Иван Вазов

Иван Вазов; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Иван Минчов Вазов
Роден
гр. Сопот
Починал
гр. София
Направления и кръговеКръгът около Михалаки Георгиев

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Книги от Иван Вазов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Събрани съчинения : В 22 т. / Ред. колегия Петър Динеков и др. (1974–1979)
Повести и разкази : Т. 1–3повести, разкази (1891–1893)
Съчинения : 1 – 28 (1921–1922)
Избрани съчинения : Т. 1–12 (1938–1939 (1940–1941))
Пряпорец и гусла : Стихотворения от Пейчина : книжка 1стихотворения1876 (2. изд. под загл. Народна и стара песнопойка: Пряпорец и гусла. 1882 ; 3. изд. Пряпорец и гусла (1875–1876). 1895 (1927))
Тъгите на България : Стихотворения от И. Вазовастихотворения1877 (1895, 1926, 1938)
Избавление : Съвременни стихотворения / Издават Илия Р. Блъсков и Г. Цончовстихотворения1878 (2. ново изд. 1895, 1927)
Видул : Тракийска идилия и Писмо до г-на С. Вацоваидилии, писма1879 (1939)
Майска китка : Лир. стихотворениястихотворения1880
Гусла : Най-нови лирически и епически стихотворения на Ивана М. Вазова : 1879–1881стихотворения1881
Епопея на забравенитеоди1881 (1884, 1926, 1927, 1934, 1939, 1942, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1995, 1996)
Един кът от Стара планинапътеписи1882 (1883)
Митрофан : Повест : Ново прераб. издповести1882
Михалаки чорбаджи : Комедия в 2 д. комедии1882 (1891, 1939)
Загорка : Поеми из живота на българите в западния край на Българияпоеми1883 (1926, 1939, 1943)
Рускадрами1883 (1889, 1907, 1939)
Стихотворения за малки децастихове за деца1883 (1885, 1887, 1888, 1891, 1894)
Българска христоматия или Сборник от избрани образци по всичките родове съчинения : С приложение на кратки жизнеописания за знаменитите писатели / Състав. Иван Вазов и Константин Величковучебни помагала1884
Италия : Лир. стихотворениялирика, стихотворения1884 (1894, 1930)
Поля и гори : Нова сбирка стихотворения 1882–1883стихотворения1884 (1893, 1926 с подзагл. Стихове)
Подпоручик Вълко : Разкази от Сръбско-българската войнаразкази1886 (Подпоручик Вълко : Разкази от Сръбско-българската война)
Сливница : Стихотворения по войната ни със сърбите през 1885стихотворения1886 (1928)
В недрата на Родопите : Пътни бележки и наблюденияпътни бележки1892 (1927, 1941, 1948)
Великата Рилска пустиня : [Пътни бел. и впечатления]пътни бележки1892 (1904, 1985)
Драски и шарки : Очерки из столичния живот : Ч. 1–2очерци1893 (1895, 1934)
Звукове : Лир. стихотворения стихотворения1893 (1897, 1918, 1927)
Поеми : 1879–1884поеми1893 (1904)
Под игото : Романромани1894 (1896, 1910, 1920, 1927, 1935, 1936, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1956, 1959, 1961, 1962, 1965, 1967, 1970, 1972, 1976, 1978, 1980, 1982, 1983, 1988, 1993, 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2010)
Грамада : Поема из шопски животпоеми1894 (1926, 1929, 1939, 1943)
Хъшове : Драма в 5 д. и 1 жива картинадрами1894 (1899, 1914, 1928,1936, 2006)
Иде ли? : Разказ разкази1895
Тъмен герой : Разказ разкази1895
Нова земя : Роман из живота на българите през първите седем години след Освобождението в 7 ч. романи1896 (1929, 1949, 1984, 1994)
Бикоглав : Разказ разкази1898
Васил Левски : 1873, 6 февр.–1898, 6 февр. : За спомен на отпразнуването 25-год. от обесването му зарад свободата на Българияспомени1898
Скитнишки песни : Впечатления и усещания в малката и голямата Стара планинапесни, поезия, стихотворения1899 (1931)
Вестникар ли? : Драма в 1 д.драми1900
Под нашето небе : Нови стихотворениястихотворения1900 (1931)
Видено и чуто : Разкази, спомени и пътешествияпътеписи, разкази, спомени1901
Пъстър свят : Разкази, спомени, драски, пътни впечатления пътеписи, разкази, спомени1902
Казаларската царица : Роман романи1903 (1937, 1997)
Службогонци : Станчо Квасников на гости у министра : Комедия в 2 д.комедии1903 (1929)
Из недрата на Родопите : Пътни бележки и впечатленияпътни бележки1904
