Константин Константинов

Константинов, Константин Илиев (Сливен, 20.08.1890 – София, 3.01.1970). Начално и средно образование получава в родния си град. През 1911 завършва Юридическия факултет на Софийския университет. Същата година заминава на специализация в Париж, но поради липса на средства се връща в България. През 1912 започва стаж в Софийския окръжен съд. Член-съдия във Врачанския окръжен съд (1914), мирови съдия в Цариброд (1914–1915). Работи като юрист в Ловеч, след това отново във Враца. След Първата световна война постъпва в Софийския окръжен съд като заместник-прокурор, а след това като съдия в Трето гражданско отделение. От 1923 до 1934 е юрисконсулт на Българската централна кооперативна банка, а от 1935 до 1944 – адвокат в Кооперативната централа „Напред“. В периода 1945–1947 е председател на секция „Литература“ в Камарата за наука, изкуство и култура, същевременно е председател на СБП (1945–1946). От 1946 е директор на Института за преводна литература при Министерството на информацията и изкуствата.

Първите си литературни стъпки К. Константинов прави през 1908 със стихове и хумористична проза. Ранни публикации помества във в. „Българан“ и сп. „Съвременна мисъл“. Сътрудничи още на списанията „Демократически преглед“, „Смях“, „Знание“, „Българска сбирка“, „Оса“, „Златорог“, „Наш живот“, „Наблюдател“, „Българска мисъл“, „Съвременна илюстрация“, „Начало“, „Шантеклер“, „Листопад“, „Слънце“, „Свободно мнение“, „Народ и армия“, „Отечество“, на вестниците „Вестник на жената“, „Литературен глас“ и др. През 1914 заедно с Димчо Дебелянов издава сп. „Звено“, автор е и на предговора към „Стихотворения“ (1920) на Дебелянов – първото, посмъртно издание на творбите му.

Първият сборник с разкази на К. Константинов – „Към Близкия“ (1920), е стилово и жанрово разнороден, включва скици, есета, портрети, лиризирани прозаически миниатюри. Концептуално томът е обединен от силен етичен и социален патос, който противопоставя човека на новите ценности в столичния град и старомодния провинциален идеалист, носител на романтичния патриархален идеал, който слива лична и национална памет.

Значително по-хомогенен жанрово, сборникът „Любов“ (1925) издава безспорно белетристично развитие, доближава се осезаемо до поетиката на късните разкази на К. Константинов от 1936–1940. Погледът на писателя се обръща към вещите, към естетиката на битовия детайл, създава убедителни психологически профили, проблематизира философски битието чрез носталгично-споменни рефлексии. Тематично сборникът е посветен на феномена на любовта в многобройните нюанси на изживяването ѝ, в конфликта между импулси и норми в сложната игра на половете, на уязвимостта на единичното съществуване и разнообразието от роли в гъстата колективна мрежа. Тук К. Константинов започва да се развива като майстор на женския образ, на търсещата (себе си) жена. Наслагването на различни хронологични отрязъци конструира колажно сюжета. Разказите от сборника „Любов“ носят и силния антивоенен патос, който ще кулминира в бележника „Птица над пожарищата“ (1946), в разказите „Под сливите“ и „Затворникът“, в романа „Кръв“ и др.

В разказите от сборниците „Трета класа“ (1936), „Ден по ден“ (1938) и „Седем часът заранта“ (1940) К. Константинов развива най-пълноценно философските, психологическите и естетическите си търсения. Образи и мотиви буквално „мигрират“ от разказ в разказ. Характерен става копнежът по движение, блянът по машинната и културна динамика на големия град, подчертани и от плашещата пустота на малкия град, който вече не е родният. Движението и многолюдното общество обещават анонимност, отморяват, лекуват, спасяват от усещането за екзистенциална самота („Неврастения“, „Завещание“). Константинов е майстор както на подробния, богато нюансиран психологически портрет, така и на лаконичния психологически щрих.

Пътеписите на К. Константинов, включени в сборниците „По земята“ (1930) и „Нашата земя хубава!...“ (1940), описват негови пътувания из различни кътчета на България и Европа. Те са мащабни исторически и документални платна, в структурата на които авторът вгражда миниразкази, спомени, легенди, дори части от поетически или документални творби, пресъздава духа на мястото чрез историческа реконструкция и характерни битови детайли.

