Тодор Влайков

Влайков, Тодор Генчов (Пирдоп, 13.02.1865 – София, 28.04.1943). Учи в родния си град, завършва гимназия в София (1885) и с държавна стипендия продължава образованието си в Московския императорски университет. Подобно на много български студенти в чужбина се прибира в България за кратко по време Сръбско-българската война (1885), след което продължава следването си, но не се дипломира. В Москва участва в съставителството на трите тома на „Словарь болгарского языка“ на проф. Дювернуа. Окончателно се завръща през 1888; работи като главен учител в Пирдоп (1888–1891), след това в Търново (1891–1892), като училищен инспектор в Софийското учебно окръжие (1892–1894), учител по руски и български език в Софийската мъжка гимназия (1894–1896). Основава първата българска земеделска кооперация (1890) в с. Мирково – Мирковско взаимодавно спестовно земеделческо дружество „Орало“; Българското народообразователно дружество (1893); председател е на Българския учителски съюз (1898). Освен обществена, Влайков развива и активна политическа дейност. На изборите през 1895 се кандидатира неуспешно за народен представител, но малко по-късно, заедно с друг известен политически деец по това време – Найчо Цанов, Влайков поема инициативата за създаването на Радикалдемократическата партия (1905), която обединява някои среди на интелигенцията и играе важна роля в борбите срещу личния режим на Фердинанд Сакскобургготски. Идеологически център и орган на партията е създаденото през 1902 списание „Демократически преглед“, чиито редактори са Влайков, А. Страшимиров и И. Георгов. Влайков е член на ръководството на партията до 1924. Участва в управлението на Демократическия сговор (1924); народен представител (1901, 1919–1920). От 1931 се оттегля от политическа дейност. Действителен член на Българското книжовно дружество от 1900.

Влайков е писател, публицист, общественик, читалищен и партиен деец. Интересите му към литературата са още от ранните ученически години. Първите му творчески опити са в жанра на поезията, той ги изпраща в „Периодическо списание“, но не са публикувани. През 1882 в сп. „Здравец“ е поместен нравоучителният му разказ „Две деца Стоянчо и Драганчо”, а през 1883 в пловдивския вестник „Марица“ са отпечатани няколко негови стихотворения със заглавие „Македонски теглила“. Разкази започва да пише като ученик в VI клас; първите му сериозни белетристични творби, „Селянка“ и „Разказ на една бабичка“, се появяват на страниците на русенското списание „Народен другар“ и на „Периодическо списание“. Със свои разкази, статии, публицистика, портрети на писатели той сътрудничи на списанията „Труд“, „Учител“, „Денница“, „Мисъл“, „Златорог“, „Демократически преглед“, „Българска мисъл“, вестниците „Мир“, „Вестник на жената“, „Съзнание“.

Студентският му период в Москва играе решаваща роля за формирането на обществените и естетическите му възгледи. Увлича се от идеологията на Д. И. Писарев, запознава се с трудовете на теоретика на народничеството Николай Михайловски и изцяло приема идеята за просвещението като неотменен смисъл на ролята на интелигенцията. Тя е водещият житейски императив, на който той служи до края на живота си. Именно желанието за активно присъствие и съзнанието за възможност да играе роля в промяната на българската реалност го отдалечава от академичното битие. В Москва Влайков създава две от най-популярните си повести: „За дядовата Славчова унука“ и „Леля Гена“. Те очертават някои от основните тематични типологии, в които се полагат не само неговите текстове, но и повечето от разказите от края на ХIХ в. Ако първата носталгично връща към родово-патриархалния модел с представа за неговата по условие зададена хармоничност, с герои, които не са носители на вътрешни конфликти, с акцент върху битово-етнографското, то във втората чрез образа на главната героиня се очертава социално-психологическа проблематика. В част от текстовете си белетристът Влайков търси и разказва (неслучайно „разказва“, „приказва“ са компоненти на подзаглавията) човешки истории, а те са неотменно и семейно-родови, които илюстрират онази несложна философия на устояването на житейските изпитания и собствените избори; в които присъства съхранено съчувствието, доброто, любовта („Стрина Венковица и снаха ѝ“, „Житието на една майка“). В други творби писателят по-скоро тезисно развива идеологическите си възгледи, в чийто център е образът на учителя, просветител и носител на нови градивни обществени идеи („Кметове“, „Учителят Миленков“, „Нерешеният въпрос“).

След създаването на сп. „Демократически преглед“ ролята на общественика и политика взема превес и публицистиката отмества встрани художествената литература, към която Влайков се връща едва две десетилетия по-късно. В периода 1925–1931 подготвя пълно издание на събраните си съчинения. В него някои от първите му разкази не намират място, а други са съществено редактирани и променени (дори и като заглавия: „Другари“ – „Среща“; „Косач“ – „Бае Цено“).