Утро в Банкя : Добродушни разкази [Кор. загл. В Банкя]разкази1905
Иван Александър : Истор. повест из живота на Търновското царство в средата на ХIV столетиеповести1907 (1932, 1946)
Светослав Тертер : Роман из българската история в края на ХIII векромани1907 (1934)
Нора : Повестповести1908 (1939)
Борислав : Истор. драма в 5 д. из царуването на Ивана Асеня IIдрами1909 (1910, 1918, 1931)
Към пропаст : Пиеса в 5 д. и 1 карт., извлечена из повестта Иван Александър пиеси1910 (1933, 1946, 1949)
Легенди при Царевец : Балади и поеми балади, поеми1910 (1932)
Под игото : Пиеса в 10 драмат. картинипиеси1911 (1940)
Пълно събрание съчиненията : Т. 1–81911 (1919)
Borislaw : Historisches Schauspiel in fuenf Aufzuegen. – Dresdenдрами1912
Ивайло : Истор. драма в 6 д. драми1913 (1933)
Казаларската царица : Драма в 5 д. и 1 карт. драми1914 (1933)
Под гръма на победите : Стихотворения, писани през първата Балканска войнастихотворения1914
Песни за Македония : 1913–1916 г. песни1916 (1926, 1941)
За родината : 1876–1917 : Сто избрани стихотворения стихотворения1917
Митрофан и Дормидолскиповести1917 (1926, 1936)
Нови екове : Дисонанси изследвания1917
Поеми, легенди, балади и песни в народен духбалади, легенди, песни, поеми1917
Хаджи Ахил и други разказиразкази1917
Чичовциповести1917 (1926 и следв. – с подзагл. Галерия от типове и нрави от тур. време : Кн. 1 – 2, 1931, 1939, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1956, 1962, 1966, 1975, 1983, 1986, 1993, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2014)
Юлска китка : Впечатления и поет. навеи при Костенецкия водопад, юли 1917стихотворения1917
Дядо Нистор и други разказиразкази1918
Живописни кътове на България пътеписи1918
Немили-недраги : Повест повести1918 (1927, 1933, 1938, 1940, 1943); (Библиотека за ученика – 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1983, 1988, 1996, 2000 – серия Малка ученическа библиотека, 2004 – серия Училищна библиоте)
Под игото : Избрани глави с кратко съдържание на романаромани1918
Люлека ми замириса : Лир. стихотворениястихотворения1919 (1933, 2000)
В Източна Румелия : Спомениспомени1920
Из бележника на поета : Откъслеци от природата и животапътеписи1920
Не ще загине! : Стихотворения, писани през септ. – окт. 1919 г.стихотворения1920
Избрани страници / С предг. и биогр. от Михаил Арнаудов1922
Вълко на война ; Дядо Йоцо гледа ; Песен проза 1926
В мрака ; Негостолюбиво село ; Михаил Чонин ; Павле Фертигът : Разказиразкази1926
В царството на самодивите : Лирико-фантаст. поема поеми1926 (1934, 1943)
Вълко на война ; Иде ли ? ; Два врага ; Единствен изход : Разказиразкази1926 (1939)
Дядо Йоцо гледа... ; Героите от Англо-бурската война ; Поборник ; Първият млад българин, който... : Разказиразкази1926 (1939)
Един кът от Стара планина ; Юмрукчал ; Мургашпътеписи1926
Хаджи Ахил : Портрет портрети1926 (1939)
Бъдни вечер в столицата ; Коледна шарка ; Най-младата столица на Балканския полуостров ; Впечатления от „Българската Атина“ – Пловдив ; Ерусалимите на българската признателностпътеписи, проза 1927
В лоното на Рила ; Синайска роза ; Майска китка : Стиховестихове1927
Гусластихотворения1927
Дядо Нистор ; Епитропът ; Бурна нощ : Разказиразкази1927
Една одисея из Делиорман : Повестповести1927
Моята съседка Гмитра : Хуморист. разказ разкази1927 (1943)
Novaj bulgaraj racontoj / Trad. Georgi Atanasov un la afabla premeso de B. Vazov1928
Тъмен герой : Разказ из смутните времена ; Под есенните лъчи ; Инвалид ; Война въз един одър ; Урок ; Великденски размишленияразкази1928
В чужбина : Стиховестихове1929
Горчиви песни : Пролог : По народни мотивипесни1929
Една българка ; Мочурът ; Розовата долина и Тунджа ; До Радомир : Разкази и описанияразкази, проза 1929
Първите дни на свободата ; Срещите ми с Любен Каравелов ; Чистият път ; Апостолът в премеждие ; Из кривинитепроза 1929
Утро в Банки ; Балканските Ромео и Юлия ; Запалените снопе ; Убийство ; Просяк ; Пред Пирот : Разказиразкази1929