Константинов е автор на романите „Кръв“ и „Сърцето в картонената кутия“ (и двата от 1933). Докато „Кръв“ пресъздава политическите събития в периода 1923–1925, „Сърцето в картонената кутия“, написан в съавторство със Светослав Минков, е гротескно-лирически дует, предизвикателен стилов експеримент на двама ярко различни белетристи, работили неведнъж заедно. И двата романа са истории за търсещата и преоткриваща себе си идентичност в амбивалентното живеене с телесното и духовното, за сложния път между припознатите, привидните идентичности, за проблемното съществуване с другия, другото, другите.

Историк и теоретик на литературния процес, в своята мемоарна книга „Път през годините“ К. Константинов ни е завещал в поредица от есета ценен документален разказ за литературния периодичен печат след края на Първата световна война, за артистичния, обществен и политически живот на столицата, както и редица оригинални виждания за литературния процес. Ерудит и преводач, интелектуалец с широки контакти, К. Константинов запознава читателите и с културните, и в частност литературни процеси във Франция и Русия, както и с най-изявените творци на своето време, с някои от които го свързват лични познанства. Допълнението „Път през годините. Неиздадени спомени“ (2011) включва и автентичен разказ за драматичните събития около Деветосептемврийския преврат.

Освен в пътеписните и споменни текстове за българската провинция родолюбието на Константинов е в основата и на своеобразната му кратка художествена история на България в есета от сборниците „Върхове“ (1967) и „Празници“ (1969), както и в биографичните му книги за П. Р. Славейков и Д. Чинтулов. Константинов е автор и на книги за деца и юноши.

В разказваческата си техника К. Константинов си служи с разнообразни пластически стилизации, работи с форми, линии, цветове, материи, с обилие от аромати, звуци, тактилни усещания. Той съполага близки и далечни планове на изображение, различни перспективи и плоскости, редува колажно фрагменти от обекти, диалози, минисюжети.

Развива и активна преводаческа дейност: публикува стихове на Балмонт, Х. Хайне, Ю. Жадовска, В. Брюсов, С. Прюдом, Ж. Весиер. През 1922 във „Вестник на жената“ печата едни от първите преводи на стихове на Анна Ахматова, придружени с критически коментар. Превежда от руски още Ив. Тургенев, А. Пушкин, Л. Толстой, А. Толстой, Н. Гогол, М. Горки, А. П. Чехов, Ив. Бунин, от френски – Г. Флобер, Е. Зола, А. дьо Сент Екзюпери, Р. Ролан и др.

За обществената и литературната си дейност е награден с кавалерски кръст на Народен орден за гражданска заслуга, Народен орден за гражданска заслуга, III степен, почетна значка на град Сливен, орден Кирил и Методий, II степен, орден Червено знаме на труда, Голямата награда на Сливен за литература и изкуство Добри Чинтулов. Носител е на почетното звание Заслужил деятел на културата.

Творби на К. Константинов са преведени на англ., грц., есп., исп., ит., кит., нем., португ., пол., рум., рус., словаш., словен., срб., фр., чеш., яп. и др. езици.

Псевд.: К. Бродяга, Полишинел, Душечка, Polichinel, Semper idem и др.

 

Александра Антонова

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева (Книги от... и Книги за... )

и  Аделина Германова (Статии за... )

 

Аудиоархив


Константин Илиев Константинов (1966 г.)

Писателят говори за своето поколение, за неговото призвание и служение.

