Ламар

Ламар.; Държател: Национала библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Кратка информация
Име Лалю Маринов Пончев
ПсевдонимЛамар
Роден
с. Калейца (Ловеч)
Починал
гр. София
Жанровеимпресии, поеми, приказки, разкази, романи, стихотворения
ИзданияБългарски воин, Всеобщ преглед, Турист, Ехо, Новис

Ламар (псевд. на Лалю Маринов Пончев, с. Калейца, Ловeшка обл., 1.01.1898 – София, 21.03.1974). Завършва Търговската гимназия в Свищов и ШЗО в София. Участва в Първата световна война като подпоручик-артилерист. След войната е чиновник в Земеделска банка в Троян, но е уволнен през 1923 заради анархистичните си убеждения. Установява се в София, където създава собствена печатница „Ново изкуство“ и издава сп. „Новис“ (1929–1932). Участва във Втората световна война като командир на културната бригада към Щаба на българската армия. Заместник-главен редактор на сп. „Български воин“ (1962–1974), член на редакционната колегия на сп. „Турист“ (1956–1974), основател и член на редакционната колегия на в. „Ехо“ (1958–1974). Секретар на СБП (1956–1958), председател на Печатарския съюз (1946).

Дебютира със стихове в сп. „Всеобщ преглед“ (1917). До 1922, когато излиза първата му стихосбирка „Арена“, стиховете му се вместват в каноните на предвоенната литературна традиция. Съдбовно влияние върху поетичния му стил упражняват Гео Милев и свързаните с него авнгардисти. Ламар е поетът, който в течение на две десетилетия претворява на дело посланието на своя приятел „Българската литература се нуждае от оварваряване“. „Арена“ има характер на авангарден манифест и e провокация спрямо литературните конвенции. Това е първата българска стихосбирка, в която категорично се пренебрегва пунктоацията; тя разбива тематичния кръг на предвоенната поезия и се подиграва саркастично с нейните клишета, следвайки поетиката на футуризма, експресионизма и имажинизма в нейната синтетична и специфично балканска транскрипция. В „Железни икони“ (1927) изпъкват двете контрастни начала, върху които се гради синкретичната поетика на Ламар – антиестетиката и провокативността на авангардното мислене, и митологемите и специфичните изразни средства, извличани от фолклорната традиция. Това своеобразно преливане между авангарда и фолклора характеризира неговата поетика от 20-те и 30-те години и свидетелства за реализацията на родното в неговата ориентирана към авангардни форми стилистика. При Ламар става дума преди всичко за разпадането на сакралността на понятието „родно“ чрез силно огрубена, материално-приземнена и карнавално-шумна образност, която носи поетичното послание, но и която въвежда все по-шокиращи непоетизми: предизвикателства спрямо литературните клишета и самия статус на поетичното, формиран от литературната традиция. Пример за тази особена стилистика е поемата „Мирни-размирни години“, конструираща богато метафоричния и контрастен образен свят, който ярко подчертава несъвместимостта между душевността на българския селянин и военната реалност. Военната тематика е продължена и с поемата „Изток-Запад“, писана в годините на Втората световна война, в която войната се интерпретира чрез драмата на въвлечените в нея народи. След 1944 Ламар запазва своя интерес към мащабните епични форми, но се съобразява с наложените идеологически и естетически конвенции. Пример в това отношение е продължението на „Мирни-размирни години“, поемата „Горин Горинов“, най-адмирираната негова книга през 50-те, в която надделяват хрониката и поетическия репортаж за сметка на драматизма и психологическата дълбочина; същото може да се каже и за повечето му епически произведения от този период. Значително по-интересна е неговата лирика, формираща единно концептуално цяло с устойчиви теми и мотиви, чието развитие се изразява във все по-разнообразното им и задълбочено интерпретиране. Провокативността на ранната му лирика отстъпва пред търсенето на дълбочина и стремежа към равносметка, насочена както към личността, така и към историческото битие – и пред пантеистичната радост от едно дълбоко осъзнавано единство между човека и природата. Ламар остава без следовници и епигони в българската поезия. Творчеството му е мост между авангарда на 20-те и новаторските търсения на поколението от 40-те; той е първомайсторът и на поетическата гротеска, която дръзко прекрачва всички табута, лежащи между високите и ниски пластове на езика и си служи свободно с уличния жаргон и простонародното слово. Има значителни постижения и като прозаик – в пътеписа, анималистичната проза и детските приказки. Превежда от руски, най-забележителния му превод е поемата „Инония“ на Сергей Есенин.

Други псевд.: Ла, ЛиС (със Славчо Васев), ЛиМ (с Мицо Андонов), La

 

Едвин Сугарев (текст и библиография)

Аудиоархив


Ламар (20.08.1963 г.)

Изпълнява стихотворението си „Човекът и гнездата“.

Файл: изпълнява свое стихотворение.mp3 (3,23 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Ламар

ЗаглавиеЖанровеГодина
Арена : 7 стхотворениястихотворения1922
Железни иконипоезия, проза 1927 (2005 (Състав. Андрей Андреев))
Мирни размирни годинипоезия1928
Запад-изток : Славянска поемапоеми1944
Горан Горинов : Войнишка поема поеми1946 (1953)
Бойни песнистихотворения1949
Със ски по планинитепътеписи1950
Утро над родинатастихове1951
Строителни годинистихове1952
Гора вековнастихотворения1954
Град се гради поеми1954
Избрани произведения : 1920-1954 / Ламар ; Предг. от Пенчо Данчев1955
Зора зазорила : Поеми и сонетипоеми, сонети1956
Скиорчето Раю поеми1956
Избрани произведения 1957
По планини и равниниразкази, стихотворения1958
Преславни походи : Избрани военни стиховестихове1958
Мъдростта на годинитестихотворения1959
Васил Левски : Лирична животопис1960
Големият майсторприказки, разкази1960
Единак приказки, разкази1961
Зуници над Българиялирика1962
Светло и сред нощромани1962
Дъб под небетостихотворения1963
Дъбово усоеимпресии1965 (1973)
От изгрев до залезромани1966
Стихотворения, поеми / [С предг. от Пенчо Данчев]поеми, стихотворения1966 (1967, 1968, 1969, 1970)
Избрани произведения в 2 тома : Т. 1: 19671967
Моите птициразкази, описания1967
Meseli kuz / Cev. [от бълг.] Mehmet Cavusefимпресии1968
Избрани произведения в 2 тома : Т. 2 : 1968 1968
Избранопоеми, стихове1968
Претворениястихове1968
Размразената лавина есета, спомени, мисли1970
Сказания стихотворения1970
Щъркели разкази1970
Брегове на мислите : Стихове : 1966-1970 стихове1971
Избрани творби / [Предг. Минко Николов]поезия, проза 1971 (1972, 1973)
Шумка, зелена букова : Избрани стихотворения1971
Намерени писмапоеми, стихове1973
Козлето в планинатастихотворения1974
Земни видения поеми, стихове1975
Избрани творби / Подбор, ред. Борис Делчев.1978

Книги за Ламар

АвторЗаглавиеГодина
Тошков, Михаил ГеоргиевЛамар : [Разговори и беседи] 1977
Дечева, Нели Илиева Поздравете всички от мен 1977
Сб. Людмил Стоянов, Чудомир, Ламар в спомените на съвременниците си / Под ред. на Иван Сестримски и др1981