Целувка на Македония ; Нощ във вълшебен замък ; Ема ; Увеселителният влак : Разказиразкази1929
Grande Maritza teinte de sang ; Среща ; Прощъпалник : Разказиразкази1929
Белимелецът : Из живота на един разбойникновели, разкази1930 (2007)
Живописна България ; Пътни бележки ; Висинитепътеписи, пътни бележки1930
Живописна България ; Пътни бележки ; Планината се събуждапътеписи, пътни бележки1930
Македонски сонети ; Черното знаме ; Не ще загине ; Триумфът на насилието ; Да работим!сонети, стихотворения1930
Сатири : Хуморист. диалозиразкази1930
Сладкодумен гост на държавната трапеза : Очерк ; Фелдфебел Стамболков : Разказочерци, разкази1930
В Пирин ; Коледен дар ; Пейзаж ; Бикоглав : Разказиразкази1931
Велико Търново ; Преслав ; Един наш черноморски бисер : Пътни бележкипътни бележки1931
Епоха – кърмачка на велики хора : Портретпортрети1931
От оралото до урата ; След двайсет години ; Наум ; Един кът на покой и забрава ; В градината на музите ; Дъщерята на Пилата ; Една сценаразкази1931
Предпролетни сонети ; Щастието ; Какво мълвеше Монблан ; Женевското езеро ; Дисонанси ; Стиховестихове1931
Под гръма на победите ; Нови екове : [Стихотворения]стихотворения1932
Христо Ботев : Крит. студиястудии1932
Живописна България ; Великата Рилска пустиня ; Мусалапътни бележки1933
Sans fer ni lieu : Nouvelle / Ivan Vazov ; Pref. de Nikolai Dontchevновели1934
Вестникар ли? : Драма в 1 д. Кандидат на славата драми1934
Възпоминания ; Неотдавна ; Последният комитет ; Даскалите ; При Ивана Гърбата ; Изпъдения марш ; За К.[онстантин] Величков ; Соломоновският цирк ; Когато Одрин беше нашповести, разкази, проза 1934
Злодейство и отмъщение : Огнянов, Боримечката и двете тур. заптиета : Драматизация из Под игото [на Ив. Вазов]драми1934
Кардашев на лов : Сатира върху днешния общ. животповести1934
Разкази : Маргарита ; Цончовата мъст ; Искров и Райна ; Тотка ; Небивала защитаразкази1934
Сатири : Кихавицата на Салюста ; Японски силуети ; Д-р Джан Джан ; Бъдещият литературен кръжок ; Приятелски срещи ; За моята си чергапоеми, стихотворения в проза1934
Стихотворения за деца стихове за деца1938 (1939)
Вазовата майка : Някои спомени за майка ми : Спомени : Съба Вазова / Предг. Ив. Шишмановспомени1939
Двубой : Глума в 3 действия : неиздадено творениедрами1939
Бури и мелодии : Стихотворения : Т. 1–2стихотворения1940
Златната планина : Разказразкази1940
Из сенките на нашия животпоезия1940
Кандидат за „Хамама“ : Разказразкази1940
Капят листата ; Победил живота ; На карантина ; Велик син ; Улица „Братиано“; Сливницаразкази1940
Наши образи ; Каравелова изгубихме ! ; Ст. Стамболов ; При Враждебненския мост ; Още един ; Митрополит Климент при царя ; Един позив към българското сърце ; Пак за моята черга ; За „Казаларската царица“ за „Руска“ и пр. разкази1940
Невинни разкази ; Първи май на г-н Старков ; Госпожата му ; Един влак ; Приключенията на г-жа Туркулова ; Хамалинът ; Мистер Джим Анджелов ; В царството на Одисея ; Негласувал ; Жестоки истории ; Людоеди ; Две чети ; Но вие българи ли сте? разкази1940
Паметникът ; Кой ще цивилизува Шопско? ; Беседа над Княжево ; В зоологическата градина ; Граничната хижа ; На Костенецкия водопад ; Неостаряла ; В електрическия трамвай ; Ah, Excellence! разкази1940
Из бележника на поетапътеписи1941
Из спомените миспомени1941
Македония в песните на народния поет Иван Вазов : 20 год. от смъртта на нар. поет : 22. IХ. 1921–22. IХ. 1941поезия1941
Събрани съчинения : Пълно изд. : Т. 1–12 / Под ред. на М. Арнаудов1942
Грамада : Поема / Под ред. на Петър Динековпоеми1943 (1946, 1947)
Дядо Йоцо гледа : Избрани разказиразкази1943 (1967)
Отечество любезно, как хубаво си ти! : Избрани стихотворениястихотворения1944
Avo Joco rigardas / El la bulg. lingvo trad. Kr. Georgievпроза 1946
Избрани страници1946
Избрани пътеписи / Под ред. на П. Динековпътеписи1946
