Тончо Жечев

Жечев, Тончо (Тончо Жечев Тонев) (с. Дивдядово, днес квартал на Шумен, 06.07.1929 – София, 23.02.2000). Завършва гимназия в Шумен (1947) и право в Софийския университет (1954). В периода 1956–1959 е заместник главен редактор на сп. „Родна реч“; оттогава започва и активното му участие в българския периодичен литературен и научен печат (сп. „Родна реч“ и „Пламък“, 1958; сп. „Септември“, в. „Литературен фронт“, 1962, „Литературна мисъл“, 1968 и т.н.). Става аспирант в Москва (Академия за обществени науки и социално управление, 1959–1962); защитава дисертация на тема „Проблеми на съвременния български роман“ (1962). Завежда отдел „Критика“ в сп. „Септември“ (1962–1963); научен сътрудник в Института за литература при БАН (1963); старши научен сътрудник II степен (1972) и старши научен сътрудник I степен (1976); член на Научния съвет; директор на Института за литература (1974–1982). През 1977 защитава докторска дисертация в Москва на тема „Българското възраждане и проблемите на българската литература през ХХ век“. Става инициатор и пръв главен редактор на излизащото от 1977 в Института за литература сп. „Литературна история“. Избран е за заместник-председател на Съвета за развитие на духовните ценности на обществото към Държавния съвет на НР България (1979–1982); три мандата е председател на Специализирания научен съвет по литературознание при ВАК (1978–1991), член е на Комисията по хуманитарни науки (1986–1990) и на Президиума на ВАК (1990); член-кореспондент на БАН (1989). Чете лекции по история на новата българска литература във Висшия педагогически институт в Шумен, днес ШУ „Епископ Константин Преславски“ (1985–1990) и спецкурс „Литература и история“ в Софийския университет (1991–1992). Главен редактор на сп. „Септември“ (1990–1998), което от 1991 е преименувано на сп. „Летописи“. Избран е за член на Съвета за култура и наука към Президентството на Р България (1997–1999).

Тончо Жечев участва активно в литературния и културния живот през втората половина на ХХ век – в множество национални и международни симпозиуми и научни конференции, в I и II конгрес по българистика (София – 1981, 1986), в Х Международен конгрес на славистите (София – 1988) и т. н. Ръководи научни проекти, член на издателски редакционни колегии и на художествени съвети; учредител и многократно избиран за член на различни фондации: фондация „Св. Стефан“, която се грижи за църквата на цариградските българи, фондация „Св. св. Кирил и Методий“ и др.; член на Програмния съвет на БНТ (от 1997), на Националния съвет за радио и телевизия (1998–2000).

Тончо Жечев е един от най-видните български хуманитаристи. Пише в различни жанрове – литературноисторически очерци, критика, проза, публицистика, есеистика, като изследователският му подход е предимно културноисторически. Особено типични са неговите публицистични есета („Какво иска свободата“, 1994; „Понеделнишки проповеди“, 2002; и др.). С верен усет за литературните процеси и явления и със задълбочените познания на историка на културата, Т. Жечев се насочва към автори и творби с погледа на критик, който познава законите на литературния развой. Още с първите си значими публикации („Романът през 1962“ – „Септември“, 1963, № 7; „Критически погледи“, 1971) или последвалите статии, очертали методологически проблеми за съвременната литературна история, като „Откритието на Войников“, „Загадката на Димитър Талев“, „Безподобният Николай (лебедова песен на българския индивидуализъм)“ и др., Т. Жечев доказва изследователските умения на историка на културата да прозре зад видимите качества на творбата същностното, до чиято дълбочина достигат малцина. Изрази като „Откъде произлиза подражателният дух?“, „Духът на отрицанието в нашата история“, „Цариград е най-големият български град през XIX век“ и още много други отразяват неговите занимания върху философията на културата и размислите му върху скептицизма и съмнението като белег на традиционното българско световъзприемане. Задълбочен познавач на закономерностите в социалното битие на културния и литературния факт, в своите студии Т. Жечев преминава отвъд конкретния литературен или културен феномен, за да очертае неговия контекст и така да открои неговата същност. Изследвайки драмата и вдъхновението на духовните водачи през XIX век, криволиците на възторга и резигнацията в търсене на пътя, по който да тръгне българското общество след април 1860, Т. Жечев написва „Българският Великден или Страстите български“ (1975) – една книга за уроците на миналото като мяра за настоящето, една „консервативна утопия“ (Я. Милчаков). Онасловяването на книгата „Български Великден“ става емблема на промените след 1989 в България. Същевременно тя доказва верния културноисторически усет на Т. Жечев за възможния избор на пътя, за надеждите, но и за драмата на разочарованието и несбъднатите очаквания на една социална общност.