Още като учител Влайков вижда необходимостта от нов тип учебници. Пише първо читанка за IV отделение, големият  ѝ успех го окуражава да продължи, съставя и читанки за ІІ и ІІІ отделения.

През втората половина на 30-те години на ХХ в. Влайков пише, по-скоро диктува на дъщеря си, тъй като губи зрението си, автобиографично-мемоарната книга „Преживяното“ и продължението  ѝ „Завои“.

Създава обемно публицистично творчество, в което основни теми са земеделското и кооперативно дело, националният въпрос, корупцията, политическите машинации и манипулации, кариеризмът и др. Убеден демократ, привърженик на парламентаризма, Влайков категорично се противопоставя на едноличния режим на Фердинанд в книгата си „Чиновничество и властници“.

През 1926 по инициатива, с дарение и лично участие на Мария Влайкова, съпруга на Тодор Г. Влайков, е открита сграда, предназначена да помещава Народното кино. Веднага след това новопостроената сграда на ул. „Цар Иван Асен ІІ“ е дарена на Министерството на народното просвещение, а малко по-късно киното вече носи името „Влайкова“.

Псевд.: Веселин, Здравко

 

Маринели Димитрова

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Тодор Влайков

ЗаглавиеЖанровеГодина
За дядовата Славчова унука разкази1889 (1917)
Разказ за леля Генаразкази1890
Няколко мисли за народния учител като учител и на обществотомисли1891
Ратай : Повест повести1894 (1941, 1957, 1961))
Разкази и повести : Кн. 1 : Златко ; За дядовата Славчова унука ; Среща ; Мечти и действителност ; Учител Миленков ; Кметове.разкази1897
Няколко пояснителни бележки към читанките ми : Наместо предговор бележки1898
Няколко бележки върху новото издание на читанките ми бележки1899
Няколко речи, изказани в ХI-то обикн. нар. събрание през пролетната и есенната сесия речи1902
До г-да избирателите в Белоградчикската околия / [Възвание от] речи1903
Бележки върху земледелческия въпрос бележки1906
Политиката на министър Шишманов : Реч, произнесена в Нар. събрание на 8 дек. 1905 г. при разглеждане бюджета на М-вото на нар. просветаречи1906
Върху разцеплението в Съюза на земледелските кооперации /1909
Личният режим у нас : Бележки върху неговото развитие и върху условията за премахването му бележки1910 (2013 – фототип. изд.)
Земеделският съюз бележки1914
Леля Гена разкази1917
Днешният политически момент и Радикалната партия : Реч, произнесена при откриването на извънредния радикалски конгрес на 29 май 1919 г. речи1919
Съчинения : Т. 1 - [7] - 1925[-1931] 1925
Дядовата Славчова унука : Повест повести1927 (1928, 1929, 1941, 1946, 1978, 1985, 1989 )
Чиновничество и властници : Очерки. Според бел. и спомените на моя браточерци1934 (2018)
Завои. Из жизнения и творчески път на един писател и общественикспомени1935 (2015 – фототип. изд.)
Стрина Венковица и снаха ѝ : Повестповести1938
Златкоразкази1939
Косачразкази1939
Моите родители. Из детските ми спомениспомени1939
Седянка : Разказразкази1941
Съчинения. Т. 1–4. 1941–19461941
Русите идат : Откъс от „Преживяното”спомени1960
Съчинения / Предг. Г. Константинов. Т. 1–8. 1963–641963
La petite-fille du pere Slavtcho : Nouvelles / Trad. [от бълг.] Suzanne Gorinovaпоеми1966
Разкази и повести / Под ред. на К. Константиновразкази1967
Като бях момче : Избр. разкази / Подб., ред и бел. Д. Дамевразкази1975
Дядовата Славчова унука : Избр. творби / С предг. от Вес. Андреев1979
Преживяното : [Мемоари] : Ч. 1–3мемоари1985
Неизвестни писма на Т. Г. Влайков : София–Москва–Ястребки–Пирдоп, 1885–1893 писма1991
Дядовата Славчова унука : Разкази и повести / Състав. Иван Гранитски, Панко Анчевразкази2004
Депутатът : Ч. 1–2. / Ч. 1. Депутатът Делчо Жабурков. 2004

