Ивайло Петров

Ивайло Петров; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Продан Петров Кючуков
ПсевдонимИвайло Петров
Роден
с. Бдинци (Добрич)
Починал
гр. София
Жанровеповести, разкази, романи
ИзданияПламък, Литературен фронт/форум, Фронтовак

Петров, Ивайло (псевд. на Продан Петров Кючуков) (с. Гюкче Дьолюк, дн. с. Бдинци, Добричка област, 19.01.1923 – София, 14.04.2005). Завършва гимназия в Добрич (1942). Участва в последната фаза на Втората световна война. Работи като деловодител във Варна (1946–1947). През 1947–1949 следва няколко семестъра право в Софийския университет и графика в Художествената академия при Илия Бешков. Редактор в Радио София (1949–1953), в изд. „Български писател“ (1953–1966), в сп. „Пламък“ (1966–1967), във в. „Литературен фронт“ (1968–1971). В периода 1973–1983 е съветник в Съвета за духовни ценности към Държавния съвет (висш постоянно действащ орган на държавната власт на НРБ, 9.07.1971 – 10.04.1990).

Първата публикация на И. Петров е стихотворението „Писъмце“, излязло през 1945 във в. „Фронтовак“. Творческата му реализация обаче е в областта на художествената проза, тематично обвързана със съвременната действителност. В сборника разкази „Кръщение“ и повестта „На чужда земя“, опрян на фронтовите си впечатления, разкрива бита и преживяванията на обикновените войници. Широка известност му донася повестта „Нонкината любов“, пресъздаваща променената съдба на селската жена при започналата колективизация, индустриализация и миграция от селото към града. Романът „Мъртво вълнение“, писан след разобличаването на култа към личността, представя в лирико-романтична светлина частнособственическия бит и патриархалните взаимоотношения в българското село в противовес на опустошаващите и катастрофични процеси на колективизацията в него. Той се откроява в тогавашния литературен живот с образно-пластичната релефност на характерите и конфликтите.

Скептично-уравновесеният художествен поглед на писателя отрано съвместява трагиката с комизма на съвременната житейска реалност. Работейки върху „Мъртво вълнение“, той създава и първия си опит в хумора и сатирата – „Глупава повест“. Следват поредица разкази и няколко повести („Най-добрият гражданин на републиката“, „Три срещи“, Божи работи“, „Четиринадесет целувки“), в които сарказмът е съчетан понякога с лиризъм и неизменно с моралистична проницателност. Независимо какво пародира, ироничната проза на Петров разголва безличните провинциално-еснафски съществования с присъщата им суетност, неискреност, глупост и дори жестокост.

Специфичен белег на разказите и повестите са автобиографизмът, забавената и интригуваща фабула, увенчана с неочакван финал. В миниатюрите от цикъла „Малки илюзии“ човешкото несъвършенство е контрастно съотнесено с благопристойната привидност на нещата от живота и не без горчивина демаскирано, но все още пази отблясъка на лиризма. В „Объркани записки“ иронията и автоиронията вече видимо взимат превес над лиричното, описателността отстъпва пред рефлексията, която става все по-критична. Най-висок е градусът на ироничната напрегнатост в повестите „Преди да се родя“ и „И след това“ поради рязката смяна на авторовата световъзприемателна позиция. Обърнат отново към някогашното село, Петров вече не го поетизира, напротив – подчертава неговата материална и духовна нищета. По такъв начин пародира носталгичните умонастроения в „селската“ белетристика от 60-те години и същевременно подлага на съвременна преоценка традиционни за българската литература идеологеми – роден дом, семейно-родова общност и т.н.

Романът „Хайка за вълци“ е нова, актуализирана версия за събитията и човешките страсти в периода на колективизацията. В сравнение с „Мъртво вълнение“ картината на миналото е по-богато нюансирана, аналитично-проникваща и безпощадно изобличителна. Внушавайки усещане за документална достоверност, романът съчетава елементи от различни белетристични жанрове и представя в отделни глави няколко ретроспективно разгърнати житейски истории, които се събират в епизода на хайката и отключват поредица трагически въпроси: постижимо ли е хуманно общество с антихуманни средства, могат ли да се помирят социалната ангажираност и нравствената автономност, историческата необходимост и индивидуалната свобода, способен ли е човешкият индивид да се освободи от миналото в себе си. Отношенията история – етика, престъпление – наказание, отговорност – вина се разискват и в романа „Присъда смъртна“, откликващ на разкритията за незаконните репресии след 9.ІХ.1944.

