Димитър Полянов

Димитър Полянов; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Димитър Иванов Попов
ПсевдонимДимитър Полянов
Роден
гр. Карнобат
Починал
гр. София

Ивайло Димитров (текст и библиография)

Книги от Димитър Полянов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Морски капкистихове, проза 1907
От Изток до Запад легенди, приказки1909
Железни стиховестихове1921
Гладният вълк : Краят на един роман1936
Избрани стихотворения : 1895 - 1945 стихотворения1945 (1947)
Белият гълъб : Стихове за мирастихове1951
Избрани произведения : Т. 1: Стиховестихове1952
Избрани произведения : Т. 2 : Прозапроза 1954
Избрани произведения стихове1955
Избрани стихотворениястихотворения1958
Събрани съчинения :Т. 1 : [1893 - 1923] / Под ред. на Георги Веселинов1960
Събрани съчинения : Т. 2 : [1923 - 1937] / Под ред. на Никола Ланков1960
Събрани съчинения : Т. 3 : [1944 - 1952] / Под ред. на Димитър Осинин1961
Събрани съчинения : Т. 4 : Художествена проза / Под ред. на Ангел Тодоровпроза 1961
Събрани съчинения : Т. 5: [1895 - 1953]. Статии върху литературни и обществено-политически въпроси / Под ред. на Георги Веселинов1961
Събрани съчинения : Т. 6 : [Очерци и спомени, автобиография, писма и др.] / Под ред. на Ангел Тодоров1961
Избрани творби / [С предг. от Кръстьо Генов]1966 (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1980, 1985)
Избрани съчинения / [С предг. от Елка Константинова]1976 (1986)
Избрани творби1983

Книги за Димитър Полянов

АвторЗаглавиеГодина
Бакалов, Георги ИвановД. И. Полянов пролетарски поет ли е?1933
Зидаров, КаменСоциална поезия : Сб. : Д. И. Полянов, Хр. Смирненски, Гео Милев1946
Веселинов, Георги ВладимировДимитър Полянов - основоположник на българската пролетарско-революционна поезия 1956 (Отпеч. от Годишник на СУ. Филол. фак. : Т. 51, 2- 1955/1956)
Веселинов, Георги ВладимировДимитър Полянов : Лит.-крит. очерк1964
Сб.Димитър Благоев, Георги Кирков, Георги Бакалов, Димитър Полянов в спомените на съвременниците си1968
Сб.Димитър Полянов и социалистическата литература в България : Сб. от изследвания по случай 100 г. от рождението му 1978