Христо Смирненски

Смирненски, Христо (псевдоним на Христо Димитров Измирлиев) (Кукуш, 29.09.1898 – София, 18.06.1923). Завършва начално образование в родния си град през 1908. През септември същата година е изпратен в София при дядо си по майчина линия – свещеника Анастас Кръстев, и вуйчо си – поета хуморист Владимир Попанастасов (Пепо). До 1910 Смирненски учи в София, след което се връща в родния си град и завършва Кукушката прогимназия (1911). По време на Междусъюзническата война (1913) градът е опожарен и семейството му се преселва в София. През 1913 постъпва в строителния отдел на Държавното средно техническо училище, същевременно работи като продавач на вестници, а по-късно – в бригада по измерване на шосета и жп линии край Никопол. По примера на по-големия си брат Тома Измирлиев Смирненски започва да сътрудничи на хумористичния вестник „К’во да е“. Публикува още в списанията „Българан“ (на което е и член на редколегията от 1918 до 1922), „Барабан“, „Художествена седмица“, „Червен смях“, „Младеж“, вестниците „Сатър“, „Работнически вестник“, „Народна армия“ и др. През 1917 заедно с приятели основава седмичното хумористично списание „Смях и сълзи“. Същата година напуска Техническото училище и постъпва във Военното училище в София. По време на Владайското войнишко въстание (септември 1918) Смирненски е сред юнкерите, изпратени срещу въстаналите войници. Потресен от кървавото потушаване на бунта, той напуска предсрочно Военното училище и се записва студент в Юридическия факултет на Софийския университет (1918). Тежкото материално положение го принуждава да работи непрестанно: като писар, ревизор, репортер, измервач и контрольор, касиер, надничар. Изострената му социална чувствителност и обществените сътресения, на които става свидетел, го насочват към левите идеи. Все по-дейно се ангажира в работническите борби, а от 1921 е член на БКП. Участва в митинги, демонстрации и акции в подкрепа на бедните. През 1922 заедно с брат си Тома започва да издава сп. „Маскарад“. През пролетта на 1923 Смирненски заболява от туберкулоза, с която не успява да се пребори.

Първите публикувани творби на Смирненски – анекдотите „Иване“ и „Между ловци“ – излизат през 1915 във в. „К’во да е“.[1] Дебютира с хумористични текстове, които много скоро го правят популярен и предпочитан автор сред четящата публика. Ранни негови хумористични текстове от това време се откриват и в ефемерното списание на Хр. Бръзицов „Родна лира“. Смирненски е оставил блестящи образци във всички жанрове на хумористичната и сатиричната поезия и проза. Основен персонаж в ранните му творби е непрокопсаният столичен младеж. Умело съчетавайки комизъм и лиризъм, поетът пресъздава неговите бохемски подвизи, интимните му похождения и домогвания, разприте му с родители, учители, хазяйки, стражари. Героят на Смирненски се противопоставя на посредствената сивота и сериозност и утвърждава един светъл и оптимистичен възглед за живота. След поражението на България в Първата световна война хумористичните творби на Смирненски все повече се насищат със злободневна конкретика. Хуморът му започва да прелива в остра сатира. Публицистичният му талант се развива много бързо и дава впечатляващи плодове – фейлетоните „Политическа зима“, „Карнавална приказка“, „Политически калейдоскоп“ и др., в които откроява фалша на световната политическа сцена, чиито жертви са обикновените хора. Смирненски е и един от най-големите майстори на пародията в българската литература. Виртуозно пародира творби на Ив. Вазов, А. Константинов, К. Христов, П. Яворов, Т. Траянов, народната песен, вестникарските клишета, редица митологични, библейски и исторически образи и сюжети.

Още в някои от ранните си стихотворения („На търговците скубачи“, „Покупки за празниците“ и др.) Смирненски заявява критичното си отношение към поляризирането на обществото и духовната си съпричастност към бедните и онеправданите. Най-пълен израз това отношение намира в циклите „Децата на града“ и „Зимни вечери“. В тях поетът със забележителна яркост и силен хуманистичен патос пресъздава безизходната нищета и страданието на хората от низините, тежката им борба за хляба, тяхното безсилие и безнадеждност в полюсно разделения в социално отношение град. Основни герои в тези стихове са гаврошовците, старият музикант, малката цветарка, уличната жена, умиращото от туберкулоза момиче, работникът. Това не е познатата дотогава в българската литература плакатно-лозунгова пролетарска поезия, а е нов тип социална лирика, която разкрива конфликта на времето чрез личната драма на героите. Към този дял могат да се отнесат и част от прозаическите текстове на Смирненски („Босоногите деца“, „Очи“ и др.).

