Димитър Стефанов

Кратка информация
Име Димитър Стефанов Бъчваров
Познат катоДимитър Стефанов
Роден
с. Шумата (Габрово)
Починал
гр. София

Аудиоархив


Димитър Стефанов (02.03.1988 г.)

Чете свои тристишия.

Файл: Стефанов - тристишия.mp3 (2,14 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Димитър Стефанов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Слънцето да не залязва стихотворения1957
Довиждане до идващите дни : [Поема за Иван Владков]поеми1964
Най-голямото небестихове1965
Знак за събиранестихотворения1968
Верига от крилестихове1970
Долу на слънцетостихотворения1970
Златната юлска пряспастихотворения1972
Звезда с фенерче : стихове с усмивки за най-малкитестихове за деца1974
Миналото, в което ще се превърнем поеми, стихотворения1975
Стихотворениястихотворения1975
Край, написан от опашка : [поемка за деца]поезия1977
Синьо конче : поеми за децапоезия1978
И пак за огъняпоеми, стихотворения1978
Стъклена къщурка : [Стихотворения] за предучилищна възрастстихотворения1979
Звънче на колело : стихотворения за децастихотворения1980
Орехчето с розово краче стихове за деца1981
Всекидневни сонетистихотворения1981 (1994)
Някой ви обичапоеми, стихотворения1982
Случаят "К" : [Поема за деца]поезия1983 (1986)
Несъответствия : Бележки, размисли, миниатюриесета, миниатюри1983
111 сонетапоезия1984
Далечна видимост : седем поемипоеми1986
Случки необи-чайни и необи-кафейни : стихове за най-малкитестихове за деца1986
Гората на глухарчето : Опити за хайкухайку1988 (1994)
Щурче на летището : Стихотворения за малкитестихотворения1992
Невинни същностихайку1996
Јесењи жмарцихайку1996
Час за себе сипоеми, сонети, стихотворения, хайку1997
Несъответствия1997
НеприМИГващо синьопоезия1999
Врабче в Балчикчирик : Весела кн. за деца, които ще я прочетат на възрастните2001
Защо снегът? : Стихотворения, сонети, хайбуни, поемипоеми, сонети, стихотворения2002
Двамата с теб = We two и др.хайку2003
Тръпно битие : Избрани творби2003
Невидимости : Хайбуни поезия2005
Човешки, твърде човешки : Нови стихотворения / Цанков, Георгистихотворения2007
Очертания на мига2008
Петте годишни времена : Избрани творби в два тома. Т. 1 - /2011
Петте годишни времена : Избрани творби в два тома. Т. 2 - /2011
Всичко онова : 40 стихотворения , 40 хайкустихотворения, хайку2011
О! : стихове с усмивка за най-малкитестихове за деца2013
Дишах дълбоко : стихотворения, хайку, фрагменти, лирични миниатюрипоезия2015
Трепети на сърцето : избрани мигове на любовта : стихотворения, сонети, миниатюри, лирична поема, хайку, хайбунипоезия2016
Видимости : хайбунипроза 2016
Небесна подкрепа : нови стихотворениястихотворения2018