Николай Райнов

Николай Райнов.; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Николай Иванов Райнов
Роден
с. Кесарево (Велико Търново)
Починал
гр. София
Жанровелегенди, поеми, разкази, романи, статии, стихотворения
ИзданияЗеница, Летописи, Орфей, Художник

Райнов, Николай Иванов (с. Кесарево, Лов. обл., 1.01.1889 – София, 2.05.1954). Завършва Духовната семинария в София (1908) и следва философия в Софийския университет до 1911, но е принуден да прекъсне поради липса на средства. Работи като писар в Провадия; участва в Първата световна война като военен кореспондент; през 1919 завършва Държавното художествено-индустриално училище в София. Същата година предприема дълго пътешествие из Египет, Сирия, Палестина, Гърция и Италия. Работи като главен библиотекар в Народната библиотека в Пловдив (1922–1927). Главен редактор е на сп. „Зеница“ през 1922 и сп. „Орфей“ през 1926. През 1925–1927 г. е командирован в Париж, за да се запознае с паметниците на класическото изкуство и култура. Професор по история на изкуството в Художествената академия, академик от 1945, дописен член на Българския археологически институт от 1925. Един от основателите и пръв директор на Института за литeратура при БАН (1948–1949).

Николай Райнов е енциклопедична фигура с разностранни интереси и изключителна продуктивност: приживе е издал над 100 авторски книги, изявява се като прозаик, поет, художник, историк и теоретик на изкуството, един от най-прочутите публични лектори, занимава се с фолклор и етнография, сред най-задълбочените познавачи на езотеричната философия, религията и световната митология. За първи път публикува стихове през 1904 в сп. „Летописи“ и „Художник“ под псевдонима К. Поборников. Истинският му дебют е „Богомилски легенди“, издадени през 1912 под псевдонима Аноним, която бързо се превръща в литературно събитие и се възприема емблематично в контекста на неговото творчество. С нея той привлича вниманието на критиката, а след Първата световна война, когато почти едновременно издава седем книги, се утвърждава като един от най-търсените, но и най-оспорвани писатели в литературата ни през следващите десетилетия, както и като един от нейните духовни катализатори.

Философско-естетическата основа в ранните творби на Райнов е свързана с дилеми, характерни за първите десетилетия на ХХ век – отношението между изкуство и действителност и между духовното „аз“ и материалния свят, но специфичното е, че превръща дуализма в продуктивна естетическа и философска категория, използва новаторски митологията като градивен материал и носител на закодирани авторови послания и създава специфичен, богато орнаментиран език, изграден върху принципите на стилизацията и декоративността. Особено продуктивно и уникално в българската литературна практика е неговото отношение към мита, потвърдено в цялото му творчество – и особено към неговите способности да се трансформира и преконструира, да поема нови съдържания чрез универсална знакова символика, като бива осмислян на различно ниво от исторически и етнически обособените общности, запазвайки обвитите в тайнственост значения на универсалното. Синкретичната естетика на Райнов използва тези възможности по качествено нов начин, близък до авангардизма, като неконвенционално пренарежда знаковата система на митологичното и внася нови идейно-естетически компоненти в съгласие със своята основна концепция – за дуалистичния характер на човешката природа и за вечната борба между антагонистичните начала като основен двигател на човешкия дух. Тези характеристики особено ясно личат в романа му „Между пустинята и живота“, който провокативно преобръща основни догми и ценностни йерархии на християнската религия, поради което Райнов се оказва първият български писател, отлъчен от православната църква.

По-късното му творчество – особено в сборниците „Сиромах Лазар“ и „Счупени стъкла“, стилистичните и езикови експерименти на Райнов се доближават до търсенията на литературния авангард – особено до тези на Ч. Мутафов и Св. Минков. Той обосновава теоретически и доказва практически ефективността на два основни принципа в българския модернизъм след Първата световна война – декоративността и синтеза, които предполагат висока степен на условност, стилизация и абстракция, отказ от наративните функции на езика за сметка на експресивните, абстрахиране от всичко случайно и индивидуално, издигане на персонажите до иконични носители на определени философски концепции, символна извисеност и орнаментална структура на художествено изображение. Последователен в своя иносказателен и близък до притчата стил, чрез своите книги Райнов изгражда фрагменти от една обща картина, която се стреми да очертае трансценденталния, философски натоварен модел на човешката екзистенция. В най-дълбинните си пластове този модел се отнася не към миналото, а към бъдещето, защото търси нова мирогледна и морална мяра за човешкото съществуване, която свързва неговото творчество с идеите на Ницше, като същевременно ги пречупва през оригинална и универсална по своите търсения естетика.

