Константин Гълъбов

Гълъбов, Константин Спасов (Перущица, 17.04.1892 – София, 25.12.1980). Баща му е учител на различни места, затова той учи в Перущица и Пазарджик, а завършва гимназия в Пловдив през 1910. Започва да следва славянска филология в Софийския университет, прехвърля се в Германия през 1911 – в Гьотинген и след това в Кил учи германистика, философия и история на изкуството с археология. През 1912 прекъсва следването си, за да участва в Балканската война. В Килския университет защитава дисертация на тема отношението на Фридрих Шлегел и останалите немски романтици към Гьоте: „Die Stellung Fr. Schlegels und der anderen deutschen Romantiker zu Goethes „Wilhelm Meister“ im Lichte des Ur-Meister“ (1917). Близо 50 години по-късно, през 1965, Университетът „Кристиян Алберт“ в Кил удостоява за втори път с докторска титла Гълъбов за „високи научни заслуги“. През Първата световна война служи в Кюстендил. След края ѝ става гимназиален учител по немски език в София, преподава и руски. Публикува критически и художествени текстове в редица периодични издания, сред които списанията „Сила“, „Развитие“, „Слънце“ и вестниците „Напред“ и „Нов изгрев“; под псевдонима Хорибиликрибрифакс печата и във в. „Българан“. От 1921 започва да чете лекции по стара и нова немска литература и немско езикознание в Софийския университет, с който го свързват десетилетия плодотворна научна и преподавателска работа. През 1923 оглавява забавената поради Балканските войни Катедра по немска филология и е неин ръководител до пенсионирането си през 1958. През 1923 става доцент, от 1926 до 1931 е извънреден професор, от 1931 до 1958 е редовен професор, а след това остава хоноруван професор до 1970. В средата на 30-те години е декан на Историко-филологическия факултет. Дописен член на Германската академия в Мюнхен; член на Управителния комитет на българския ПЕН клуб; член на настоятелството на новооснованото Немско-българско дружество. Съпруг на известната интелектуалка Жана Николова-Гълъбова.

Константин Гълъбов е ерудит с извънредно широк интелектуален профил. Той е писател, критик, литературовед, езиковед, преподавател, публицист, преводач, редактор – ширококултурна личност с богати познания, силни позиции, безкомпромисни мнения и енергичен изказ. Желан и търсен събеседник в софийските културни среди, но също и много важен участник в литературните полемики на ранните десетилетия на XX век, оставил трайна следа в българския културен живот.

Започва да пише поетически творби още като ученик в малките класове. Първата му публикация е стихотворението „Въздишки“ във в. „Балкански новини“ (1905), последвано от статия за Гоце Делчев във в. „Санстефанска България“ под псевдонима Лелин и стихотворенията в проза „Детелини“ от същата година. Зрелият Гълъбов не харесва ранните си художествени и критически текстове, но някои от редакторите на вестниците ги оценяват и дори не предполагат, че авторът им е още дете. През 1911 излизат първите му две книги – „Два разказа“ и стихосбирката „Пролетен сън“, последвани през 1912 от „Разкази“ и драмата „Чужда кръв“. Като цяло отношението на критиката към литературното творчество на Гълъбов не е особено високо. След няколкогодишното му много тясно и активно сътрудничество на влиятелното списание „Златорог“ Владимир Василев отказва повече да печата разказите на Гълъбов, някои които се е съгласил да пусне под псевдонима К. Водолей. Това, наред с други междуличностни и литературно-идеологически причини, довежда до излизането на острата и рязка брошура на Гълъбов от 1927 „Пакостната дейност на един критик“. В нея Владимир Василев е разобличен като противоречив съдник (на Вазов и др. творци), който си сменя идейните позиции, прикрива неграмотност зад чуждици и грешно употребявани термини, поддържа груповщина и нетърпимост към писатели отвъд кръга около „Златорог“. Освен в „Златорог“ Гълъбов печата и в много други периодични издания, сред които списанията „Огнище“, „Пролом“, „Слънце“, в. „Слово“ и дори „Хиперион“.

