Условия за ползване

„Речник на българската литература след Освобождението“ представлява интелектуален продукт на Института за литература при БАН, защитен от Закона за авторското право и сродните му права.

Под защитата на ЗАПСП се намират дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт.

Съдържанието на уеб сайта се предоставя за свободно използване с образователни и научни цели от всеки потребител, като при цитиране на части от него е нужно изрично позоваване на източника във формата: … // Речник на българската литература след Освобождението: http://www.dictionarylit-bg.eu/...

Съдържанието на уеб сайта не може да бъде използвано с комерсиална цел.

Уеб сайтът съдържа дигитализирани документи, притежание на други институции и лица, които са посочени в съпътстващите ги метаданни. Използването им следва да се осъществява при изричното посочване на местохранилището (напр. Национален литературен музей) и на източника (Речник на българската литература след Освобождението).

Съгласно чл. 24 от ЗАПСП за целите на Речника в уеб сайта са използвани популярни фотографии на български писатели, върху които Институтът за литература няма авторски права.