Събрани съчинения : Пълно изд. : Т. 1–7 / Под ред. на М. Арнаудов1947
Писма на Иван Вазов до Евгения Марс / С предг. от Тодор Павловписма1947 (2016 – предг. Ана Боянова)
Vagabondoj : Novelo kaj kvar rakontoj / El la bulg. trad. Iv. Kovacevновели1949
Неотдавна ; Немили недраги ; Митрофан и Дормидолски / Състав. А. И. Емилиев, С. Б. Бернштейн. – Москваповести1949
Великата рилска пустиния : Един кът от Стара планина пътеписи1949
Синият синчец : Стихове за деца / Подб. К. Константиновстихове за деца1949 (1970, 1975)
Болгарка : Истор. эпизод разкази1950
Une bulgare / [Прев. от бълг.]разкази1950
A Bulgarian woman : An hist. episode / Transl. [от бълг.] by Zhana Molkhova, Pеter Tempestразкази1950
Рассказы / [Прев. от бълг.]разкази1950
Short stories / Transl. by [от бълг.] Zhana Molkhova, Peter Tempestразкази1950
Избранные произведения : В 2 т. – Москва1950
Пiд iгом. – Киiвромани1950
Вазов и Русия : Избрани произведения / Събрал и подредил Цветан Минков1950
Избрани произведения : В 4 т. / Под ред. на Т. Павлов и др. 1950
Избрани произведения за утра и забави на самодейните колективи / Под ред. на Емил Коралов1950
Избрани разказиразкази1950 (1960, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, – със загл. Разкази, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983) – (Библиотека за ученика))
Отверженные : Повесть / Пер. с болг. В. Дилевской, Н. Толстого. – Москваповести1951
Песни за народна свобода : Избрани стихотворения / Под ред. на Людмил Стояновстихотворения1951
Болгарка : Избр. рассказы. – Москваразкази1952
Избранные произведения. – Москва1952
Under the yoke : A novel in 3 parts taken from the life of the Bulgarians on the eve of their Liberation / Transl. [от бълг.] by Marguerite Alexieva, Theodora Atanassova ; [С предг. от Марко Минков]романи1955 (1960, 2004, 2005)
Непубликувани писма / Подб., ред. и комент. Величко Вълчевписма1955
Събрани съчинения : В 20 т. / Ред. кол. Петър Динеков и др.1955
Сочинения в 6 т. – Москва1956
Службогонцы : Станчо Квасников в гостях у министра : Комедия в в 2 д. – Москвакомедии1956
Аз съм българче : Стихотворения за деца стихове за деца1958 (1997, 2002, 2004, 2006, 2007)
Една българка : Разкази разкази1959
Тих бял Дунав : За предучилищна възрастстихове за деца1959 (1972, 1975, 2017)
Secilmis hikayeler / Derl. Radivoy Dicef ; Bulg. cev. Suleyman Hafizogluпроза 1959
Sub la Jugo : Romano en 3 partoj el la vivo de l'Bulgaroj en la antaujaro de ilia liberigo el la turka jugo / Trad. [от бълг.] Simeon Hesapciev et al. ; Antauparolo de Petar Dinekovромани1959
Васил Левски : [Разкази и поеми]поеми, разкази1960
Избрани стихотворения / [Предг. Милена Цанева]стихове за деца1960 (1963, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971). – (Библиотека за ученика))
Под игом : Роман из жизни болгар накануне Освобождения 1876 / [Прев. от бълг.] ; [С предг. от Петър Динеков] ; Худож. Борис Ангелушевромани1960
Рассказы / Пер. с болг. Ирины Захариевой ; Под ред. Елены Зиминойразкази1960
Под игото : Роман в 3 ч. из живота на българите в предвечерието на Освобождениеторомани1961 (1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1986). – (Библиотека за ученика))
Bajo el yugo : 1876 : Novela / Trad. del bulg. por T. Neikov ; Ill. de Boris Anguelushev ; [С предг. от Петър Динеков]романи1961
Sous le joug. 1876 : Roman / Trad. du bulg. par Stoian Tsonev et al. ; Ill. Boris Angelouchev ; [С предг. от Петър Динеков]романи1961 (1966)
Unter dem Joch : 1876 : Roman / Ubers. aus dem Bulg. von Toma Topolow ; Einbandg. Boris Angeluschew ; [С предг. от Петър Динеков]романи1961 (1969)
„...Българин да се наричам, първа радост е за мене“ : [Стихотворения]стихотворения1962
Епопея на забравените : [Стихотворения]оди, стихотворения1962 (1963, 1964)
Паисий : [Поема]поеми1962
Sans feu ni lieu : Nouvelle / Trad. [от бълг.] de Roger Bernardновели1963
Secilmis hikayeler / Състав. Георги Г. Минев ; Cev. [от бълг.] Sabahattin Bayramofпроза 1963
