Пейо Яворов

Пейо К. Яворов.; Дата: 1905; Държател: Национална библиотека  „Св. св. Кирил и Методий“
Кратка информация
Име Пейо Тотев Крачолов
ПсевдонимПейо Яворов
Роден
гр. Чирпан
Починал
гр. София
Жанроведрами, мемоари, очерци, поеми, поезия, стихотворения
ИзданияДемократически преглед, Мисъл, Наш живот, Общо дело, Просвета, Съвременна мисъл, Художник, Художествена култура, Автономия, Глас македонский, Демократ, Ден, Илинден, Свобода или смърт
Направления и кръговеКръгът „Мисъл“

Яворов, Пейо (псевд. на Пейо Тотев Крачолов). (Чирпан, 1.01.1878– София, 29.10.1914). Завършва V (ІХ) кл. в Пловдив (1893). Участва в македонското националноосвободителното движение (1902–1903). Член на задграничното представителство на ВМРО. Заместник-поддиректор на Народна библиотека (1905), драматург на Народния театър, София (август 1908–1913).

Първата публикувана творба на Яворов е стихотворението „Напред!…“, (в. „Глас македонский“, № 36, 17 авг. 1895). Въпреки краткото или по-продължително сътрудничество в изданията „Глас македонский“, „Ден“, „Общо дело“, „Демократ“, „Наш живот“, „Демократически преглед“, „Просвета“, „Художествена култура“, „Художник“, „Съвременна мисъл“ предопределящо за естетико-художествения развой на Яворов е обвързването му със сп. „Мисъл“ (1892–1907) и оформилия се около него елитарно-парнасистки кръг на д-р Кр. Кръстев и П. П. Славейков.

Редактор на сп. „Мисъл“, на хектографския в. „Свобода или смърт“, в. „Автономия“, в. „Илинден“.

Превежда стихове от М. Метерлинк, от Гьоте, Ленау, Луиза Акерман, А. Л. Боровиковский, Вербовчанин, драми от Шекспир („Ромео и Жулиета“, „Укротяване на опърничавата“) и О. Уайлд („Саломе“).

До 1909 Яворов се изявява предимно като автор на социална, романтическа, декадентска, символистична лирика. През 1910 е убеден, че драмата е най-адекватният жанр, който би могъл пълноценно да изрази вътрешния му свят. Създава лирико-психологическата драма „В полите на Витоша“ (1910) и пиесата от ибсеновски тип „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ (1912).

Пейо Яворов е и талантлив прозаик. Биографичният очерк „Гоце Делчев“ (1904) и мемоарите „Хайдушки копнения“ (1909) не само документират събития от македонския период на живота му, но и пресъздават случилото се в силно субективизирана време-пространствена перспектива. Макар и по-спорадично, Яворов се изявява като вещ литературен и театрален критик и пламенен публицист-полемист.

Изследователите обособяват два рязко отграничени периода в лириката на Яворов: 1895–1901, с ярка доминация на романтически и народнически тенденции, под осезателното влияние на Вазов, Ботев, Надсон и Лермонтов; 1905–1910, определян често като „упадъчен“, „декадентски“, „модерен“, „символистически“, под афишираното влияние на френския символизъм, ознаменуван от манифестната „Песен на песента ми“ (1906). За преломна в развоя му е смятана 1903, когато Яворов, съкрушен от поражението на Илинденското въстание, решава да мине „моста на декадентството“.

Книгите, които представят първия му период, са „Стихотворения“ (1901, 1904), докато „Безсъници“ (1907), циклите „Прозрения“ (1910), „Царици на нощта“ (1907–1909) и антологията „Подир сенките на облаците“ (1910, 1914) са емблематични за сложните поетологически перипетии на т.нар. втори период. В яворознанието и днес е валидна тезата за прелома на Яворовия поетичен език от предметна пластичност към усложнена знаковост, музикалност и сугестивност, т.е. за смяната на екзотеричното послание от езотеричен код. Но пластичността в изображението се появява отново в някои от по-късните му творби („Да славим пролетта“, „Сафо“, „В часа на синята мъгла“), вече преосмислена в плана на символистичното изразяване.