Копнежът по справедливост и човешко щастие води Смирненски до мечтата за революционно преобразование на света. Поетът интерпретира революцията като пречистващ огън, който ще донесе вечно щастие („Червените ескадрони“). Неин двигател са същите онеправдани и страдащи хора, изобразени в „Децата на града“ и „Зимни вечери“, но осъзнали несъответствието между мечтите си и действителността („Юноша“, „Пролетарий“) и обединени в един нов могъщ герой – пролетарската тълпа („Ний“). Революционните стихотворения на Смирненски са свързани с левите идеи и с победата на Октомврийската революция (1917), която отприщва мащабни социални движения в цяла Европа. Но поривът към радикално социално преобразование в лириката му надхвърля конкретния исторически момент, за да прерасне в обобщената идея за вечна правда и благоденствие.

В края на живота си Смирненски стига до дълбоки нравствено-философски прозрения, въплътени в шедьоврите „На гости у дявола“ и „Приказка за стълбата“. Това са страховити притчи – предупреждения за злото, което се крие в обществото и в човека и възпрепятства постигането на идеала. Чрез тях Смирненски изразява своето болезнено съмнение и скептицизъм по отношение осъществимостта на всяка социална утопия, включително и на заявената от него в революционните му творби. Със своята многозначност, многопластовост и философско-етическа дълбочина „На гости у дявола“ и „Приказка за стълбата“ се нареждат сред върховите постижения на българската сатира.

Лириката на Смирненски е своеобразен синтез на наслоените до този момент литературни традиции (ботевската, вазовската, пролетарската, символистичната), основан на сложно отношение на приемане и същевременно оттласкване от тях. Тя се включва по оригинален начин в предметно-реалистичната тенденция в българската литература, водеща началото си от късния Дебелянов и намерила своето продължение в творчеството на Ат. Далчев, Ал. Вутимски, Е. Багряна, В. Петров, Ал. Геров и др. А бунтовните стихотворения на Смирненски, с оригиналното съчетание на революционно-апокалиптичното и лирическото начало, са предусет за появата на т.нар. септемврийска поезия на Н. Фурнаджиев и Ас. Разцветников.

През краткия си житейски път Смирненски поддържа близки отношения с редица видни хора на изкуството: карикатуристите Ил. Бешков и Ал. Жендов (самият Смирненски се увлича по карикатурата и показва завиден талант), писателите М. Вълев, Хр. Ясенов, Св. Минков (с когото редактира и издава „Календар Българан“, 1922), литературния критик Г. Цанев.

Превежда от руски език. Негови произведения са преведени на над 30 езика.

Други псевд.: Ведбал, Вилмон, Гаврош, Кямил ефенди, Орезам, Лорд Джеймс Шокинг, Нагел Смуглий, Хризантема, Денгубец, Окър Кокър, Йуда Добродушни и мн. др.

 

Андрей Ташев

 

Библиографията е изготвена от Нина Зафирова (Книги от ... и Книги за ... ) и 

Велислава Маринова (Статии за ... )

 

[1] Информацията в „Речника на българската литература. Т. 3“, 1982, с. 308, че първата публикация на Смирненски е хумористичният разказ „Час по химия в една столична гимназия“, както и в „Речника по нова българска литература“, 1994, с. 334, че Смирненски започва да публикува от април 1915, не отговаря на истината. Анекдотите „Иване“ и „Между ловци“ излизат в бр. 167 от 22–29 март 1915, а „Час по химия в една столична гимназия“ – в бр. 168 от 5 април 1915 във в. „К’во да е“.

