Жанрове: Писма

Автори

Произведения

 • Две неизвестни гръцки писма на Априлова и Палаузова до Неофита Рилски : От 1837 и 1838 г.

  Иван Димитров Шишманов
 • Видул : Тракийска идилия и Писмо до г-на С. Вацова

  Иван Минчов Вазов 1879 г.
 • Съдбата на П. К. Яворов : По повод публикуваното следствено дело : С прил. Писма на Яворов до Лора

  Михаил Петров Арнаудов 1926 г.
 • Заветът на проф. д-р Асен Златаров : [Писма, речи, статии, интервюта]

  Асен Христов Златаров 1937 г.
 • Любовните писма на Димчо Дебелянов / Под ред. на Владимир Русалиев

  Димчо Велев Дебелянов 1940 г.
 • Непознатият Бозвели : Първообразът на Мати Болгария и други необнародвани трудове и писма

  Михаил Петров Арнаудов 1942 г.
 • Писма на Иван Вазов до Евгения Марс / С предг. от Тодор Павлов

  Иван Минчов Вазов 1947 г.
 • Избрани произведения : Т. 1-6: Т. 6: Статии, речи, писма

  Людмил Стоянов 1955 г.
 • Непубликувани писма / Подб., ред. и комент. Величко Вълчев

  Иван Минчов Вазов 1955 г.
 • Съчинения : В 5 т. :Т. 5: Репортажи ; Статии ; Спомени ; Фейлетони ; Пътни бележки ; Писма ; Скици

  Орлин Василев 1957 г.
 • Избрани произведения : В 2 т. : Т. 2: Статии ; Писма / Под ред. на Георги Марков, Леда Милева ; Предг. и бел. Георги Марков

  Гео Милев 1965 г.
 • Писма: Под ред. [и с предг.] на Любен Георгиев

  Петко Юрданов Тодоров 1966 г.
 • Събрани съчинения : В 6 т. / Под ред. на Ем. Станев, Б. Нонев, Я. Молхов : Т. 6. [Роман без заглавие]; Ахилесова пета; Димитър Димов за своя роман „Тютюн“; Пиеса по мотиви на романа „Тютюн“; Писма

  Димитър Тодоров Димов 1967 г.
 • Писма и стихове

  Невена Борисова Стефанова 1967 г.
 • Съчинения : В 2 т. : Т. 2: Проза. Писма / Под ред. на Елка Константинова, Здравко Петров ; [С предг. от Здравко Петров]

  Димчо Велев Дебелянов 1969 г.
 • Студии, рецензии, спомени, писма

  Иван Димитров Шишманов 1969 г.
 • Писма от София

  Емил Радославов Манов 1970 г.
 • Съчинения : В 5 т. / Ред. кол. Кр. Куюмджиев и др. : Т. 5. Незавършени произведения. Статии. Писма

  Димитър Тодоров Димов 1975 г.
 • Съчинения : В 3 т. : Т. 3: Българска литература - творци и проблеми : Списание Пламък : Писма / Гео Милев ; Под ред. на Георги Марков, Леда Милева

  Гео Милев 1976 г.
 • [Т.] 2: Студии, статии, пътеписи, писма

  Александър Михайлов Балабанов 1978 г.
 • Събрани съчинения : в 5 т. / Т. 5, Писма ; Автобиографични материали ; [с предг. от Пенчо Данчев] ; ред. колегия С. Гьорова ... [и др.] ; ред. на т. Милка Марковска

  Пейо Яворов 1979 г.
 • Събрани съчинения В 4 т.: Т. 4: Писма

  Петко Юрданов Тодоров 1981 г.
 • Критически писма

  Симеон Дончев Хаджикосев 1984 г.
 • Неизвестни писма на Елин Пелин / Представени от Стефан Памуков; Под ред. на [с предг.] Атанас Свиленов

  Елин Пелин 1986 г.
 • Стихотворения ; Лирични фрагменти ; Писма / Състав. Ангелина Василева-Огнянова и др. ; Ред. и бел. Блага Димитрова ; [С предг. от П. Динеков]