Константин Гълъбов посвещава немалко време и усилия на литературния кръг „Стрелец“ и на амбицията за литературна симбиоза между българското и европейското. В основата на естетическия идеал на кръга е осветляването на „проблема за родното“ в обогатяваща го комбинация с културата на Запада: „Ние сме за една родна литература, приобщена с ценностите на Запада“. Тази програма се появява през 1926 на страниците на в. „Изток“ под заглавието „Към младежта“; през 1927 Гълъбов основава и литературния седмичник „Стрелец“. В студията си „Краят на западната култура според Шпенглер“ от 1925 той изразява увереност в предопределеността на славяните да „създадат една нова култура“: „За нас, славяните, нека залегне в душите ни неговото второ пророчество – за изгрева на славянската култура“. Така и усилията на кръга „Стрелец“, и лично на Гълъбов, са подчинени на „копнежа по една голяма българска култура“ („На Велика сряда“, 1926), която е европеизирана, без да изгуби специфичните си национални характеристики.

Основополагащи са усилията на Гълъбов като теоретик на есеизма, който той определя като „особен род философия, но и особен род литература“ („Есе на есето“). През 1928 става основател и председател на Дружеството на есеистите в България, а книгата му „Орнаменти“ (1934), посветена на разнообразни литературни, културологични и философски теми, пречупени през субективен поглед, се счита за емблематична за българската есеистика. Интересни са и наблюденията му в областта на народопсихологията – в книгите си „Наше село“, „Гологаниада“, и „Хуморески с грапаво перо“ той „пресъздава великолепно целия пъстър, многообразен свят на родното си село“ (Ал. Йорданов). Оригиналните социологически, философски и изкуствоведски наблюдения, с които Гълъбов обогатява литературоведските си анализи, дават основание на критиците да го причисляват към майсторите на сравнителното литературознание (Н. Андреева) – палитра, която в съвременната терминология може да бъде назована и интердисциплинарност.

Гълъбов е автор на множество статии и студии по различни проблеми на българската литература и критика, на литературнотеоретични и литературноисторически изследвания. С неговото критическо перо и с увлекателните му беседи из страната е свързан творческият път на много български писатели, сред които: Атанас Далчев, Димитър Пантелеев, Георги Караиванов, Тодор Харманджиев, Светослав Минков, Фани Попова-Мутафова, както и есеистите Атанас Илиев, Кирил Кръстев, Георги Томалевски. През годините той неуморно обикаля страната и чете лекции и сказки за вече утвърдени и нови български писатели, за автори и аспекти на немската литература. Наред със силните литературнокритически оценки на Гълъбов интерес представляват и неговите „Спомени весели и невесели за български писатели“ (1959), съдържащи ярки (и нерядко забавни) случки за много от най-известните ни литературни творци.

Сред най-често изтъкваните заслуги на Гълъбов е неговият фундаментален принос към германистиката, към създаването и развитието на немската филология в България. Наред с активната му десетилетна преподавателска работа, основополагащи за дисциплината у нас са и изследванията му върху немската литература (Гьоте; Шилер; лекциите му по „История на немската литература от 30-годишната война и романтизма“; Лесинг; Хайне и мн. др.), както и езиковедските му трудове и учебни помагала (по готска граматика, немска граматика, фонетика, историческа граматика на немския език, сравнително езикознание, начело, разбира се, с фундаменталния „Немско-български фразеологичен речник“ от 1958, създаден от него и Жана Николова-Гълъбова, последван през 1968 и от „Българско-немски фразеологичен речник“).

Носител на редица отличия, сред които Командирски кръст на цар Борис III (1939), Златен докторат на Килския университет (1965), Гьотев медал от Института „Гьоте“.

Автор на статии, студии и изследвания на немски език.

Псевд.: К. Водолей, Лелин, Хорибиликрибрифакс

 

Калина Захова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова (Книги от... и Книги за...)

и  Северина Георгиева (Статии за...)

 

