Йордан Вълчев

Йордан Вълчев; Държател: Йордан Вълчев, Личен архив
Кратка информация
Име Йордан Тодоров Вълчев
Роден
гр. Кула
Починал
гр. София
Жанроведневници, есета, повести, разкази, романи
ИзданияСлавейче, Литературен фронт/форум, Народно земеделско знаме, Работническо дело, Литературен кръг, Изкуство
Направления и кръговеСоциалистически реализъм

Вълчев, Йордан Тодоров (Кула, 24.06.1924 – София, 14.12.1998). Завършва гимназия в София и право в Софийския университет (1949). Участва като запасен офицер в последната фаза на Втората световна война (1944–1945), за което е награден с орден за храброст II степен. През 1947–1949 е въдворен в лагера „Куциян“, през 50-те години е съден два пъти по политически обвинения. Работи като администратор (1957–1986) в сп. „Славейче“. За първи път печата през 1943 във в. „Литературен кръг“ (Видин). Сътрудничи на периодичния печат с разкази, очерци, репортажи и статии. През 1945 Йордан Вълчев написва първия си разказ „Оз е сейп, оз е сейп…“ Разказът е отхвърлен от в. „Работническо дело“ и „Литературен фронт“ под претекст, че не е описан адекватно героизмът на армията, братската връзка със съветската армия, не е изведено „новото“ във войната. Малко след това е приет за печат от редактора на в. „Народно земеделско знаме“ Трифон Кунев, който не само харесва писането на Вълчев, но го подтиква към създаването на нови разкази („Трифончо“, „Знамето на полка“, „На една страна захвърлил пушка“, „Подпоручик Порняков“), публикувани в същото периодично издание. В сп. „Изкуство“ Вълчев публикува разказите „Кемиш и Харкан“ и „Бьожика“. Дебютният му сборник „Боеве“ (1946) до голяма степен предопределя и съдбата на човека Йордан Вълчев. „Боеве“ пресъздава впечатления от походите и боевете в Югославия, Унгария, Австрия. Тя предизвиква широк отзвук, но и противоречиви критически оценки заради своя „абстрактен хуманизъм“. Според критиката отрицателният резултат се дължи не толкова на творческа неопитност и неумение на автора да даде правдиво изображение, широк и вербален обхват на действителността, колкото на едно определено, последователно прокарано във всички разкази на книгата отношение към Отечествената война, към идейно-политическата проблематика, свързана с нея. Дебютната книга на писателя влиза в конфронтация с доктрините на господстващата политическа власт.

Йордан Вълчев е автор на исторически романи, на разкази със съвременна тематика, на множество политически статии. Сборникът „Родихме се змейове“ (1969), в който пародийно са преобразувани мотиви от езическата митология, е една от първите прояви на ремитологизирането на художествените представи, започнало в българската проза от втората половина на 60-те години. През този период в българската художествена проза се появяват поредица творби („Корените“, 1967, на Васил Попов, „Свирепо настроение“, 1965, на Йордан Радичков и др.), доста различни като проблематика и тематика и същевременно доста близки в начина, по който се опитват да осмислят изконни, фундаментални битийни ценности, закърнели в съзнанието на модерния човек. Обединяват ги най-вече наративните стратегии, чрез които се реализират. В голяма си част те използват в една или друга степен сказови техники. Критиката от посочения период веднага етикетира творбите им като „регионални“, коренотърсачески, гротесково-митологични и т.н. Разказите от „Родихме се змейове“ не са просто регионална проза – въпреки ярко изразения западнобългарски колорит. И ако карнавалното смехово начало е постоянна емоционално-естетическа окраска на сборника, то от важно значение е тъкмо езиковата атрактивност на текстовете, превръщането на диалектното в елемент от едно смехово словообразуване, в което има и неологични игри с основния лексикално-интонационен фонд на Северозапада. Постигането на регионални ментални интонации в произведенията оттласква повествованието към особеностите на националния характер, към съкровените глъбини на човешката душа.

Героите на Йордан Вълчев са еднакво отворени за разсъждения върху проблема за националното самосъхранение пред нашествието на чуждото и върху нуждата от обновление и участие в световния модернизационен процес. В част от повествованията на писателя присъстват темите за „братоубийството“ („Прозрение“), признат грях на детеубийството („Изповед“), опитомяването на вълка („Клетварката“), раждането на хероса („Родихме се змейове“) в уедрен епически стил. Митологичните пластове в тях идват от народното творчество, от неговия най-древен пласт.

Характерно за произведенията на автора е, че повествованието винаги тръгва от реални факти и прототипови реакции, но в замяна на това ги извежда в непредвидим пластове на изображението им. В тази посока са характерни книгите му „Куциян“, „С досието напред“, „Човек за съдене“. По замисъл те възстановяват важни моменти от житейския път на Вълчев и са хроники на неговата съвременност. В „Куциян“ (документален разказ за насилието над човека при тоталитарния режим) авторът изгражда галерия от социалнопсихологически типове и поведенчески модели.

