Петко Тодоров

Петко Тодоров.; Държател: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Кратка информация
Име Петко Юрданов Тодоров
Роден
гр. Елена
Починал
Шато д’Е, Швейцария
Жанроведрами, идилии, разкази, стихотворения
ИзданияИскра, Мисъл, Ново време, Светлина, Другар, Работнически вестник, Съвременна младеж, Червен народен календар
Направления и кръговеНародничество, Кръгът „Мисъл“

Тодоров, Петко Юрданов (Елена, 26.09.1879 – Шато д’Е, Швейцария, 14.02.1916). Роден в заможно чорбаджийско семейство с широки културни интереси, което е в роднински връзки със семейството на Стоян Михайловски. Учи гимназия в Търново (1894–1895). Като ученик се увлича от идеите на социалдемокрацията, чете марксистка литература, създава литературни групи, устройва неделни четения. През 1896 г. заминава с брат си Христо за Тулуза, Франция, и постъпва в „Лисе насионал“. Чете руска и френска литература (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Г. Флобер, Ги дьо Мопасан и др.), сътрудничи на в. „Ла Депеш“, свързва се с френски общественици – Ж. Жорес и др. Пише антимонархически статии. През 1897 г. се връща в България. Установява се в Русе, заедно с Ив. Белинов издава в. „Законност“, в който помества статии по обществено-политически въпроси. Заради Възвание към русенските граждани, насочено срещу правителството и княза, е изправен пред Русенския окръжен съд, но е освободен като малолетен. Следва право в Берн, Швейцария (1898), литература в Берлин и Лайпциг; завършва през 1904. В началото на XX в. под влияние на П. П. Славейков и д-р Кр. Кръстев подлага на преоценка обществените и естетическите си възгледи. Започва да изучава философията на немския индивидуализъм. През март 1912 г. заминава да се лекува от туберкулоза на о-в Капри, където се запознава и се сближава с М. Горки. Умира в Швейцария; тленните му останки са пренесени и погребани в София на 15 юни 1921 г.

Първото си произведение – очерк за Иларион Макариополски, Тодоров написва като ученик във второ отделение. В ученическите си години пише стихотворения, разказчета и скици, които печата в ученическите издания в. „Другар“ и в. „Съвременна младеж“, а по-късно – в списанията „Искра“, „Светлина“ и др. Някои от тях събира в първата си книга „Драски“ (с псевдоним Пенко). Следващата му книга „Стихове на скучната лира“ излиза под същия псевдоним. Ранното творчество на Тодоров е повлияно изцяло от идеите на социалдемокрацията, разработва социални проблеми, но не се отличава със забележителни художествени качества. Петко Тодоров продължава да пише социални разкази и в Тулуза – публикува ги в социалистическите издания „Ново време“, „Работнически вестник“, „Червен народен календар“ и др.

В края на 1899 г. написва първата си идилия – „Певец“, бележеща промяна в творчеството му и ориентиране към модерните европейски идейни и естетически течения, свързани с философията на индивидуализма. В следващите произведения – идилии и драми, Тодоров съчетава тези идеи с изконно български психоемоционални характеристики; в народностното начало търси общочовешки измерения в душевността и поведението на личността. Творбите му са романтико-реалистични.

През първото десетилетие на XX в. Тодоров е една от забележителните фигури в българския културен живот – независима личност със завидна култура, европейски тип интелектуалец. Произведенията му носят печата на горд характер, душевен финес и извисена духовност. Тодоров се стреми да постигне изящност и артистичност в словесното изкуство. Бунта си срещу ефимерността на социалното и всекидневното човешко битие демонстрира в зрялото си творчество чрез гордо отшелничество. Живее в близко духовно родство с кръга „Мисъл“, с философските, естетическите и художествени търсения на д-р Кръстев, П. П. Славейков и П. К. Яворов. Активно присъства в българския литературен живот; създава драмите „Зидари“, „Страхил страшен хайдутин“, „Самодива“, „Невяста Боряна“, „Змейова сватба“ и „Първите“, един том „Идилии“. Различни като художествена ценност, те внасят нов нравствен и естетически смисъл в използваните като художествена канава народни поверия. Под влияние на Х. Ибсен и Г. Хауптман Тодоров превръща художествените си обобщения в образи-символи. Търсенията за самоизява на творческата, градивната личност стават основна тема в зрялото му творчество. Типичен герой на идилиите му е гордият, независим, волен човек – харамията, несретникът, отличаващ се със силен дух и висока нравственост (Калина от „Мечкар“, гусларят от „Гусларева майка“, Косьо от „Змейно“, Бойко от „Несретник“ и др.). Тодоров пресъздава интензивното духовно горене, драматичните кризи в съзнанието на самотника. Творбите му се отличават с романтично приповдигната емоционална атмосфера и изящен пейзажен рисунък. Богатата образност и своеобразният слог превръщат някои от идилиите в художествен синтез между поезия и проза.