Наблюденията на Тончо Жечев се опират на проницателно вглеждане в традицията, но и на дълбинно проникване в същността на явленията, изградили образи емблеми в българското мислене. От такава перспектива той създава своята „най-субективна книга“ – „Митът за Одисей“ (1985), породила множество полемични реакции; написва запомнящия се анализ на Славейковата поема „Изворът на Белоногата“, провокирал нови интерпретации; внася в езика на времето призива „Напред към традицията!“, в който се вплитат неговите философски идеи за ценността на културната памет, опазването на традицията и същевременно съхраняването на националния образ въпреки нелекия български исторически път. Чрез тази своя „есеистична културология“ (Б. Богданов) Тончо Жечев набелязва знаците, които изграждат в голяма степен образа на родното в съвременната хуманитаристика. Значими със своята проникновеност и дълбочина са и неговите представяния на житейската участ и творческата драма на немалко от авторите и ярките личности на Българското възраждане (Ст. Богориди, Г. С. Раковски, Г. Кръстевич, Д. Войников, П. Р. Славейков, Хр. Ботев, Т. Икономов и др.).

Тончо Жечев е носител на множество награди и отличия, сред които Юбилеен медал 1300 години България (1980), наградата на Международната академия на изкуствата (Париж, 1995), Стара планина – I ст. (орден с лента) (1999), Почетен знак на БАН Проф. Марин Дринов (1999) и др.

Творби на Т. Жечев са превеждани на фр., нем., англ., исп., итал., рус. и др. езици.

 

Румяна Дамянова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Аудиоархив


Тончо Жечев (15.06.1995 г.)

Разговор по повод удостояването му с наградата „Св. Климент Охридски“ за книгата „Въведение в изучаването на новата българска литература“, в която той проследява развитието на литературата от Освобождението до края на Първата световна война.

Файл: Жечев за новата ни литература.mp3 (3,98 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Тончо Жечев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Съвременни образи и идеиизследвания1964
Идеи на прозата : Сборник лит. статии и очерциочерци, статии1967
Критически погледистатии1971 (1975)
Българският Великден или Страстите български : [Истор.-докум. очерци]исторически очерци, документалистика1975 (1976, 1980, 1985, 1992, 1995, 2000, 2007, 2013)
Тодор Икономов : Очерк за историята на бълг. общ. мисълочерци1975
Литература и обществоочерци1976
Статиистатии1978
История и литература : Избрани статиистатии1979 (1982)
Българският роман след Девети септемвримонографии1980
Историята и теориите на един Пигмалионромани1983
Христо Радевски : [Творчески портр.]портрети1983
Митът за Одисейесета1985
Критически дневниклитературнокритически очерци1987
Род и родно мястоспомени1987
Судьба народа – судьба литературы : Избранные статьи / Пер. с болг.; Предисл. Д. Ф. Маркова. – Москвастатии1987
Истории и теории одного Пигмалиона : [Роман] / Пер. с болг. Валентины Коцевойромани1988
Избрани произведения : [Т.] 1–2есета, литературнокритически очерци1989
Въведение в изучаването на новата българска литератураизследвания1990 (1992, 1995)
Смерть лебедя : [Сб. есета] / Тончо Жечев; Пер. с болг. Валентины Коцевойесета1990
Лебеда и смърттаесета1994
Болки от текущотостатии1995
Какво иска свободатаесета1999
Български светини в Истанбул (Цариград)2002
Историята и теориите на един Пигмалион; Смъртта на Лебедаесета, романи2002
Понеделнишки проповедистатии2002