Файл: Константинов за своето поколение.mp3 (1,34 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Константин Константинов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Към близкия : Разказиразкази1920
Приказки за тебеприказки1924 (1933, 1987, 1998, )
Любов : Разкази разкази1925
Приказки за щурчетоприказки1927 (1945)
Боса команда : Разказразкази1929
Кръв : Романромани1933 (1946, 1991)
Отбор юнаци : Весели разкази разкази1933
Сърцето в картонената кутия : Седем невероятни приключения (в съавт. със Св. Минков)разкази1933 (1939, 1986)
Трета класа : Разказиразкази1936 (1943)
Приключенията на котарака Мър-мърразкази1937 (1945)
Ден по ден : Разказиразкази1938 (1943)
Ехо-о-о! : Разкази за децаразкази1938 (1946)
Нашата земя хубава : Пътеписипътеписи1940 (1945)
Птица над пожарищата : Бележник бележки1944 (1946)
Избрани разкази. 1957;разкази1957
Приказки за тебе : Избр. приказки и разказиприказки1959 (1972, 2016)
Срещу Нова година : Приказкаприказки1959
Път през годините : Спомени. Т. 1–2.1959–1962 спомени1959 (1966, 1981, 1997, 2015)
Сказки для тебе / Пер. с болг. Г. Раппопорта, А. Игнатьеваприказки1960 (1961)
Разкази и пътеписиразкази1961
Когато децата заспят : [Приказка] приказки1962 (1977)
Върхове : : Естет. портрети на велики личности в бълг. история есета1967
Разкази за Добри Чинтуловбиографични очерци1967 (1973)
Day by day : [Сб. разкази и очерци] / Transl. [от бълг.] by Marjorie Pojarlievaразкази1968
Избрани разкази и пътеписиразкази1968
Празници : Пътеписни есета за срещи с Иво Андрич, И. Еренбург, Л. Н. Толстой, Златю Бояджиев, Анна Ахматова /есета1969
Медената питка : [Приказка] : За предучилищна възраст приказки1976
Пътуване към върховете : Портр., спомени, есета/ Подб. ред. П. Алипиев, П. Анчевесета1976
Медената питка : [Приказка] / Нарис. Любен Зидаров. приказки1976
Приказки / Състав Татяна Пекуноваприказки1978
День за днем : Избранные рассказы / [Прев. от бълг. Ю. Цървуланов и др.]разкази1980
Надлъж и на шир : Пътни картинипътеписи1987
Малкият коминочистач : Разказ : За предучилищна възраст разкази1989
Срещу Великден : [Кн.-играчка] игри1991
Когато децата заспят ; Приключенията на котарака Мър-Мър : [Приказки и разкази за деца]приказки1995
Приказки за тебе и Босата команда : [Приказки и разкази за деца] /приказки1998
Старият щърк : [Приказки за деца] / Състав. и ред. Е. Латеваприказки1998
Приказки на щурчето : Избрани приказки и разкази приказки2001
Приказки на щурчето ; Приказки за тебе ; И избрани разкази и приказки приказки2002
Ден по ден / Състав. Панко Анчевразкази2006
Приказки за тебе / Състав. Владимир Панайотов.приказки2006
Път през годините : неиздадени спомени спомени2011
Приказки за тебе : избрани приказки и разкази приказки2016

Книги за Константин Константинов

АвторЗаглавиеГодина
Сб.Отговорността да бъдеш човек – Константин Константинов : Науч. конф. по случай 110 г. от рождението му, 10–11 май 2000, гр. Сливен : Сб. с докл. / Състав. Р. Петрова-Василева; Ред. Ив. Сарандев2000
Душкова, М. Semper Idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази "Трета класа", "Ден по ден", "Седем часът заранта"2012 (2013)
Антонова, А.Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването 2015
Душкова, М. Memento vivere: Константин Константинов и неговите съвременници2018
сбНационална кръгла маса Константин Константинов - познатият и непознатият (Сливен ; 2018)2018