Николай Райнов е един от първомайсторите в приказния жанр, като освен на оригинални приказки е автор и на 30 сборника с преразказани български и чуждестранни народни приказки. Превежда активно – впечатляващи примери са поредицата „Приказки от цял свят“ и „Тъй рече Заратустра“ от Фр. Ницше. Автор е на редица студии и статии за естетическите принципи на изкуството, като някои от тях имат ключово значение за развитието на българския модернизъм.
Псевд.: К. Поборников, Аноним

 

Едвин Сугарев

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Книги от Николай Райнов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Приказки от цял свят : 30 т.приказки (1931–1934)
История на изкуството : Т. 1–2изследвания (1943–1945)
История на изкуството : Т. 1–2изследвания (1945[–1948])
Хиляда и една нощ : Избр. приказкиприказки1027 (1942)
Богомилски легенди : Видения из летописа на светалегенди1912 (1918, 1938, 1994)
Видения из древна България : Сказания за мир и бран : Кн. 1–сказания1918
Градът : Поема на тайнитепоеми1918
Книга за царете : Сказание за мир и брансказания1918
Очите на Арабия : Сънни баладибалади1918
Слънчеви приказкиприказки1918
Книга на загадките : Притчи и сказанияпритчи, сказания1919 (1928)
Между пустинята и живота : Лир. романромани1919 (1994, 2003)
Източно и западно изкуствостудии1920
Светилник за душата : Апокрифи из живота на Буда и Иисусаапокрифи1920 (1993)
Имало едно време… : Сказание в пролог и 3 д.сказания1923
Графиката на Николай Павловичизследвания1924
Зараждане на изкуствата и печатаизследвания1924
Златното птиче : Бълг. приказкиприказки1924
Най-хубавите народни приказкиприказки1924 (1929 – под загл. Най-хубавите български приказки)
Днес и утре : 1. Мистика и безверие; 2. Блян ли е свръхчовека; 3. Копнежът на народитестатии1925
Мистицизъм и безвериебеседи1925
Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдивизследвания1925
Сиромах Лазар : Прости разказиразкази1925
Учителят като художник : Беседа, държана на пед. конф., уредена от Пловдивското класно учителско д-во на 12-15 .ІV. 1925беседи1925
Юнак над юнаци : Бълг. приказкиприказки1925
„Науката“ против теософиятастатии1926
Ремкеанство и теософиястатии1926
Али Баба и разбойниците; Завистливият съсед : Араб.приказкиприказки1927 (1939)
Вълшебният кон : Араб. приказкиприказки1927 (1938)
Вечни поеми : Песни за човека и земятапоеми1928
Възглед в историята на изкуството : Встъп. лекция на Николай Иванов Райнов, четена в Худож. акад. на 30.ХІ.1927лекции1928
Кораб на безсмъртните : Стиховестихове1928
Малък художествен речник : Живопис – архитектура, скулптура – графикасправочници1928
Човекът и образът мубеседи1928
Великият цар : Симеон Велики и неговото делобеседи1929
Една вечер у Перикла : Страници от худож.-култ. живот на древна Еладаизследвания1929
Синдбад морякът : Арабски приказкиприказки1930 (1943)
Трендафилко : Приказкаприказки1930
Вълшебни приказкиприказки1931
Дървото на приказките : 100 приказки за децаприказки1931
Златното гърне : Приказкиприказки1931
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 1. Вечното в изкуствотоизследвания1931
Княз и чума : Приказки за деца : Ч. 1–2приказки1931
Кристалния дворец : Приказкиприказки1931
Морската царица : Приказкиприказки1931
Приказки на добрата феяприказки1931
Царски приказкиприказки1931
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 2. Светулки : Творчество на първобитните народи изследвания1932
Източни приказки : [Кн.] 1. Китайски и японски приказкиприказки1932 (2005)
Книга на чудесатаприказки1932
Магьосникът : Разни приказкиприказки1932
Торба приказки за русалки, самодиви, царе, царски синове и др.приказки1932
