Стоян Илиев

Стоян Илиев
Кратка информация
Име Стоян Илиев Димитров
Познат катоСтоян Илиев
Роден
с. Маломир (Ямбол)
Починал
гр. София
Жанровеесета, литературнокритически очерци, монографии, портрети, рецензии, статии, студии, профили, изследвания, литературноисторически очерци
ИзданияСептември/ Летописи, Литературен фронт/форум, Народна младеж

Илиев, Стоян (Стоян Илиев Димитров) (с. Маломир, Ямболска обл., 2.05.1932 – София, 5.02.2004). Завършва педагогическото училище в Ямбол и философия в Софийския университет (1958). Работи като редактор във в. „Народна младеж“ (1958–1960), завеждащ отдел „Критика“ на сп. „Септември“ (1963–1966), заместник главен редактор на в. „Литературен фронт“ (1966–1967) и на издателство „Български писател“ (1969–1971). През 1963 защитава кандидатска дисертация в Московския университет на тема „Диалектика на субективното и обективното в лириката“, а през 1979 – докторска дисертация с труда си „Естетическите програми на френските и руските символисти“. Работи в Института за литература към БАН (1967–2004), а от 1997 до 2003 преподава в Шуменския университет.

Стоян Илиев е литературовед с много широк профил на научни интереси. Изявява се като оперативен критик, автор на портрети и очерци за български писатели, изследовател на българския и европейския символизъм, на любовната лирика и темата за жената, на руската литература на ХХ век. Първите му публикации в литературния печат са рецензии от края на 50-те години, в които се проявява като талантлив, взискателен и толерантен към оригиналните художествени търсения критик. Но предпочитаните от него литературоведски жанрове са портретът, очеркът и монографичното изследване за отделни автори. Създава книги и студии за много български писатели от различни поколения (П. Яворов, Д. Дебелянов, Т. Траянов, Н. Лилиев, Ем. Попдимитров, Ем. Станев, Н. Хайтов, Ив. Петров и др.). Характерно за неговите изследвания е стриктното придържане към конкретните факти, на основата на които гради концепциите си и интерпретира автори и проблеми.

Стоян Илиев е сред най-добрите познавачи и най-авторитетните изследователи на символизма в България. За няколко десетилетия работа в тази област той създава задълбочени портрети и монографии за основните представители на това направление у нас, но изследва също и най-значимите критици и литературни издания, свързани със символизма (Ив. Радославов, Д. Кьорчев; „Звено“, „Везни“, „Хиперион“).

В последното десетилетие от живота си насочва вниманието си към българската любовна лирика и т.нар. „женски въпрос“. А последната му книга – „Лице в лице със смъртта“ (2004), е новаторско и интригуващо изследване за самоубилите се български поети, търсещо дълбоките причини за тяхното решение да сложат край на живота си.

Стоян Илиев е съставител, редактор и автор на встъпителни текстове на емблематични сборници, широко използвани от академичната общност и днес, сред които „Слово и символ. Из естетиката на европейския символизъм“ (1979), „Яворов. Раздвоеният и единният. Нови изследвания“ (1980), „Блуждаеща естетика. Българските символисти за символизма“ (1992), „Литературната задруга „Хиперион“ (1996), на христоматии и антологии на руската модерна поезия.

 

Андрей Ташев

 

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева

Книги от Стоян Илиев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Незавършени портрети : [Лит.-крит. очерци]литературнокритически очерци1967
Спор за поезията и критиката : Есета върху съвр. поезия и лит. критика и творчески профили на Емилиян Станев, Николай Хайтов и Пантелей Заревесета, профили1969
Противоречивият свят на Яворов : [Моногр.]монографии1976
Естетическите програми на френските и руските символисти : [Моногр.]монографии1979
Пътищата на българските символисти : [Моногр.]монографии1981
Теодор Траянов - грядущ и непознат : [Изследване]изследвания1983
Димчо Дебелянов - между греха и разкаянието : [Изследване]изследвания1985
Николай Лилиев - син на обезверен жребий : [Моногр.]монографии1987
Ивайло Петров и неговите герои : [Изследване]изследвания1990
Любовта на поетите : [Изследване]изследвания1992
Родени един за друг : Страници от историята на българската любовна лирикаизследвания1993
Българската мадона : В творчеството на Елисавета Багряна, Елин Пелин, Йордан Йовков, Емилиян Станев, Ивайло Петров, Николай Хайтовизследвания1998
Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели : Т. 1 литературнокритически очерци1999
Литературни портретипортрети1999
Женският въпрос - мъжка трагедия2000
Лице в лице със смъртта2004