Статии за Константин Константинов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Прокудин, С.Българска антология. К. Константинов : [Рецензия]Барабан1911125
П. Н. С.Ръководство по български правовис : [Рецензия]Учител19128-9
ДжендемеИз нашите списания – „Звено“Злъчка191428
Радославов, ИванМалко теория и малко спорРодно изкуство19143, 4
Без автор„Цар юдейски“ : [Рецензия]Демократически преглед19141
Пую, КаталинаМакс Блехер и Константин Константинов - две фигури на непримиримостта в румънската и българската литература между двете световни войниБалканите - език, история, култура1915Т. 4.
Теодосиева, ХристинаЛюбовта като себеидентификация в романа на Константин Константинов „Кръв“Литературата191516
Бояджиев, П.Българската литература през войнатаЛитературно ехо191712
Гълъбов, КонстантинВърху няколко имена в сборника „Жътва“Напред1919131
Без авторКонстантин Константинов : [Биогр.-лит. бележка]Жътва : Лит.-худож. сборник1919
Росен, ПеткоЛитературата в периодичния печат : [Лит. преглед]Зора1919126
Без авторЕдин симптом : [Отзив за „Към Балкана“]Ново време192013
Бадев, ЙорданКъм ближния : [Рецензия]Наши дни19212
Добричлиев, П. [Печо Господинов]„Към близкия“ от К. Константинов : [Рецензия]Социалистическа младеж192210
Веслар, С.Към близкия : [Рецензия]Нов път192415
Радославов, Иван„Любов“ : [Рецензия]Хиперион19258
Гатев, СимеонЛюбов : Разкази : [Рецензия]Обществена мисъл19262
Без авторЗа ДушечкаВедрина19262
Знахар, Иван [Иван Захариев]Любовните разкази на Константин КонстантиновВестник на жената1926236
Без автор„Любов“, разкази от К. Константинов : [Рецензия]Изток192626
Павлов, ИванВремена и хораОгнище19263
Атанасов, НиколаПокаяният интелигентАтанасов, Н. По върховете1927
Перловски [Хенри Левенсон]Немирства на перотоСлово01.12.19281943
Атанасов, НиколаИнтелигент със своя земя: [Рец. за „По земята“]Мисъл и воля193119
Динеков, Петър„По земята“ : [Рецензия]Вестник на жената193146
Златаров, Асен„По земята“ : [Рецензия]Зора19313452
Каратеодоров, ВасилКонстантин Константинов и МакедонияМакедония19311343
Каратеодоров, Васил„По земята“ : [Рецензия]Хиперион19311-2
Матеев, П.„По земята“ : [Рецензия]Заря19312931
Митов, Димитър„По земята“ : [Рецензия]Литературен глас1931100
Русалиев, Владимир„По земята“ : [Рецензия]Мисъл193126
Вълчанов, Л. Н.„По земята“ от К. Константинов : [Рецензия]Знаме18.02.193137
Атанасов, НиколайНовите бунтари : „Кръв“, роман от К. Константинов : [Рецензия]Съзнание193333
Попвасилев, Стефан„Сърцето в картонена кутия“ : [Рецензия]Родна реч19333-4
Атанасов, НиколайЕдин роман не за всекиго : „Сърцето в картонена кутия“, роман от К. Константинов и Светослав Минков : [Рецензия]Българска мисъл19341
Бадев, ЙорданЕдин роман върху комунистическите бунтове : „Кръв“ от К. Константинов : [Рецензия]Зора19344395
Беновски, С.Около романа „Кръв“Щит193419
Величков, Ат.„Кръв“, роман : [Рецензия]Завети193415-16
Калинов, Д.„Кръв“, роман : [Рецензия]Щит193418
Константинов, Георги„Кръв“ – роман от К. Константинов : [Рецензия]Обществено развитие19341
Коралов, Емил„Кръв“, роман : [Рецензия]Прожектор19343
Митов, БорисМежду книгите и списанията : Разкази за животните и растенията, урежда К. Константинов : [Рецензия]Литературен глас1934228
Муратов, Александър„Кръв“, роман от К. Константинов : [Рецензия]Зов19343
Муратов, АлександърЛитературен преглед : Книги за децаЗов19344-7
Николова, Жана„Кръв“, роман : [Рецензия]Литературен глас1934244
Панов, Димитър„Кръв“, роман : [Рецензия]Мисъл и воля193426
Телгаров, ПавелМежду книгите и списанията : „Кръв“, роман : [Рецензия]Литературен глас1934236
Тодоров, ИлияНов фашистки роман : „Кръв“ от К. Константинов : [Рецензия]Р. Л. Ф.1934158
Филипов, Александър„Кръв“, роман : [Рецензия]Вестник на жената1934575