Съчинения : В 4 т. 1964 (1967, 1970, 1982, 1986)
Отечество : [Стихотворения]стихотворения1965
Изгнанники : [Повест] / Пер. с болг.повести1965
Лирикалирика1966
Selected stories / Transl. [от бълг.] by Jana Molhovaпроза 1967
Избавление : Отбрани творби стихотворения1968
Избрани пътеписи / Подб., [предг.] Димитър Осининпътеписи1968
Неиздадени произведения / Подготвил за печ. по ръкоп. на авт., [предг.] Маньо Стоянов : [Съдържа драмите: Тирани ; С чужди драг, вкъщи враг и др.]драми1968
The great Rila wilderness : [Пътеписи] / Transl. [от бълг.] by Jana Molhovaпътеписи1969
Питат ли ме де зората... : Избрани стиховестихотворения1970
Под игом. – Москваромани1970
Стихотворения / Предг., подб., ред., и прил. Милена Цаневастихотворения1972 (1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1996). – (Библиотека за ученика) ; 2005. – (Училищна библиотека ))
Апостолът в премеждие : [Разказ за деца]проза за деца1973 (1986)
[Под игото]. – Tokiyoромани1973
Niegasnacego sie nie zgasi : Wybor poezji / Wibor Andreana Radewa ; Red. poetycka Anna Kamieska ; Wstep Wanda Medyska-Gordziejewska. – Warszawaпоезия1976
Българин да се наричам... : Стихове за децастихове за деца1977
Опълченците на Шипка : [Стихотворение] : (За нач. ичилищна възраст)стихотворения1977
Стихотворни преводи / Подб. и ред. [с предг.] Иван Сестримскистихотворения1977
Избранное : В 2 т. – Москва1977
Under Oket / I Overs. av Bo Lundgren. – Stockholmромани1977
Кочо : Защитата на Перущица : [Стихотворение] : За нач. училищна възрастстихотворения1979
Под игом : Роман / Пер. [с болг.] М. И. Клягиной-Кондратьевой и др.романси1979
Sob o jugo / Trad. Paulo Costa. – Lisboaромани1979
Разкази ; Пътеписипътеписи, разкази1980 (1982, 1983, 1987, 1995, 1999, 2000, 2005)
Светослав Тертер : [Роман] ; Иван Александър : [Повест]повести, романи1980
Само ти, солдатино чудесни : Стихове и разкази / Състав. [с послесл.] Христо Йордановразкази, стихове1981
Рассказы / Пер. [с бълг.] А. Савельевой и др. разкази1981
Повести и рассказы / [Прев. от бълг.] М. Клягина-Кондратьева и др. повести, разкази1983
Към пропаст ; Службогонци : [Пиеси]пиеси1985
Левски : [Ода]оди1986
Пътеписи / Състав. Милена Цаневапътеписи1986
Син съм на юнашко племе : Избрани стихотворения : За нач. и училищна възраст / Състав. Георги Веселиновстихотворения1986
Стихотворения и поеми : (Библиотека Световна класика)поеми, стихотворения1986
Под нашим небом : Избранные произведения / Пер. с болг. ; Состав., вступ. и примеч. А. С. Собковича. – Москва1987
Българче : [Стихотворения за деца]стихове за деца1988
Българин да се наричам : Стихотворения / Състав. Кирил Назъровстихотворения1990
Немили-недраги ; Чичовци : [Повести]. / Предг. Димитър Михайловповести1992
Син съм на юнашко племе : Избрани стихотворения / Състав.-ред. Йордан Балуров ; Художник-илюстратор Инка Делева-Мръквичка. – Прагастихотворения1993
Немили-недраги ; Чичовци : [Повести] / Съст. Иван Радев повести1995
Песни за Македония : Стихотворения / С предг. от Луко Захариевстихотворения1995
Синчец : Стиховестихове1995
Апостолът в премеждие : [Сборник] / Състав. Стоян Джавезов, Дора Чаушевапроза за деца, проза 1996
Немили-недраги ; Чичовци ; Хаджи Ахил : [Повести и разкази]повести, разкази1996
Разкази / Предг., състав. и прил. Симеон Яневразкази1996 (1998)
Коледен дар : Разкази / Състав. Васил Станилов, Владимир Божиковразкази1997
Негостолюбиво село / Худож. Евгений Босяцкиразкази1997
Отечество любезно : [Стихотворения] / Подб. Мария Коевастихотворения1997
Аз съм българче : Стихотворения, разкази, пътеписи / Състав. Цанко Лалевпътеписи, разкази, стихотворения1998
По висините и в самотиите : Пътеписи / Състав. Васил Станилов, Владимир Божиковпътеписи1998
Хъшове : Стихове и разкази / Състав. Васил Станилов, Владимир Божиковразкази, стихове1998
Кочо или Защитата на Перущица / С рис. на проф. Добри Добрев към картината „Защитата на Перущица 1876“1999
Разкази и пътеписи / Подб. Кристина Илиевапътеписи, разкази1999