За постижения на българската поезия са смятани поемите „Градушка“, „Калиопа“, „Нощ“, „Песен на песента ми“. Ненадминати са и любовните му шедьоври „Две хубави очи“, „Стон“, „Не бой се и ела“, „Вълшебница“, „Ще бъдеш в бяло“, „Пръстен с опал“, „Обичам те“, „Благовещение“. Яворов е автор и на ред забележителни творби с философска проблематика: „Смъртта“, „Песента на човека“, „Шепот насаме“, „Тома“, „Маска“, „Да славим пролетта“, „Покаяние“, „Нирвана“, „В часа на синята мъгла“ и др., в които лирическата емоция парадоксално надмогва сухата рефлексия. В този смисъл лириката му от т.нар. втори период е представителна за естетическо-мирогледните търсения на модерната българска поезия. Яворов задава трагичния модус и самосъзнание на модерния човек в българската литература.

Лирическите текстове на Яворов предначертават насоките на търсене на следващото поетическо поколение. Той е смятан за предтеча, основоположник, ключова фигура в развитието на българския символизъм. В различна степен влиянието му се долавя в поетиката на Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Т. Траянов, Ат. Далчев и др., които доразвиват, доусъвършенстват, довеждат до краен предел и отричат наченатото от него.

Превеждан е на 25 езика.

Други псевд.: Върбовчанин, Джемо, Отело, Пейчо, П. Тотев; К. П., П. Кр., П. Кр-ов

 

Бисера Дакова (текст и библиография)