Книги от Константин Гълъбов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Два разказа : Любовта на Михаиля Прокопов ; Пролетен денразкази1911
Пролетен сън : Стиховестихове1911
Разказиразкази1912
Чужда кръв : Драма в 3 д.драми1912
Пир в Кана : Стихотворениястихотворения1919
Das dialektische Gepräge der Goetheschen Jugendsprache und die Bearbeitungen der Prosadramen Gӧtz, Clavigo und Stella : Eine Studieстудии1921
Goethes Ur-Meister und die mundartlichen Eigentümlichkeiten seiner Sprache : Eine Studieстудии1921
Царкинята на съня : Фантастичен разказразкази1924
„Дeметриус“ на Фридрих Хебел : [Отпеч.]1925
Краят на западната култура според Шпенглерстудии1925
Живот, истина, творчество : Литературни опитистатии1926
Римите в среднонемската поема “Moriz von Craon”изследвания1926
Пакостната дейност на един критик – Владимир Василевстудии1927
Зовът на родината; Културният път на българина : Литературни опитистатии1929
Пътеката на мравките : Повестповести1929
Зовът на Родината : Култ. път на българина : Литературни опитистатии1930
Вълшебният играч : Разказиразкази1934
Орнаменти : Философски и литературни есетаесета1934
Новата българска литература : [Отпеч.]1936
Наше село : Весели разкази.разкази1938 (1943)
Готска граматика1939
История на немската литература от 30-годишната война и романтизма : [По лекциите на Константин Гълъбов]лекции1942
Гологаниада : Хумористичен романромани1943
Шилер : Живот и творчество : Лит. очерклитературнокритически очерци1947
Der Nibelunge Not in Auswahl mit Wörterverzeichnis und Grammatik nach Bartsch, Piper, Braune, Bachmann, Lexer, Paul und Golther von K. Galaboff1947
Гьоте : Живот и творчестволитературнокритически очерци1948
Deutsche Dichter : Texte mit Biographien, lit. Wurdigungen und Erläuterungen1948
Немска граматика : Фонетика. Морфология. Етимология. Синтаксис1949
Deutsche Dichter : Texte mit Biographien und Erläuterungen1949
Lesebuch zur Geschichte der deutschen Sprache : Texte und Wörterverzeichnisse mit Erklarungen1950
Немска фонетика с оглед на български език1952 (1956)
Увод в изучаването на готски, старовисоконемски, средновисоконемски и раннонововисоконемски1953
Историческа граматика на немски език1955
Въстанието на героична Перущица. Април 18761956 (1965)
Лесинг : От Барок и Рококо към реализъм и класицизъм в литературатаизследвания1957
Спомени весели и невесели за български писателимемоари1959 (2003 със загл. Спомени за български писатели)
Шилер : От Барок и Рококо към реализъм и класицизъм в литературатаизследвания1959
Гьоте : От Барок и Рококо към реализъм и класицизъм в литературатаизследвания1961
Хуморески с грапаво перосатира1963
Хайне : Романтизъм и реализъмизследвания1967
Хуморескисатира1968
Петко Р. Славейков : Живот, дейност, творчествоизследвания1970

Книги за Константин Гълъбов

АвторЗаглавиеГодина
Кол.Професор Константин Гълъбов основател на българската германистика : Сборник от Юбил. науч. конф., посветена на 100-год. от рождението на проф. Константин Гълъбов1993
Йорданов, АлександърСамотен и достоен : Проф. д-р Константин Гълъбов - живот, творчество, идеи2012 (2022)