Книги от Христо Смирненски

ЗаглавиеЖанровеГодина
Разнокалибрени въздишки в стихове и проза / Ведбалстихове1918
Да бъде ден! стихове1922 (1923, 1925, 1963, 1989))
Волни песнистихове1924
Зимни вечеристихотворения1924 (1963, 1997)
Tra la ventego, Elektita verkaro / [Прев.]1931
Съчинения : Т. 1 – 3 . 1932-1933 1932 (1935-1940 , 1944-1948)
Избрани произведения1948 (1949)
Каменарче : Стиховестихове1950
Tra la ventego : Elektita verkaro .Trad. el la bulg. orig. Assen Grigorov, Atanas Lakov .- 2. прераб. и доп. изд. 1950
Избрани съчинения : В 2 т. 1951-19521951
Юноша : Избрани произведения за юноши 1953
Избрани стихотворения : Т. 1 – стихотворения1954
Избрани творби / Под ред. на Божидар Божилов ; [Предг. от Христо Радевски] (Библиотека за ученика)1955 (1961)
Събрани съчинения : В 4 т. 1958-19601958
През бурята : Избрани стихотворения стихотворения1958
Червените ескадрони : [Стихотворения] стихотворения1961
Избрани творби [Предг. и подбор Минко Николов] - (Библиотека за ученика)1962 (1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972)
Стихотворениястихотворения1963 (1965)
Secilmis siirler. Terc. eden Recep Kupcu1967
Избрани творби : В 2 т. 1968 (1972)
Да бъде ден! : Избрано 1969
На чист въздух : Избрани хуморист. произведения1969
Новият Прометей : Избрани творби : [Поезия и проза] 1970
Стихотворения [и проза] : Избрани произведения 1970
Es werde Licht! : [Стихотворения] / Ubers. [от бълг.] Wili Bruckner, Kathe Papasovaстихотворения1970
Let there be light! : [Стихотворения] / Transl. [от бълг.] by Vladimir Philipovстихотворения1970
Qu`il fasse jour! : [Стихотворения] / Trad. [от бълг.] Jeliazco Rainovстихотворения1970
Да будет день! : [Стихотворения] / Пер. с болг. В. Арсеньева и др. стихотворения1970
Избрани творби . [Подб., ред., Симеон Правчанов ], (Библиотека за ученика)1973 (1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1987, 1989)
Северно сияние : [Стихотворения]стихотворения1977
Събрани съчинения : В 6 т . 1978-19801978
Selected poetry and prose / Transl. from the Bulg. by Peter Tempest. 1980
Хумор и сатирахуморески1982
Пролетно писмо : [Избрани стихотворения]стихотворения1982
Стихотворения ; Хумор и сатира : [Сборник]1984
[Избрани стихотворения] . Прев. Михайл Аид. [Текст на арабски ез.]стихотворения1984
Tra la ventego : Elektita verkaro . [Прев. от бълг. на есп.] Nikola Aleksiev et al. 1986
Съчинения : В 2 т. 1988
Децата на града : Стихотворения и проза 1992 (1993, 1998)
До последен дъх : Предсмъртни бележници и кореспонденция на Христо Смирненски 1995
Поезия ; Проза1999
Избрано : Поезия, проза2001
Зимни вечеристихотворения2001
Избрани творби. [Състав., бел. Олга Попова ; Предг. Никола Георгиев] (Библиотека на ученика)2002
Да бъде ден! / Състав., биогр. бел. Панко Анчев2003
Избрани творби / Състав. Любомир Русанов2003
Поезия ; Проза2005
Горчиво кафе. [Състав. Наташа Манолова и др.] 2006
Горчиво кафе. [ Състав. Лозан Такев] 2008
Приказка за стълбата : разкази и фейлетони разкази2011
Христос възкресе ли? : поезияпоезия2011
Над мъртвата градинка вечерта... : избрани творби : поезия, проза2013