Книги от Пейо Яворов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Стихотворения / Издание на Стефан Георгиевстихотворения1901 (1904 / С предг. от Пенчо Славейков)
Гоце Делчев 1904 (1917, 1942 (Под ред. на Ганка Найденова), 1972 (Ред. и предг. Михаил Неделчев),1989,2003,2012,2017)
Безсъници1907
Хайдушки копнения ; Спомени от Македония : 1902-1903спомени1909 (1917, 1942 (Под ред. на Ганка Найденова), 1987 [С предг. от Ефрем Каранфилов], )
Подир сенките на облаците стихотворения1910 (1914,1941,1942 (с подзаглавие - Стихотворения), 1966 Избрани стихотворения / Ред. и състав. Слав Христов Караславов, 1972 (Стихотворения), 1982, 2001 (Състав., предг. Милена Кирова), 2017, 2018 )
В полите на Витоша : Трагедиятрагедии1911 (1943, 2004 (Състав. Иван Гранитски))
Когато гръм удари, как ехото заглъхвапиеси1912
Поезията на П. К. Яворовпоезия1923 (1926, 1938, 1941, 1946)
Съчинения : В 3 тома : Т. 1: Подир сенките на облаците / [Под ред. на Владимир Василев]1924
Съчинения : В 3 тома : Т. 2 : Хайдушки копнения ; Гоце Делчев / [Под ред. на Владимир Василев]1924
Стихотворения : 16 окт. 1914-1924стихотворения1924
Съчинения : В три тома : Т. 3: В полите на Витоша ; Когато гръм удари, как ехото заглъхва / [Под ред. на Владимир Василев]1925
Съчинения : Пълно събрание : Т. 1: Стихотворениястихотворения1926
Съчинения : Т. 1: Подир сенките на облаците ; Стихотворения / Под ред. на Владимир Василевстихотворения1934
Съчинения : Т. 2: Хайдушки копнения ; Спомени от Македония ; Гоце Делчев : Биогр. / Под ред. на Владимир Василевспомени1934
Съчинения : Т. 3: Драми : В полите на Витоша ; Когато гръм удари - как ехото заглъхва / Под ред. на Владимир Василевдрами1935
Съчинения :Т. 4 : Статии върху Македонския въпрос / Под ред. на Владимир Василевстатии1935
Съчинения :Т. 5: Неиздадени произведения / Под ред. на Владимир Василев1936
Съчинения : Т. 1: Подир сенките на облаците : Стихотворения / Под ред. на Владимир Василевстихотворения1939
Съчинения : Т. 2: Хайдушки копнения. Спомени от Македония. Гоце Делчев : Биогр. / Под ред. на Владимир Василевспомени1939
Съчинения : Т. 3: Драми : В полите на Витоша. Когато гръм удари - как ехото заглъхвадрами1940
Съчинения : Т. 4: Свобода или смърт ; Статии върху Македонския въпрос / Под ред. на Владимир Василев1940
Съчинения : Т. 5: Неиздадени произведения / Под ред. на Владимир Василев1940
Събрани съчинения : Т. 3: Хайдушки копнения ; Гоце Делчев / Под ред. на Ганка Найденова1942
Събрани съчинения :Т. 2 : Драми / Под ред. на Ганка Найденовадрами1943
Събрани съчинения : Т. 4 : Статии върху македонския въпрос / Под ред. на Ганка Найденова1943
Събрани съчинения : Т. 5 : Неиздадени произведения / Под ред. на Ганка Найденова1944
Събрани съчинения : Т. [1] / Под ред. на Ганка Найденова1946
Избрани творения / Под ред. на Петър Динеков.1948 (1950)
Избрани произведения / Под ред. на Георги Цанев1953
Избрани стихотворения / С предг. и бел. от Георги Цаневстихотворения1955
Стихотворениястихотворения1957
Събрани съчинения : Т. 2: Хайдушки копнения ; Гоце Делчев / Предг. от Пенчо Данчев, Ред. Лилия Кацкова, Милка Марковска1959
