Кирил Кадийски

Кадийски, Кирил Крумов (с. Ябълково, Кюстендилска обл., 16.06.1947). Роден е в учителско семейство. През 1961–1962 живее и учи в лесничейско училище в Банско и Велинград. Завършва гимназия в Кюстендил и руска филология в Софийския университет (1971). През 1978 специализира полски език във Варшава и Краков; през 1984 – френски език в Алианс франсез в Париж. Работи в литературната редакция на Радио София (1972–1976), а по-късно в редакция „Поезия и драматургия“ на изд. „Народна култура“ (1979–1991). През 1991 основава изд. „Нов Златорог“. От 2002 е член на българския ПЕН-клуб. От 2004 е директор на Българския културен институт в Париж. Заема поста до 2009. Същевременно е съветник и към българското посолство във Франция.

Първото публикувано стихотворение на Кирил Кадийски е в кюстендилския окръжен вестник „Звезда“ от 24 май 1965, когато завършва гимназия. В края на 1965, когато е вече студент, излиза първото му „сравнително хубаво“ (по собствените му думи) стихотворение във в. „Софийски университет“. Следва цикъл стихотворения в същия вестник през 1968, придружен от бележка на Иван Цанев, а през 1969 Кадийски е представен от Михаил Неделчев и пред широката студентска аудитория във в. „Студентска трибуна“. През 1970 завършва семестриално университета, а през 1971 отново във в. „Софийски университет“ излиза цикълът му „Стихове за Иван Бунин“, заради който е обвинен в „белогвардейщина“ и като проводник на „упадъчни западни влияния“. В централния литературен печат името му се появява през 1974 под четири стихотворения в сп. „Септември“. През 1975 г. в сб. „Лирическо ято“ излиза дебютната му сбирка „Лампа“, която не се появява като самостоятелна книга. Сътрудничи със стихове и поетически преводи във в. „Студентска трибуна“, „Пулс“, „Литературен фронт/форум“, „Народна младеж“, „Век 21“, „Литературен вестник“, сп. „Пламък“, „Септември/Летописи“, „Съвременник“, „Дружба“, „Хоризонт“, „Простори“, „Тракия“, в самиздатските списания „Мост“ и „Глас“. Печата и във френските издания “Poésie”, “Poésie 2001”, “Le nouveau recueil”, “Rimbaud” и др. През 1990–1992 издава сп. „Нов Златорог“ (първоначално като самиздат) и библиотечна поредица, означена с инициалите КК (1988–1989). В нея излизат 13 книги – поезия, литературни студии; от 1990 продължава като Библиотека „Нов Златорог“.

Поезията (стихотворения, сонети, поеми) на Кадийски е художествен опит да се съчетае всекидневното и субстанциалното с вечните въпроси за живота, смъртта, смисъла на битието, изтеглило безкрайната си нишка през времената, историята и сънищата. Тя се стреми да осмисли преходността и трайността на творението, както и предназначението на поетическото изкуство. Отличава се с лекотата на класическия стих, но и с опитване на възможностите на свободния стих и на модерните плътни стихови форми. Кадийски владее сонетната стихотворна структура, опира се на фрагмента – особено при по-големи поетически произведения.

Автор е на единствената книга с палиндроми в българската литература – „Още нещо“ (1995). В прозата се насочва към лапидарността и синтетичността на афоризма и фрагмента, в които дава израз на разбиранията си върху поетическото и преводаческото изкуство и различни техни аспекти. Пише и есета, в които коментира специфични въпроси на поезията и превода, както и литературните нрави и събития. Издава също книги с поезия за деца – „Гърне с опашка“, „Сме ли смели?“, в които се изявява като майстор на римата, а заедно с това използва фонетичното богатство на езика и възможностите му за ефектни звукописи.

