Добри Жотев

Добри Жотев; Държател: Добри Жотев, Личен архив
Кратка информация
Име Добри Александров Димитров
ПсевдонимДобри Жотев
Роден
с. Радуй (Перник)
Починал
гр. София
Жанровекомедии, очерци, повести, поеми, разкази, сатира, стихове, хуморески, стихове за деца
ИзданияНародна младеж, Стършел, Младежко слово
Направления и кръговеСоциалистически реализъм

Жотев, Добри (псевд. на Добри Александров Димитров) (с. Радуй, Пернишка обл, 24.01.1921 – София, 22.11.1997). Завършва основно образование в родното си село през 1929. Учи гимназия в София и Перник. През тези години се запалва по социалистическите идеи и се включва в гимназиалната организация на Работническия младежки съюз (РМС). Не успява да завърши последния клас, тъй като през пролетта на 1942 е арестуван. Осъден е на 15 години строг тъмничен затвор по Закона за защита на държавата (ЗЗД). Присъдата си излежава в Софийския централен затвор (до 27 февр. 1943), а след това – в Скопския затвор. След бягството си оттам в края на август 1944 преминава в нелегалност и продължава участието си в антифашистката борба, сражавайки се като партизанин в редовете на Югославската народна освободителна армия (ЮНОА). След 9 септември 1944 работи като литературен консултант във в. „Народна младеж“. От 1954 до 1968 е редактор в издателство „Народна младеж“, а от 1968 до 1976 – във в. „Стършел“, където след пенсионирането си продължава да работи като нещатен литературен съветник.

Добри Жотев е автор на стихове, поеми, любовна лирика, разкази, произведения за деца, пиеси. Започва да пише стихове още в прогимназията. За първи път печата в сп. „Младежко слово“ през 1942, но поетическите му „прощъпулки“ всъщност са от 10–12 годишната му възраст. Много по-късно те излизат под заглавието „Прощъпулки“ (1971). За тях той казва, че са били по-оригинални (сравнявайки ги с юношеските подражателни любовни стихотворни опити), тъй като съхраняват детската образност, детските виждания, детския наивитет. Ранната поезия на Жотев е силно политизирана, обвързана с идеологическите му пристрастия, но той не е догматично встрастен в комунистическите идеали. Лирическите поеми в книгата „Буйният вятър“ (1958) носят романтически заряд, някои образи и символи в тях може да се четат алегорично – особено в контекста на т.нар. априлска вълна от 1956, но преди всичко доминира възторжено жизнеутвърждаващо начало, виталност, кодирана в родовите корени („Балада за ожидането“).

Постепенно Жотев се насочва към социално-политическата сатира и интимната лирика. В книгата „На гости у дявола. Поеми“ (1962) той заема лирическия сюжет на Христо Смирненски, за да диалогизира и осмисли в новото време истините, идеалите, лъжите („как ловко минава за Истина свята прастарата грешна Лъжа“). Риторичният въпрос „Но как със безверие да чакам добри бъднини?“ от поемата „Маскарад на лъжата“ се превръща в своеобразен смислов център на по-сетнешните му поетически творби: „Викове“ (1966), „От Дявола до Кибернета“ (1968), „Делфийският оракул“ (1983) и др. Лирическият човек на Жотев е питащият се човек, за когото партийните постулати не са единствено възможни отговори. Неговата драма е „поражение на победилия“ („Анамнеза“). С времето поезията и прозата му („Езически разкази“, 1993) избират притчовия език, обръщат се към алегории и митологични образи и мотиви, за да изговорят разочарованията от реалността, подмяната, манипулацията с неотменни ценности, каквито са според поета вярата и истината.

Жотев е автор и на любовна лирика: „Обич моя“ (1964), „Влюбени слънца“ (1983) и др. По някои от стиховете му – „Реплика“, „Раздяла“ и др., са създадени песни.