Книги за Тодор Влайков

АвторЗаглавиеГодина
Атанасов, Н. По върховете : Лит. очерки : Предпоставки на литературата ни след Освобождението : Ив. Вазов, Т. Г. Влайков, Алеко Константинов, П. Тодоров, К. Константинов 1927
Попвасилев, Ст.Българският писател и родната реч. Т. 1. 1933
Крънзов, Г. Т. Г. Влайков : Биогр. скица1935
сб.Тодор Г. Влайков. Литературно и обществено дело. 1865–1885–1935 : Юбил. сб. / Под ред на М. Арнаудов и Г. Крънзов1935
Райнов, Н.Вечното в нашата литература1941
Миндов, Хр. Творци на словото : Спомени и характеристики [за Т. Г. Влайков и др.] 1953
Константинов, Г. Тодор Г. Влайков : Лит.-крит. очерк1960
Кол.Цани Гинчев, Михалаки Георгиев, Константин Величков, Тодор Г. Влайков, Цанко Церковски в спомените на съвременниците си / Под ред. на Димо Минев и др.1964
Горянски, П.Дни без залези : Спомени и очерци за Т. Г. Влайков1981
Неделчев, М.Морал и политика : страници за Тодор Влайков : юбилейно издание по случай 150 години от рождението му 2015