Статии за Константин Гълъбов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Минков, ЦветанПисатели и интелигенция Сила191818
Милев, Гео сп. Слънце, кн. 11-12 : [Рецензия]Везни19195
Спространов, С. ЖътваСъвременна илюстрация19194
Без авторКонстантин ГълъбовЖътва : Лит.-худож. сборник1919
Спространов, С. ЖътваСъвременна илюстрация19194
Татарев, Н. БележникГолгота19232-3
Без авторОтсъствие, което се чувствува Синият понеделник19233
Вранчев, НиколайЗа чистотата на книжовния ни език Слово26.11.1923458
Йосиф Яковов [Йосиф Хербст]Весела филология Вик19.12.19236
Милев, ГеоЗа списание „Ек“ и литературните награди Пламък19243
Цв. М.Нашите списания [Хиперион и Златорог] Неделна епоха19243
Хр. Пак между боговете на Олимп Знаме19.12.1924207
Стефанов, В. Царкинята на съня – разказ от Константин Гълъбов : [Рецензия] Ралита192515
Атанасов, НиколаПисатели, книгата и държавата Епоха02.02.1925746
Храбър (Черноризец)Ценители [на поезията] Знаме29.10.1925116
Шишманов, ДимитърЕдин от фалангата Слово30.11.19251048
Каменов, Вл. Нещастната година Знаме12.12.1925178
Страшимиров, АнтонПрофесор и студент Ведрина192610
Без авторЛитературно-художествено четиво за библиотека „Акациев“Свободна реч1926606
Без авторПрофесорски разказ : [Рецензия]Наковалня19267
Зидаров, ПетърЗа българските стрелци Народ192686
Зидаров, КаменЧитатели и писатели Ведрина19266
Шишманов, ДимитърНай-новия „Златорог“ Слово19261109
Т. Х-ва. Литературна бележка за Константин Гълъбов Огнище19267-8
Без авторОтзив от Христодар за Пролетен ден от К. Гълъбов Знаме01.01.192610
Полянов, ВладимирПисмо до редакцията Свободна реч1927974
Без авторРицарски легенди Пряпорец192766
Иванов, ВичоИзстъплението на един литературен критик – Вл. Василев срещу д-р К. Гълъбов Пряпорец1927175
Шишманов, Димитър„Стрелец“ – група и седмичник Слово19.04.19271457
Шишманов, ДимитърДружество за българо-германско културно единение Слово03.12.19271644
Р. С.Новата българска литература Простори19287
Лавренов, ЦанкоИзложба на исторически паметници и художествени старини Годишник на Народната библиотека - Пловдив1928
Дворянов, ГеоргиБългарската литература от 1921 г. насам Книгопис19287-8
Шишманов, ДимитърКултурни връзки Слово04.04.19281745
Шишманов, ДимитърКултурните ни въпроси Слово03.09.19281869
Шишманов, ДимитърЕдно ценно внимание Слово14.09.19281879
Радославов, ИванПътеката на мравките : [Рецензия] Хиперион19293
Лилиев, АтанасПътеката – повест от К. Гълъбов : [Рецензия] Литературни новини192931
Спиров, Г.Пътеката на мравките – повест : [Рецензия] Заря19293232
Минков, ЦветанЛитературни писма Глобус192930
Попвасилев, СтефанЗовът на родината Родна реч19294
М. Г. Зовът на родината – литературни опити : [Рецензия] Литературни новини19294-5
Шишманов, ДимитърК. Гълъбов – Пътеката на мравките Слово01.03.19292015
Радославов, ИванЛитературния ни живот Юг (Пловдив)09.04.19293086
Шишманов, ДимитърЗовът на родината Слово20.12.19292257
Николов, ЕнюПътеката на мравките – повест : [Рецензия] Заря19304-5
Йоцов, БорисПоврат към родината : [Рецензия] Пряпорец19305
Илиев, АтанасПроблемата за родното според проф. К. Гълъбов Мир19308873
Без авторДве крайности Критика12.04.193016
Шишманов, ДимитърГьотеСлово11.09.19302471
Бабев, ДимитърГьоте у нас Учителско дело193119
Илиев, АганасГьоте – обожествяване и природа от проф. К. Гълъбов Училищен преглед19317
Илиева, К. Ат.Един български труд върху Гьоте : [Рецензия]Мир19319365
Манов, Д. Една препирня Съвременник193220
Без авторЧестване на Хаупман в СофияСлово01.12.19323135
Константинов, ГеоргиТеории за българския дух : [Рецензия] Константинов, Г. Българската литература след войната : [Ч.] 1.1933
Симеонов, Кл. Как се помага на българската литература Българска независимост07.12.1933337
Кръстев, КирилВълшебният играч : Разкази от К. Гълъбов : [Рецензия]Литературен глас1934243
Коралов, ЕмилВълшебният играч. Разкази и орнаменти – есета : [Рецензия]Прожектор19343
Николова, ЖанаВълшебният играч. Разкази от К. Гълъбов : [Рецензия] Литeратурна мисъл193410
Николова, ЖанаОрнаменти, философски и литературни есета от Константин ГълъбовЛитературен глас1934246
Арнаудов, Михаил„Орнаменти" : [Рецензия]Българска мисъл19349
Кръстев, К.„Орнаменти“ : Философски и литературни есета : [Рецензия]Заря19343979