След 1989 на два пъти започва преиздаването на творчеството на И. Петров – като избрани съчинения в седем тома (от изд. „Захарий Стоянов“) и като съчинения в девет тома (изд. „Литературен форум“). Нови заглавия са първата част на романа „Баронови“ (1997), останал недовършен поради преждевременната кончина на писателя, и сборникът с разкази „Цигански рапсодии“ (1999). „Баронови“ се строи върху повествователния модел на семейната хроника, чийто разказвач е най-малкият член на семейството, Божидар Баронов. Литературното настояще обхваща три десетилетия, от 60-те до 80-те години на ХХ в. Юношеската инициация на момчето постепенно прелива в история за социалното и духовно съзряване, белязано от траен вътрешен конфликт между обществените ангажименти и личностния избор. Героят не достига до нравствена хармония със света около себе си въпреки съзнанието за значимостта на идеята за свободната личност като социален фактор. Романът сполучливо отпраща към познати художествени образци и жанрови конвенции на световната и родната класика, чрез които ерудираният разказвач предизвестява трагичната завръзка в хрониката (Монтеки и Капулети), коментира сюжетни обрати (Одисей и песните на сирените), или разкрива литературните приятелства в родословието на героя (Й. Йовков и Д. Дебелянов). Литературният декор оголва достатъчно реалии от прототипа на художественото време и пространство, с които читателят не губи усещането за правдоподобно изображение. Преднамерената игра на правдоподобност не налага на читателя допълнителни знания за историческото време преди 1989.

Сборникът „Цигански рапсодии“ редува анималистични сюжети („Майка“, „Стария глиган“) с истории за герои, чиято кавалерска гордост и рицарска осанка може да доведат и до трагична развръзка, но са избавление от тривиалността. В едноименния разказ бягството от материалните ограничения на делника и копнежът водят до преобръщане на реално и въображаемо.

Днес творчеството на И. Петров е част от учебната програма по история на българската литература в българските средни училища и университетите. След 1989 литературната критика се фокусира най-често върху отношението между социалната ангажираност и нравствената автономност – както в поетиката на творбите му, така и като част от дискусията върху обществената роля на писателя. Сред най-приносните критически рефлексии след 1989 са литературните анкети и есетата на издателя Г. Гроздев („Изчезващ вид: срещи с майстори“, 2011; „Книга за Ивайло Петров“, 2015), както и тематичният брой на академичното списание „Литературна мисъл“, посветен на И. Петров (2014, № 1). Списанието помества за първи път откъс от непубликуваната втора част на „Баронови“. Албумът „Ивайло Петров: художникът“ (2014) разкрива афинитета на писателя към живописта.

Ивайло Петров е удостоен с наградите Златен век и Йордан Йовков (1990), с Голямата награда за литература на Софийския университет (2002), Голямата награда за цялостен принос в българската книжовна култура Христо Г. Данов (2003), с ордена Стара планина, I степен (2000). Удостоен е със званието Почетен гражданин на гр. Добрич (1994) и посмъртно Почетен гражданин на гр. Балчик (2011).

Произведения на И. Петров (сред тях са романите „Нонкината любов“, „Мъртво вълнение“, „Най-добрият гражданин на републиката“, „Божи работи“ „Преди да се родя и след това“, „Хайка за вълци“) са преведени на арм., белорус, кит., монг., нем., пол., рум., рус., словен., слов., унг., фр., чеш., яп. ез.

 

                                                Сабина Беляева, Добромир Григоров

 

Библиографията е изготвена от Нелма Вълчева

Аудиоархив


Ивайло Петров (17.01.2003 г.)

Интервю, в което писателят говори за съмненията си, за своя псевдоним.