Избрани стихотворения / [С предг. от Пенчо Данчев]стихотворения1959 (1961, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, от 1972 продължава с друго заглавие Стихотворения 1973, 1974, 1975, 1976, 1977)
Копнения : Избрани произведения : За средна и горна училищна възраст / [С предг. от Г. константинов]1959
Събрани съчинения :Т. 1: Стихотворения / Предг. от Пенчо Данчев ; Ред. Лилия Кацковастихотворения1959
Събрани съчинения :Т. 3: Драми : В полите на Витоша ; Когато гръм удари / Предг. от Пенчо Данчев, Ред. Тихомир Тиховдрами1960
Събрани съчинения :Т. 4: Критика ; Публицистика / Предг. от Пенчо Данчев, Ред. Лилия Кацкова, Милка Марковска1960
Събрани съчинения : Т. 5 : Преводи ; Писма ; Материали / Предг. от Пенчо Данчев, Ред. на текста и бел. от Лилия Кацкова, Милка Марковска1960
В полите на Витоша : Трагедия трагедии1963 ([С предг. от Пеньо Русев], 1968 [С предг. от Пеньо Русев])
Съчинения : В 3 тома : Т. 1: Стихотворениястихотворения1965
Съчинения : В 3 тома : Т. 2 : Драмидрами1965
Съчинения : В три тома : Т. 3: Проза / Подбор Милка Марковскапроза 1965
Избрани съчинения : В 2 тома : Т. 1: Стихотворениястихотворения1968
Избрани съчинения : В 2 тома : Т. 2: Драми : В полите на Витоша ; когато гръм ударидрами1968
Съчинения : В 3 т. : Т. 1: Стихотворениястихотворения1970
Съчинения : В 3 тома : Т. 2 : Драмидрами1971
Съчинения : В 3 тома : Т. 3: Проза / Подбор Милка Марковскапроза 1971
Лирика / Пер. с болглирика1972
Съчинения : В 2 тома : Т. 1: 19741974
Съчинения : В 2 тома : Т. 2 : В полите на Витоша. Когато гръм удари : Драми. Хайдушки копнения : Спомени от Македония. 1902-19031974
En suivant les ombres des nuages : Poesies / Trad. de bulg. par Georges-Assen Dzivgov ; [С предг. от Pantelej Zarev]поезия1974
Две душистихотворения1976
Събрани съчинения : в 5 т. Т. 1, Стихотворения и стихотворни преводи / Ред. кол. С. Гьорова ... [и др.] ; [с предг. от Пенчо Данчев] ; ред. на т. Кр. Куюмджиевстихотворения1977
Събрани съчинения : в 5 т. Т. 2, Гоце Делчев ; Хайдушки копнения : спомени от Македония 1902-1903 / [с предг. от Пенчо Данчев] ; ред. С. Гьорова ... [и др.] ; ред. на т. Тончо Жечев.спомени1977
Събрани съчинения : В 5 т. [незавършени]. Т. 2: Гоце Делчев : [Биогр.]; Хайдушки копнения : Спомени от Македония. 1902-1903 / Под ред. на Тончо Жечевп, [С предг. от Пенчо Данчев] ; Ред. С. Гьорова и др.спомени1977
В часа на синята мъгла / Състав. Кръстьо Куюмджиев ; [С предг. от Здравко Петров]стихотворения1977
Събрани съчинения : в 5 т. Т. 3, Драми / [с предг. от Пенчо Данчев] ; ред. С. Гьорова ... [и др.] ; ред. на т. Севелина Гьоровадрами1978
Събрани съчинения : В 5 т. [незавършени] Т. 1: Стихотворения и стихотворни преводи / Под ред. на Кръстьо Куюмджиев, [С предг. от Пенчо Данчев] ; Ред. С. Гьорова и др1978
Стихотворения ; В полите на Витоша : [Драма] / Предг., подбор, ред. и прил. Пенчо Данчевдрами, стихотворения1978 (1980, 1982, 1984, 1988)
Лирика : [Сборник] / [Прев. от бълг.] М. Павлова и др. ; [С предг. Людмил Ангелов]лирика1978
Събрани съчинения : в 5 т. Т. 4, Критика ; Публицистика / Пейо К. Яворов ; ред. колегия С. Гьорова ... [и др.] ; [с предг. от Пенчо Данчев] ; ред. на т. Васил Колевски, Милка Марковскапублицистика1979