Книги за Христо Смирненски

АвторЗаглавиеГодина
Бакалов, Г. Христо Смирненски : [Крит. студия]1925
Бакалов, Г. От Пушкина до Смирненски : Лит. очерки1937
Кол.Христо Смирненски. 1923-1945 : [Сборник]1945
Флоров, С. Христо Смирненски : Живот и творчество1945
Бакалов, Г. Христо Смирненски 1946
Сб.Христо Смирненски1946
Ведринов, Вл. Христо Смирненски : Живот и поезия1947
Аврамова, Й. Христо Смирненски : Библиография : 1898-1923-1948 1948
Караславов, Г. Христо Смирненски : Биогр. очерк1949
Кюлявков, К. Спомени за Христо Смирненски1952 (1954)
Караславов, Г. Христо Смирненски : Биогр. очерк1953 (1955, 1967)
Боров, Т. Христо Смирненски : Препоръч. библиогр. 1953
Karaslavov, G. Christo Smirnenski1953
Karaslavov, G. Hristo Smyrnensky 1953
Караславов, Г. Христо Смирненский . [Прев. от бълг.]1953
Симеонов, Вл. Разкази за Смирненски : За средна училищна възраст1954
Сб. Спомени за Христо Смирненски : Сборник / Под ред. на Г. Караславов и др. 1955
Русев, П. История на българската литература от Смирненски до наши дни : Лекции1957
Аврамова, Д. Христо Смирненски : 60 г. от рождението му : 1898-1958 : Библиогр. указ. 1958
Вълчев, В. Писмо на П. Р. Славейков до Фердинанд ; Христо Смирненски в Съветския съюз1958
Николов, М. Христо Смирненски : Лит.-крит. очерк1958 (1965)
Измирлиева, Н. Д. Христо Смирненски : Летопис за живота и творчеството му 1961
Георгиев, Л. Христо Смирненски : Студии 1962 (1967)
Димитрова, Е.Христо Смирненски : Живот и творчество : Студии 1963
Георгиев, Л. Певец на революцията : 65 г. от рождението и 40 г. от смъртта на Христо Смирненски 1963
Сб.Христо Смирненски в литературната критика : Сб. статии1964
Колевски, В.Литературната критика за Христо Смирненски1964 (1978)
Сб.Христо Смирненски и Никола Вапцаров в спомените на съвременниците1966
Габровски, Р. Човекът и поетът Христо Смирненски : Спомени1968
Караславов, Г. Книга за Смирненски и Вапцаров1971
Правчанов, С.Едно последно лято : Христо Смирненски - етюди за неговия живот и творчество1972 (1981)
Данчев, П.Обречени на безсмъртие : Ботев, Яворов, Смирненски, Вапцаров : [Лит.-крит. очерци]. 1977
Авджиев, Ж. Христо Смирненски и неговото време : Лит.-крит. очерк1978
Николов, М.Избрани произведения : Антон Страшимиров, Христо Смирненски, Брехт : Лит. очерци1979
Георгиев, Л. Христо Смирненски : [Лит.-крит. очерк]1982 (1988)
Кол.Христо Смирненски 1898 - 1923 : Био-библиогр. указател / Състав. Иванка Петрова и др.1982
Чолаков, З. Чолаков, З. Христо Смирненски : [Творчески портр.]1988
Сб.Христо Смирненски : Живот, творчество, безсмъртие : [Сб. материали]1988
Правчанов, С. Ще остане песента : Един ден от живота на Христо Смирненски1988
Сб.Hristo Smirnenski : Vida y obra immortal : [Сб. материали] [Прев. от бълг. на исп. ез.]1988
Сб.Hristo Smirnenski : Leben und Werk : [Сб. материали] [Прев. от бълг. на нем. ез]1988
Сб.Hristo Smirnenski : Life, work and immortality : [Сб. материали] [Прев. от бълг. на англ. ез.]. 1988
Сб.Christo Smirnenski : Sa vie, son oeuvre immortel : [Сб. материали] [Прев. от бълг. на фр. ез.]1988
Сб. Христо Смирненскии : Жизнь, творчество, бессмeртие : [Сб. материали] [Прев. от бълг. на руски ез.].1988
Янев, Вл. Христо Смирненски - Маскарадът и Празникът2000 (2008 - 2.осн. прераб. и доп. изд.)
Сб.Христо Смирненски в критически анализи и тестове2001