Популярността на Тодоров се дължи повече на неговите драми, които и днес се поставят на сцена – най-вече на „Зидари“ и „Първите“. В драматургичното си творчество той залага на фолклорно-фантастични, песенни, приказни и баладни сюжети, разгърнати на фона на патриархалния бит, като откроява и в тях образа на самотника, на носителя на волния дух, копнежа по младост и свобода, конфликта между личността и социалната среда.

Псевд.: Пенко, Н. Бойко, П. Слезкин, Стрезо и др.

 

Елка Константинова, Пенка Ватова

 

Библиографията е изготвена от Мила Тронкова (Книги от ... и Книги за ... ) и

Велислава Маринова (Статии за ... )

Книги от Петко Тодоров

ЗаглавиеЖанровеГодина
Идилии : Т. 1-2. идилии (1945–1946 )
Драскиминиатюри, скици, стихове1894
Стихове на скучната лирастихове1895
Защитителна рѣчь на П. Ю. Тодоровъ произнесена предъ Руссен. окрѫж. сѫдъ, при разглеждание дѣлото по обвинението му въ оскѫрбление особата на князъ Фердинанда1898
Зидари : Драма в 4 д.драми1899 (1929, 1939, 1982)
Самодива : Драмадрами1904 (1931)
Идилииидилии1908 (1918, 1969, 1985, 2003)
Драмидрами1910
Съчинения1922 (1929)
Невяста Боряна ; Страхил страшен хайдутин : Драмидрами1932
Змейова сватба : Драма в 2 д. драми1932
Първите : Драма в 3 д. драми1934 (1949, 1961)
Славяните и българската литература : Лит. статиистатии1944
Драмидрами1946
Избрани произведения1948
Събрани произведения : В 3 т.: Т. 1: Идилии, разкази и очеркиидилии, очерци, разкази1957
Събрани произведения : В 3 т.: Т. 2: Драмидрами1957
Събрани произведения : В 3 т.: Т. 3: Ранни творби, статии, документи1958
Писма: Под ред. [и с предг.] на Любен Георгиевписма1966
Избрани творби1968
Идилии, разкази, драмидрами, идилии, разкази1972
Събрани съчинения В 4 т.: Т. 1: Идилииидилии1979
Събрани съчинения В 4 т.: Т. 2: Драмидрами1980
Събрани съчинения В 4 т: Т. 3: Статиистатии1980
Събрани съчинения В 4 т.: Т. 4: Писма писма1981
Идилии и новелиидилии, новели1993
Произведения [Цветан Радославов, Стоян Михайловски, Кирил и Методий, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Петко Ю. Тодоров]. Ч. 3. 2002

Книги за Петко Тодоров

АвторЗаглавиеГодина
Кирилов, ИванП. Ю. Тодоров : Биографични бележки (б. г.)
Кръстев, Кръстьо Петко Тодоров [Кръстев, Миролюб, К.] (б. г.)
КолективПетко Ю. Тодоровъ : Литературенъ сборникъ за десетгодишнината отъ смъртьта на писателя1926
Vilinskij, Sergij Petko Jur. Todorov : (Život a dílo)1933
Куев, Куйо Народни думи и изрази в творчеството на П. Ю. Тодоров1935
Данчев, Пенчо Индивидуализъм в българската литература1949
Чилингиров, Стилиян Моите съвременници : Спомени1955
Велчев, Велчо Откъс от дневника на писателя П. Ю. Тодоров1956
Велчева, Елена Страници из живота и творчеството на П. Ю. Тодоров : Към идейната характеристика на писателя1959
КолективТодоров, Петко - Неизвестни статии на П. Ю. Тодоров във френския печат1959
Константинов, Георги Писатели реалисти [Кн.] 2. 1960
Георгиев, Любен Петко Ю. Тодоров : Литературно-критически очерк1961
Борис Делчев (ред.)Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров в спомените на съвременниците си1963
Георгиев, Любен Петко Ю. Тодоров : Монография1963
Зарев, ПантелейПанорама на българската литература. Т. 2. 1969
Зарев, Пантелей Панорама на българската литература. Т. 2. 1977
Павлов, Константин Ясенов, Христо Ч. 2. 1999
КолективЛитература на новата българска държава XIX-XX век. Т. 6. 2002
Вачева, Албена и др.Неканоничната българска литература Ч. 1.2009
Иванова-Гиргинова, Мариета Стоянова Блянове по модерна драма : драматическият проект на Петко Тодоров.2010
Чилингиров, Стилиян Моите съвременници : Т. 1.2015
кол.Петко Ю. Тодоров. 140 години от рождението на писателя : Нови изследвания 2021