Събрани съчинения : в 5 т. / Т. 5, Писма ; Автобиографични материали ; [с предг. от Пенчо Данчев] ; ред. колегия С. Гьорова ... [и др.] ; ред. на т. Милка Марковскаписма1979
Лирика лирика1985
Стихотворения / Предг., състав. и прил. Стоян Илиевстихотворения1992 (1998)
Безсъници : фототипно издание1992 (2018 (2 изд.), 2018 (3 изд. с уводна статия от Владимир Василев), )
Съчинения : В 2 тома : Т. 1: Аз не живея : аз горя : Стихотворения, Драма, Автобиогр. текстове, Писма / Предг., послесл., комент., състав. и ред. Михаил Неделчевдрами, писма, стихотворения1993
Съчинения : [в 2 тома] :Т. 2, Свобода или смърт : революционни спомени, статии, писма / Послесл., комент., състав. и ред. Михаил Неделчевписма, спомени, статии1993
Две хубави очи / Състав. и подб. Цветан Андреевстихотворения1993
Ще бъдеш в бялостихове1995
Ще бъдеш в бяло / Състав., бел. З. Андоновастихотворения1995
Поезия / Предг., състав. и прил. Стоян Илиев, Димитър Михайлов1995
Стихотворения ; Из "Хайдушки копнения" / Предг., състав. и прил. Димитър Таневстихотворения1996
Наяве и насън = V bdeni i ve snu / Prel. Ludmila Krouzilova1997
Лист обрулен2000
Стихотворения / Послесл. Гео Милевстихотворения2000
Избрани стихотворения / Състав. Цанко Лалевстихотворения2002
Песен на песента ми / Подб., послесл. Панко Анчев ; Състав., ред. Иван Гранитски2002
Между стиха и куршума / [Състав., предг.] Цочо В. Билярскикореспонденция2003
Избрани творби / Състав., бел. Олга Попова ; Предг. Никола Георгиев2003
Стихотворения ; Проза / Състав. Кристина Илиевастихотворения, проза 2005
Писма от Анхиало : Кореспонденция 1899-1900 г. / Състав., [увод] Георги Райковкореспонденция2007
Стихотворения : Фототип.(на изд. от 1901)стихотворения2008 (2011, 2016, 2018)
Яворов за цял живот / [състав. Лозан Такев]2008
Личните бележници на П. К. Яворов / Състав., разчетен текст, увод и бел. Милкана Бошнакова ; Разчитане на стенографския текст Карамфил Матев, Виолета Божкова2008
Стихотворения ; В полите на Витоша ; Статии ; Спомени за Яворов / Предг., състав. и прев. от бълг. Маргарит Терзяндрами, спомени, статии, стихотворения2009
Съчинения : в седем тома : Т. 1, Стихотворения ; предг., комент., състав. и ред. Михаил Неделчевстихотворения2010
Съчинения в седем тома : Т. 2, Проза : Хайдушки копнения ; Гоце Делчев ; Очерци / Ред., състав., предг. Михаил Неделчевочерци, проза 2011
Съчинения в седем тома : Т. 3, Драми / [Ред., състав. Мирослава Кортенска]драми2013
Истинският роман на Яворов : из документалното наследство на П. К. Яворов. Т. 1 - / Състав. Цочо Билярски, Василена Билярска2013
...А можехме, Родино свидна! / [Състав. Елка Няголова]2015
Избрани творби : за ученици и кандидат-студенти2016
Пейо Яворов : поезия / [Състав. Иван Радев]поезия2016
Confidentially : poems / Sel. and transl. Christopher Buxtonпоеми2018
Яворов и морето = Yavorov et la mer : poésies / Trad. du bulg. par Athanase Vantchev de Thracy.поезия2018
Съчинения в седем тома : Том 4 : Критика и есеистика2019
Съчинения в седем тома : Т. 5 : Публицистикапублицистика2019