Зеленото джудже : Исп. приказкиприказки1933
Индийски приказки : Нал и Дамаянти и др. приказкиприказки1933
Морски деца : Негърски и др. приказкиприказки1933
Омагьосано царство : Избрани приказкиприказки1933
Персийски приказкиприказки1933
Приказки за стария гарванприказки1933
Самодивско царствоприказки1933
Северни приказкиприказки1933
Славянски приказки : [Кн.] 1 –приказки1933
Царица Роза : Приказкиприказки1933
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 3. От свинкса до драконаизследвания1934
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 4. Мраморни боговеизследвания1934
Алмазите на Изток : Приказкиприказки1934
Веселите деца : Приказкиприказки1934
Най-хубавите български приказкиприказки1934
Седемте чудовища : По Пеншон, Нури, Метиве, Еле, Авло, Морен и Робидаприказки1934
Хубави стари приказкиприказки1934
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 5. Църкви и дворциизследвания1935
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 6. Светът на Мохамеда : Дворци и джамииизследвания1936
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 7. Модерно изкуство : Векът на великанитеизследвания1936
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 8. Модерно изкуство : В царството на колоритаизследвания1937
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 9. Модерно изкуство : При извора на хубосттаизследвания1938
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 10. Модерно изкуство : Бунтът на Дьолакроаизследвания1938
Пълно събрание от съчиненията : Т. 1. Богомилски легенди : Страници из летописите на света1938
La fajro-lango / Trad. G. Harsev1938
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 11. Модерно изкуство : Слънчево творчествоизследвания1939
История на пластичните изкуства : Т. 1–12 : Т. 12. Модерно изкуство : Пред великата тайнаизследвания1939
Пълно събрание от съчиненията : Т. 11: Счупени стъкла : Разкази из съвременния живот1939
Пълно събрание от съчиненията : Т. 12: Отдавна, много отдавна : Разкази и легенди1939
Пълно събрание от съчиненията : Т. 13: Сърдечен огън : Дамаскини и притчи1939
Пълно събрание от съчиненията : Т. 14: Самодивско царство : Сказания и притчи1939
Пълно събрание от съчиненията : Т. 15: Княз и чума : Повест за юноши / Ил. от автора1939
Batalo : Racontoj / Trad. At. Nikolov1940
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 1. Добри Чинтулов, Петко Славейков, Любен Каравелов, Васил Друмев, Христо Ботьовбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 2. Иван Вазовбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 3. Захари Стоянов, Михалаки Георгиевбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 4. Константин Величков, Стоян Михайловски, Алеко Константиновбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 5. Пенчо Славейков, Тодор Г. Влайковбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 6. Кирил Христов, Антон Страшимировбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 7. Пейо Яворов, Теодор Траяновбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 8. Елин Пелин, Петко Ю. Тодоровбеседи1941
Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 1–9 : Кн. 9. Йордан Йовков, Николай Лилиев, Димчо Дебеляновбеседи1941
Как се печати книга : Печатарско изкуство1943
Архитектурен стил : Илюстрирано стилознание с 238 образциалбуми1945 (1946)
Рембранд : Живопис, тематика на творбите, естетически разбор на главните картини и гравюри на майстора и сведения за неговите предходници и ученициизследвания1946
Кръвожадни : Романромани1947
Николай Павлович : График и живописецмонографии1955