Превежда активно от полски, руски, френски и украински език: Вийон, Молиер, Юго, Бодлер, Верлен, Маларме, Рембо, Аполинер, Сандрар, Некрасов, Тютчев, Бунин, Блок, Волошин, Пастернак, Котляревски и др. Негови преводи са включени в редица антологии на европейската и световна лирика. През 1995 открива оцелял екземпляр от „Легенда за Новгород“ от Фредерик Созе (Блез Сандрар) и го издава факсимилно заедно със своя превод. Отличен версификатор на поезията на френския символизъм у нас. Съставител и преводач на поетическата антология „От Вийон до Виан“ (1996), на „Антология на френската любовна лирика“ (2004), „Антология на модерната френска поезия (Poésie française du XXe siècle 1951–2000)“ (2005), „Антология на руската поезия : XII–XXI век“ (2012). Съставител на антологията „100 шедьоври на българската поезия“ (1999). Преводач на „Антология на френската символистична и декадентска поезия“ (2012).

Носител е на наши и чужди национални и международни литературни награди: Димчо Дебелянов (1970), Христо Г. Данов (1998), Иван Франко (Украйна, 1989), Голямата европейска награда за поезия (Румъния, 2000), Макс Жакоб (Франция, 2002), Артур Лундквист (2011), Читай Россию/Read Russia​​​ (2018)​​​​ и др. Кавалер на Ордена за изкуства и литература (2004) – за заслуги към френската култура. Член-учредител на “Cap à l' Est” (2002), движение на поетите франкофони, със седалище Братислава. Член-кореспондент на френската Академия за поезия „Маларме“ (от 1997).

Кирил Кадийски е най-превежданият български поет във Франция – творчеството му е изцяло публикувано в девет отделни книги. Издаван е също в Испания, Италия, Гърция, Сърбия, Румъния, Македония. Негови стихове са превеждани още на англ., белорус., ит., нем., пол., рус., слов., тур., укр., унг. ез.

Изт.: https://www.kadiiski.com

 

Пенка Ватова (текст и библиография)

