Михаил Величков

Михаил Величков ; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Михаил Александров Величков
Роден
гр. София
Починал
гр. София
Жанроведрами, комедии, пиеси, приказки, радиопиеси, трагедии
ИзданияМост, Театър, Ученически подем, Устрем

Величков, Михаил Александров (София, 13.11.1917 – София, 29.08.1993). Завършва Първа мъжка гимназия в родния си град (1937) и право в Софийския университет (1941). Учи театрознание във Виена и Берлин (1942–1943). Сътрудничи на левия младежки печат, главен редактор е на сп. „Ученически подем“ (1935–1937). От 1945 е редактор в издателство „Народна култура“, главен редактор в издателство „Профиздат“, драматург в Родопския (пътуващ) театър в Смолян (1952). Главен секретар на РАБИС (1953), редактор и зам. главен редактор в сп. „Театър“ (1954–1974), драматург в Театъра за младежта, София (от 1974). Негова съпруга е писателката Лиляна Стефанова.

Михаил Величков е драматург, театрален критик и теоретик с повече от четиридесет пиеси със специфичен драматургичен стил. Започва своя творчески път с публикации и редакторска работа в столичните ученически списания „Ученически подем“ и „Устрем“. Дебютира с разказа „Коледни спомени“ в сп. „Ученически подем“ (1934–1935, № 2).

Утвърждава се като автор на аналитико-психологически пиеси, отличаващи се с екзистенциална конфликтност и камерна конструкция. Още в първите си творби – „Катерина иде при нас“, „Пътят на Елена“, „Краят на нощта“ и др., се насочва към психологическия микрокосмос на персонажа, въпреки определената тезисност и сатиричност на изобразяваните явления.

От края на 60-те години на ХХ век М. Величков се интересува от затворената, лишена от външна атрактивност и динамика драматична ситуация, в основата на която стоят психологическите мотивации на личността. Той изследва разпадащия се личностен статус на индивида – миналото, спомените, илюзиите, разрива между емоционално-психологическото и социалното му битие, но без да стига до гротескния универсум на западната драматургия на абсурда, тъй като и в кризисната точка на разпад и деформация открива съхранени нравствено-психологическите и духовни устои на героя. С пиесата си „С коня ход напред или почти комедия“ (известна и като радиопиеса – „Когато той се върне“) Величков внася нови промени в драматургическия си стил – ограничава до минимум персонажите, затваря сценичното пространство до една стая, самотна пейка, къс плажна ивица. Времето е сгъстено, интериоризирано в съзнанието на личността – миналото, спомените и илюзиите се оказват съществена част от преживяванията на персонажа.

М. Величков налага интимно-камерната пиеса в българската драматургия. Експериментира в стила на Х. Пинтър с модела на интимната драма, показваща страха от самотата, невъзможната комуникация между Тя и Той, агресията и напрежението от разкъсаните междуличностни връзки. Словото му е семантизирано до пределност, наситено с емоционално-психологически и волеви рефлекси. Хронотопът е условен, монологът и диалогът са само формални средства на изказа, те не предизвикват интригата, а само я експлицират, ремарките са лиризирани. Интригата не е във веригата от събития, а в нравствено-психологическите пространство на човека. Тези особености на поетиката и стилистиката на Величков се доразгръщат в пиесите му от 80-те години на ХХ век („Понякога големите сини крила“, „Нощ и нежен блус“, „Бягството“), които налагат засилена лирико-психологическа и сатирична насоченост, адаптивни са към радио и телевизионни интерпретации. Персонажите са реални личности, раздвоени в търсенето на собствената идентичност, трагични в невъзможността да я постигнат и достойни в стремежа си към съхраняване на нравствени и духовни ценности.

Тази специфична за сценична реализация и „особена“ за реципиране драматургия има своето трудно битие в България в годините на културна и политическа стагнация. И неслучайно пиесите на Величков намират най-напред прием във Франция, Германия, Холандия, Финландия, Канада, Полша и Чехословакия. Поставяни и премирани на западни сцени, излъчвани по радио и телевизия, те формират до голяма степен представата за съвременната българска драматургия в чужбина през 80-те години на ХХ век. Авторът защитава теоретическите си схващания за драмата в „Тетрадки по драматургия“ (сп. „Театър“, 1984). Последната му пиеса „Господи, помилуй“ (сп., „Мост“, 1989) разработва в познатия авторов стил темата за парализиращия страх и насилие през годините на тоталитаризма у нас.

Носител на орден Народна република България, I степен (1987) и на редица престижни международни награди за драматургия.

Негови пиеси са поставяни в тринадесет държави и са преведени на англ., нем., норв., пол., рус., фр., чеш., швед., яп. и др. ез.

 

Мариета Иванова-Гиргинова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Книги от Михаил Величков

ЗаглавиеЖанровеГодина
Четирима герои в една трагедия : Агитка в 1 д. трагедии1945
Няколко думи за естрадните представления ; Митинг в 6 часа : Едноактна пиеса ; Четирима в една кожа : Фарспиеси, фарсове1946
Пътят на Елена : Пиеса в 4 карт.пиеси1947
Сборник пиеси : [Съдържа : Господари на щастието ; Другари ; Това се случи в Кесон]пиеси1951
Катерина иде при нас : Пиеса в 6 карт. пиеси1957
Дълъг зъб : [Четири] комедии : [Съдържа: Дълъг зъб ; Един мъж и три брака ; Другари ; Протоколът] комедии1962
Парола „Хубав ден“ : Пиесапиеси1964
Всеки ден по малко в чаша вода : [Едноактна пиеса]пиеси1965
В края с нощта : Драма в 2 д. драми1966
Катерина иде при нас : Пиеса в 6 картини1967
Из големия град : Диалози, сцени, пиесипиеси, сценки1968
По време на една забава : Радиопиесарадиопиеси1968
Почти комедия : [Пиеса в 2 действия] 1969
Той и тя : Драматична композиция от едноактните пиеси "Не като вчера" и "Ние сме съвсем сами" 1970
С коня ход напред или почти комедия : [Пиеса в 2 д.]пиеси1971
Дългото мълчание : Драма в 2 ч.драми1975
Като на театър : [Приказки]приказки1976
Избрани пиеси : Два начина да се ядат сладки, Дългото мълчание, Едно момче ходи по вълните, Спиркатапиеси1977
Бягството : Пиеса : [2 ч.]пиеси1981
Пиеси : [Съдържа: Понякога големите сини крила ; Може би утре, може би вчера ; Нощ и нежен блус]пиеси1984
Театър : Избрани пиеси : Т. 1–2 : Т. 1: Два начина да се ядат сладки ; Извика ли някой ; Спирката ; Едно момче ходи по вълните ; Из „Тетрадки по драматургия“ пиеси1987
Театър : Избрани пиеси : Т. 1–2 : Т. 2: Бягството ; Понякога големите сини крила ; Може би утре, може би вчера ; Нощ и нежен блус ; Из „Тетрадки по драматургия“пиеси1987

Книги за Михаил Величков

АвторЗаглавиеГодина
Стефанова, НевенаКнига за Михаил Величков1998