Статии за Петко Тодоров

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Кръстев, КръстьоБалканът пее хайдушки песниКръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Кръстев, КръстьоВ поднебни висиниКръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Кръстев, КръстьоВ самодивска лекотаКръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Кръстев, КръстьоЗидари на народното съзнаниеКръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Кръстев, КръстьоПесни на копнеж и творчески бляновеКръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Кръстев, КръстьоПрелюдииКръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Първанова, АнастасияНесретникът – писател П. Ю. ТодоровРодна реч19784
Танев, ДимитърДиалозите на Петко Ю. Тодоров : За връзките на писателя с украински творци, с М. Горки и Г. АдамЛитературна мисъл19787
Райчев, МихаилНеизвестни образи на П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров и Елин ПелинТруд13.01.19789
Атанасова, ЦветанкаКръгът „Мисъл“ и „европеизирането“ на българската литература : Приносът на П. Славейков, П. Тодоров и Яворов за идейно-тематичното психологично обогатяване на нашата литератураЛитературна мисъл19799
Бояджиева, ВаняДрамите на Петко Ю. ТодоровРодна реч19792
Георгиев, ЛюбенНесретникът : [100 г. от рождението на П. Ю. Тодоров]Септември19799
Панова, Снежина„В песни и блянове припявам...“ : [100 г. от рождението на П. Ю. Тодоров]Театър197912
Петрова, ЗлаткаДиалектни елементи в езика на Петко Ю. Тодоров : [100 г. от рождението му]Език и литература19796
Попов, СтрахилИнтерпретацията на мита за несретника в идилиите на П. Ю. Тодоров : 100 г. от рождението на писателяЛитературна мисъл197910
Радев, ИванНационален живот и философско обобщение в идилиите на П. Ю. Тодоров : [100 г. от рождението му]Пламък197910
Балабанова, ХристинаП. Ю. Тодоров : [100 г. от рождението му]Народна култура05.10.197940
Бурин, ИванПевецът на гуслевата майка : [100 г. от рождението на П. Ю. Тодоров]Пулс09.10.197921
Коларов, СтефанС проблемите на народния живот : [100 г. от рождението на П. Ю. Тодоров]Учителско дело09.10.197937
Неделчев, МихаилПевец на воля и младост : [100 г. от рождението на П. Ю. Тодоров]Народна младеж10.10.1979201
Хаджикосев, СимеонСкиталецът с чиста душа и щедро сърце : [100 г. от рождението на П. Ю. Тодоров]Литeратурен фронт25.10.197943
Михайлова, ДимитринаХуманизъм и нравственост в творчеството на Л. Н. Толстой и П. Ю. Тодоров : [100 г. от рождението му]Език и литература19801
Ничев, БоянПетко Тодоров и другитеНичев, Б. Критика и литературна история1980
Тенев, ЛюбомирПетко Тодоров и неговата драма „Зидари“Литературна мисъл19818
Тенев, ЛюбомирФилософският илюзионизъм на „Змейова сватба“Проблеми на изкуството19814
Чайка, ХенрикаНародният мит в драмата на Петко Тодоров „Зидари“Български фолклор19812
Вуюков, ЮлианПиесите на Петко ТодоровТеатър19829
Иванова, Н. Г.П. Ю. Тодоров и Л. Н. ТолстойБолгарская русистика19825
Кырпачева-Даскалова, РадкаА. П. Чехов и драматургия П. Ю. ТодороваБолгарская русистика19842
Николова, КамелияТрагичен характер на развръзките в драмите на П. Ю. Тодоров, А. Страшимиров и П. Ю. ЯворовПроблеми на изкуството19861
Иванова, ИлкаНепубликувана студия на д-р Кръстев за „Змейова сватба“ от Петко ТодоровЛитературна мисъл198710
Кирова, МиленаИдейното новаторство на Петко Тодоров в драмата „Зидари“Език и литература19872
Иванова, ЕвгенияЗа свободата на историята : [По повод статията на П. Славейков „Национален театър“ за драмите на П. Ю. Тодоров]Народна култура11.03.198811
Иванова, ИлкаПроблемът за личността в драматургията на Петко ТодоровЕзик и литература19896
Иванова, ИлкаДраматургът и неговите критициЛитературна мисъл19893
Марков, СтефанПроблемът за свободата на твореца в идилиите на П. Ю. ТодоровРодна реч19899
