015)
Стихотворения / Състав., предг. и прил. Иван Сестримскистихотворения1988 (1993)
Стихотворения / Димитър Бояджиев ; Предг., състав., прил. Иван Сестримски. Стихотворения / Теодор Траянов ; Предг., състав., прил. Стоян Илиев. Стихотворения / Емануил Попдимитров ; Предг., състав., прил. Димитър Михайловстихотворения1995
Стихотворения / С предг. от Елин Пелин (фототип. изд. 1927)стихотворения1996
Елегия / [Състав., предг. Иван Сестримски] 1996
Да изживееш болката докрай : Димитър Бояджиев - Елин Пелин : неизвестни страници от живота на поета в Марсилия / [състав.] Стефан Памуков2000
Димитър Бояджиев. Стихотворения и преводи / Състав. Никола Ивановпоезия2020

Книги за Димитър Бояджиев

АвторЗаглавиеГодина
Георгиев, Любен ХристовДимитър Бояджиев : Лит.-крит. очерк1963
Сб. Кирил Христов, Димитър Бояджиев, Теодор Траянов в спомените на съвременниците си / Под ред. на Кръстьо Куюмджиев и др1969
Сестримски, Иван Димитров Димитър Бояджиев : Лит.-крит. очерк1979
Сб.Поезия и време : Анализ на творчеството на Димитър Бояджиев, Теодор Траянов, Никола Фурнаджиев Научна сесия, 5 ноември 1985 г. / Състав. Цветан Гиздов и др.1990
Апостолов, Евгений АсеновКнига за една книга : Лит.-крит. поглед върху творчеството на Димитър Бояджиев1999
Петрова, Величка СтефановаДимитър Бояджиев 1880-1911 : Биобиблиография / Състав. Величка Стефанова Петрова ; Науч. ред. Татяна Янакиева2009

Статии за Димитър Бояджиев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Кунчев, Божидар„Сподавен вик“ : Д. БояджиевКунчев, Б. Да отидеш отвъд себе си2007
Гергова, АниБиобиблиография на поета Димитър Бояджиев Библиотека20094
Цветанова, Дора Владимирова"Елегия" с две лица или как Димитър Бояджиев се среща с Албер СаменЛитeратурна мисъл20152
Караиванова, Стефка ТодороваБитието на спомена ридание и спомена утеха в стихотворенията "Елегия" от Димитър Бояджиев и "Аз искам да те помня все така" от Димчо ДебеляновБългарски език и литература 20162
Велкова-Гайдаржиева, АнтонияНеизбежната смърт. Поезията на Димитър Бояджиев в критическата рецепция на Владимир Василев и Васил ПундевСвят и смисъл : Сборник в чест на професор дфн Валери Стефанов 2018