Минков, Цветан„Кръв“ от К. Константинов : [Рецензия]Знаме26.01.193420
Христов, КирилБългарска проза в сърбохърватски преводЛитературен свят10.19342
Хрусанов, ГеоргиСливенските балкани в творчеството на българските писателиИзток193533
Коен, ЛеоТрета класа : Разкази : [Рецензия]Тракиец1936565
Ченчев, ИванТрета класа : Разкази от К. Константинов : [Рецензия]Час193621
А. [Георги Арнаудов]Трета класа : Разкази от К. Константинов : [Рецензия]Изток1937109
Божков, Стойко„Трета класа“ : [Рецензия]Вестник на жената1937677
Василев, МЛитературен преглед: „Трета класа“ : [Рецензия]Заря19374686
Наков, БорисМежду книгите и списанията : Трета класа : Разкази : [Рецензия]Литературен глас1937345
Чинчев, ИванТрета класа : РазказиЧас193721
Минков, ЦветанТрета класа, разкази, изд. „Хемус“: [Рецензия]Слово25.02.19374395
Данаилов, М.„Нашата земя хубава“ от Константин КонстантиновРазвитие194283
Пенев, ПенчоСедем часа заранта : Разкази : [Рецензия]Изкуство и критика19422-3
Атанасов, Н.Има нещо новоСъдба19437-8
Dinekov, PetarConstantin ConstantinovBulletin194518
Данчев, ПенчоКръв : Роман : [Рецензия]Литературен фронт194616
Зарев, ПантелейПо земята : [Рецензия]Литературен фронт194627
Минков, ЦветанБуржоазна литература : Реалистически кръг : К. Константинов. Минков, Цв. Очерки по българска литература1946
Петров, ЕмилПтица над пожарищата : [Рецензия]Литературен фронт194615
Х.И пак извинявайте...Стършел194640
Янков, Н.Птица над пожарищата : [Рецензия]Славяни19472
Константинов, ГеоргиКонстантин Константинов : [Биобиблиогр. очерк]Константинов, Г. Български писатели1947
Митов, ДимитърЕдно вредно издание. „Кръв“, роман от Константин Константинов : [Рецензия]Ново време19474
Тодоров, АнгелЗа някои образи на комуниста в българската литератураСептември19483
Зарев, ПантелейСептемврийското въстание през 1923 г. в развитието ня българския роман : [Бел. за романа „Кръв“]Зарев, П. Проблеми на развитието на българската литература1949
Русев, ПеньоСтатии и студии върху развитието на българската литератураФилософска мисъл19512
Тодоров, АнгелБългарската комунистическа партия в нашата художествена литератураФилософска мисъл19518
Минков, ЦветанСъвременната българска литератураЕзик и литература19524
Димитров, ПетърДетската ни литература от Първата световна война до 9 септември 1944 г.Димитров, П. Детска литература. Ч. 2.1954
Стефанов, ЕмилЗа социалистическия реализъм в българската литератураЕзик и литература19545
Васева, ИванкаНовият превод на „Война и мир" : [Рец. за] превода на К. КонстантиновНародна култура195740
Константинов, ГеоргиКонстантин Константинов : [Биогр. очерк]Константинов, Г. Български писатели творци на литература за деца и юноши1958
Попконстантинов, СтефанКонстантин Константинов : [Очерк]Попконстантинов, Ст. Строители на родната реч1959
Николов, Е.„Път през годините“ от Константин Константинов : [Рецензия]Вечерни новини16.11.19592560
Без авторКонстантин КонстантиновПламък196010
Богданов, ИванПрозорец в миналото : [Рец. за „Път през годините“]Пламък19603
Исаева, М.„Приказки за тебе“ от Константин Константинов : [Рецензия]Пламък19602
Мишев, ГеоргиТворецът : [За К. Константинов]Родни простори196037
Акьова, Донка„Път през годините“ от Константин Константинов : [Рецензия]Отечествен фронт02.03.19604823
Добрев, ПетърЕдна ценна книга : [Рец. за „Път през годините“]Сливенско дело (Сливен)13.04.1960806
Свиленов, АтанасНа позициите на хуманизмаОтечествен фронт21.08.19604970
Лилиев, НиколайКонстантин КонстантиновЛитературен фронт01.09.196035
Топенчаров, ВладимирКак един съвременник описва епохата си : [Рец. за .„Път през годините“]Народна култура01.07.196126
Василев, ЙорданКонстантин КонстантиновСливенско дело22.07.1961947
Свиленов, АтанасКонстантин КонстантиновРодна реч196210