Книги от Кирил Кадийски

ЗаглавиеЖанровеГодина
Небесни концерти : Стиховестихове1979
Гърне с опашка : Стихотворения и поеми за децапоеми, стихотворения1982
Ездач на мраморни коне : Стихотворениястихотворения1983
Пясъчно време : Стихотворениястихотворения1987
Ламентации : 9 стихотворениястихотворения1988
Сме ли смели? : Стихотворения за децастихотворения1989
Преди да възкръснеш : Поемапоеми1990
Археология : поема / [Библиофил. ръкоп. изд. в 13 екз.; ил. Вл. Величкович] [Арл, Франция]поеми1990
Пепел : 12 еротични стихотворения от неизвестен арабски поет от IX век / [Библиофил. ръкоп. изд. в 13 екз.] [Париж]стихотворения1990
Между двойна бездна : Стихове, есета, преводиесета, стихове1991 (2003 – прераб. и доп. изд.)
Перо от феникс и други стихотворениястихотворения1991
Choix de Poèmes / Аdaptés du bulg. par Alain Bosquet. – Parisстихотворения1991
Господни делници : 7 стихотворениястихотворения1992
Plume de phénix et autres poèmes / Аdaptation Nicole Laurent-Catriceстихотворения1993
О кой и три стихотворениястихотворения1994
Поезияпоезия1995
Още нещо : Палиндроми1995 (2000)
Съчинения в три тома1997
Денонощен градстихотворения1997 (2003, 2010)
Експрес : 10 есенни импресииимпресии1997
Живее в тоя странен град поетътстихотворения1997
Петте годишни времена : Сонетисонети1998
La ville noctambule / Аdaptés du bulg. par Alain Bosquet et Marie Vrinat-Nikolov. – Troyesстихотворения1998
Сонетисонети1999
Díhas cotidianos de dios / Pres., sel. y trad. de Rada Panchovska. – Malagaстихове1999
Sonnets / Trad. du bulg. par Sylvia Wagenstein. – [Saint-Clement-la-Riviere]сонети1999
Дани и ночи / Превод Мила Васов. – Белградстихотворения1999
Vor der Auferstehung : Poem / Ins Deutsche übertragen von Elena Birtschevaстихотворения1999
Вечеря в Емауспоезия2000
Sonnets / Trad. de Sylvia Wagenstein – Parisсонети2000
Смъртта на бялата лястовица и тринадесет нови сонетасонети2001
Temps de sable / Trad. du bulg. par Sylvia Wagenstein. – Parisстихотворения2001
Les cinq saisons et autres poemes / Trad. du bulg. par Marie Vrinat; Adapt. et pref. de Jean Orizet. – Parisстихотворения2001
Cina la Emaus / Trad. Dumitru Ion. – Bucurestiстихотворения2001
Lamentations / Trad. de Sylvia Wagenstein – Parisстихотворения2001
Ars poetica2002
Green : Симфонична поемапоеми2002
Poimata [гр. ез.] / Прев. Здравка Михайлова. – Αθήναстихове2002
Вечера во Емаус / Прев. Глигор Стойковски. – Скопje2002
La mort de l’hirondelle blanche et treize nouveaux sonnets / Trad. de Sylvia Wagenstein – Parisсонети2002
Нови сонетисонети2003
Черепът на Йорик : 45 всекидневни стихотворениястихотворения2004
Черепът на Йорик и други стихотворения : 1965–2004стихотворения2004
Поезия / Poetryпоезия2006
Поезия / Poèmesпоезия2006
Съчинения : В 5 т. 2007
Седем нови стихотворениястихотворения2007
Tid av sand = Sand time/ Kiril Kadiiski; Tolkning av Asa Ericsdotter; Oversattning fran bulg. av Elena Ivanova = Sand time / Transl. by Ann Diamond. [на швед. и англ. ез.] стихотворения2008
Le crâne de Yorick : 45 poèmes quotidiens / Trad. du bulg. par Sylvia Wagenstein [на фр. и бълг. ез.]. – Parisстихотворения2008
Alter ego : Стиховестихове2009
Alter ego : Стихове / Предг. Светлозар Жеков, Олег Хлебников [на рус. ез.]стихове2009
Poemes & poems / Trad. du bulg. par Sylvia Wagenstein, Nicole Laurent-Catrice; Transl. into Engl. by Ann Diamond = Стихотворения [на фр., англ. и бълг. ез.]стихотворения2009
Ars Poetica / Traduit du bulg. par Krassimir Kavaldjiev avec la collaboration de Nicole Laurent-Catrice. – Paris2012
Водопоят на антилопите : вариации по стихове на Ибн ал-Мутаз, IX векстихове2012
Поезия; Прози : интегрално изданиеесета, поезия2013
Битие. Изход : 17 сонета с илюстрации от Николай Панайотовсонети2014
Selva oscura2014
Окото на Лаокоон : 14 нови и 4 ранни стихотворениястихотворения2014
Андалузки ръкопис2015
Стрелецът на Бурдел2017
Сън (симфонична поема)поеми2017
Под Божия сандал2018
Поезия : 2014-2018поезия2018
За поезията2018
Poèmes & Poems, 2008-2018 / Trad. du bulg. par Sylvia Wagenstein, Nicole Laurent-Catrice en collaboration avec l’auteur; Transl. into Engl. by Ann Diamondстихотворения2018
Бавен джаз : Експериментална поезияпоезия2018

Книги за Кирил Кадийски

АвторЗаглавиеГодина
Жеков, Св.Кирил Кадийски. Литературна анкета2003 (2007)
Кол.От всекидневното към вечното. Българската и чуждестранна критика за творчеството на Кирил Кадийски (1967–2007)2007
Георгиев, М.С подскоците на скакалеца : Бележки върху поезията на Кирил Кадийски2014 (2015, 2019)
Вълчев, Н.Този странен поет2018
Янев, Вл.Живее в този странен град поетът2019
Жеков, Св.Литературна анкета с Кирил Кадийски 2020
Димитров, Л.Кирил Кадийски, или за кривото седене и правото съдене в превода 2021