Аз пях, каквото ми се пя : Избрани стихотворения / Състав. Марин Георгиевстихотворения2000
Епопея на забравените и избрани стихотворения / Състав. Кристина Илиева : [Съдържа: Епопея на забравените ; Поклон ; Не се гаси туй, що не гасне! ; Земя благословена ; Аз съм българче : Стихотворения за деца]оди, стихотворения2000
Песни за Македония : Стихотворения стихотворения2000
Сей, земеделецо : Тревоги / Състав. Г. К. Кирилов : [Сборник]2000
Иде ли? : Повести и разкази / Подб., предг. Милена Цаневаповести, разкази2001
Пъстър свят / Иван Вазов ; Състав., предг. Иван Русков : [Сборник]2001
Епопея на забравените : Избрани стихотворения / Послесл. Иван Гранитскиоди, стихотворения2002 (2018)
Аз съм българче : Стихотворениястихотворения2002 (2006)
Избрани разкази – (Библиотека на ученика)разкази2004
Повести – (Библиотека за ученика)повести2004
Синият синчец : Стихотворения, спомени от детинство, разкази за Васил Левски / Състав. Тома Бинчевразкази, спомени, стихотворения2005
Хъшове / Състав. Андрей Андреев. [Съдържа: Хъшове ; Вестникар ли? ; Службогонци ; Кандидати на славата ; Двубой ; Към пропаст]драми, комедии2005
Под игото / Прев. од буг. јаз. Катерина Стојанова, Евдокија Ристевска. – Скопиjeромани2005
Аз съм българче / Състав. Елена Алекова, Людмила Антоновастихотворения2006
Великата Рилска пустиня пътеписи2006
Най-доброто от Иван Вазов : Т. 1повести, пътеписи, разкази, романи, стихотворения2008
Разказиразкази2008
Любовта е златен сън / Състав., авт. на предг. и комент. Людмила Габровскалирика, проза 2017
Pod igoto : Iz jivota na balgarete v predve4erieto na Osvobojdenietoромани2017
И песнь моя в народе не умрет. – Москвастихотворения2017

Книги за Иван Вазов

АвторЗаглавиеГодина
сб.Юбилеят на Ивана Вазов : Тържествено празнуване 25-та год. от книжовната деятелност на И. Вазов на 24 септ. 1895 г. в София / Събрал и наредил Юбилейний к-т1895
Балджиев, В. Критика върху „Под игото“, роман из живота на българите от Иван Вазов1896
Миларов, Ил. Иван Вазов като драматически писател : Критическа студия1896
Миларов, Ил. Иван Вазов като романист : Критическа студия1896
Бакалов, Г. Иван Вазов : Крит. етюд1912 (1914)
Гаврийски, Д. Образователните ценности в поезията на Ив. Вазов1912
Антим, митрополит ЛовчанскиИван Вазов като патриот и обществен възпитател : По случай 50-годишния му юбилей1920
Атанасов, Т. Народният бит и народните типове у Вазова1920
Бакалов, Г. Иван Вазов и социализмът1920
сб.Българският народ за своя велик поет Иван Вазов1920
Габровски, Т. [Ив. Вазов]. Поетическа биография на Иван Вазов до 20-годишната му възраст : Написана при сътрудничеството на поета1920 (1927)
сб.Иван Вазов : Живот и творчество : За седемдесетгодишнината от рождението му : От юбилейния комитет на Българската академия на науките и Съюза на българските учени, писатели и художници / Ред. Стоян Романски1920
сб.Иван Вазов 1870–1920 : Юбилеен сборник / Под ред. на Христо Цанков – [Дерижан]1920
Славчев, Н. Иван Вазов : Биография1920
Христов, К. Иван Вазов : Кратък животопис1920
Уста-Генчев, Д. Участието на Вазова в Българския Централен Революционен Комитет1920
сб.За Иван Вазов : [Сборник по повод смъртта на поета]1921
сб.Иван Вазов Живот и творчество : За 70-год. от рождението му / Ред. Стоян Романски1921
сб. Прослава на Ивана Вазов : Сб. за тържествата и чествуванията на народния ни поет по случай 50 г. от неговата книжовна дейност / Състав. Стилиян Чилингиров1921
Вранчев, Н. Лириката на Ивана Вазов : Студия1922 (1925, 1942)
сб.Помен за Ивана Вазов : Сб. за траурните чествувания на нар. поет от 22 до 28 септ. 1921 : По поръка на г. М-ра на нар. просвещение / Състав. Стилиян Чилингиров1922
Сиротинин, А. Н. Иван Вазов : Личност и творчество / Прев. от рус. Коста Бобчев1922
Шишманов, Ив. Иван Вазов : Спомени и документи / С предг., добавки и бел. от Михаил Арнаудов1930 (1976)
Никитов, Н. Иван Вазов1936 (1941)