Книги за Тончо Жечев

АвторЗаглавиеГодина
Кол.Вечните страсти български : Почит към Тончо Жечев : [Сборник]2004
Петров, Милю Малка книга за Тончо Жечев : Избрани места от произведенията му : Бележки и коментари2010
Кол.[Осемдесет] 80 години от рождението на Тончо Жечев : Национална научна конференция, 20 ноември 2009 г., Шумен2011
Анчев, ПанкоБългарският ум : Непрочетеният Тончо Жечев : Вариации върху неговите теми и сюжети2015

Статии за Тончо Жечев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Данчев, П.Критически талант и критически принципи Септември19635
Марков, ГеоргиДебютът на един литературен критик Септември19654
Василев, МихаилПодготвено настъпление Литeратурна мисъл19653
Константинова, ЕлкаКнига за съвременния български романМладеж19657
Стоянов, ЦветанПо повод “духа на мястото ” Литeратурен фронт196549
Стоянов, Л.МитотворчествоСептември196510
Каролев, СтоянКритически размишления за критиката [Възгледите на З. Петров, Кр. Куюмджиев и Т. Жечев]Септември19659
Ничев, Др. Разширява се фронтът на литературната критика Отечествен фронт14.01.19656332
Василев, ЙорданОбрази и идеи от съвремеността Народна младеж10.05.1965109
Каролев, СтоянСреща на критици Литeратурен фронт08.12.196650
Сивриев, СтаниславПроблеми на съвременната мемоаристика (отворено писмо до Т. Жечев)Литeратурен фронт22.12.196652
Василев, М.Неоправдан плач ; Цачев, Кл. Повече етика ; Петров, Здр. Драмата на критиката ; Лазовски, Ат. Критици-илюзионисти Литeратурен фронт27.07.196731
Наимович, М.Реалните герои и мнимата драма ; Танев, Д. Още един път за етикатаЛитeратурен фронт03.08.196732
Каранфилов, ЕфремВ досег с живота с големите идеи ; Ничев, Б. Критика и литература ; Добрев, Ч. Критиката и времето Литeратурен фронт17.08.196734
Зарев, ПантелейВкус и позиции Литeратурен фронт24.08.196735
Без авторНови членове на СБП (биографични данни)Литeратурен фронт30.04.197018
Цанев, Георги. Критиката проза с идеологичен характер Литeратурна мисъл19721
Цанков, Георги В света на изстрадалите идеи Пламък197211
Игов, СветлозарИстория, литература и критически идеи Септември19721
Трифонов, Радко Голямото присъствие - в живота и в литературатаОтечествен фронт05.10.19728703
Вандов, ИванКритически поглед върху образа на комунистаНародна култура02.03.197410
Лазовски, Атанас Избрани партизански спомени Литeратурен фронт30.05.197422
Динков, Кирил Книга за българите в Цариград Лекц. проп.19757-8
Захариев, ЛукоПобедата на една идея Славяни19759
Свиленов, АтанасТончо Жечев [Творчески портрет] Родна реч19758
Янев, Симеон Българският Великден ... на Тончо Жечев Учителско дело03.06.197536
Захариев, ЛукоИзстрадване на една идея Вечни новини03.06.19757281
Хайтов, Николай Постижение на историческата портретистикаЛитeратурен фронт26.06.197526
Генчев, Николай Спокойно и умно за страстите български Литeратурен фронт26.06.197526
Зарев, ПантелейОригинален принос в българската историографияНародна култура26.07.197530
Узунски, Георги Книга за българите Шуменска заря26.07.197585
Цанков, ГеоргиСвещените страсти български Труд08.08.1975158
Драгова, Надежда Художник и изследовател на “Страстите български”Септември197612
Иван РужКритически тревоги и просветления Пулс08.06.197612
Константинова, ЕлкаС обществен размисъл Работническо дело05.01.19775
Коларов, СтефанОбществено и литературно развитие Ново време19781
Свиленов, АтанасВникване в българския духСъвременници1978
Анчев, ПанкоБогатствата на критическия талант Пламък19788