Книги за Пейо Яворов

АвторЗаглавиеГодина
Мустейкис, К.Лириката на П. К. Яворов : Литер.-крит. очерк 1915
Добринов, Васил ХристовТрагедията на П. К. Яворов : Лит.-крит. очерк1915
Арнаудов, Михаил ПетровКъм психографията на П. К. Яворов : Съобщения на поета и наблюдения1916
Сакъзов, Надя ЯнковаМузикалност в поезията на Яворов / С предг. от Боян Пенев1920
Николов, МалчоЛириката на Яворова1921
Милев, ГеоПанихида за поета П. К. Яворов : Написана в края на 1914 в Лайпциг 1922
Златаров, Асен Христов Трагедията на П. К. Яворов : Спомени и бел.1925
Стоянов, Людмил П. К. Яворов : Поет на любовта и смъртта1925
Сб. Истината по трагичната случка с Лора и П. К. Яворов / Предг. от Ас. Златаров1925
Пернов, ГеоргиПейо Яворов : Един живот - една поема1933
Найденов, Найден НиколовП. К. Яворов : Последни дни : Биогр. скица ; Спомени ; Трагична случка : Разказ ; При Пейо Яворов / Димчо Дебелянов1934
Василев, ВладимирЯворов : Лит. очерк1934
Меворах, Нисим Юда Делото Пею Яворов : 30. ХI. 1913 г. - 29. Х. 1914 г.1934
Иванов, Вичо ДимовПейо К. Яворов като човек и поет / Предг. от Михаил Арнаудов1935
Сб. П. К. Яворов 1878-1914-1938 : Юбилеен сборник / [Под ред. на Тодор Николов Караваневски]1938
Недялков, ХристоПейо Кр. Яворов : Нови приноси към живота и творчеството на поета1939
Русев, ЛюбомирПоезията на Яворов в психологична светлина1939
Николов, МалчоП. Кр. Яворов : Човекът и творецът1940
Минков, Цветан НиколовП. К. Яворов : Живот, дейност и творчество1940
Райнов, Николай ИвановВечното в нашата литература : Български класици Свободни беседи : Кн. 71941
Стефанов, ДимитърПоезията на П. К. Яворов : Избрани стихотворения, критични бележки и животопис / Т. Цв. Кръстев1942
Ралчев, Милко Димитров Яворов1942
Найденова-Стоилова, ГанкаП. К. Яворов : Истор.-лит. изследване : Ч. 2 : Пътят към драмата1942
Недялков, Христо Пейо Крачолов Яворов : Произход, живот, творчество1943
Цанев, Георги ЦеновПътят на Яворов1947
Русев, Пеньо НиколовПейо Яворов : Възприятия и худож. творба1947
Нейков, ПетърТехните образи : Спомени [за] Пенчо Славейков, Г. П. Стаматов, П. К. Яворов, Елин Пелин, Кирил Христов, Дим. Бояджиев1956
Найденова-Стоилова, Ганка П. К. Яворов : Истор.-лит. изследване : Ч. 1 : 19571957
Найденова-Стоилова, ГанкаП. К. Яворов : Летопис за живота и творчеството му1959 (1986)
Кремен, Михаил Романът на Яворов : Ч. 1 :1959 / [Предг. Ангел Тодоров]1959 (1970, 1972, 1983, 1985)
Арнаудов, Михаил ПетровЯворов : Личност, творчество, съдба Биографична и психологична анкета1961 (1970)
Сб.Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров в спомените на съвременниците си / Под ред. на Борис Делчев и др.1963
Кремен, МихаилРоманът на Яворов : Ч. 2 : 1965 / [Предг. Ангел Тодоров]1965 (1970, 1972, 1983, 1985)
Генов, Кръстьо ТодоровЯворовите творби : На нивата, Градушка, Арменци, Песен на песента ми / Любен Генов1965
Велчев, Велчо ПетровЛермонтов в творчестве П. К. Яворова1966
Драгова, Надежда НиколоваМежду два изстрела : [Пиеса за П. К. Яворов] / Първан Стефанов1969
Георгиев, Любен ХристовПейо Яворов : Романизирана моногр.1972 (1982)
Зарев, ПантелейП. К. Яворов : [Изследване]1974 (1984)
Зарев, Пантелей П. К. Яворов : [Изследване]1974 (1984)
Илиев, Стоян ДимитровПротиворечивият свят на Яворов : [Монагр.]1976
Данчев, Пенчо ИвановЯворов : Творчески път Поетика1978 (1983)
Сб. Пейо К. Яворов : 1878-1914. Био-библиография / Състав. Е. Фурнаджиева и др. ; Под ред. на Стоян Илиев1978
Гайдаров, Никола ИвановЖитейската драма на Яворов : Правни и психол. изследвания / Отг. ред., [с предг.] Кръстьо Куюмджиев1979
Сб. П. К. Яворов : [Сб. статии, изследвания и есета] / Г. Джагаров и др. ; Състав. Любен Георгиев1980
Сб.Яворов - раздвоеният и единният : Нови изследвания : [Сборник] / Състав. Стоян Илиев1980
Каравелова, Лора Лора-Яворов : Писма и док. / Състав. [с предг.] Ганка Найденова-Стоилова1983
Сб.Спомени за П. К. Яворов : Сборник / Състав. [с предг. от] Милка Марковска1989
Памуков, СтефанПортретът на Яворов : Етюд = A portrait of Yavorov : A stud1991
Сб.Яворов сборник : Изследвания и материали / Ред. кол. Димитър Михайлов - състав. и др1992
Сб. Страници за П. К. Яворов : Творчеството на писателя в бълг. лит. критика / Състав. Панко Анчев1992
Сб. Новото разпятие на Яворов : В защита на музей П. К. Яворов и дp. гласове / Състав. и ред. Ганка Найденова-Стоилова1992
Стоев, Атанас Яворов войводата летописец на Илинденско-Преображенско въстание : Автент. разказ и фотолетопис за участието на поета в живота на Вътр. макед.-одринска револ. орг.1993
Сб.Две души : Спомени за Яворов / Състав. Мария Илиева ; Под ред. на Георги Райчински1994