Николов, Е. Лириката на Иван Вазов : Стихотворения, бележки и животопис1936
Арнаудов, М. Иван Вазов : Живот и дело 1939 (1944)
Минков, Цв. Иван Вазов : Поезия, творчество, живот1939
Николов, Е. Романът Под игото : 1889–19391939
Gracia, G. L'Italia nella poesia bulgara1940
сб.Двойният юбилей на Иван Вазов, 24 октомври 1920 г. : По случай неговата 50-годишна книжовна дейност и 70-годишнината му1942
Кръстев, Т. Цв. Поезията на Иван Вазов : Живот, личност, дело и избрани стихотворения, придружени с критически бележки1942
сб.Първият юбилей на Иван Вазов : 24 септ. 1895 1942
Арнаудов, М. Иван Вазов и българската природа1943
Куев, К. Чувството за природата у Ив. Вазов1943
Ликов, Ал. Иван Вазов като социален поет1945
сб.Вазов лист : Специален брой на в. Читалищна дума – издание на Пловдивския околийски читалищен съюз1946
Генов, М. Иван Вазов : Детство, юношество, младини1946
Павлов, Т. Иван Вазов – народен поет и класик : Реч, произнесена на тържественото събрание в Нар. театър на 22 септ. 1946 г. по случай 25-год. от смъртта на поета1946
Zarev, P. Le realisme d'Ivan Vazov / [Прев. от бълг.]1946
Zarev, P. The realisme of Ivan Vazov1946
Державин, Н. С. Иван Вазов : Жизнь и творчество. – Москва1948
сб.Иван Вазов : Сборник от спомени , материали и документи / Под ред. на Николай Лилиев1949
Натан, Ж. „Записките“ на Захарий Стоянов и „Под игото“ от Иван Вазов –идеен и социологичен разбор1949
Державин, Н. С. Иван Вазов : Живот и творчество / Прев. под ред. на Петър Динеков1950
Зарев, П. Иван Вазов – народен писател1950
сб.Иван Вазов : Сб. по случай 100 г. от рождението му / Под ред. на Тодор Павлов и др. 1950
сб.Какво да четем от Вазов и за Вазов : Препоръч. библиогр. / Израб. Здравка Орешкова, Цветанка Арсова ; Под ред. на Т. Боров1950
Константинов, Г. Иван Вазов : Велик реалист и патриот1950
Леков, Ив. Наблюдения над лексикалния състав на Вазовите разкази1950
Павлов, Т. Иван Вазов1950
Каролев, Ст. Иван Вазов : Художествен метод и лит. позиции1951
Чилингиров, Ст. Иван Вазов от близо и далеч1953
Собкович, Ал. С. Иван Вазов : Критико-биографический очерк1954
Арнаудов, М.Из живота и поезията на Иван Вазов : Литературно-ист. и текстол. изследвания1958
Консулова-Вазова. Ел. Иван Вазов : Детство и юношество1958 (1965, 1998)
Любенов, Г. Иван Вазов, и един юноша : Спомени1959
Константинов, Г. Раждането на поета : Разказ за Иван Вазов1962
Лихачева, Л. Иван Вазов : Биобиблиографический указатель1962
Цанева, М. Из поетичния свят на Иван Вазов : Лит.-крит. статии1965
сб. Иван Вазов в спомените на съвременниците си / Под ред. на Георги Димов, Христо Йорданов1966
Цанева, М. Иван Вазов в Пловдив (1880–1886) : Моногр. изследване 1966
Минев, Д. Иван Вазов : Проучвания и извори на творчеството му1967
Панова, И. Вазов, Елин Пелин, Йовков. Майстори на разказа1967 (1975)
Бояджиев, Ил. В. и Делев, Ц. Из живота и творчеството на Ив. Вазов1968
Вълчев, В. Иван Вазов : Жизнен и творчески път / Отг. ред. Емил Георгиев1968 (2005)
сб.Вазов в воспоминаниях современников / Пер. с болг. Галины Гореловой и др. 1968
Арнаудов, М. Какво е за нас Иван Вазов : Лит. очерци и статии1970
сб.Вазов лист. : Посветен на 120 год. от рождението на Иван Вазов и 80 години от издаването на романа „Под игото“1970
Вълчев, В. Иван Вазов : Препоръч. библиогр. по случай 120 г. от рождението му и 80 г. от 1. изд. [на] романа „Под игото“1970
Вълчев, В. Иван Вазов в развитието на българската литература : [Очерк]1970
Тенев, Др. Стъпалата на славата : [Романизована биогр. на Ив. Вазов]1972
Цанева, М. Иван Вазов : [Изследване]1973 (1983, 1995)
Димов, Г. Иван Вазов и българската литературна критика : [Моногр.]1974
сб.Език и стил на Иван Вазов : [Сборник]1975
Цанева, М. Роман Ив. Вазова Под игом. – Москва1975
сб.Иван Вазов : Сб. [материали от науч. сес.] по случай 125 год. от рождението на писателя / Ред. кол. Стоян Каролев и др. 1976
Цанева, М. По страниците на „Под игото“ : [Изследване]1976 (1989)