Статии за Тодор Влайков

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Пешев, П.Веселин : [Рец. разказите на Т. Влайков]Искра18893
Кръстев, Кръстьо Очерки из съвременната българска литература : М. Геориев и ВеселинМисъл18921
Без авторТ. Г. Влайков – „Разкази и повести“ : [Рецензия]Цвят18977-8
Цонев, БеньоТ. Г. Влайков (Веселин) „Разкази и повести“ : [Рецензия]Български преглед18978
С. Д-ъ. [Благоев, Димитър]Нашата художествена литература : Т. Г. Влайков – Веселин. „Повести и разкази“ Ново време18982,3,5
И. К. „Учител Миленков“ – повест : Рецензия Право дело19007
Без авторНови читанки за I и II отделение с картинки от Т. Г. ВлайковВести190170
Яворов, ПейоГ-н Влайков по Македонския въпросДело19023
Без авторРефератът на Т. Г. ВлайковВреме28.08.1908N 226, 227, 27
Бабев, ДимитърЛитературни портрети : ВеселинМир19123558
Коларов, ИвСоциални мотиви в нашата литератураСофийска вечерна поща1912N 27
Маринополски, ЙорданЛитературната реакция у насСъвременна мисъл1914N 5
В. Миролюбов [Кръстев, Кръстьо К].Орисията на българската жена и майка : [За женските образи в творчеството на Влайков]Христо Ботьов ; П. П. Славейков ; Петко Тодоров ; Пейо К. Яворов / В. Миролюбов1917
Без авторВеселин като писателПланове и теми1918N 3
Атанасов, НиколаСтари познайнициВъзход1920N 1
Страшимиров, АнтонГрад и селоНаши дни1921N 10
Константинов, КонстантинТ. Г. Влайков. Съчинения. Т. 1. : [Рецензия]Демократически преглед1924N 9-10
Генов, М.Веселин – ВлайковВенец1925N 7
Йорданов, Вел. Съчинения на Т. Г. Влайков. Т. 1. Разкази и повести : [Рецензия]Училищен преглед1925N 7
Младенов, СтефанЕдин от големите майстори на българската битова повестИзток1925N 36
Бадев, ЙорданНашата белетристикаСлово23.02.1925N 826
Шишманов, ДимитърПовестите на Т. Г. ВлайковСлово25.11.1925N 1043 (Подлистник Литературна седмица)
Атанасов, НиколаРазкази и повести от Т. Г. ВлайковБългарска мисъл1926N 9
Кьорчев, ДимоСъчиненията на Т. Г. Влайков, т. I и II. Пролом1926N 6
Николов, НиколаНашата интелигенция и народното учителствоУчителска мисъл1926N 5
Шишманов, ДимитърВторият том на съчиненията на Т. Г. ВлайковСлово26.06.1926N 1213
Попвасилев, СтефанТипови и езикови ценности у Т. Г. ВлайковРодна реч1927N 3
Минков, ЦветанНашите писатели – Т. Г. Влайков – ВеселинВестник на жената1927N 271
Негенцов, ДосюУчителството пред съда на Т. Г. ВлайковОбществена мисъл1927N 2
Без авторТ. Г. Влайков пред съда на учителствотоНарод1927N 72
Гълъбов, КонстантинСъчиненията на Т. Г. ВлайковЛитературни новини1928N 16
Без авторИнициативата на Т. Г. ВлайковЗвено1928N 45
Клинчаров, ИванТ. Г. Влайков „Дядовата Славчова унука“, повест : РецензияНаковалня1928N 127
Попвасилев, СтефанСъчиненията на Т. Г. ВлайковРодна реч1928N 4
Шишманов, ДимитърНеобходима предпазливостСлово11.05.1928N 1775
Шишманов, ДимитърПисателят и общественосттаСлово13.10.1928N 1903
Величков, АтанасСъчиненията на Т. Г. Влайков, Т. III : [Рецензия]Учителско дело1929N 28
Каменова, АнаПовече светлина : [За съчиненията на Т. Г. Влайков]Свободна реч1929N 1699
П. М. [Минев, Петър]Съчиненията на Т. Г. ВлайковУчилищен преглед1929N 9
Минков, ЦветанСъчинения на Т. Г. Влайков, Т. III : [Рецензия]Листопад1929N 1-2
Младенов, Стефан Влайковите „Повести и разкази“ в ново изданиеЗлаторог1929N 2-3
Попвасилев, СтефанПовече светлина!Учителски вестник1929N 31
Радославов, ИванСъчинения на Т. Г. Влайков, Т. III : [Рецензия]Хиперион1929N 1-2
Русалиев, ВладимирПри нашите хора на изкуствотоМисъл1929N 4
Минев, МирославВлайков – белетристътЛъч11.01.1929N 26
Шишманов, ДимитърТ. Г. Влайков : Съчинения. Т. IIIСлово11.01.1929N 1975
Митов, ДимитърТ. Г. Влайков – Съчинения Т. IV – Повече светлина!Литературен глас14.12.1929N 53
Каралийчев, АнгелСледи от кръстния ни походСлово27.03.1930N 2335
Арнаудов, МихаилСъбраните политически речи на г. ВлайковБългарска мисъл1931N 10
Бадев, ЙорданСкици на живите : Т. Г. ВлайковЗора1931N 3690
Без авторЗа г. Влайков и за българския писател изобщоСъвременник1931N 37-38
Консантинов, Г. Т. Г. Влайков като общественикСъвременник1931N 11
Попфилипов, НикифорВ заника на един голям общественикСъвременник1931N 31-32
Крънзов, ГеоргиУчастието на Влайков в хуманитарните движенияМисъл1932N 20
