Елка Трайкова

Доц. д-р Елка Трайкова е специалист по история на новата и съвременната българска литература. Директор е на Института за литература (от 2012 г.), завеждащ секция „Нова и съвременна българска литература“ (от 2003 г.), научен секретар на института (2001–2012). Била е отговорен секретар на научен колектив, който разработва фундаменталното изследване на литературния периодичен печат „Периодика и литература“. Ръководила е национални и международни научни проекти. Съставител и редактор на множество научни сборници и на десетки авторски публикации – една книга, студии и статии, публикувани в научни издания.

 

 

 

 

Основни публикации след 2000 г.

 

Книги

Българските литературни полемики (от началото на ХХ в. до 70-те години на века). – „Карина – Мариана Тодорова“, 2001.

 

Статии и студии