Избрани произведения1957
Приказки от цял святприказки1964 (1974, 1998, 2005, 2012)
Български приказкиприказки1965 (1976, 1992–1993 : Т. 1–2, 2005)
Избрани произведения : В 4 т. / Под ред. на Богомил Райнов : Т. 1. Богомилски легенди; Видения из древна България; Книга за царете; Слънчеви приказки; Отдавна, много отдавналегенди, приказки, притчи1969
Избрани произведения : В 4 т. / Под ред. на Богомил Райнов : Т. 2. Сиромах Лазар; Счупени стъкла; Самодивско царство; Сърдечен огънразкази1970
Избрани произведения : В 4 т. / Под ред. на Богомил Райнов : Т. 3. Приказки на европейските народиприказки1971
Избрани произведения : В 4 т. / Под ред. на Богомил Райнов : Т. 4. Източни приказкиприказки1971
Im Land der Geister und Damonen : [Приказки за деца] / Ubers. aus dem Bulg. L. Markowaприказки1980
Николай Райнов : 1889–1954 : Шестнайсет избрани творби : [Албум] / Състав. К. Кръстев1984
Marchen aus alter Welt / Hrsg. B. Rainow ; Ubers. K. Papasowa1985
Bulgarische Marchen / Ubers. L. Markowa1987
Съчинения : В 5 т. / Ред. кол. Ал. Йорданов, Е. Сугарев : Т. 1. Под ред. на състав. Е. Сугарев1989
Съчинения : В 5 т. / Ред. кол. Ал. Йорданов, Е. Сугарев : Т. 1. Под ред. на състав. Ал. Йорданов1990
Непубликувани студии за изобразителното изкуство: Т. 1. Италианско Възражданестудии1997
Български вълшебни приказкиприказки1998
От царство в царство : Приказкиприказки1999

Книги за Николай Райнов

АвторЗаглавиеГодина
Кол.Николай Райнов – четвърт век литературна дейност : Юбил. лист / Под ред. на Ст. Омарчевски1939
Кол.Николай Райнов : 35 г. творчество : [Юбил. лист], бр. ед.1948
Тихолов, П. Николай Райнов : Живот, творчество, анекдоти1948
Райнов, Б.Елегия за мъртвите дни : [Спомени за Николай Райнов]1976
Райнов, Б.Този странен занаят : [Автобиогр. роман]; Елегия за мъртвите дни : [Спомени за Николай Райнов]; Третият път : [Роман]1978
Кол.Рачо Стоянов, Николай Райнов, Стоян Загорчинов, Константин Константинов в спомените на съвременниците си / Ред. Г. Крънзов1978
Андонова, Н.Николай Райнов : Лит.-крит. очерк1980
Андрейчева, В.Книга за Николай Райнов1989
Райнов, Б.Элегия мертвых дней : [Спомени за Николай Райнов]1989
Стойчева, Св.Приказките на Николай Райнов – между магиката и декорацията1995
Сугарев, Е.Николай Райнов – боготърсачът богоборец2007
Кол.Николай Райнов – посланик на светлината2009

Статии за Николай Райнов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Без авторРецензия за "Богомилски легенди".Наш живот1912№9/10
Златаров, Асен Николай Райнов (Аноним) Пряпорец05.06.1916№115
Бобчев, С. Ил.Николай Райнов - Гюстав Шлюмберже Сила1918№25
Гълъбов, КонстантинЕзик, драматично движение и маринизъм у Николай Райнов : [Рецензия за: "Видения из древна България] Сила1918№27
Стоянов, Людмил Между пустинята и живота : Лиричен роман от Н. Райнов : [Рецензия] Сила1918№37
Грозев, Иван Тъй рече Заратустра Напред1919№65
Добринов, Васил Литературни ценности у Николай Райнов : [Рецензия за романа "Между пустинята и живота"] Слънце1919№7
Златаров, Асен История - видения - поезия : [Рецензия за "видения из древна България" и "Книга за царете"] Съвременна мисъл1919№2
Зографов, Борис Николай Райнов и неговите виденияЧиталищен преглед1919№5/6
Коларов, ИванБогомилски легенди от Аноним : [Рецензия] Седмична илюстрация1919№2
Милев, Гео Николай Райнов - художникът Слънце1919№4
Николов, Малчо Разказите на Николай Райнов Огнище1919№5
Аркатов, ГеоргиЕдин безспорен талант : [Очерк за Н. Райнов] Съвременна мисъл1919№6
Христов, КирилМъртво време : [От "Стълпотворение" през Т. Траянов до Н. Райнов] Обществена обнова1920№5/6
