Добри Жотев

Кратка информация
Име Добри Александров Димитров
ПсевдонимДобри Жотев
Роден
с. Радуй (Перник)
Починал
гр. София

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Добри Жотев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Как и какви пиеси да играем1949
Жажда : Стихотворениястихотворения1951
Буйният вятър : Стихотворениястихотворения1958
Лесньо дири леснината : Весели истории в стиховестихове за деца1960 (1967, 1982)
На гости у дявола : Поеми. 1952-1955поеми1962
От дявола до кибернета : [Сатирични поеми и стихове]сатира1963
Птичи хор : Стихове за децастихове за деца1963
Обич моя : Стихове.стихове1964
Вълчи вървища : Разкази за юноширазкази1965 (1976)
Пак мамеше изгрева : Очерциочерци1965
Викове : Поемипоеми1966
Опять манит рассвет : [Очерци] / Пер. с болг. М. Маринова. очерци1967
Обличане на Венера : Комедиякомедии1969
Стихотворениястихотворения1969
Автостоп : [Хуморист. разкази и стихове] хуморески1970
Прощъпулки : Стихотворения за децастихове за деца1971
Птичи хор. Вълчи вървища. Лесньо : Избр. творби за децаразкази1971
Влюбени слънца : Стиховестихове1973 (1983)
Преживени разказиразкази1973 (1976, 1980)
Лирикалирика1974
Лирически поемипоеми1974
Предумишлено убийство : Хуморист. разказихуморески1974
По пътищата : Разкази разкази1975
Пережитые рассказы / [Прев. от бълг.]. - разкази1975
Караман : [Разказ]разкази1976
Делфийският оракул : Поемипоеми1976 (1983)
Душа человеческа : [Хуморист. разкази] хуморески1979
За вас, деца невинни, от 5 до 105 години : Стихотворениястихотворения1979 (2. разшир. и доп. изд. 1986)
Малолетният : Повест за Петър Киряков (в съавт. с В. Тачев)повести1980
Избрани произведения. В 2 т. Т. 1. Стихотворения и поеми. Т. 2. Разкази1981
През извървяното : Поеми и стихотворенияпоеми1981
Шерле-перле : [Хуморист. разкази]хуморески1983
Награда от Джокондата : Разказиразкази1983 (1985)
Ао ку-ку : Хуморист. разкази и стихотворения хуморески1986
Пробягва вихърът на времето : Стихотворения и поеми стихотворения1987
Сватбата на Гочо : [Хуморист. разкази] хуморески1988
Слънчев сплит : Стиховестихове1988
Рассказы о пережитом / Пер. с болг. - [2. изд.].разкази1989
Начало за евангелие : Поема поеми1991
Езически разказиразкази1993
Светове на сумрака : Стиховестихове1995
Вихърът на времето : Стихове : Избрано и прераб. стихове1996
Превъзмогване : стихотворения и поеми стихотворения2015

Книги за Добри Жотев

АвторЗаглавиеГодина
Янева, В. Добри Жотев : [Разговори и беседи] 1980
Жилиев, Ю. Борис Априлов, Добри Жотев, Иван Рудников : Био-библиогр. очерци 1989
Палежев, Й. Сатирата: Алма Матер : 1965-68 : Христо Радевски, Радой Ралин, Константин Павлов, Валери Петров, Добри Жотев /2015