Камен Калчев

Камен Калчев ; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Петър Митев Калчев
ПсевдонимКамен Калчев
Роден
с. Керека (Габрово)
Починал
гр. София
Жанровеповести, разкази, романи
ИзданияНова литература, Пламък, Пламъче, Септември/ Летописи, Септемврийче, Младежки преглед, Трезвост и култура

Калчев, Камен (псевд. на Петър Митев Калчев) (с. Керека, Габровска обл., 31.07.1914 – София,14.01.1988). Основното си образование получава в родното си село, гимназия завършва в София (1934). Участва активно в антифашисткото движение. Съден е за комунистическа дейност и лежи в Централния софийски затвор (1935–1936). От 1937 следва администрация и финанси в Свободния университет за политически и стопански науки (дн. УНСС) в София. Няколко години е безработен, след това става счетоводител в дружество „Петрол“. След 9 септември 1944 редактира заедно с Асен Босев в. „Септемврийче“ (1945). Редактор в сп. „Пламъче“ (1945–1950), сп. „Септември“ (1966–1975), главен редактор (1957–1959) и директор (1960–1962) на изд. „Български писател“. Председател (1962–1964) и заместник-председател (от 1972) на СБП.  

Камен Калчев пише стихове още като ученик. Започва литературната си дейност през 30-те години в средите на лявата интелигенция, събрана около кръжока „Христо Смирненски“. Дебютният му разказ „Кучешки живот“ излиза в сборника „Сигнали“ (1935). Публикува разкази във в. „Младежки преглед“, сп. „Трезвост и култура“, „Нова литература“ и др. Върху творческите му посоки оказват влияние майстори на късия разказ като А. П. Чехов, Ги дьо Мопасан, Дж. Голсуърти, Л. Н. Толстой и др. Първите му творби са остро социални; в мрачни тонове описва живота на бедни, болни, нещастни хора. Още от дебютната си книга „Пътник от планината“ (1938) авторът се вглежда в проблема за житейското и духовно израстване на личността, за взаимоотношенията ѝ със средата и обстоятелствата – тенденция, която се запазва и в по-късните му творби. В края на 40-те и началото на 50-те години, в съзвучие с наложилата се „епическа вълна“ в литературата, К. Калчев се насочва към по-широки повествователни платна. Стреми са да обхване близкото минало – „Живите помнят“ (1950), актуалните социални процеси  в селото – „На границата“ (1953), и в града – „Семейството на тъкачите“ (1956). Като форма, като романова конструкция „Семейството на тъкачите“ напомня характерните за времето романови епопеи.

Представителни творби за автора, а и за 60-те години са „При извора на живота“ (1962), „Двама в новия град“ (1964), „Софийски разкази“ (1967) и др. Те отразяват процесите на преосмисляне и преоценка на отминалото време, в тях звучи по-силно авторовият глас. Тези творби доказват сериозните усилия за преодоляване на наложените през предходните десетилетия естетическа еднолинейност и емоционално обедняване на личността чрез туширане на многообразието и сложността ѝ. Героят на К. Калчев е „малкият човек“ , здраво свързан с материалния свят, изключително мобилен, жизнен, колоритен.

Романът „Двама в новия град“ започва със събуждане от сън, чийто символичен смисъл подсказва за нашето „ренесансово“ пробуждане, за преоткриването на живота и смисъла на миналото, за мъчителното вглеждане в себе си и в това, което ни заобикаля.

Прозата на К. Калчев се свързва с най-характерните движения в младата проза през 60-те години – от идейната проблематика до формалните страни в построяването на разказа и неговата интонация. В „При извора на живота“ се  открива съчетание на лирическа проза с разколебаните вече елементи на уверения, спокоен класически разказ.

Политическите събития, социалните трусове, нравствените проблеми в творбите се проектират върху битови сфери, проявяват се във формите на баналното, всекидневното. 70-те години отбелязват композиционно-стилови промени в романите на К. Калчев. Фабулата става по-усложнена, с много случайности, изненади, съвпадения.

Калчев е автор и на произведения за деца и юноши.

Негови творби са преведени на исп., нем., рус., фр. и др.

Носител е на Димитровска награда (1950), Заслужен деятел на културата (1963), Народен деятел на културата (1972) и др.

 

Псевд.: Александър Веснов, Камен Карали.

 