Игов, СветлозарКултурно-историческият смисъл на “Българският Великден...” Хуманизъм и творчество1978
Стоянов, ЦветанПо повод “духа на мястото” Невидимият салон1978
Свиленов, АтанасНепреходните истини на миналото Литературен фронт18.05.197820
Свиленов, АтанасНегримирани истини Пулс05.12.197825
Велева, Лидия Плодовете на една последователна насока Септември197911
Николов, ВладимирТончо Жечев като народопсихолог Родна реч197910
Неделчев, МихаилСоциалното битие на критическата идеи Литературна мисъл19798
Константинова, ЕлкаВъздействието на критическото слово Читалище19799
Жечев, ТончоМитът на Одисей. [Есе] Септември197910
Свиленов, АтанасПроникновението на критика Пламък19798
Каранфилов, ЕфремКъм философия на културната ни история Септември19797
Цанев, Георги.Критически изповеди Литературен фронт01.02.19795
Цветков, Радослав Вдъхновено за литературата и творците й Учителско дело13.02.19796
Балабанов, ИванДобрият критик е като добър воин Вечерни новини24.04.197981
Еленков, КонстантинКритически изповеди Отечествен фронт25.06.197910603
Игов, СветлозарНационална съдба и критически идеи Литературен фронт12.07.197928
Цанева, МиленаМащабно критическо мислене Работническо дело13.07.1979194
Захариев, ЛукоСинтез на епос и история Пулс17.07.197915
Ликова, РозалияКритик със съвременно мисленеНародна култура20.07.197929
Василев, ЙорданБиография на една книга. “Българският Великден”Поглед23.07.197930
Игнатов, Рангел Самотията Литературен фронт29.11.197948
Каранфилов, ЕфремКъм философия на културната ни историяПисатели и мемоаристи1980
Каранфилов, ЕфремКъм философия на културната ни историяПисатели и мемоаристи1980
Георгиев, МетодиПо повод на едно есе [За “Митът за Одисей”, отпеч. в Септември, 1979, N 10]Български журналист19803
Цанев, ГеоргиКритическата проза с идеологически характерКнига за критиката1980
Панова, ИскраПо повод на един “мит” [Т. Жечев ”Митът на Одисей” // Септември, 1979, N 10]Философска мисъл19807
Йорданов, АлександърЗа любовта и живота на идеите Пулс07.198030
Иванов, ДрагомирЗа верен подход към миналото, за принципна и творческа атмосфера в научната критика Работническо дело30.10.1980304
Янев, СимеонМащабен поглед към българския романПулс02.12.198049
Анчев, ПанкоБогатствата на критическия талантТворци и слово1982
Томова, ЕленаМноготомна история на българската литература [Разговор на Ел. Томова с проф. Тончо Жечев за задачите на Института за литература, свързани с написването на историята на българската литература]Работническо дело12.07.1982193
Кирков, ДимитърСтраст и просветление Септември198312
Манов, ЕмилАнти-Одисей [Есе върху едно есе]Литература, критика, публицистика1983
Марков, ГеоргиТончо Жечев - романът през призмата на един методСтудии за българската критика1983
Свиленов, АтанасПроникновението на критикаПритежание на паметта1983
Карадочев, Иван Вечният смисъл на мита Шуменска заря; Тича06.09.19834
Атанасова, Цветанка Черният щъркел и Пигмалион Литературен фронт 15.09.198337
Райков, Георги За любовта - откровено и мъдро Черноморски фронт 28.10.198312677
Жечев, ТончоКакво съм чувал и зная за своето родно място и родСептември19851
Геронтиев, Борислав Като онези нявгашни зографи Шуменска заря; Тича01.01.19851
Цанков, ГеоргиЕлегия за човешката обич Пулс26.06.198626
Балабанов, ИванДневник на критика Литeратурен фронт26.06.198626
Марков, Д. По страницам творчества критикаСудъба народа-судъба литературъ1987