Файл: Петров за съмненията си и псевдонима си.mp3 (2,57 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Ивайло Петров

ЗаглавиеЖанровеГодина
Кръщениеразкази1953 (1954)
Нонкината любов повести1956 (1961, 1971)
Мъртво вълнение разкази1961 (1963, 1973, 1975, 1979, 1984)
На чужда земя повести1962
Малки илюзии разкази1963 (1968)
Аварияповести1965
Зелената шапка разкази1965
Преди да се родяповести, романи1968 ((2. изд. 1969, Преди да се родя и след това : Повести. 1971, Преди да се родя; И след това : [Повести]. Мъртво вълнение : [Роман.] 1973, – 2. изд. 1975, Преди да се родя и след това : Повести. 1981, 1993, 2000, 2001, 2006, 2008))
Леля се годява : [Разкази за деца и юноши]разкази1969
Объркани записки новели1971
Before I was born and other stories : [Сборник]1971
Дяволски опашки1972
Лъжливи хора повести1973
Любов по пладне разкази1976 (1978)
Есенни разказиразкази1978
Божи работи повести, романи1979 (1995)
Най-добрият гражданин на Републиката повести, романи1980 (1992)
Три срещи разкази1981
Хайка за вълци романи1982 (2. изд. 1986, 1987), 1999, 2000, 2005)
Избрани произведения : Т. 1: Преди да се родиповести, разкази1983
Избрани произведения : Т. 2 : Повестиповести1983
Присъда смъртна романи1991
Мъдрият няма идеали : Размисли за себе си и за другите / Състав. и [предг.] Й. Дачев1994
Avant ma naissance...et apres / Trad. du bulg. par Marie Vrinat1994
Баронови : Кн. 1романи1997
По волята божия : Объркани записки1999
Циганска рапсодия разкази1999
Vor meiner Geburt...und danach романи2000
Екскурзия в чужбина и други разказиразкази2003
Избрани съчинения :Т. 1: Мъртво вълнениеромани2005
Избрани съчинения : Т. 2: Хайка за вълциромани2005 (Съдържа и Разпадането на живота)
Избрани съчинения :Т. 3: Преди да се родя и след смъртта ми2005
Избрани съчинения : Т. 4: Ако няма брегове повести2006
Избрани съчинения : Т. 5: Объркани записки2006
Избрани съчинения : Т. 6: Първа тайнаразкази2006
Избрани съчинения : Т. 7: Леля се годяваразкази2006
Съчинения в девет тома : Т. 1 : Първият ден2012
Съчинения в девет тома : Т. 2 : Хубавите ръце2012

Книги за Ивайло Петров

АвторЗаглавиеГодина
Илиев, Стоян ДимитровИвайло Петров и неговите герои : [Изследване] 1990
Илиев, Стоян Българската мадона : В творчеството на Елисавета Багряна, Елин Пелин, Йордан Йовков, Емилиян Станев, Ивайло Петров, Николай Хайто1998
Лазаров, Александър НедялковПисатели, телевизия, време : Писатели пред камерата на БНТ2004
Сб. "Хайка за вълци" в българската литература и култура : изследвания, статии, есета2015