Каралийчев, АнгелСелото и литературатаУчилищно дело1932N 26
Вранчев, НиколаЧовекътМисъл1933N 20
Златаров, АсенПортрет на Т. Г. ВлайковМисъл1933N 20
Страшимиров, АнтонЕдна равносметкаОбществено развитие1933N 3
Koнстантинов, Г. Тодор Г. Влайков като личностНови дни1934N 196
Арнаудов, Михаил„Чиновничество и властници“, очерки от Т. Г. Влайков : [Рецензия].Българска мисъл1934N 3
Арнаудова, ДораПреживяното : [Рецензия]Завети1934N 17-18
Васев, СлавчоОтражението на народния бит в литературатаНови дни1934N 192
Генов, М. МиротворецПросветно единство1934N 27
Генов, Минко„Чиновничество и властници“Обществено развитие1934N 4-5
Зидаров, Камен„Две се млади залюбили“ от Т. Г. ВлайковБългарски народен театър1934N 94
Зяпков, П. Т. „Чиновничество и властници“ : [Рецензия].Звено1934N 7
Константинов, ГеоргиДве се млади залибили / РуменовНови дни1934N 198
Крънзов, Георги„Чиновничество и властници“, очерки : [Рецензия]Завети1934N 9
Минков, ЦветанСпомените на Т. Г. ВлайковБългарска мисъл1934N 10
Николов, МалчоПисателят ВлайковБългарска реч1934N 7
Попвасилев, СтефанЗа Т. Г. Влайков и неговите спомениРодна реч1934N 2
Попвасилев, СтефанЮбилеен сборник Т. Г. ВлайковРодна реч1934N 5
Филипов, Александър„Преживяното част I – детски години“ : [Рецензия]Златорог1934N 8
Филипов, Александър„Чиновничество и властници“ от Т. Г. Влайков : [Рецензия]Златорог1934N 4
Филипов, АлександърЛитературното дело на Т. Г. ВлайковПросветно единство1934N 26
Филипов, АлександърТодор Г. ВлайковПросветно единство1934N 26
Без авторЮбилеят на Т. Г. ВлайковНови дни1934N 112, 166,184, 194, 195, 197
Крънзов, ГеоргиВлиянието на Толстоя върху Т. Г. ВлайковСвобода1934N 518
Телчаров, ПламенТ. Г. Влайков – „Чиновничество и властници“, очерки : [Рецензия]Литературен глас17.06.1934N 239
Христов, КирилБългарска проза в сърбохърватски преводЛитературен свят10.1934N 2
Бадев, ЙорданПът за лиературните потомства : Дядо ВлайковЗора1935N 4738
Бадев, ЙорданЦенна автобиография : „Завой“ от Т. Г. Влайков : [Рецензия]Зора1935N 4721
Балканска, Д.Жената у Т. Г. ВлайковБългарска мисъл1935N 2
Г. П. [Господинов, Печо]Писателят Т. Г. Влайков за женатаВарненски новини1935N 3938
Дабев, ДимитърТ. Г. ВлайковУчилищен преглед1935N 5-6
Иванов, В. Т. Г. Влайков като писател и общественикЮг (Пловдив)1935N 487
Константинов, ГеоргиТ. Г. Влайков : За 50 год. му писателски юбилей.Златорог1935N 4
Константинов, КонстантинТ. Г. ВлайковОбзор1935N 4
Красински, СлавчоТ. Г. Влайков събира миналотоНови дни1935N 365
Николов, Кр.Кооператорът Т. Г. ВлайковКооперативна просвета1935N 5
Попвасилев, СтефанТ. Г. Влайков – изобразител на битаЛИК1935N 27
Станимирова, РадкаЖената у творчеството на Т. Г. ВлайковВестник за жената1935N 608
Кръстанив, ИванДве сказки за големия пирдопчанин Т. Г. ВлайковЛитературен глас27.02.1935N 264
Дзивгов, АлександърВ чест на Т. Г. ВлайковЛитературен глас10.04.1935N 270
Елин ПелинНовият : 50 год. юбилей на писателя Т. Г. ВлайковЛитературен час10.04.1935N 1
Митов, ДимитърПреживяното от Т. Г. ВлайковЛитературен глас10.04.1935N 270
Райяев, ГеоргиТруженик : 50 год. юбилей на писателя Т. Г. ВлайковЛитературен час10.04.1935N 1
Хлебаров, Ячо Ст. Общественикът Т. Г. ВлайковЛитературен глас10.04.1935N 270
Данчев, НиколайТворчеството на Т. Г. ВлайковЛитератупен час17.04.1935N 2
Бакалов, ГеоргиЗаветите на възражданетоМисъл1936N 15
Минков, ЦветанСелска драмаИстория на българската драма1936
Митов, ДимитърСлава на Т. Г. ВлайковПисатели и книги1936Т. 2
Калинов, ДамянДесетилетие на литературни борби : Критичният реализъм на 90-те г. Час1937N 28
Чешмеджиев, ГригорПисателят не е бил чужд на своето времеНовогодишен лист на българската литература1937
Таджер, АврамПоукиСлово07.07.1937N 4501
Коен, ЛеоТ. Г. Влайков. 70 годишенПоезия и живот1938
Рашев, ЙорданТри съществени елементи в творчеството на Т. Г. Влайков – ВеселинЦърковен вестник1938N 43
Станчев, Ст. Два се млади залибиле от Т. Г. ВлайковБургаски фар1938N 4992
Без авторТ. Г. Влайков / В. К-скиВечерна бургаска поща1938N 2877
Арнаудов, МихаилПредговор : [За анализа на творчеството на Т. Г. Влайков]Стожери на българската литература1939Т. 1