Елена Борисова

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Камен Калчев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Пътник от планината : Повестповести1938
Врагове : Драма в 3 д.драми1938
Години, които си отиват : Разказразкази1941
В края на лятото : Роман за юноширомани1945 (1949, 1955, 1968)
Едноактни пиеси за деца и юношипиеси1945
Партизани : Драма в 4 д. драми1945
Приказка за слънцето : Разкази за най-малкитеразкази1945
Момъкът от бригадата : Разказиразкази1946
Преоблякъл се Илия : Фарс в 2 карт.фарсове1946
Сребърният ключ : Разкази за децаразкази1947 (1949, 1954 1970, 1978)
Чехословашки дневник : Пътни бележки и впечатленияпътни бележки1948
Васил Левски : Повест за живота му повести1949
Син на работническата класа : Докум. роман за Георги Димитров романи1949 (2. прераб. изд. 1962, 1966, 1969, 1971, 1972, 1982)
Живите помнят : Романромани1950 (2. прераб. изд. 1952, 1954, 1958, 1960, 1964, 1968, 1984)
Вечният другар : [Разказ за деца] разкази1950
На границата : Романромани1953 (1955)
Семейството на тъкачите : Роман. Кн. 1–2. 1956–1960 романи1956 (1962, 3. прераб. изд. 1972, 1975)
Прозорец на дружбата : Пътеписпътеписи1957
Смелият капитан : Романизована биогр. на Георги Мамарчев : [За юноши] романи1958 (1961, 1964, 1969, 1973, 1977, 1982, 1986)
Училището на чичо Стоил : Разказиразкази1959 (1965)
Скривалище в гората : Разказиразкази1960
Герой Лайпцига : Рассказы / Пер. с болг. Л. Жановаразкази1960
Намерено съкровище : Избр. произведения за юноши1961
Влюбените птици : Повестповести1962
При извора на живота : Спомениспомени1962
Влюбленные птицы : Повесть / Пер. с болг. Г. Раппопортаповести1962
Куба – островът на свободата : Пътеписпътеписи1963
Двое в новом городе : Роман / Пер. с болг. Н. Василевойромани1964 (1983)
Избрани произведения : [Т. I-II] / С предг. от Минко Николов1964
Двама в новия град : Романромани1964 (1965, 1969, 1979, 1982)
При извора на живота : Романромани1964 (1966, 1968, 1977, 1979)
Hijo de la clase obrera / Trad. [от бълг.] por Vicente Uribeромани1964
In the new town together : A novel / Transl. [от бълг.] by Peter Tempest.романи1965
A deux dans la ville nouvelle : [Роман] / Trad. [от бълг.] Katia Ninovaромани1965
В деня на наградите : Разказиразкази1965
Повест за Иван Владков : Биогр. очеркбиографични очерци1965
През април : Романромани1965
С "ТУ 104" : [Из Съветския съюз] : Пътепис пътеписи1965
У истоков жизни : [Роман] / Пер. с болг. Ника Гленромани1966
At life's source : A novel / Transl. from the bulg. by Peter Tempestромани1966
Сын рабочего класса : Очерк жизни Георгия Димитрова / Пер. с болг. очерци1967
Имането : Разказиразкази1967 (1983)
Софийски разказиразкази1967 (1970, 1978)
В апреле : Роман / Пер. с болг. Татяны Карповойромани1968
В моя свят : Бележки и размислибележки1969
Приключенията на дървеното сандъче : [Разказ] разкази1969 (1971)
Разминаване : Романтична историяповести1969 (1974)
Софийские рассказы / Пер. с болг. Валентина Арсеньева, Юрия Царвулановаразкази1970
Sofioter Erzahlungen / Ubers. [от бълг.] Gertrud Serafimovaразкази1970
Как търсих бъдещето си : [Спомени. 1930-1950] спомени1970
Георги Димитров : Кратък биогр. очерк с прил. откъси от статии, речи, писма и докладибиографични очерци1971
Маски : Роман романи1971 ( 1984)
Двама в новия град . Нонкината любов от Ивайло Петров. - [Tokyo] : Kobunsha, Текст на японски ез.романи1971
Завръщане : Пиеса в 9 картини пиеси1971
Пренасянето на огъняромани1972
Лоши момчета : Детско-юношеска повестповести1973
Огнено лято : Романромани1973
Маски : Роман / Пер. с болг. М. Михелевичромани1973
Избрани произведения : В 2 т. 1974
Двое в новом городе / Ереван : Айастан, Текст на арм. ез.романи1975
Въстанието : Романромани1975
Огненное лето : [Роман] / Пер. [от бълг.] Ю. Царвулановаромани1976
Генерална проверка. Огнено лято. Въстанието : Романиромани1976
Огледалото : Романромани1977
Восстание : Роман / Пер. [от бълг.] Лориный Дымовойромани1978
Романтична история : Разкази и новелиразкази1979
Срещи с любовта : Две повестиповести1979
Генеральная проверка : Огненное лето и Востание : [Романи] / [Прев. от бълг.] Юрий Царвуланов, Лорина Димоваромани1980
Градът на нашето страдание : Романромани1980
Люба : [Биогр.] роман за Любица Ивошевич-Димитровабиографични очерци1980 (1982)
Пробуждане : Романромани1981
Песента на Мария : Роман романи1983
Голямата надежда : Трилогия [Съдържа : При извора на живота ; Как търсих бъдещето си ; Градът на нашето страдание]романи1983
Встречи с любовью : Повесть / Пер. с болг. В. Горбуноваповести1984
Люба : [Биогр.] роман о Любице Ивошевич-Димитровой / Пер. [от бълг.] Дарьи Николовойбиографични очерци1984
Избрани произведения : В 4 т. 1984
Третият : Романромани1985
Verano ardiente : [Роман] / [Прев. от бълг. на исп. ез.]романи1986
Мирни времена : Трилогия [Съдържа романите : Пробуждане, Песента на Мария, Третият]романи1986
El levantamiento : [Роман] / Trad. [от бълг. на исп. ез.] Carlos Ramos Machado. - Sofia : Sviat ; La Habana : Arte y lit.романи1987
Васил Левски : Повест за юноши повести1987
Вечерни разказиразкази1987
Градът на нашето страдание : [Роман] ; Софийски разкази / [С предг. от Христо Стефанов]. романи1987
При извора на живота ; Двама в новия град : Романи / [С предг. от Ефрем Каранфилов].романи1989

Книги за Камен Калчев

АвторЗаглавиеГодина
Константинова, Е. Камен Калчев 1974
Зарев, П. Литературни портрети : Павел Вежинов, Андрей Гуляшки, Камен Калчев и Богомил Райнов 1974
Николчина, Н.Камен Калчев : Био-библиогр. очерк 1975
Георгиева, В.Камен Калчев : [Разговори, беседи] 1984
Кол.Беседи с младите : срещи и разговори на Димитър Талев, Христо Радевски, Георги Караславов, Никола Фурнаджиев, Камен Калчев, Емилиян Станев (1958-1962) / състав. Пламен Дойнов2010