Статии за Ивайло Петров

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Петров, Е. Правдиво, свежо, вълнуващо. [Отзив за „Кръщение“].Литeратурен фронт13.08.1953№33
Каранфилов, Е.Войникът в строя на литературатаЛитeратурен фронт24.09.1953№39
Иванов, Д. „Кръщение“ от Ивайло ПетровМладеж1954№4
Северняк, С. „Кръщение“ – разкази от Ивайло ПетровБългарски войн1954№3
Генов, З. За първата рецензия и за втората книга. [Рецензия за повестта „Нонкината любов“].Септември1957№6
Димитрова, Е. Начало, което радваЛитeратурна мисъл1957№6
Радев, Хр. Повест за новата селска жена. [Рецензия за повестта „Нонкината любов“]Читалище1957№2
Петров, ЗдравкоПовест за новата българка. [Рецензия за повестта „Нонкината любов“]. Септември1957№1
Момчилов, М. Втората книга. Пламък1957№1
Кумюмджиев, Ив. Младостта се сблъсква с консерватизма. [Отзив за повестта „Нонкината любов“].Литeратурен фронт18.07.1957№29
Султанов, С. Новият роман. [Рецензия за романа „Мъртво вълнение“] .Литературни новини06.12.1961№15
Николов, М. Със строг реалистичен рисунък.[Рецензия за романа „Мъртво вълнение“]. Септември1962№2
Наимович, М. „Мъртво вълнение“; [Рецензия].Пламък1962№4
Георгиев, Л. Ивайло ПетровРодна реч1962№4
Зарев, Пантелей„Мъртво вълнение“ : [Рецензия]Литературна мисъл1962№4
Свиленов, Ат. Търсене на красотата : [Рецензия за „Малки илюзии“]Септември1962
Дублев, Дим. Природата връща забравеното.[Рецензия за „Малки илюзии“].Литературни новини1963№65
Бояджиева, Ив. Илюзии и действителност. [За „Малки илюзии“]. Пламък1964№1
Каролев, Ст. Да насърчаваме творческите търсенияЛитeратурна мисъл1965№1
Огнев, Ж. За повестта „Авария“ и за други нещаЛитeратурен фронт1965№29
Цветков, Ив. Новаторството – най-хубавата традицияЛитeратурна мисъл1965№1
Добрев, Ч. Мъките на творчествотоСептември1968№6
Василев, М. Открития и литературна техника в съвременната повест. Литeратурна мисъл1968№4
Лазовски, А. Нова повест от Ивайло ПетровЛитeратурен фронт22.02.1968№9
Близнакова, Кр. Новият успех на Ивайло Петров. [Рецензия за „ Преди да се родя“].Народна култура22.07.1968№29
Хаджикосев, СимеонСъвременното творческо светоусещане в последните книги на Ивайло Петров и Йордан РадичковПоезия, проза, критика1971
Попиванов, Ив. Объркани запискиПоглед12.07.1971№28
Георгиев, Л. Заявка за книга. [Рецензия за „Объркани записки“]Литeратурен фронт14.10.1971№42
Добрев, Ч. Записките на писателя. [Рецензия за „Объркани записки“] Литeратурен фронт14.10.1971№42
Спиридонов, Ал.Истината за народната съдба. [Рецензия за „Преди да се родя и след това“].Литeратурен фронт18.05.1972№20
Неделчев, Михаил„Новата проза“ на Ивайло ПетровПламък1973№2
Добрев, ЧавдарСъвременност и проза. Ивайло Петров [Творчески портрет]Съвременник1973№3
Коларов, Ст. Дълбочината на художественото прозрение [„На чужда земя“]. Творци и проблеми : Лит. критика1974
Милева, ЛедаБележки върху една повест на Ивайло Петров [„Четиринайсет целувки“]Жената днес1974№1
Зарев, ПантелейПрозата на Ивайло ПетровСептември1976№2
Султанов, СимеонПопътни срещи с Ивайло ПетровСептември1976№12
Анчев, П. Новата „изненада“ на Ивайло Петров. [Рецензия за „Любов по пладне“]Народно дело (Варна)12.12.1976№294
Мутафов, Е. Нравственият провинциализъм или превъплъщенията на безхарактерността [в „Любов по пладне“].Септември1977№4
Ничев, Б.По свой път. [Рецензия за „Любов по пладне“]. Пулс15.02.1977№4
Христов, Й. Все по-дълбоко в нравствената проблематика. [Рецензия за „Любов по пладне“].Литeратурен фронт18.08.1977№33
Сапарев, О. Новите търсения на Ивайло ПетровЛитературни проблеми : [Лит.-крит. очерци]1979