Северняк, Серафим„Път през годините“ : [Рецензия]Пламък19627
Василев, ВасилСливенският ПарнасЛитературни новини23.05.196228
Георгиев, Георги.Бележки за една хубава книга : [Рец. за „Път през годините“]Литературен фронт31.05.196222
Ликова, РозалияКонстантин КонстантиновЛитературна мисъл19646
Без авторКонстантин Константинов на 75 години : [Биогр. бел.]Пламък19659
Мицов, ГеоргиС вещина и обич : [Рец. за прев. на Екзюпери]Народна култура26.06.196526
Стоянов, ЛюдмилВъпросът има и друга странаСептември19665
Цветков, ИванПът през столетията : [Рец. за „Върхове“]Литературен фронт12.03.196752
Коларов, СтефанЗапознаваме ви с писателя Константин КонстантиновРодна реч19686
Константинова, ЕлкаВърхове на националното величие : [Рец. за „Върхове“]Родна реч19685
Прохаскова, ЕмилияТрайното в изкуствотоПламък196810
Свиленов, АтанасЗовът на кръвта : [Рец. за „Върхове“]Пламък19686
Сухиванов, ИванПредставяме ви Константин КонстантиновЧиталище196810
Акьова, ДонкаНационални върхове : [Рец. за „Върхове“]Народна култура27.01.19684
Григоров, ГеоргиЦената на българското име : [Рец. за „Върхове“]Работническо дело22.02.196853
Пантелеева, НинаПрозренията на хуманиста : [Рец. за "Избрани разкази и пътеписи"]Народна култура27.04.196817
Василев, МихаилНякои особености на българския разказ от края на 30-те и началото на 40-те години : Св. Минков, К. Константинов, Ем. СтаневСептември196912
Петров, ЗдравкоНовата книга на Константин Константинов : [Рец. за „Празници“]Народна култура20.09.196938
Василев, Йордан„Празници“ : [Рецензия]Земеделско знаме29.11.1969278
Динеков, ПетърЗа Константин Константинов : [По повод смъртта на писателя]Септември19702
Мишев, ГеоргиС дълбока и чиста любов към БългарияЛитературен фронт08.01.19702
Сивриев, СтаниславКонстантин Константинов : [Бел. по повод смъртта му]Народна култура10.01.19702
Бръзицов, ХристоСветли мисли в мрачна нощ...Литературен фронт20.08.197034
Коларов, СтефанС любов към човекаКоларов, Ст. Съвременни силуети1972
Волен, ИлияКонстантин КонстантиновЛитературна мисъл19735
Ганчева, Б. Л.За някои проблеми в творчеството на Константин КонстантиновПламък197323
Ганчева, БистраПрисъствието на автора в художествената проза на Константин КонстантиновЛитературна мисъл19745
Ганчева, БистраЧерти от психологизма на Константин КонстантиновСептември197511
Андреев, ВеселинПът през бъдните годиниСептември197611
Ганчева, БистраЗа езика на Константин КонстантиновЛитературна мисъл19762
Свиленов, АтанасКонстантин КонстантиновЛитературна мисъл19771
Свиленов, АтанасВръх на нашата есеистика : [Рец. за "Пътуване към върховете"]Народна младеж09.01.19777
Сивриев, СтаниславВ своето и бъдното времеЛитературен фронт10.02.19776
Георгиев, ПламенПровинцията в разказите на Константин КонстантиновРодна реч19787
Добрев, ПетърЩурчето на спомените и мъдростта : [Рец. за „Приказки“]Сливенско дело (Сливен)28.08.1978104
Свинтила, ВладимирКонстантин Константинов – дело и личност : 90 г. от рождението на писателяПламък19808
Чолаков, ЗдравкоПисател с оригинален усет за психология и стилСептември19808
Свиленов, АтанасС възрожденска скромност и чистота : 90 г. от рождението на К. КонстантиновОтечествен фронт19.08.198010902
Константинова, Божанка90 години от рождението на Константин КонстантиновДеца, изкуство, книги19814
Ганчева, БистраРанният Константин КонстантиновНаучни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“1982Т. 20. 5
Димитров-Рудар, ПетърКонстантин КонстантиновДимитров-Рудар, П. Писатели и книги1982
Горянски, ПетърКонстантин КонстантиновГорянски, П. Когато светлините не гаснат1984
Колев, НиколаПреводаческият талант на Константин КонстантиновМайстори на превода1984
Табаков, ГеоргиБългарски писатели в защита на евреите в годините на Втората световна войнаГодишник на Общ. Културно-просветна организация на евреите в НРБ1985201