Статии за Христо Смирненски

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Генов, КръстьоМногообразие на художественото обобщение в поезията на Христо Смирненски Литeратурна мисъл19645
Далчев, АтанасСтихът на СмирненскиДалчев, Ат. Страници : [Литературнокрит. статии]1980
Цанев, ГеоргиСмирненски и октомврийската революцияЦанев, Г. На литературни теми : [Очерци]1980
Попова, Катя„В утрото на светла ера...“АБВ04.11.198045
Попова, Катя„В утрото на светла ера...“ : [Влиянието на съв. лит. върху творчеството на Хр. Смирненски]АБВ04.11.198045
Авджиев, Жельо„Аз ще дочакам празника на мойте братя...“Авджиев, Ж. Поезия и борба : Социалист. поезия в България до 9.IX.1944 : [Изследване]1981
Василев, ЙорданХристо СмирненскиСофия198111
Петров, ЗдравкоСмирненски и сиянието на революциятаЛитературен фронт198139
Попова, КатяВазов в духовния живот на СмирненскиРодна реч19819
Милев-Огин, БорисЗащо се прескача Христо СмирненскиЛитературен фронт16.07.198129
Здравков, ПеткоСвидетелство за безсмъртие или реликва в безвремие : [63 г. от рождението на Хр. Смирненски]Пулс29.09.198139
Джагаров, ГеоргиОгнена тръбаДжагаров, Г. От Ботев до Ботев : [Сб. статии и речи]1982
Иванов, ЧавдарХристо Смирненски – певец на пролетарската революцияРодна реч19826
Шопкин, МатейНеобходимият СмирненскиЛитературен фронт24.06.198225
Сапарев, ОгнянМноголик и единен талант : [Хр. Смирненски]Народна култура25.06.198226
Василев, НиколайПървият : 60 г. от издаването на стихосбирката „Да бъде ден!“ от Хр. СмирненскиПулс29.06.198226
Чаушева, Милка„Дабъде ден...“ : 60 г. от издаването на стихосбирката „Да бъде ден!“ от Хр. Смирненски Пулс29.06.198239
Желязков, ЖелязкоНеизвестни произведения на Христо СмирненскиЛитературен фронт15.07.198228
Стефанов, ХристоСлънчево дете на бурята : [Христо Смирненски]Литературен фронт26.08.198234
Иванова, ВескаРъкописното наследство на Смирненски : 85 г. от рождението и 60 г. от смъртта на Хр. СмирненскиЛитературна мисъл19836
Йорданов, ХристоХуманизмът на Христо СмирненскиЕзик и литература19836
Кремен, МихаилХристо СмирненскиКремен, М. Портрети с цветни моливи1983
Куюмджиев, Кръстьо...“Възцарете вечна обич“Куюмджиев, Кр. Избрани страници : [Литературнокрит. очерци]1983
Хаджикосев, СимеонПреосмисляне на традициятаЕзик и литература19833
Цанев, Георги„Зимни вечери“Цанев, Г. Страници от миналото : [Статии, рец., бел., спомени, интервюта]1983
Шопкин, Матей„Аз много огън хвърлих на земята!“ : 85 г. от рождението и 60 г. от смъртта на Хр. СмирненскиЛитературна мисъл19836
Попов, КонстантинЕдинство и разнообразие в стила на двете стихотворения „Москва“ и „Червените ескадрони“ от Христо СмирненскиЕзик и литература19836
Примова, БорянаСоциалното страдание и хуманизмът в поезията на Христо СмирненскиРодна реч19838
Игов, СветлозарДа бъде ден!Пламък19839
Каранфилов, ЕфремВдъхновението на Христо СмирненскиБългарски език и литература19834
Цанев, ГеоргиБуржоазната критика и поезията на др. СмирненскиЦанев, Г. Страници от миналото : [Статии, рец., бел., спомени, интервюта]1983
Цанев, ГеоргиВъзторжен певец на борческите масиЦанев, Г. Страници от миналото : [Статии, рец., бел., спомени, интервюта]1983
Цанев, ГеоргиХристо Смирненски : „Да бъде ден“Цанев, Г. Страници от миналото : [Статии, рец., бел., спомени, интервюта]1983
Цанев, ГеоргиХристо СмирненскиЦанев, Г. Страници от миналото : [Статии, рец., бел., спомени, интервюта]1983
Авджиев, ЖельоБезсмъртният поет – новатор : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиЕзик и литература19834
Димитрова, ЕленаШколуване на таланта : Смирненски и някои от любимите му учители : 85 г. от рождението и 60 г. от смъртта на Хр. СмирненскиЛитературна мисъл19836
Еленков, КонстантинБакаловският СмирненскиЕленков, К. Георги Бакалов : Литературнокрит. очерк1983
Еленков, КонстантинСлънчевото дете на революцията Септември19839
