Димитър Стефанов

Кратка информация
Име Димитър Стефанов Бъчваров
Познат катоДимитър Стефанов
Роден
с. Шумата (Габрово)
Починал
гр. София

Книги от Димитър Стефанов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Слънцето да не залязва стихотворения1957
Довиждане до идващите дни : [Поема за Иван Владков]поеми1964
Най-голямото небестихове1965
Знак за събиранестихотворения1968
Верига от крилестихове1970
Долу на слънцетостихотворения1970
Златната юлска пряспастихотворения1972
Звезда с фенерче : стихове с усмивки за най-малкитестихове за деца1974
Миналото, в което ще се превърнем поеми, стихотворения1975
Стихотворениястихотворения1975
Край, написан от опашка : [поемка за деца]поезия1977
Синьо конче : поеми за децапоезия1978
И пак за огъняпоеми, стихотворения1978
Стъклена къщурка : [Стихотворения] за предучилищна възрастстихотворения1979
Звънче на колело : стихотворения за децастихотворения1980
Орехчето с розово краче стихове за деца1981
Всекидневни сонетистихотворения1981 (1994)
Някой ви обичапоеми, стихотворения1982
Случаят "К" : [Поема за деца]поезия1983 (1986)
Несъответствия : Бележки, размисли, миниатюриесета, миниатюри1983
111 сонетапоезия1984
Далечна видимост : седем поемипоеми1986
Случки необи-чайни и необи-кафейни : стихове за най-малкитестихове за деца1986
Гората на глухарчето : Опити за хайкухайку1988 (1994)
Щурче на летището : Стихотворения за малкитестихотворения1992
Невинни същностихайку1996
Јесењи жмарцихайку1996
Час за себе сипоеми, сонети, стихотворения, хайку1997
Несъответствия1997
НеприМИГващо синьопоезия1999
Врабче в Балчикчирик : Весела кн. за деца, които ще я прочетат на възрастните2001
Защо снегът? : Стихотворения, сонети, хайбуни, поемипоеми, сонети, стихотворения2002
Двамата с теб = We two и др.хайку2003
Тръпно битие : Избрани творби2003
Невидимости : Хайбуни поезия2005
Човешки, твърде човешки : Нови стихотворения / Цанков, Георгистихотворения2007
Очертания на мига2008
Петте годишни времена : Избрани творби в два тома. Т. 1 - /2011
Петте годишни времена : Избрани творби в два тома. Т. 2 - /2011
Всичко онова : 40 стихотворения , 40 хайкустихотворения, хайку2011
О! : стихове с усмивка за най-малкитестихове за деца2013
Дишах дълбоко : стихотворения, хайку, фрагменти, лирични миниатюрипоезия2015
Трепети на сърцето : избрани мигове на любовта : стихотворения, сонети, миниатюри, лирична поема, хайку, хайбунипоезия2016
Видимости : хайбунипроза 2016
Небесна подкрепа : нови стихотворениястихотворения2018