Едвин Сугарев (1953)

Литературовед, специалист по нова и съвременна българска литература, доцент в Нов български университет, поет, публицист и дипломат. През 1985 защитава дисертация на тема „Българската литература след Първата световна война и немският експресионизъм (мирогледни и стилистични паралели)“, през 2008 г. защитава големия си докторат „Поезията на Александър Вутимски – паралелни прочити“. Автор на книгите: „Българският експресионизъм“ (1988), „Николай Райнов – боготърсачът богоборец“ (2007), „Поезията на Александър Вутимски: паралелни прочити” (2009) и „Видрица Literarica“ (2012).