Златков, РангелСътрудничеството на Георги Бакалов и Христо Смирненски във в. „Народна армия“ 1920-1923 г.Известия на Военноисторическото научно дружество1983Т. 36
Василев, МихаилПрометеевски огън, октомврийска вяра : 60 г. от смъртта на Хр. СмирненскиЛитературен фронт16.06.198324
Куюмджиев, КръстьоПрекрасният принц на българската поезияНародна култура24.06.198325
Лимончева, НаталияРод на бунтовници и поети : Родословието на Хр. СмирненскиТруд25.06.198325
Петров, ЗдравкоХристо Смирненски – певец на една голяма епохаЛитературен фронт21.07.198329
Попова, КатяСмирненски в изобразителното изкуствоВечерни новини26.09.1983224
Чолаков, ЗдравкоСмирненски – първата голяма естетическа защита на социалистическата идея в българската поезияПулс27.09.198339
Попова, КатяКакви са поводите да се напише „Приказка за стълбата“? : Един опит да се отговори на този въпросАнтени28.09.198339
Константинов, ГеоргиСмирненски – поезия, в която живее слънцето : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиНародна култура30.09.198339
Маринова, МаргаритаЦенен дар : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиНародна култура30.09.198339
Попова, КатяРисунките на поета : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиНародна култура30.09.198339
Продев, СтефанМоят Смирненски : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиНародна култура30.09.198339
Еленков, КонстантинВестоносецът : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиНародна култура30.09.198339
Исаев, МладенВелик поет на революцията Литературен фронт06.10.198340
Петров, ЗдравкоХристо СмирненскиПетров, З. Творци от няколко поколения : [Литературнокрит. очерци]1984
Тиханов, Галин„На улицата на пролетарската поезия настъпи празничен ден“Родна реч19841
Георгиев, ЕмилХристо Смирненски и Иржи Волкер : Типологичен паралелГеоргиев, Е. Българската литература в общоевропейски контекст1984
Янева, КатяХумористът и сатирикът ВедбалРодна реч19844
Игов, СветлозарЮношата : Христо Смирненски 1898-1923Игов, Св. Българийо, за тебе пяха : [Литературнокрит. очерци]1985
Йорданов, ХристоДвуплановост и единство в поетиката на Христо СмирненскиАктуални проблеми на социалистическия реализъм : [Сборник]1985
Коларов, СтефанАктуалният СмирненскиКоларов, Ст. Свобода и любов : Литературнокрит. статии1985
Колевски, ВасилТворческият метод на СмирненскиКолевски, В. Избрано. Т. 21985
Стаматова, ЕмилияИдейно-тематични и художествени паралели в творчеството на Волкер, Смирненски и ВапцаровЛитературна мисъл19856
Попова, КатяСмирненски като преводачВечерни новини29.09.1985223
Пачев, ИлияНоваторството в поетиката на Христо Ясенов и Христо СмирненскиНаука и общество : Сб. в памет на акад. Е. Георгиев1986
Божикова, МиленаГърми стохилядният градРодна реч19869
Дудевски, ХристоОктомври и българската литература : Първи поетически отгласи на Октомври : Хр. Смирненски и неговите предходнициГодишник на СУ „Кл. Охридски“. Славянски факултет1986Т. 75, 2
Тиханов, ГалинМноголикото движениеРодна реч19869
Златков, РангелЯрка политическа публицистика : [За фейлетоните на Хр. Смирненски]Септември19871
Каранфилов, ЕфремМладостта на поета и смъртта : Хр. СмирненскиКаранфилов, Е. Заради живота : Литературнокрит. статии1987
Чолаков, ЗдравкоПоетът сатирик : [Хр.] СмирненскиПламък198810
Бъклова, КатяПрозата на Христо СмирненскиРодна реч19887
Маринова, Маргарита и дрВ света на поета : 90 г. от рождението на Хр. Смирненски Музеи и паметници на културата19883
Петров, ЗдравкоМоят СмирненскиПетров, З. Поети : [Очерци]1988
Авджиев, ЖелюФейлетонистът СмирненскиБългарски журналист198812
Бенбасат, АлбертНоватор и завършител : Бел. върху революционната лирика на Хр. СмирненскиПламък198810
Василев, МихаилМитът за Прометей, споменът за Дон Кихот и революционната летопис в лириката на Христо СмирненскиВасилев, М. Литература и национален живот : [Литературнокрит. очерци]1988