Анчев, ПанкоПътните картини на Константин КонстантиновЛитературна мисъл19865
Барух, РашелЗримият и незримият свят [на Константин Константинов]Пламък198712
Видинов, АндрейПаметта – това истинско чудоДарители19871
Ганчева, БистраЗа Константин Константинов като мемоарист и есеистЛитературна мисъл19874
Ганчева, БистраЗа композицията в разказите на Константин КонстантиновЕзик и литература19873
Муратов, АлександърКолцина го следват?Муратов, Ал. Прищевки на перото1988
Бенчев, МинкоПразници, към които ние се приобщавамеБенчев, М. Свидетелства : Критики от различни години1989
Василев, ЙорданПразници на духа [Константин Константинов]Василев, Й. Мнения : Бълг. критици, публицисти и есеисти1989
Велчев, ЙорданПътят през годинитеТракия19901
Ганчева, БистраВъображение и реалност в мемоарно-есеистичната проза на Константин КонстантиновЕзик и литература19905-6
Ковачева, НадеждаСто години от рождението на Константин КонстантиновПредучилищно възпитание19904
Танев, ДимитърЗа неговите и нашите пътища : [По повод „Път през годините“]Септември199011
Без автор100 години от рождението на Константин КонстантиновЛитературен фронт30.08.199035
Сухиванов, Иван„Път през годините“ : факт и фикцияГодишник [на] Бургаски свободен университет19981
Peeva, AntoniaConstantin Constantinov et la FranceEtudes balkaniques20012-3
Димитрова, ИлиянаПоетика на всекидневието в разказите на Константин КонстантиновПроглас20092
Игнатов, ВладимирКонстантин Константинов : Един почтителен поглед към творческото дело на писателяПламък20114
Душкова, МираДиспозиция и композиция в разказа "Хотел "Ниагара" на Константин КонстантиновПространствата на словото : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 12012
Стоянова, НадеждаДелникът: нищета и изкуство : Образи и употреби на времето в разкази на К. Константинов, Д. Шишманов, Е. Станев, П. Вежинов и др. от 30-те години на ХХ векБългарски език и литература20126
Дончев, НиколайРазказите на Константин Константинов : [Рец. за „Седем часът заранта"]Литературен вестник19.09.201229
Николова, МарияУнгарски народни приказки в превод на Константин КонстантиновСъвременни измерения на европейското образователно и научно пространство : Сборник с доклади2014
Зарев, ТониПоетика на войната : К. Константинов и неговата художествена проза в сп. „Отечество“Литературен вестник29.10.2014
Антонова, АлександраКонстантин Константинов и списание „Звено“Български език и литература20153
Антонова, АлександраМайчинството е висшата женственост. Два разказа на страниците на "Вестник на жената" : "Майка" на Ч. Мутафов и "Под сливите" на К. КонстантиновБиблиотека20151
Антонова, АлександраТрансцендентният Платонов свят на Костантин-Константиновите приказки от "Приказки за тебе" (1924) и "Приказки на щурчето" (1927)Библиотека20161
Георгиева-Тенева, ОгнянаФигурата на разказвача в приказките на Константин КонстантиновБиблиотека20161
Димитрова, ГалинаЕстетиката на спомена в авторските приказки и в мемоарите на Константин Константинов като мост между детството и зрелосттаБиблиотека20161
Душкова, МираЛитературната личност на Константин КонстантиновБългарският език и ние : Сборник статии в чест на 65-год. на доц. д-р Руси Русев2016
Борисова, ЕвдокияКосмополитно, балканско и/или родно? От София до Париж, през Цариград до Европа : Метафизичният литературен град на Св. Минков, К. Константинов, А. КаралийчевЛюбословие201717
Ангелова, СофияЛитературата и нейните институции през кривото огледало на романа-гротеска („Сърцето в картонената кутия. Роман-гротеска в 7 невероятни приключения“ от Константин Константинов и Светослав МинковЛитературата – смисъл, страст и съдба : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2020