Цанов, Страшимир МитковЗа религиозните кодове на българската литература1995
Калайджиев, Борис ХристовПред олтара на свободата : [Докум. разказ за П. К. Яворов]1995
Сб.Как ехото не глъхне : Нов сб. с изследвания за П. К. Яворов / Състав. Димитър Михайлов, Алберт Бенбасат.1996
Крачолов, Иван БояновНаучни съобщения за рода на П. К. Яворов1996
Сб. Критически текстове за Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов : В помощ на зрелостниците и кандидат-студентите / Състав. Димитър Михайлов1997
Димитров, Николай Стойчев Поезията на Яворов : Метафизика и творчество1998
Ракьовски, Цветан КириловП. К. Яворов и българските поетически силуети1998
Сб.Теменуги - другият роман на Яворов : Тълкувания / Състав. Миглена Николчина.1998
Неделчев, Михаил ДимитровЕтюди за Яворов 1998
Пелева, Инна Иванова Възраждания : Българист. студии1999
Сб.Славата на поета : 120 години от рождението на Яворов : Нови изследвания Състав. Димитър Михайлов1999
Хранова, АлбенаЯворов : Диалектики и алхимии1999
Сб."120 години Пейо Яворов" 1878-1998 : Сб. от Междунар. науч. конф., София, 29-30.10.1998 г. / Ред. кол. Тончо Жечев и др2000
Тодорова, Елена КосеваРимно-комбинаторен речник на лириката на П. К. Яворов / Йорданка Трифонова2000
Пелева, Инна ИвановаМеста от конспекта : Име, помен, памет ; Яворов ; Елин Пелин ; Й. Йовков ; Съдии ; Сбогом на хилядолетията2000
Георгиев, Пантелей Пею К. Яворов : Родословие, ученически години, телеграфопощенец2000
Русева, ВиолетаГенеалогия на българската модерност - Яворов2001
Крачолов, Иван БояновЛетопис за рода и произхода на П. К. Яворов : Литературно-ист. изследване2001
Димитров, Николай СтойчевМетафизичните пространства на езика : Аспекти на Яворовата поетика 2001
Сб. П. К. Яворов - критически силуети (1901-1910) / Състав. Албена Вачева, Цветан Ракьовски ; Науч. ред., послесл. Цветан Ракьовски ; Предг. Албена Вачева2002
Сб.Яворов : Съвр. интерпретации / Състав. Николай Димитров2002
Дакова, Бисера ЛазароваЯворов. Археология на автора2002
Добрев, ГосподинПейо Яворов - ненадминат лирик и пламенен революционер2002
Жекова, Светла КириловаСтилистични ефекти на синтактичните да-конструкции в драмите и лириката на Яворов : Монография2002
Камбуров, Димитър Костадинов Явори и клони2003
Гинев, Антонио Михайлов П. К. Яворов ; Д. Дебелянов : Лит. интерпретации / Милена Янкова2003
Сб.Яворов споменик : П. К. Яворов 1877-1914 : [По случай 5 г. от смъртта му] / Иван Вазов и др2004
Дафинов, Здравко НедялковАвтентичният Яворов : Док. хроника за живота и творчеството му : Т. 1 : Любимецът на музите 1878-19082004
Дафинов, Здравко НедялковАвтентичният Яворов : Док. хроника за живота и творчеството му : Т. 2: В храма на Мелпомена 1908-19142004
Неделчев, Михаил ДимитровЯворов. Литературна личност : Истории на книги и стихотворения2005
Сб.Аз не живея, аз горя : Материали от Националната конференция в Поморие, организирана по случай 130 години от рождението на Пейо К. Яворов и 50 години Национални поетичти празници "Яворови дни" / Състав., [предг.] Светла Асенова, Георги Райков2008
Антов, ПламенЯворов - Ботев: модернизъм и мит : Атавистичната памет на езика 2009
Сб.Яворов - литературни и биографични сюжети / състав., [ред.] Маринели Димитрова ... [и др.]2009
Коларов, Стефан ЛюбеновЯворов и Лора : Мистерията на една гибел : Документално-публицистичен роман : Кн. 1 : Револвер и любов2009
Бейнова, Мария КолеваПейо Яворов : за матурата : анализи и тестове2010
Сб.Сънища и безсъници : национална конференция "Сънищата на Пенчо Славейков и безсъниците на Пейо Яворов", Шумен, 7-8 юни 2007 / [ред. кол. Веселин Панайотов ... и др.]2011
Михайлов, ДимитърПоетът Яворов2012
Илиев, Илия ХристовЛорд Байрон и Пейо Яворов : опит за съпоставка2012
Милев, ГеоПанихида за поета П. К. Яворов : [написана в края на 1914 г. в Лайпциг]. - Фототип. изд.2013
Коларов, Стефан ЛюбеновЯворов и Лора : мистерията на една гибел : документално-публицистичен роман : Кн.2 : Револвер и отрова2013
Бошнакова, Милкана ИвановаЯворов и Македония2014
Неделчев, Михаил ДимитровЯворовата година на траура2014
Коларов, Стефан ЛюбеновЯворов и Лора : мистерията на една гибел : документално-публицистичен роман :Кн. 3 :Присъда: безсмъртие2015
Михайлов, ДимитърЯворов и другите2015
Ракьовски, Цветан Кирилов Пейо Яворов - анхиалски сюжети2016
Кортенска, Мирослава СтефановаЯворов и театърът - драматургия, критика, театрална дейност (1908-1914 г.). Разширяване на културно-историческото му наследство2016
Кръстев, Кръстю КотовХристо Ботьов ; П. П. Славейков ; Петко Тодоров ; Пейо К. Яворо2017 (2017 (2 изд.))