Илия Бешков

Илия Бешков; Държател: Илия Бешков, Личен Архив
Кратка информация
Име Илия Бешков Дунов
Познат катоИлия Бешков
Роден
гр. Долни Дъбник
Починал
гр. София

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Илия Бешков

ЗаглавиеЖанровеГодина
[Шестдесет] 60 рисунки / Предг. Н. Мавродиноврисунки1938
Рисунки и карикатури : Албум / С предг. от Ат. Божковалбуми1958
Словото на Бешков. /Състав., ред. Станислав Сивриев, Александър Гетман.1965 (1973)
Илия Бешков и паметната 1923 година : [албум] / състав. [с предг.] Мария Овчароваалбуми1973
Илия Бешков : Албум / С предг. П. Чуховскиалбуми1981
Словото : Есета, размишления, интервюта, писма, разговори / Състав. и ред. Ст. Сивриев. 1981
Бешков, войната, мирът / С предг. от Ал. Бешков. 1985;1985
Еротика /Представен от Ал. Бешков1993
Илия Бешков : [Т.] 1–2. / Състав. [и предг. от ] Ал. Бешков. Илюстр. Ил. Бешков1994
Словото на Бешков / Състав. и ред. Александър Бешков1998
Аз ще бъда далече / Състав. П. Змийчаров; Предг. Ал. Бешков2001
Слово и образ / Състав. Александър Бешков2008
Черната тетрадка : за пръв път Бешков : дневник (1950–1951, 1955), досие (1925–1958), албум (1930–1957) / [състав. Александър Бешков, Савка Чолакова]. 2015
Илия Бешков: с рисунката правя човеци / [състав. и текст Красимир Илиев, Савка Чолакова] 2017
Илия Бешков (1901–1958) : каталог към изложбата в галерия “Лоранъ”, 22 май – 6 юли 2018 / [състав. Лаврен Петров, Красимир Илиев]; [текст Красимир Илиев]; = Iliya Beshkov (1901–1958) : catalogue for the exhibition at the Loran Gallery, 22 May – 6 July 2018 / [transl. Nigrita Davies]албуми2018

Книги за Илия Бешков

АвторЗаглавиеГодина
Rainov, B. Portrait d‘Ilia Bechkov. Avec des gravures originales avant-propos de G. Besson. Paris1960
Райнов, Б.Каталог на юбилейна изложба, посветена на 60-год. от рождението на художника / Предг. от Б. Райнов1962
Сивриев, Ст.Илия Бешков : Творч. портр. 1969
Sivriev, St. Ilia Beshkov : [Творчески портр.] / Transl. [от бълг.] by Zdravko Stankov1969
Sivriev, St. Ilija Beschkov : [Творчески портр.] / Ubers. [от бълг.] Sneshina Michova1969
Сивриев, Ст.Илия Бешков : [Творчески портрет] / Пер. с болг. Розы Бранц1969
Стойков, Ат.Българската карикатура1970
Чуховски, П.Бешков, рисунката и пространството1971
Бешков, Ил.Илия Бешков : Юбил. л., посветен на 70-год. от рождението на художника. 1971;1971
Свинтила, Вл. Илия Бешков [Изобразителен материал] 1971
Бешков, Ил.Народный художник Болгарии Илия Бешков : Каталог към ретросп. изложба ва художника в Ермитажа (С.-Петербург) и Музея на изобр. изкуства в „А. С. Пушкин” в Москва. М.1972
Овчарова, М.Бешков – художник – гражданин. Участието на Ил. Бешков в в пер. печат през годините на антифашист. борба 1923–1945 : Моногр. 1983
Райнов, Б. Илия Бешков : [Моногр.] 1983
Сивриев, Ст.До видело : Разговори с Ил. Бешков1988
Ягодов, М.Големият най-малък син. Лична книга за Ил. Бешков1988
Казанджиев, Сп.Есета; Из архива / Състав. А. Стойнев, Д. Илиева; Предг. А. Стойнев1999
Керезиев, Ив.Скици по памет : Спомени за Ант. Попов, Н. Вапцаров, Ст. Льондев, В. Сапунджиев, Ст. Куцаров, Ил. Бешков и Н. Райнов1999
Тодоров, П.Лични свидетелства / Състав. [и предг.] Ф. Панайотов1999
Дунов, Здр.Българска политическа и културна антропология : Т. 1. Човекът и българинът в словото на Ил. Бешков2004
Овчарова, М.Бешков и Алтмаер : Фрагм. на едно приятелство 1934–19552006
Кулеков, П.Дневникът на Пенчо Кулеков, воден по време на следването му в ателието н а проф. Илия Бешков в Художествената академия, а и по-късно2006
Ovcharova, M. Beshkov and Altmaier : Fragm. of a friendship 1934–1955 / Transl. by Milena Lilova2006