Данаилов, Славчо„Когато бях момче“ : Спомени от Т. Г. Влайков : [Рецензия]Златорог1939N 9
Данаилов, СлавчоТодор ВлайковПросветно единство1939N 25
Динеков, ПетърСпомените на Т. Г. ВлайковБългарска мисъл1939N 7
Ибришимов, Георги„Моите родители“ от Т. Г. ВлайковЦърковен вестник1939N 48
Иванов, Д. Религиозно-етични елементи в новобългарската литература. Братско слово1939N 10
Нурижан, ЖоржТ. Г. ВлайковСтожери на българската литература1939Т. 1
Пеев-Плачков, Иван„Преживяното“ : [Рецензия]Родина1939N 1
Бабев, ДимитърТ. Г. ВлайковНашите писатели1940
Бадев, Йордан75-тата година на дядо ВлайковЗора1940N 6210
Василев, ОрлинТ. Г. Влайков – живот и пример!Читалище1940N 1-2
Дамянов, Хр.Т. Г. Влайков и „Леля Гена“.Тракиец1940N 721
Дамянов, Хр. Т. Г. ВлайковНароден страж1940N 6
Коен, ЛеоДядо Влайков – 75 годишенБургаски фар1940N 5485
Крънзов, ГеоргиТ. Г. Влайков на 75 годиниБългарска мисъл1940N 2
Кунин, Й.Ако не беше станалоНародна просвета1940N 7-8
Кючуков, М. За дядо Влайков и за няко въздържателни въпросиЗаря1940N 5568
Недялков, Христо„Преживяното“ : [Рецензия]Светлоструй1940N 18
Павлова, Надя П.Религиозните добродетели на Т. Г. ВлайковЗов1940N 2-3
Пенев, Пенчо„Преьивяното“ : [Рецензия]Изкуство и критика1940N 6
Пенев, ПенчоСедемдесет и пет години в служба на българския народСердика1940N 2
Без авторЮболеят на „Златорог“ : 3.III.1940Слово04.03.1940N 5295
Доспевска, Нели„Преживяното“ – част II „Когато бях момче“ от Т. Г. ВлайковЛитературен глас18.12.1940N 494
Маджаров, ДимитърЦенното в произведенията на ВлайковаБългарска реч1941N 2
Митов, ДимитърТ. Г. ВлайковПрослава1941N 4
Ран БосилекТодор. Г. ВлайковДетска радост1941N 7-8
Константинов, ГеоргиТ. Г. Влайков : [Лит. критика за новото изд. на съчиненишта му]Народен страж1942N 11-12
Ненов, БогомилСъчинения. Т.I-IIИзкуство и критика1942N 8
Стефанов, Л.П. Ю. Тодоров и неговите съвременници : Т. Г. Влайков и П. Ю. ТодоровИзкуство и критика1942N 2-3
Цанков-Дерижан, ХристоБългарският писател и кооператизмаЗаря1942N 6106
Динеков, ПетърТ. Г. ВлайковИзкуство и критика1943N 6
Арнаудов, МихаилАпостол на правдатаБългарска мисъл1943N 4
Бадев, ЙорданДядо ВлайковЗора1943N 7151
Божидаров, Д. Светогледът на Т. Г. ВлайковЦърковен вестник1943N 23
Божков, Стойко„Прживяното“ : [Рецензия]Вестник за жената1943N 925
Божков, СтойкоТодор Г. ВлайковВестник за жената1943N 934
Генов, ГеоргиТодор Г. Влайков като общественик и политикОтец Паисий1943N 5-6
Джуров, ПетърДядо ВлайковКооперативна просвета1943N 11-12
Каралийчев, АнгелДядо ВлайковБългарска мисъл1943N 4
Б. Т. Колкото повече оръдията гърмят, толкова повече музите трябва да говорятБургаски фар1943N 6556
Марковски, ИванТодор Г. Влайков като религиозно-нравствен обновител.Църковен вестник1943N 26
Недялков, ХристоСпомените на Т. Г. ВлайковБългарска мисъл1943N 3
Недялков, ХристоТодор Г. ВлайковУчилищен преглед1943N 4-5
Ненов-Бдинец, АсенМихалаки Георгиев и Т. Г. ВлайковЗаря1943N 6666
Николова, ЖанаЗа дядовата Славчова унукаБългарска мисъл1943N 4
Угрин, ДимитърТ. Г. ВлайковОтец Паисий1943N 4
Чилингиров, СтилиянТ. Г. Влайков – Веселин : Надгробно слово Българска мисъл1943N 4
Чилингиров, СтилиянТодор Генчов Влайков (Веселин)Утро29.04.1943N 10114
Бабев, ДимитърТодор Г. ВлайковУтро30.04.1943N 10115
Данаилов, Славчо„Преживяното. Ч. III. Гимназист в София“. Слово1944N 6144
Нонев, БогомилТ. Г. Влайков : Съчинения, Т. I и II. Изкуство и критика1944N 8
Камбуров, ИванГодишнината от смъртта на Т. Г. ВлайковУтро06.05.1944N 10410
Велчев, ВелчоТ. Г. ВлайковБългарски език и литература : За VI кл. На гимназиите1945
Динеков, ПетърТ. Г. Влайков и руската литератураЛитературен фронт1945N 26
Богданов, ИванТодор Г. Влайков : По случай 3 г. от смъртта му. Балкански преглед1946N 4
Калчев, КаменВредни книги за децаБодра смяна1946N 10
Василев, ВладимирТ. Г. ВлайковИзгрев1946N 480
Крос [Генов, Тодор]Диалог между мъртвите и живитеОтечествен фронт1946N 642
Динеков, ТетърЛитературното дело на Т. Г. ВлайковНовини1946N 59
Иванов, ВичоТ. Г. ВлайковИванов, В. Портрети от близко и далеч1946
Константинов, ГеоргиНародническата идеология от последното десетилетие на XX век.Радикал1946N 41