  Весела Григорова Василева 1990 г.
 • Новели за познатите ни непознати

  Драган Димитров Тенев 1991 г.
 • Неизвестни писма на Т. Г. Влайков : София–Москва–Ястребки–Пирдоп, 1885–1893

  Тодор Генчов Влайков 1991 г.
 • Голямата любов на Георги Марков : Неизвестни писма до Здравка [Лекова-Маркова]; притурка на в. Ние жените

  Георги Иванов Марков 1992 г.
 • Съчинения : В 2 тома : Т. 1: Аз не живея : аз горя : Стихотворения, Драма, Автобиогр. текстове, Писма / Предг., послесл., комент., състав. и ред. Михаил Неделчев

  Пейо Яворов 1993 г.
 • Съчинения : [в 2 тома] :Т. 2, Свобода или смърт : революционни спомени, статии, писма / Послесл., комент., състав. и ред. Михаил Неделчев

  Пейо Яворов 1993 г.
 • Четири години в Аржентина / Състав. Мария Овчарова, Вера Шивачева-Градинарова

  Борис Константинов Шивачев 1993 г.
 • Един живот : Поезия, преводи, дневник, спомени, писма / Състав. и бел. Мирела Иванова ; Предг. Ирен Иванчев

  Мара Иванова Белчева 1995 г.
 • Стари моментални снимки без ретуш

  Драган Димитров Тенев 1999 г.
 • Пътят на свободата : поезия, преводи, критика, публицистика, писма, рисунки, автопортрети, художниците около "Везни" и "Пламък" / [Състав. Леда Милева] ; [под. ред. на Леда Милева ... и др.]

  Гео Милев 2002 г.
 • Съчинения : В 5 т. : Т. 5: Преводи, публицистика, речи и писма / Подб., ред. Илия Тодоров, Иван Сестримски

  Константин Величков 2005 г.
 • Стихотворения ; Проза ; Писма / Състав. Кристина Илиева

  Димчо Велев Дебелянов 2005 г.
 • Капки мастило

  Йосиф Якоб Хербст 2005 г.
 • Писма / Състав., предг. Румяна Пенчева

  Атанас Христов Далчев 2006 г.
 • Съчинения : В 5 т. : Т. 5: Писма и документи / Състав., предг. Георги Янев ; Ред. Леда Милева

  Гео Милев 2007 г.
 • Боян Пенев : Неизвестни писма до Спиридон Казанджиев

  Боян Пенев 2007 г.
 • Откъснати страници : Мемоарно-епистоларна хроника

  Анна Каменова 2008 г.
 • Йордан Йовков : Епистоларно наследство

  Йордан Стефанов Йовков 2010 г.
 • Писма до Ловеч / Състав. Васил Колев

  Владимир Василев 2011 г.
 • Писма / Предг., състав., ред., комент. Людмила Христова Малинова.

  Елисавета Багряна 2012 г.
 • Аз искам да те помня все така: Любовта на поета в стихове и писма

  Димчо Велев Дебелянов 2012 г.
 • Без любов животът е една отвратителна безсъдържателност : непознатият Антон Страшимиров

  Антон Тодоров Страшимиров 2015 г.
 • Арена на духа: Избрани творби

  Георги Василев Шейтанов 2016 г.
 • Дух над мене : Яна Язова до Алексадър Балабанов / Състав., предг., бел., биогр. справки Цвета Трифонова

  Яна Язова 2016 г.
 • Антон Страшимиров: последни писма : [до Иван Цанков]

  Антон Тодоров Страшимиров 2017 г.
 • Непубликувани писма на Антон Страшимиров до ловчалията Иван Цанков от 21 април 1936 г. до 22 юли 1937 г. и приносът на рода Цанкови за Ловеч

  Антон Тодоров Страшимиров 2017 г.
 • Лирика, проза, писма / Състав. Антон Оруш

  Димчо Велев Дебелянов 2018 г.
 • Съчинения. Т. 1. / Състав. и предг. Константин Хаджиев

  Борис Константинов Шивачев 2022 г.