Йорданов, Велико Николай Райнов : [Биографични и литературни бележки] Българска белетристика : Антология1922
Константинов, Константин Имало едно време - драматическо сказание от Николай Райнов : [Литературни бележки] Златорог1923№7
Каменова, Анна Кушкундалево - приказки от Николай Райнов : [Критична бележка] Свободна реч1924№163
Кръстев, КирилЗараждане на изкуствата и печата от Николай Райнов Златорог1924№6/7
Кърджиев, АсенНиколай Райнов в Ямбол. : [Литературна бележка] Тракиец (Ямбол)1924№82
Пашев, Ганчо Николай Райнов. Сиромах Лазар Църковен вестник1925№29
Цанев, Георги Простите разкази на Николай Райнов Златорог1925№7
Крумов, Васил Просвета и интриги : [Полемична статия против Николай Райнов] Борба (Пловдив)25.01.1925№1137
Голов, КНикулден : [Етнографска статия посветена Н. Райнов] Борба (Пловдив)20.12.1925№1403
Минчев, Мих. ГСиромах Лазар. Разкази от Николай Райнов : [Рецензия] Листопад1926№8
Радославов, Иван Бар : [Рецензия за разказа на Н. Райнов, публикуван в последния брой на "Златорог"]Хроники1926№1
Величков, АтанасНовият разказ на Николай Райнов : [Рецензия за "Бар", публикуван в последния брой на "Златорог"]Македония06.11.1926№23
Гълъбов, Константин Физиономичното у Николай Райнов Стрелец1927№10
Минков, Цветан Николай Райнов Радикал1927№174
Величков, Атанас"Вечни поеми" и "Корабът на безсмъртните" : [Рецензия] Златорог1928№4
Иванов, Вичо Николай Райнов - поет мистик Нива1928№8
Мавродинов, Никола "Една вечер у Перикла" от Николай Райнов : [Рецензия] Златорог1928№9/10
Попвасилев, Стефан Поемите на Николай Райнов Родна реч1928№1
Радославов, ИванВечни поеми : Песни за човека и земята и Кораб на безсмъртните от Николай Райнов : [Рецензия] Хиперион1928№5/6
Капитанов, Христо Николай Райнов Витлеемска звезда15.03.1928№23
Иванов, Вичо Николай Райнов : "Вечни поеми" "Кораб на безсмъртните" : [Рецензия] Пряпорец07.05.1928№38
Шишманов, Димитър Двете нови книги на Николай Райнов Слово21.05.1928№1783
Дечев, Димитър Една вечер у Перикла : [Рецензия] Литературен глас1929№23
Иванов, Вичо Николай РайновЛистопад1929№5/6
Каралийчев, Ангел Николай Райнов - Княз и чума Съвременник1930№14
Русев, Р. Разказите на Н. РайновБългарска мисъл1930
Бадев, Йордан Скици на живите : Николай Райнов Зора1931№3726
Матеев, Петър "Лявата" поезия на Николай Райнов Театър и публика1931№6
Сирак Скитник Вечното в изкуството : [Отзив за: История на пластичните изкуства : Т. 1: Вечното в изкуството от Николай Райнов] Слово27.03.1931№2631
Кръстев, Кирил "Вечното в изкуството" от Николай Райнов : [Рецензия] Съвременник01.04.1931№28
Иванов, Вичо Николай РайновСъвременник15.04.1931№30
Бакалов, Георги За чистата поезия или как г. Н. Райнов защищава буржоазния ред Звезда1932№7
Попвасилев, Стефан Приказките на Николай Райнов Родна реч1933№2
Филипов, Александър Николай Райнов. Църкви и дворци : [Критична бележка] Просветно единство1934№36
Русалиев, Владимир При Николай Райнов Правда1936№792
Георгиев, КостаЕдин час при Николай Райнов : [Интервю] Литературен глас1937№354
Попвасилев, Стефан Юбилеят на Николай Райнов Родна реч1938№3
Нурижан, Жорж Проф. Николай Райнов Светлоструй1938№2
Константинов, Георги Мястото на Николай Райнов в нашата литератураВестник на вестниците1939№109
Константинов, Георги Николай Райнов Зора1939№5916
Константинов, Георги Символизмът в България и Николай Райнов Златорог1939№2
Крънзов, Гео Николай Райнов : [Очерк по случай 25 годишния му писателски юбилей] Българка1939№3
Мавродинов, Никола Акварелите и гравюрите на Николай Райнов Изкуство и критика1939№6
Месечков, Недялко Николай РайновЛитературен глас1939№425
Минев, Мирослав Николай РайновЗавети1939№3