Неделчев, МихаилСкритото битие на критическите идеи [за ранната критическа проза на Тончо Жечев]Социални стилове, критически сюжети1987
Свиленов, АтанасПроникновението на критикаЗнаци по пътя1987
Богданов, Богдан За преводимостта на идеите Литературна мисъл19873
Звезданов, Николай Щастлив е, който като Одисей... Септември19872
Марков, ГеоргиТончо Жечев - романът през призмата на един методТворби и критика1987
Данчев, ПенчоМитология и методология Литeратурен фронт12.02.19877
Стойчев, ТодорМетодология, логика и политика Литeратурен фронт05.03.198710
Еленков, КонстантинБуквалният прочит на едно есе Литeратурен фронт12.03.198711
Йорданов, АлександърЗигзагите на мисълта и смисълът на една книгаЛитeратурен фронт12.03.198711
Христов, ВенкоМитология на методологията Литeратурен фронт19.03.198712
Гинев, ФилипРеплика на един читател Литeратурен фронт19.03.198712
Горанов, КръстъоМарксизъм и митологизъм Литeратурен фронт26.03.198713
Без авторМарксистко-ленинската методология - воюваща позиция на съвременността Литeратурен фронт02.04.198714
Василев, МихаилТрайно Вътрешно състояние Отечествен фронт20.07.198712703
Карадочев, ИванЗавръщане при корените Шуменска заря28.07.1987151
Беляева, СабинаС памет за род и традиция Сливенско дело; Макове26.11.198711
Мицева, СтоянкаС действен критицизъм Език и литература19885
Захариев, ЛукоИ страст и вдъхновение Литeратурен фронт25.02.19889
Цанков, ГеоргиЕлегия за човешката обичОтвъд бариерата1989
Василев, ЙорданБиография на една книга [Тончо Жечев] Мнения1989
Данчев, ПенчоМитолоогия и методологияКритика. Полемика1989
Гачев, ГеоргийВперед - к традиции! Тончо Жечев - балканский мъслителъ. Уразумения из дневника Иностранная литература19892
Занков, ДимитърПигмалион - завръщане към първоизточникаРодна реч19894
Джерекаров, ВасилОдисей и българската Итака [Тончо Жечев на 60 години]Отечествен фронт06.07.198913209
Без авторЛитературни празници “Велики Преслав” : Присъдена наградата “Велики Преслав” за цялостното творчество на проф. Тончо Жечев Литeратурен фронт13.07.198928
Янев, СимеонПризванияЛитературен фронт03.08.198931
Башиянов, ГеоргиВариации на тема “неизвестност” Литературна мисъл19902
Стефанов, ОрлинУтопичната хармония в митологията на Тончо Жечев Култура19906
Цанков, ГеоргиОдисей и Телемах Бяла лястовица19901
Жечев, ТончоКонсерватор по принуда, опит и убеждение : Разговор с Тончо Жечев [върху консерватизма в политиката и в културата]Панорама19923-4
Жечев, Тончо и др. Морал и литература : Разговор между проф. Тончо Жечев, проф. Здравко Петров, Атанас Славов и Николай Колев-БосияУчастие19924
Жечев, Тончо ; Димов, ПродрумЛитературата е в основата на всяко възпитание : Интервю с проф. д-р Тончо Жечев Пламък19947-8
Василев, НиколайКритикът [Тончо Жечев] и неговият национален "парк"Дума09.07.1994153
Маринов, ГеоргиВграждането и висшият смисъл на познанието [в творчеството на Тончо Жечев]Родна реч19951
Жечев, Тончо ; Йолова, ИваОт страх и безсилие Българската православна църква арогантно отказва папско посещение : С проф. д-р Тончо Жечев разговаря Ива ЙоловаДневен труд17.02.199541
Радичков, Йордан и др.[Тончо Жечев в българската култура] : [Размисли, спомени, бел.]Литературен форум05.04.199514
Желев, Желю и др.Тоталитаризмът срещу личността : Д-р Желю Желев в разговор с писателите Блага Димитрова, Богдан Богданов, Вера Мутафчиева, Георги Данаилов, Георги Мишев, Любен Дилов, Тончо ЖечевЛитературен форум19.04.199516