Бадев, ЙорданПрез изтеклата година. Най-ценното литературно производствоЗора19344654
Струмски, Г. Литературни и философски есета... Литературен преглед193414
М. Български есеисти Свободна реч19343017
Без авторПо общи въпроси... Орнаменти... Просветно единство19346
Без автор„Орнаменти“ – Философски и литературни есета от Константин Гълъбов Училищен преглед19349
Йоцов, БорисОрнаментиРодна реч19342
Дашков, Т. Хр. Пакостна критика Гребец19344-5
Мехлемов, Марко„Орнаменти“ – Философски и литературни есета от Константин Гълъбов Слово11.09.19343663
Мехлемов, МаркоВълшебният играч. Фантастични разкази от К. Гълъбов Слово10.10.19343698
Атанасов, ПавелШилер вечният Слово24.12.19343746
Горянски, Петър„Орнаменти" : [Рецензия]Философски преглед19351
Коен, ЛеоОрнаменти – философски и литературни есета : [Рецензия] Тракиец1935479
Горянски, Петър„Орнаменти“ – Философски и литературни есета Беседа19356
Златаров, Ас. Есеизмът на К. Гълъбов Дъга193567
Маринов, Методий Н. Педагогични истина в „Орнаменти“р философски и литературни есета на К. Гълъбов Просветно единство193521
Вазов, Б. Какво има България Беседа193519
Радославов, ИванБългарският писател и народ. Етюд Завети19355
Дончев, НиколайПроф. К. Гълъбов като германовед Обзор193644
Без авторПроф. Д-р К. Гълъбов – един от основателите на Общество на българските писатели – есеисти в София Слово11.01.19364057
Без авторКакво работят писателите и художниците Литературен свят19371
Попвасилев, СтефанШилер и младият Родна реч02.11.19373
Стоевски, Д.Разкази от К. Гълъбов : [Рецензия]Огнище193811
Станчев, Ст.Есеистът увлекателно разказва... : [Рецензия]Вечерна бургаска поща19383042
Кръстев, КирилВесели разкази от К. Гълъбов : [Рецензия] Филателен преглед19384
В. К-ски. Разкази : [Рецензия] Вечерна бургаска поща19382971
Динеков, ПетърВесели разкази : [Рецензия] Мир193811481
Митов, Г.Наше село – разкази : [Рецензия] Мир193811408
Младенов, СтефанЗа „Наше село“ сбирка „весели разкази“ Родна реч19385
Х. Общественици и писатели за зимната помощ Дъга1939330
Без авторОтличие на български учен Вечер1939108
Станчев, Ст. И. В. Гьоте Библиотекар19599
Богданов, ИванПо хлъзгав път Литeратурен фронт02.07.195926
Мечев, Константин Обстойно изследване на Гьоте : [Рецензия] Учителско дело12.12.196197
Станчев, Ст.Гьоте в България 2 частГодишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет.1965Том LIX, 1
Станчев, Ст.Гьоте в България 3 част Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет.1966Том LX, 2
Без авторКонстантин Гълъбов на 75 години Литeратурен фронт13.04.196716
Парашкевов, БорисConstantini Galabov professoris in memoriam (1892-1980) Съпоставително езикознание19816
Без авторРазностранно културно дело. Творчеството на Константин Гълъбов Литeратурен фронт01.01.19811
Андреева, МирабелаВиден преводач и есеист Пулс20.01.19813
Гълъбова, Мирабела„Считам себе си повече от писател ...“ [90 г. от рождението на К. Гълъбов]Пулс20.04.198216
Горянски, ПетърКонстантин ГълъбовГорянски, П. Когато светлините не гаснат1984
Андреева, НадеждаЛитературното и езиковедско наследство на проф. Константин Гълъбов Литературна мисъл19851
Цанев, ГеоргиЕдин от фалангатаИзбрани произведения1985Т. 1
Андреева, НадеждаЛитературното и езиковедско наследство на проф. Константин ГълъбовЛитeратурна мисъл19851
Николова-Гълъбова, ЖанаПод прицела на филистерите : 100 г. от рождението на К. Гълъбов Литературен форум08.04.199214
Клайн, Екатерина"Всичко, което съм написал, написал съм го за тебе" - Константин ГълъбовЛитературен форум08.04.199214
Йорданов, АлександърСвоечуждите премеждия на духа : 100 г. от рождението на проф. д-р К. Гълъбов Век 2122.04.199216
Шивачев, Румен" Гологаниада" - един неизследван роман Аз Буки29.04.199217
Спасов, РуменПроф. д-р Константин Гълъбов и културното пространство на българския университет : 100 г. от неговото рождение Аз Буки29.04.199217
Николова-Гълъбова, ЖанаПолемиката между Йордан Йовков и Константин Гълъбов за повестта "Жетварят", или "нестинарската жерава" на критическата дейност : Към психографията на Йордан ЙовковСезон1998
Йорданов, АлександърЛитературнокритическите възгледи на Константин Гълъбов Sub specile aeternitatis : сборник в памет на Жана Николова-Гълъбова2015