Митов, Димитър История на изкуството. Том ХІ от Н. Райнов Литературен глас1939№439
Нонев, Богомил Счупени стъкла. Разкази : [Рецензия] Просвета1939№10
Нонев, Богомил История на изкуството, т. ХІІ : [Рецензия].Просвета1939№4
Омарчевски, Стоян Непроизнесено слово за Николай Райнов Литературен глас1939№428
Осоговец, Петър псевд. Символиката в драмата на Николай Райнов : Литературна студия Вестник на жената1939№764
Осоговец, Петър псевд. Едно епохална книга : [Рецензия за "История на изкуството" ] Литературен глас1939№450
Осоговец, Петър псевд. Гърмът не пада върху тръне... : [За юбилея на Н. Райнов] Литературен глас1939№427
Осоговец, Петър псевд. В чест на Николай РайновЛитературен глас1939№425
Пенев, Пенчо Николай Райнов: Отдавна, много отдавна : Разкази и легенди ; Самодивско царство : Сказания и притчи. : [Рецензия] Изкуство и критика1939№10
Пенев, Пенчо Николай Райнов, личност и творчество Литературна седмица1939№6
Русев, Р."Счупени стъкла"- разкази от Н. Райнов : [Рецензия] Българска мисъл1939№3
Филипов, Александър Николай Райнов Българска мисъл1939№4
Атанасов, СтоянНиколай РайновЮбилеен лист 25 г. Николай Райнов1939
Бадев, Йордан За свободата на писателската съвест. "Кощунството" на Николай РайновЗора1939№5933
Бояджиев, ЛюбенДвадесет и пет години Николай Райнов Заря1939№5262
Дончев, Николай Николай Райнов : [Литературен профил по случай 25-годишния му юбилей] Днес1939№934
Коен, Лео Николай Райнов Тракиец (Ямбол)1939№671
Данаилов, СлавчоНиколай Райнов : Двадесет и пет години писателска дейностСлово10.03.1939№5002
Танев, МетодиНиколай Райнов : 25-годишната му писателска дейност Воля (Пловдив)13.03.1939№1144
Величкова, Надежда По забранения юбилей на Николай Райнов Пастирско дело05.04.1939№12/14
Иванов, Вичо Николай Райнов. Неговата "История на изкуството": [Рецензия] Вчера и днес29.11.1939№31
Бабев, Димитър Николай Райнов. Вечното в нашата литература Родна реч1940№4/5
Стоилов, Васил Николай Райнов : [Очерк] Родно изкуство1940№6
Бадев, Йордан Грешки от незнание или зла воля в една книга на Николай Райнов Зора1941№6677
Николов, Малчо Николай Райнов Простори1941№3
Босилков, СветлинТворецът Николай Райнов Отечествен фронт1947№1054
Минков, Светослав Николай Райнов Отечествен фронт1947№1054
Примовски, Анастас Николай Райнов : [Родопа в творчеството на Николай Райнов]Родопа в нашата литература1947
Тихолов, Петко Вдъхновен художник на словото и багратаОтечествен фронт1947№1038
Пенев, ПенчоЖизненият и творчески път на Николай Райнов : [Очерк] Език и литература1948№3
Чайковски, Георги Академик Николай Райнов Труд05.05.1954№106
Зарев, Пантелей Портретът на Николай Райнов Литeратурна мисъл1971№2
Свинтила, Владимир Николай Райнов in memoriam Литeратурен фронт10.01.1974№2
Мартинов, ИванОще нещо за Тютюневия човек : [Спомени за живота и творчеството на Николай Райнов]Литeратурен фронт22.07.1976№30
Нонев, Богомил Николай РайновНародна култура20.01.1978№3
Нонев, Богомил Николай РайновНародна култура27.01.1978№4
Нонев, Богомил Николай РайновНародна култура03.02.1978№5
Нонев, БогомилНиколай РайновНародна култура10.02.1978№6
Нонев, БогомилНиколай РайновНародна култура17.02.1978№10
Андонова, Нина Началото : 90 г. от рождението на Николай Райнов Пламък1979№1
Андонова, Нина Годините 1918-1919 в творческото развитие на Николай Райнов Литeратурна мисъл1979№3
Свинтила, Владимир Универсално и трайно присъствие : 90 г. от рождението на Николай Райнов Народна култура05.01.1979№1
Янев, Владимир Николай Райнов в Пловдив Годишник на Нар. библ. "Иван Вазов"1983
Янев, В.Пет писма на Николай Лилиев до Николай Райнов Научни трудове на Пловдивския университет "П. Хилендарски"1983№5