Йордан Вълчев е автор и на исторически романи. За трилогията „Стъпала към небе“ („Напред знамената – лето 840“, „Бунт на владетеля – лето 863“, „Стъпала към небето – лето 865–893“) писателят споделя, че представлява една особена аналогия на най-актуалната му съвременност. Началото на замисъла насочва към образа и делото на св. Климент Охридски като център на повествованието, но постепенно прераства в трилогия. Историята за покръстването, за цивилизаторската същност на древния българин довежда не само до реализацията на тези романи, но дава тласък и на научните му исторически занимания. Във всяка една от интерпретираните личности – хан Пресиян, княз Борис и др., покрай постигнатия техен вътрешноцентрален облик, авторът въплъщава и надлични гледища и линии на житейско поведение.

Разкази на Й. Вълчев са преведени на нем., пол., рум., рус. и унг. език.

 

Псевдоним: Ишбул

 

Елена Борисова

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Йордан Вълчев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Боеве : Разкази1946 (1981, 1990)
Надбягване с пътищата : Из бележника на един снабдител. 1956 (1986)
Напред знамената. Лето 840 : Романромани1963
Цар Симеон : [Истор. очерк]исторически очерци1965
Бунт на Владетеля. Лето 863 : Истор. романромани1967
Родихме се змейове : Разказиразкази1969 (1995)
Сигнали за атака : Разкази1969
Стъпала към небе : Романромани1969 (1979, 1990)
Сватба : Разказиразкази1971
Избранные рассказы / Пер. с болг Валентин Арсениев и др.разкази1972
Тошко и Божко : Разкази за децаразкази1973
Der Kalender der Protobulgaren : [Очерк] / Aus dem Bulg. ubers. von Willi Brucknerочерци1978
На педал : Разказиразкази1978
The ancien calendar of the bulgarians : [Очерк] / Transl. [от бълг.] очерци1978
El antiguo calendario de los bulgaros : [Очерк] / Trad. [от бълг.] Nina Velevaочерци1978
Исперих : Опит на тема Владетелят и свободата романи1979 (1996)
Отстъпление няма. Добър ден, капитане : Повести [за юноши]повести1981
Старо злато : Разказиразкази1983
Цар Симеон : Хроникахроники1984
Календар и слово : Есетаесета1986
Надбягване : Романромани1986
Наклонената пиза в Кула : Разказиразкази1988
Куциян : Мемоаримемоари1990 (2. доп. изд. 1995)
Царските разказиразкази1991
Царе и отечество : Календарен списък на бълг. владетелиисторически очерци1993
С досието напред : [Спомени]спомени1993
Календар и хронология : Есетаесета1994 (2. изд. с предг. от П. Добрев. 1999)
От нулата нагоре : Повестиповести1994
Две изречения на Исус Христосисторически очерци1998
Избрани разкази / Състав. и предг. Мих. Неделчевразкази1999
Избрани разкази / Състав. и предг. Мих. Неделчевразкази1999
Боеве. Родихме се змейове / Състав. [предг., послесл.] Ив. Радевразкази2002
Дневниците на писателя дисидент / Предг., състав. и ред. Иван Радевдневници2004
Дневници 1947-1991 / Предг., състав., ред. Иван Радев. - 2. доп. изд. дневници2005
Българският календаристорически очерци2005
Древният български календар и приложението му в държавния и народния живот от древни времена до наши дни. 2008
Съчинения в шест тома. Т. 1, Разкази / състав. и ред. Иван Радевразкази2011
Съчинения в шест тома. Т. 2, Стъпала към небе : роман / състав. и ред. Иван Радевромани2011
Родихме се змейове : разказиразкази2012
Апология на българския език2012
Съчинения в шест тома. Т. 3, Преживяното / състав. и ред. Иван Радевспомени2012
Съчинения в шест тома. Т. 4, Повествования по исторически сюжети / състав., ред., предг. Иван Радевисторически очерци2012
Съчинения в шест тома. Т. 5, Календаристът / състав. и ред., [авт. на бел.] Иван Радев2013
Съчинения в шест тома. Т. 6, Публицистът. Homo epistularum / състав., ред., предг. и бел. Иван Радев. - 2 т. 2013
Четири добруджански елегии / състав. и ред. Иван Радевелегии2014
Урок по документалистика и морал : из архивите на авторамемоари2017
Царе и отечество исторически очерци2018

Книги за Йордан Вълчев

АвторЗаглавиеГодина
Неделчев, Й. Йордан Вълчев - багатур на отечеството 2001
Кол. "Змей със змейовете и човек с човеците" Йордан Вълчев : Изследвания ; Материали ; Спомени / Състав., ред. Иван Радев и др2005
Радев, Ив. Йордан Вълчев: личност и дело : Време и съвременници 2005
Вълчев, Й. Йордан Вълчев - Иван Радев : Homo epistularum и животът вчера.2007