Жанрове: Рапорти

Произведения

  • Отчет върху Всеобщото земско унгарско изложение в Будапеща през 1885 г. : Рапорт до г. М-ра на финансите

    Михалаки Георгиев 1885 г.
  • Рапорт от Началника на Отделението за земледелието и търговията при Министерството на финансите Михалаки Георгиев [отностно производството и износа на бълг. вина] до г-на М-ра на финансите

    Михалаки Георгиев 1885 г.