Ликова, Розалия Николай Райнов - символизъм и модернизъм в българската проза Литeратурна мисъл1984№2
Кръстев, Кирил Николай Райнов - роденият декоратор Народна култура03.02.1984№5
Полянов, Владимир Аноним и сиянието на легендата Литeратурен фронт08.03.1984№10
Андрейчева, Велика"Декоративният" стил на Николай Райнов Език и литература1985№5
Андрейчева, ВеликаНякои специфични черти в поетиката на Николай Райнов Литeратурна мисъл1985№7
Райнов, Стоян Николай Райнов в спомените на своя брат Студентска трибуна07.10.1986№2
Андрейчева, ВеликаВ света на екзотичното [в произведенията на Н. Райнов] Годишник Инст. чуждестр. студенти "Г. А. Насър"1987№4
Ликова, Розалия "Богомилски легенди" и проблемът за личността Портрети на български символисти1987
Ликова, Розалия "Простите" разкази на Николай РайновПортрети на български символисти1987
Андрейчева, ВеликаФилософски и естетически възгледи на Николай Райнов в светлината на символистичната естетикаГодишник СУ "Св. Кл. Охридски", фак. слав. филол.1988№2
Колева, РадаТрайна диря в духовния живот на Пловдив : 100 г. от рождението на Николай Райнов Библиотекар1989№5
Първанова, Анастасия "Не съм нито писател, нито художник" Родна реч1989№5
Стойчева, Светлана"Княз и чума" като експресионистична приказка Въпроси на детската литература`891989
Стойчева, СветланаДекоративната проза на Николай Райнов като един от стиловите почерци на културата ни от 20-те и 30-те години Литeратурна мисъл1989№2
Цонев, ЙорданЖалони по творческия път на Николай Райнов Език и литература1989№4
Аврамов, Димитър Николай Райнов (1889-1954) Отечество1989№15
Андонова, Нина Крупно присъствие в българската култура : 100 г. от рождението на Николай Райнов Септември1989№1
Памуков, Стефан Поглед към неизвестното : [100 години от рождението на Николай Райнов] Литeратурен фронт12.01.1989№2
Гранитски, Иван Хуманизъм и нравствена непримиримост : [100 години от рождението на Николай Райнов] Литeратурен фронт12.01.1989№2
Андонова, Нина Съвременник на идните години Работническо дело13.01.1989№13
Каранфилов, ЕфремГолям творчески дух. Делото на Николай Райнов Народна култура03.03.1989№10
Каранфилов, ЕфремГолям творчески дух. Делото на Николай Райнов Народна култура10.03.1989№11
Кузмова-Зографова, Катя Владетелят на самодивското царство Деца, изкуство, книги1990№1
Трендафилов, ВладимирЯвлението Николай Райнов Литeратурна мисъл1991№8
Стойчева, СветланаПриказки от цял свят [от Николай Райнов] и идеята за културното убежище на човечеството Литeратурна мисъл1991№1
Милачков, Яни "Градът. Поема на тайните" от Николай Райнов: ритъм и смисъл "Градът. Поема на тайните" от Николай Райнов: ритъм и смисъл 1991№8
Василева, Светлана "Между пустинята и живота" - роман на българския модернизъм Литeратурна история1991№19
Василев, Владимир Кръгът на индивидуализма в литературата на Николай Райнов Студии, статии, полемики / Предг. Т. Жечев1992
Велчев, Петър 120 г. от рождението на твореца [Николай Райнов] Български писател1999№6
Русев, Светлин 50 години от смъртта на Николай Райнов (1889 -1954) Ново време2004№4
Тончев, АтанасПриказката продължава : 120 г. от рождението на Николай Райнов Словото днес22.01.2009№2
Тончев, АтанасРушител на стари кумири и предвестник на нови истини : 125 години от рождението на Николай Райнов Пламък2015№2
Цанов, Страшимир"Великият цар" на Николай Райнов или историята като референт на научно-популяризаторския дискурсQuadrivium : юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов2016
Жабилова, КамелияБългарският Заратустра, между превода и прочита (Пенчо Славейков и Николай Райнов)Философски алтернативи2017№6