Константинов, ГеоргиСпомените на Т. Г. ВлайковРадикал1946N 65
Крънзов, ГеоргиТ. Г. ВлайковНарод1946N 480
Минков, ЦветанИдеята за републиката у насЕзик и литература1946N 5
Минков, ЦветанТодор Генчев Влайков : По случай 3 г. от смъртта му. Литературен фронт1946N 34
Руж, ИванУрокът на старите майсториВедрина1946N 30
Константинов, ГеоргиТ. Г. ВлайковБългарски писатели1947
Кънчев, ИванНово издание на „Дядовата Славчова унука“Език и литература1947N 3-4
Без авторПисателят – народник ВлайковНароден фар (Бургас)1947N 719
Томалевски, ГеоргиТодор Г. ВлайковИзгрев1947N 782
Угрин, ДимитърТ. Г. ВлайковЗемеделско знаме1947N 190
Бояджиев, ОгнянДимитър Благоев за някои български писатели. Училищен преглед1948N 4
Зарев, ПантелейТвочеството на Ст. Ц. Даскалов : [Сравнение на героите му с тези на Влайков]. Българска литература1950
Партений Левкийски, архимандритПисателят Тодор ВлайковДуховна култура1953N 5-7
Веселинов, ГеоргиПисател – демократ и гражданин : [По случай 10 г. от смъртта му]Отечествен фронт1953N 2692
Константинов, ГеоргиТодор Г. Влайков : [По случай 10 г. от смъртта му]. Литературен фронт23.04.1953N 17
Минков, ЦветанТодор Г. ВлайковНародна армия29.04.1953N 1441
Цонев, Йордан и др.Т. ВлайковКласици на българската художествена литература1954
Каранфилов, ЕфремВойник или слуга : За разказа на Т. Г. Влайков – Веселин „Вестовой“. Войникът в строя и литературата1956
Константинов, ГеоргиТодор Г. Влайков : [За творчеството му]. Писатели реалисти1956Кн. 1.
Богданов, ИванИзвор, който на пресъхваКартинна галерия1958N 2
Велева, ЛилияТ. Г. ВлайковПламък1958N 6
Веселинов, ГеоргиТодор Г. ВлайковСептември1958N 4
Каралийчев, АнгелТ. Г. ВлайковЛитературен фронт25.02.1960N 8
Савов, НиколаТ. Г. Влайков за възпитаниетоУчителско дело19.09.1961N 73
Авджиев, ЖелязкоХудожник на народния битЛитературна мисъл1962N 4
Димитров, ХристоТ. Г. Влайков / Христо ВълковЛитературни новини1963N 55
Волен, ИлияПисател – народен, българскиЛитературен фронт1965N 9
Бонев, ПГорчивата мъка на омъдряванетоНародна младеж1965N 36
Георгиев, ЛюбенТ. Г. Влайков : 100 г. от рождението муРодна реч1965N 4
Спасов, ИванДядо ВлайковУчителско дело16.02.1965N 14
Константинов, ГеоргиПисател и народен учителОтечествен фронт25.02.1965N 6368
Първанова, АнастасияЗа народническото начало в творчеството на един забравен белетрист : Т. Г. Влайков. Родна реч1975N 4
Свиленов, АтанасДядо ВлайковЛитературен фронт1975N 9
Панова, МагдаСоциалнопсихологически аспекти на отношението към земята : Според произведенията на Т. Г. Влайков, М. Георгиев, К. Петканов, А. Страшимиров и Елин ПелинСоциологически проблеми1976N 5
Тонов, АнгелБелетристът Т. Г. ВлайковПламък1977N 3
Георгиев, ЛюбенТ. Г. ВлайковБългарски писатели класици1978
Андреев, ВеселинМъничко за дядо ВлайковЛитературен фронт13.04.1978N 15
Неделчев, ГеоргиВисоки пориви в името на благородни цели : [Т. Г. Влайков].Учителят в българската художествена литература1980
Русинов, РусинТодор Влайков и унификационните процеси в българския книжовен език през първите две десетилетия след Освобождението Език и литература1981
Русинов, РусинТодор Влайков и унификационните процеси в българския книжовен език през първите две десетилетия след Освобождението Език и литература1981N 3
Иванов, Ж.Наблюдения върху повестта „Дядовата Славчова унука“ и мирогледа на Т. Г. ВлайковНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"1983Т. 21, N 5
Свиленов, АтанасДядо ВлайковПритежание на паметта1983
Полянов, ВладимирВъзрожденецътЛитературен фронт10.02.1983N 6
Александрова, Надежда„Преживяното“ от Т. Г. Влайков и спомените на неговия братСептември1984N 4
Горянски, ПетърТ. Г. ВлайковКогато светлините не гаснат1984
Иванов, Ж. Образът на града в творчеството на Т. Г. ВлайковНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"1984Т. 22., N 1
Авджиев, Жельо„Преживяното“ – един от върховете на националната ни мемоаристикаЕзик и литература1985N 3
Андреев, Веселин„Преживяното“ и „съпреживянотоСептември1985N 1
Бъклова, КатяЗа „Преживяното“ от Т. Г. ВлайковРодна реч1985N 7
Каменов, ЙосифПри поезията на патриархалнотоОтечество1985N 3
Крънзов, ГеоргиЛетописец на своето времеСептември1985N 2