Стиховете и разказите за деца заемат особено място в творчеството на Д. Жотев. Хумористичната поема „Лесньо дири леснината“ (1960), стиховете от „Птичи хор“ (1963), разказите от „Вълчи вървища“ (1971) носят памет за преживяното, но и смях, породен от сравнението дете – възрастен.

Автор е на комедията „Обличането на Венера“ (1969), играна с успех в Сатиричния театър и адаптирана за телевизията; „Оръженосецът и рицарят“, публикувана в сп. „Театър“ (1990), и на две непубликувани пиеси – „Събличането на Юпитер“ (1977) и „Железните обувки“.

Произведенията на Д. Жотев са преведени на англ., араб., исп., нем., рус., укр., унг. ез.

 

Росица Чернокожева

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Добри Жотев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Как и какви пиеси да играем1949
Жажда : Стихотворениястихотворения1951
Буйният вятър : Стихотворениястихотворения1958
Лесньо дири леснината : Весели истории в стиховестихове за деца1960 (1967, 1982)
На гости у дявола : Поеми. 1952-1955поеми1962
От дявола до кибернета : [Сатирични поеми и стихове]сатира1963
Птичи хор : Стихове за децастихове за деца1963
Обич моя : Стихове.стихове1964
Вълчи вървища : Разкази за юноширазкази1965 (1976)
Пак мамеше изгрева : Очерциочерци1965
Викове : Поемипоеми1966
Опять манит рассвет : [Очерци] / Пер. с болг. М. Маринова. очерци1967
Обличане на Венера : Комедиякомедии1969
Стихотворениястихотворения1969
Автостоп : [Хуморист. разкази и стихове] хуморески1970
Прощъпулки : Стихотворения за децастихове за деца1971
Птичи хор. Вълчи вървища. Лесньо : Избр. творби за децаразкази1971
Влюбени слънца : Стиховестихове1973 (1983)
Преживени разказиразкази1973 (1976, 1980)
Лирикалирика1974
Лирически поемипоеми1974
Предумишлено убийство : Хуморист. разказихуморески1974
По пътищата : Разкази разкази1975
Пережитые рассказы / [Прев. от бълг.]. - разкази1975
Караман : [Разказ]разкази1976
Делфийският оракул : Поемипоеми1976 (1983)
Душа человеческа : [Хуморист. разкази] хуморески1979
За вас, деца невинни, от 5 до 105 години : Стихотворениястихотворения1979 (2. разшир. и доп. изд. 1986)
Малолетният : Повест за Петър Киряков (в съавт. с В. Тачев)повести1980
Избрани произведения. В 2 т. Т. 1. Стихотворения и поеми. Т. 2. Разкази1981
През извървяното : Поеми и стихотворенияпоеми1981
Шерле-перле : [Хуморист. разкази]хуморески1983
Награда от Джокондата : Разказиразкази1983 (1985)
Ао ку-ку : Хуморист. разкази и стихотворения хуморески1986
Пробягва вихърът на времето : Стихотворения и поеми стихотворения1987
Сватбата на Гочо : [Хуморист. разкази] хуморески1988
Слънчев сплит : Стиховестихове1988
Рассказы о пережитом / Пер. с болг. - [2. изд.].разкази1989
Начало за евангелие : Поема поеми1991
Езически разказиразкази1993
Светове на сумрака : Стиховестихове1995
Вихърът на времето : Стихове : Избрано и прераб. стихове1996
Превъзмогване : стихотворения и поеми стихотворения2015

Книги за Добри Жотев

АвторЗаглавиеГодина
Янева, В. Добри Жотев : [Разговори и беседи] 1980
Жилиев, Ю. Борис Априлов, Добри Жотев, Иван Рудников : Био-библиогр. очерци 1989
Палежев, Й. Сатирата: Алма Матер : 1965-68 : Христо Радевски, Радой Ралин, Константин Павлов, Валери Петров, Добри Жотев /2015