Николов, Любомир„Певец на воля и младост“ : 110 г. от рождението на П. Ю. ТодоровОтечество198918
Сестримски, ИванПевец на идилията : 110 г. от рождението на П. Ю. ТодоровЧиталище198910
Стайков, ДимитърБългарският стил на живот в „Зидари“ на П. Ю. ТодоровЛитературна мисъл19891
Чолаков, ЗдравкоАрмаган съм сам и веселба нося : Несретникът като метафора на творческата съдба в идилиите на П. ТодоровЛитературен фронт09.03.198910
Жечев, ТончоТворческа и житейска драма : 110 г. от рождението на П. Ю. ТодоровЛитературен фронт16.11.198946
Чернокожев, НиколайВечните въпроси : [Идилиите "Орисници" и "Над черкова" от П.Ю.Тодоров]Литературен фронт04.199215, прил.
Ракьовски, Цветан"Връщането" към някои митически модели в творчеството на Петко ТодоровРодна реч19933
Марков, СтефанВисокият смисъл на страданието на твореца в идилиите на П. Ю. ТодоровЛитературен вестник11.01.19931
Тотев, ПеткоЕдна несрета по друми и под стрехи : [Идилиите на П. Ю. Тодоров]Антени24.11.199347
Югова, ДесиславаФолклорно-митологичната знаковост в идилиите на П. Ю. ТодоровЛитературна мисъл19941
Тончев, ПетърНежно дарование със светли помисли : 115 г. от рождението на Петко Ю. ТодоровАБЦ 9402.11.199444
Дечева, ВиолетаНевяста Боряна като ритуалКултура08.12.199549
Ичевска, ТатянаДрамите на П. Ю. Тодоров - прокълнатите чеда на едно "незаконно съжителство"Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология1998Т. 36 ; 1
Лукова, КалинаЗрящата душа - гледането и проглеждането : Визуалност на трансценденталното [в творчеството на М. Метерлинк, П. Яворов, П. Тодоров и А. Страшимиров]Проглас19983-4
Тотев, ПеткоДрамата на драматурзите : "Змейова сватба" [от П. Ю. Тодоров] и "В полите на Витоша" [от П. Яворов]Везни20003–4
Борисова, Евдокия"Зидари" от Петко Ю. Тодоров - драматичното раждане на модерната душаБългарски език и литература20051
Малинова-Димитрова, ЛюдмилаЧеховска следа в драмата на Петко Ю. Тодоров "Невяста Боряна"Болгарская русистика20051-2
Симеонов, ИванТворческият диалог на Петко Ю. Тодоров с украинската писателка Олга КобилянскаВезни20062
Стоянова, СветланаСмисловите бездни на (липсващия) дом/а (опити върху фигурите на дома в драматургията на П. Ю. Тодоров и Рачо Стоянов)Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология2006Т. 44 , 1, сб. Б
Рускова, ЕлизарияФанатизмът в драмите на Хенри Ибсен и П. Ю. ТодоровПод знака на европейските културни диалози : В памет на проф. Б. Ничев2007
Пърликов, ВалерийМодерната а-персоналност като пряко следствие от общественозначим преживелищен материал : [Драмата на П. Ю. Тодоров "Самодива" и ез. характеристики на бълг. модернистични текстове от началото на XX в.]Годишник. Наука. Образование. Изкуство20082
Малинова-Димитрова, ЛюдмилаОт коша на Парнас : жестовете на едно литературно приятелство между Петко Ю. Тодоров и Лора КаравеловаЛитературна мисъл20092
Сивриев, СаваКерванджията в "Несретник" на Петко ТодоровЕпископ-Константинови четения. Т. 142009
Ракьовски, ЦветанКуфарът на Петко Тодоров : Речник с "непознати думи" : Куфарите на канонаЛитературен вестник13.05.200917
Иванова-Гиргинова, МариетаЕзикът и езиците в драмата "Зидари" на Петко Ю. ТодоровЕзиков свят2011Т. 9 ; 1
Цанов, Страшимир"Цар Симеон" на Петко Тодоров - историческа тема и модерностБългарски език и литература20142
Джевецка, ЕвелинаВ Гетсиманската градина, или предсмъртната рефлексия на Петко ТодоровБългарско и модерно. Т. 22015
Димитрова, МиленаЖенската красота в творбите на П. ТодоровБългарски език и литература20155
Димитрова, МиленаИмпресионистични техники в "Идилии" : [Влиянието на Йоханес Шлаф върху идилиите на Петко Тодоров]Български език и литература20152
Попилиев, РомеоДрамата „Самодива” на Петко Ю. ТодоровПроблеми на изкуството20203