Григоров, Георги„И аз съм допринесъл нещо...“ : 120 г. от рождението на Тодор Г. ВлайковУчителско дело13.02.1985N 7
Анчев, ПанкоС любов към народа : 120 г. от рождението на Т. Г. ВлайковПулс19.02.1985N 8
Кювлиева, ВесаЗаслуги за първия речник на българския език : 120 г. от рождението на Тодор ВлайковЛитературен фронт23.02.1985N 9
Памуков, СтефанПоглед към неизвестното : 120 г. от рождението на Тодор ВлайковЛитературен фронт23.02.1985N 9
Събев, ФридлибВяра в нравствеността на българина : 120 г. от рождението на Тодор Г. ВлайковОтечествен фронт23.02.1985N 9
Иванов, СлавчоВлайков и театърътИзвестия на научните работници. Клон Силистра1986N 5
Иванов, СлавчоХудожествената публицистика на ВлайковЕзик и литература1986N 2
Иванов, Славчо„Преживяното“ от Т. Г. ВлайковЛитературна мисъл1987N 2
Свиленов, АтанасДядо ВлайковЗнаци по пътя1987
Бъклова, КатяВлайковата равносметкаЛитературна мисъл1989N 3
Бъклова, КатяПоследните повести на Т. Г. ВлайковРодна реч1990N 2
Сестримски, ИванСладкодумецът от Пирдоп [писателя Т. Г. Влайков]Читалище1993N 5-6
Каменов, ЙорданПреживяното и пресъздаването муЛетописи1993N 11-12
Илев, ТодорНародничеството на ВлайковЛитературен форум04.1993N 15 (прил.)
Александрова, НадеждаОбщественото служене : 50 години от смъртта на Т. Г. ВлайковВек 2105.05.1993N 18
Иванов, МартинТодор Г. Влайков и Македония : 50 години от смъртта на Т. Г. ВлайковВек 2105.05.1993N 18
Иванов, ДимитърВъзможната алтернатива : Нац. въпрос през погледа на Т. ВлайковВек 2115.09.1993N 37
Бъклова, КатяИстини и заблуди около Т. Г. ВлайковВек 2115.12.1993N 50
Йорданов, АлександърТодор Г. Влайков и списание "Демократически преглед".Демократически преглед1994N 1
Илев, ТодорТ. Г. Влайков - носител на нравствени и религиозни ценностиВек 211995N 27
Свиленов, АтанасСякаш влизаме в стар роден дом : [130 г. от рождението на Т. Г. Влайков]. Демокрация18.02.1995N 42
Александрова, НадеждаПолитикът : 130 г. от рождението на писателя и политика [Т. Г. Влайков]Век 2122.02.1995N 8
Гидиков, СтефанПисателят, общественикът, човекът : За началото на "Демократически преглед".Демократически преглед1996N 4-5
Станимирова, РадкаВлайков - писател, учител и общественикДемократически преглед1996N 1
Костурков, СтоянДружба и политика : За началото на "Демократически преглед"Демократически преглед1996N 4-5
Генов, МинкоИзпълнено обещание : За началото на "Демократически преглед". Демократически преглед1996N 4-5
Козлуджов, Запрян"Дума - дума изкарва" : Наративното моделиране на патриархалния свят в прозата на М. Георгиев и Т. ВлайковНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология1997Т. XXXV
Райчев, РайчоВлайков като редактор и младите писатели : Сто години от първия брой на "Демократически преглед"Демократически преглед2002N 50
Пенчева, РумянаБългарски писателМоето богатство и сила са книгите : [60 г. от смъртта на Т. Г. Влайков]19.02.2003N 7
Динков, Иван младшиТодор Влайков - първооснователят [на кооперативното дело у нас].Понеделник2004N 7-8
Пенчева, РумянаБорбата за трезвеност - дела и документи : Писателят политик [Тодор Влайков 1865-1943 г.]Дневен труд14.11.2004N 316 (прил.)
Шишкова, НиколинаСъвършена простота : 140 г. от рождението на Тодор ВлайковЧиталище2005N 1-2
Зарев, ТониЗавоите на писателя-общественик : 140 години от рождението на Т. Г. ВлайковАз Буки06.04.2005N 14
Беличовска, ДаниелаКръчмата като основен топос в патриархалността [в творбите на Тодор Влайков, Елин Пелин и Антон Страшимиров]. Известия - Научен център "Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет "Ангел Кънчев"2006N 1
Замфиров, МиленТодор Влайков - голям общественик и просветен деецПедагогика2010N 5
Коев, АтанасПисателят народник : 13.02.2010 гПро § Анти12.02.2010N 5
Коев, Атанас145 години от рождението на Тодор ВлайковПро § Анти12.02.2010N 5
Кочев, ИванТодор Г. Влайков и книжовният български език : По случай 150 год. от рождението му.Български език2015N 4
Без автор150 години от рождението на Тодор ВлайковЗемя13.02.2015N 30
Неделчев, МихаилМорал и политика : Слово по случай 150-год. от рождението на Т. Г. Влайков, произнесено в СУ "Св. Климент Охридски" на 13 февруари 2015 гКултура27.03.2015N 12