Анчев, П. Ивайло Петров – моралистът и художникътЛитeратурен фронт18.10.1979№42
Пауновски, И. Нашите Адам и Ева [за „Божи работи“]. АБВ03.06.1980№23
Дачев, Й. „Три срещи“ на Ивайло ПетровДобруджанска трибуна01.08.1981№90
Балабанов, Ив.Роман с ярка обществена физиономия. По повод „Хайка за вълци“ на Ивайло Петров. Народна култура09.07.1982№28
Петков, Л. Уроците на Ивайло ПетровПламък1983№1
Добрев, ЧавдарПобедите на реализмаСептември1983№1
Глогински, Б.Дарбата да страдаш… Писателят Ивайло Петров на 60 г.Отечествен фронт18.01.1983№11533
Зарев, ПантелейФилософ – тълкувател на българското ни битие. Ивайло Петров и неговите творчески търсения в романа „Хайка за вълци“. Народна култура21.01.1983№3
Трифонов, Р.В хайка за голямото и трайното : Ивайло Петров на 60 г. Труд22.01.1983№19
Панов, АлександърМноголик и единен. Ивайло Петров на 60 г. Пулс08.02.1983№6
Хаджикосев, СимеонМежду всеопрощаващия смях и спонтанен трагизъмЛитeратурен фронт24.03.1983№12
Иванчева, И. Ивайло Петров. [Творчески портрет]Родна реч1984№5
Анчев, П. Между доброто и злото, между красотата и пророкаЧовекът в словото : Крит. Размишления1986
Зарев, ПантелейВторото прочитане [По повод „Хайка за вълци“]Литeратурен фронт31.07.1986№31
Попиванов, Ив. Критичен патос и непримирима настъпателностРаботническо дело10.10.1986№283
Карадочев, Ив. Обратният епос на писателя. По повод „Хайка за вълци“ от Ивайло ПетровЛитeратурен фронт11.12.1986№50
Добрев, ЧавдарНа ръба на времената. По повод „Хайка за вълци“ от Ивайло Петров. Литeратурен фронт18.12.1986№51
Без авторПо повод дискусията за романа „Хайка за вълци“. Литeратурен фронт25.12.1986№52
Анчев, П. Страданието, възмездието и надеждата [в романа „Хайка за вълци“]. Пламък1987№2
Йорданов, АлександърТревогите и прозренията на Ивайло Петров [в романа „Хайка за вълци“]. Пламък1987№6
Величков, Г. Единство на личното и общественото [в романа „Хайка за вълци“].Пламък1987№6
Недков, З. Възможностите на съвременния роман [„Хайка за вълци“]. Пламък1987№4
Велева, Л. Идейният патос и повествователните принципи на „Хайка за вълци“. Септември1987№4
Балабанов, Ив.„Хайка за вълци“. Яркост и баналност : [Литературнокрит. очерци]. 1987
Сугарев, ЕдвинНравствените измерения на битиетоСофия1987№3
Спиридонов, АлександърРазораните синури. По повод романа на Ивайло Петров „Хайка за вълци“.От дискусия към дискусия1987
Илиев, Ст. Хайка за вълциЛитeратурна мисъл1988№8
Илиев, СтоянРаздяла с миналотоСъвременник1988№4
Илиев, СтоянИвайло Петров – личност и съдба. Септември1988№8
Ковачев, Ат. Диалогични структури в романа „Хайка за вълци“ от Ивайло Петров.Литературна история1989№18
Илиев, СтоянИвайло ПетровПламък1989№5
Карадочев, Ив. Ивайло ПетровРодна реч1989№1
Данчев, П. Приветствие с уговоркаКритика ; Полемика : [Литературнокрит. статии]1989
Николов, М. Със строг реалистичен рисунъкПрофили и проблеми: Студии и статии за бълг. лит.1989
Балабанов, Ив.Повече от писател, повече от читателЛитeратурен фронт27.04.1989№17
Каменов, Й. „ Хайка за вълци“ от Ивайло ПетровЛитeратурна мисъл1990№6
Каменова, Е. Безпорядък в порядъка.Библиосвят1990№1
Илиев, Ст. Героите на „Хайка за вълци“. Съвременник1990№1
Анчев, П. Думата на подробностите [за „Объркани записки“]. Литeратурен фронт07.06.1990№23
Жечев, ТончоБележник на редактораЛетописи1992№5-6
Радев, Никола.И каза бог: "Вземи, каквото искаш"Български войн1992№1
Мишев, Г. Европеец IVЛитeратурен форум20.05.1992№20
Жечев, ТончоОправдание нашеЛитeратурен форум20.05.1992№20
Каменова, ЕмилияИвайло Петров и - сбогом на илюзиитеТракия1993№4