Гольберг, М. Я. Иван Вазов : Жизнь и творчество. – Киiв1976
Анастасов, Т. Берковска хроника : Случки от младите години на Иван Вазов1978
Цанева, М. В търсене на героя : Иван Вазов на прелома между две епохи : [Изследване]1979
Вълчев, В. Музей Иван Вазов – София : [Ил. истор. очерк]1980
Пондев, П. Иван Вазов и неговата проза : [Лит.-крит. очерци]1980
Янков, Н. Любимата книга : Разкази и случки за и около „Под игото“ [на Иван Вазов]1980 (1984)
Вазова, В. Иван Вазов и неговите близки : Спомени [и писма]1981
Марковска, М. Летопис за живота и творчеството на Иван Вазов : Ч. 1: 1850 – 18951981
Коларов, Ст. Иван Вазов : Лит.-крит. очерк1984
Тенев, Др. Животът на Вазов : [Биогр.]1984 ((1994 – 2. изд. със загл. Дъбът или Животът на Вазов))
сб.Иван Вазов 1850–1921 : Био-библиография : Т. 1 / Състав. В. Вълчев, П. Дюгмеджиева ; Ред. [с предг.] Величко Вълчев1985
Пернишка, Ем. Иван Вазов – строител на българската лексика : [Очерци]1985
сб.Вазов лист : 1850–19681986
сб.Иван Вазов : [Докл. от междунар.] колоквиум „Проблеми на бълг. лит.“ / Ред. кол. Милена Цанева, Стефан Елефтеров1987
сб.Българската критика за Иван Вазов / Състав. и ред. Милена Цанева, Илия Тодоров1988
сб.Иван Вазов и Стара Загора : Статии, документи и спомени, художествени произведения, библиография / Състав. Невена Ганева1990
сб.Снимки и документи : [Албум] / Състав. Ирина Бачева, Людмила Малинова ; Фотогр. Венцислав Лозанов ; [с предг. от Милена Цанева]1991
сб.Страници за Иван Вазов : Творчеството на писателя в бълг. лит. критика / Състав. Панко Анчев 1991
Пелева, И. Идеологът на нацията : Думи за Вазов1994
Неделчева, Цв. Непознатият Вазов1995
Никитов, Н. Иван Вазов : Разказ за живота му1995
Ганчева, Б. Вазовото творчество1996
сб.„Под игото“ на Иван Вазов : Крит. прочити : [Докл. от нац. науч. конф. Интерпретативни подходи към худож. текстове на Иван Вазов, 9–10 ноем. 1995 г., Шумен]1996
сб.Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов В помощ на зрелостниците и кандидат-студентите1997
Бояджиев, П. Вазов и Юго1999
Радев, Р. Иван Вазов и българското предвечерие : Анализи, теми и проблеми за изучаване творчеството му в бълг. училище V–X кл. 1999
Дафинов, Здр. Патриархът : Автент. Вазов : Докум. хроника за живота и творчеството му : Ч. 1–2. Ч. 1: 1850–18952000
Дафинов, Здр. Патриархът : Автент. Вазов : Докум. хроника за живота и творчеството му : Ч. 1–2. Ч. 2: 1895–19212000
сб.За Вазов : Юбил. науч. сес. 150 г. от рождението на Вазов, Силистра, юни 2000 г. / Състав. Красимир Коев, Анета Ненова2000
сб.Иван Вазов и Берковица / Състав., предг. Милан Миланов2000 (2011)
Ранев, Анг. Иван Вазов в Пернишкия край2000
Тенев, Др. „Другият Вазов“2000
Цанева, М. Патриархът : Етюди върху творчеството на Иван Вазов2000
Стаматов, Л. В интимния свят на Иван Вазов2001
сб.Чешката следа у Вазов : 150 г. от рождението на нар. поет / Състав. Григор Чернев 2001
сб.Наследството Вазов : Сборник, посветен на 150-годишнината от рождението на Ив. Вазов / Ред. кол. Милена Цанева и др.2002
Котев, Л. Чичовци : Галерия от типове и нрави български в турско и наше време2004
Каблешков, В. Иван Вазов : Биографични бележки, спомени, чествания2005
Намерански, Н. и Георгиев, Й. Вазовско ехо в Монтана / Състав., [послесл.] Йордан Георгиев2006
Димитров, Н. Вазов: между всекидневното и трансцендентното : Студии и етюди2007
Пенков, Д. Религиозни аспекти в творчеството на Иван Вазов и Стоян Михайловски2009
Зографова, К.Неканоничният Вазов2011
Русанов, Л. Моята първа книга за Иван Вазов2011
Цанева, М. Иван Вазов – изследвания и прочити2012
сб.Къща музей „Иван Вазов“2013
Чавдарова, Д.Русия и руската литература в творчеството на Иван Вазов2015
сб.Министрите Иван Вазов и Борис Йоцов защитават Паисий Хилендарски и неговата История славянобългарская / [Състав. Димитър Христов] 2016
Михайлов, Д. Иван Вазов : История, поетика, диалози2016
Сб.Иван Вазов и Константин Величков - във/отвъд Христоматията / Състав. Бисера Дакова2020