Мутафчиева, ВераНяколко думи по повод [6-то издание на книгата на Тончо Жечев] "Българският Великден"Литературен форум22.11.199541
Бъчварова, СвободаХуманитарен максимум : За кн. на Тончо Жечев "Болки от текущото"Литературен форум19.02.19977
Тотев, ПеткоСлово и жест : Тончо Жечев като носител на Славейковата награда за 1997 г.Български писател11.11.199720
Жилиев, ЮлианФилософската проза на Тончо ЖечевРодна реч199910
Карабелова, МагдаСъздателят на "Българският Великден" и на "Митът за Одисей" [Тончо Жечев] навърши седемдесет годиниБългарски език и литература19996
Василев, ЙорданВ памет на Тончо Жечев - критика, писателя, приятеля : In memoriam Литературна мисъл19992
Жечев, Тончо ; Димитрова, МиленаВизантийският комплекс на Балканите : С проф. Тончо Жечев разговаря Милена ДимитроваСъвременник19993
Жечев, Тончо ; Йолова, ИваПравославието не е секта, разделяща Изтока от Запада : С Тончо Жечев разговаря Ива ЙоловаДневен труд 10.04.199997
Жечев, Тончо ; Йолова, ИваОставям тоя свят по-лош, отколкото го заварих : С Тончо Жечев [по повод 70-год. му] разговаря Ива ЙоловаДневен труд02.07.1999176
Джерекаров, Васил"Тогова сътворих за благодатен труд" : Тончо Жечев на 70 г.Дума02.08.1999146
Жечев, Тончо ; Йолова, ИваПодивяваме в края на века : С Тончо Жечев разговаря Ива ЙоловаДневен труд15.10.1999282
Кръстева, Юлия ; Карабелова, МагдаТончо Жечев на 70 годиниЛитературен форум19.10.199931
Петкова, СветлаПрофесор Тончо Жечев (1929-2000) : In memoriamБългарски фолклор20001
Матанов, ИванОтиде си последният възрожденец : Със смъртта на Тончо Жечев бълг. дух осиротяСтандарт news24.02.20002610
НекрологСбогом на писателя Тончо Жечев [1929 - 2000] Демокрация 24.02.200052
Патрашкова, КристинаТончо Жечев - тъжният мъдрец, издъхна на 70 г.Монитор 24.02.2000426
Йолова, ИваТончо Жечев издъхна на 70 г.Дневен труд24.02.200052
Некролог Некролог на Институт за лит. при Бълг. акад. на наукитеЛитературен вестник01.03.20008
Томов, Тома и др.Думи за Тончо Жечев [от Тома Томов, Рангел Вълчанов и Николай Хайтов]Култура03.03.20008
Василев, ЙорданИмето му остана чисто и уважавано : В памет на Тончо Жечев - критика, писателя, приятеляДневен труд22.06.2000167
Кирков, ДимитърАпостол на възкресението [Тончо Жечев]Литературен форум29.08.20001
Живков, ЦанкоЕдин от милиона : За Тончо Жечев и "Бълг. Великден"Литературен форум03.04.200113
Гранитски, ИванТончо Жечев - литературният ОдисейДневен труд07.04.200197
Манчев, БоянОдисей и неговият двойник : Античността, нац. философия на Тончо Жечев и поезията на 90-теКритика и хуманизъм200213 (1)
Радков, РадкоСан Себастиан. - Сонет на певците. - Реквием за Тончо Жечев. - Сняг срещу Коледа : [Стихотворения]Дума2004299
Жечев, Тончо ; Панайотов, ПламенМечтаните брегове : Фрагменти от непубл. разговор с [писателя] Тончо ЖечевЛитературен вестник 14.07.200428
Гачев, Георги Напред - към традицията! : Тончо Жечев - балканският мислителСвета гора20056
Гърдев, БориславТончо Жечев, Тодор Икономов и страстите български Детонация 08.20088
Панайотов, Пламен"Приемете го като абсурда на Камю" : разсъждение за "Митът за Одисей" на Тончо ЖечевЛитературен вестник10.03.201019
Гърдев, БориславЗа Тончо Жечев, Тодор Икономов и страстите български : исторически паралели и мрежи Литературен вестник19.09.201229
Жечев, ЙорданТатко ми вярваше в силата на традициите : благословен съм да го познавам така, както сигурно никой друг, казва синът на Тончо ЖечевДума09.10.2013234