Ликова, Розалия. "Изкуството търси конфликти" : Ивайло Петров на 70 г. Век 2113.01.1993№2
Игов, СветлозарПодир бесовските сили на историята и човеците. Отечествен вестник20.01.1993№14110
Величков, Г. Неюбилейно за юбилярЛитeратурен форум20.01.1993№3
Илиев, СтоянПрозренията на белетриста : Хуманистът Ивайло Петров и темата за насилиетоДума06.02.1993№30
Гърдев, Б. Безпристрастно за Ивайло Петров : 75 г. от рождението му. Прелом18.02.1998№6
Недкова, ВеселаВластта и употребите й в романа на Ивайло Петров "Хайка за вълци". Литeратурен форум15.06.1999№23
Хитов, РуменЧовекът и ВреметоДемокрация30.06.2000№173
Кирков, Д. Ивайло Петров - изящен художник и правдив летописецРодна реч2001№5-6
Генчева, ДесиславаЕдна българска екзистенцияФилософия2001№5-6
Янев, С. Писателят, който запечата съдбовната ни колизия : Ивайло Петров, доайенът на бълг. белетристика, навърши 80 г.Дума22.01.2003№17
Патрашкова, КристинаКамен Калчев и Андрей Гуляшки скачат срещу "Хайка за вълци" : Писатели скрояват интрига срещу романа на Ивайло Петров24 часа19.08.2003№226
Лебедова, РумянаФункция на пародийното в някои текстове на Ивайло ПетровНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев".06.02.2004№41
Гърдев, Борислав. Литературен класик : Безпристрастно за Ивайло ПетровЛитературен глас11.2004№111
Радев, НиколаДа погледнем в бездните на душата : На 82 г. издъхна големият писател Ивайло ПетровСтандарт news2005№4410
Ефтимов, Й. Ивайло Петров (1923 - 2005) : In memoriamЕзик и литература2005№1-2
Лебедова, РумянаДемитологизиращата функция на пародийното : Наблюдения върху текстове на Ивайло ПетровВезни2005№4
Лебедова, РумянаДесакрализираните образи на Родното в творчеството на Ивайло Петров. Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"06.02.2005№44
Патрашкова, КристинаИвайло Петров преодоля ужаса от смъртта си, като я описа24 часа16.04.2005№103
Веселинова, ЗорницаНепокорният мълчаливец Ивайло ПетровНовинар16.04.2005№88
Без авторХайка за човечност и доброта : На 82 г. почина големият бълг. писател Ивайло ПетровДума16.04.2005№88
Ефтимов, Й. и М. Неделчев. [Ивайло Петров 1923 - 2005]Литературен вестник20.04.2005№15
Кинов, В., С. Янев. [Ивайло Петров 1923-2005]. Словото днес 21.04.2005№15
Константинова, ЕлкаСбогом, Ивайло! Ивайло Петров (19 ян. 1923 - 14 апр. 2005)Култура22.04.2005№15
Свиленов, Атанас и др. [По повод смъртта на писателя Ивайло Петров].Детонация05.2005№5
Пелева, ИннаНевъзможността да простиш : 40 дни без Ивайло ПетровКултура27.05.2005№20
Вълчев, Н. Последните дни на Ивайло Петров : [Спомени]Простори2006№4
Коруджиев, Димитър и др. [Три години от смъртта на Ивайло Петров]Литeратурен форум2008№1
Кунчев, БожидарНа Никулден при Ивайло ПетровЛитературен вестник17.12.2008№41-42
Стоичкова, НоемиПо следите на "шайката" за "Хайка"-та. 1986.Литератерата2009№6
Алексиева, ЕмилияЛъжата, без която не можемЛитeратурна мисъл2014№1
Пелева, ИннаИвайло Петров - между бягството и завръщанетоЛитeратурна мисъл2014№1
Горчева, МаяПрозата на Ивайло Петров и "опитомяването на плебса"Литeратурна мисъл2014№1
Кузмова-Зографова, КатяИвайло Петров - писателят като художник. Литeратурна мисъл2014№1
Чернокожева, РосицаПодслушано от живота : към психоаналитичния прочит на "Преди да се родя и след това"Литeратурна мисъл2014№1
Чернокожев, Вихрен"Присъда смърт" на Ивайло Петров или защо отсъства българският политически роман. Литeратурна мисъл2014№1
Лебедова, РумянаЛитературните дебати около романа "Хайка за вълци" от Ивайло Петров. Известия - Научен център "Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет "Ангел Кънчев"2017Кн. 10