Велчев, ВелчоРеволюционният хуманизъм на Христо СмирненскиЛитературна мисъл19884
Георгиев, ЛюбенПрез меридианите на историятаСептември19889
Григоров, ГеоргиДа бъде ден!Читалище19889
Сарандев, ИванБардътРодна реч19887
Янев, СимеонГорчиво кафеОтечество198817
Янев, СимеонПриближаване до СмирненскиЛитературен фронт198839 – 42
Николчина НадеждаНовият Прометей : Проблемът за пролетарската революция в поезията на Хр. СмирненскиПулс31.05.198822
Тошева, СветлаПрисъда над принцовете, родени плебеи : 75 г. от смъртта на Христо СмирненскиЗемя18.06.1988117
Бумбалов, ЛюбенСлово за СмирненскиЛитературен фронт23.06.198826
Начева, НаталияТи ярко пак пламтишАнтени06.07.198827
Андронова-Тошева, СветлаРисунките на поетаПулс27.09.198839
Андронова-Тошева, СветлаДо сетния си дъхНародна култура30.09.198840
Продев, СтефанМомчето, наречено СмирненскиНародна култура30.09.198840
Барух, АрмандБате Христо : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Дамянов, ДамянВечният юноша : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Инджов, НиколаМладият български гений : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Кънчев, НиколайЩе остане до край : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Тодоров, АнгелПролетарски бард : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Шестински, ОлегОгнена сила : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Тодоров, ИлияЩедростта на таланта – изпитание за издателите : 90 г. от рождението на Хр. СмирненскиАБВ11.10.198841
Петев, НиколайПоетичните завети на Хр. СмирненскиПулс08.11.198845
Игов, СветлозарУсмивката на ВедбалИгов, Св. Грозните патета : Крит. ежедневие 1982-19861989
Аджеларов, ДимитърСамотната цветарка на СмирненскиРодна реч198910
Колевски, ВасилПрозрение и предупреждение : [За „Приказка за стълбата“]Младеж19894
Божилова, МаяСемантичният обем на поетичната дума : Върху материали от поезията на Хр. Смирненски, Н. Вапцаров, В. Марковски, Г. ДжагаровИдеал, творец, общество : Сборник1989
Бораджиева, ЛотосХристо Ботев и Христо Смирненски на арабскиЛитературна мисъл19892
Николов, МинкоСмехът на СмирненскиНиколов, М. Профили и проблеми : Студии и статии за бълг. лит.1989
Цанева, МиленаХристо Смирненски и развоят на българската литератураЛитературна мисъл19893
Бечев, КонстантинЛорелай от улица „Софроний“Пулс08.08.198932
Божилов, БожидарСмирненскиБожилов, Б. Критика и обзори : [Литературнокрит. очерци]1990
Цанева, МиленаХристо Смирненски и развоят на българската поезияЦанева, М. Автори, творби и проблеми : [Студии и статии]1990
Атанасов, ВладимирКултурната памет на Христо СмирненскиПулс29.05.199022
Андронова-Тошева, СветлаЕдин класически любовен триъгълник : Хр. Смирненски – Женя Дюстабанова – М. ВълевПулс25.09.199039
Дудевски, ХристоДве измерения на темата за октомври : Хр. Смирненски и Й. БехерЛитературна традиция и съвременност : В памет на Георги Цанев : [Сб. изследвания и статии]1991
Янева, КатяСатирикът Смирненски във времето сиЛитературна традиция и съвременност : В памет на Георги Цанев : [Сб. изследвания и статии]1991
Найденова, ЦветелинаЗащо е духовно силен и красив лирическият герой в стихотворението "Юноша" от Хр. СмирненскиРодна реч19927-8
Без авторОпит за съвременен прочит на "Юноша" от Хр. СмирненскиРодна реч19924
Стоянов, СтилиянМежду символизацията и алегоризацията : [За някои особености на поетиката на Хр. Смирненски]Български език и литература19924
Тачков, Марин"Приказка за стълбата" на Смирненски - от вярата към съмнението : Смисъл, текст и отношения към други текстовеПламък19925-6
Велева, ЛидияПожарът, вечната правда : Револ. парадигми и човекът у СмирненскиБългарски език и литература19924
Костадинова, Райна"На гости у Дявола" [от Христо Смирненски]Родна реч19939
Пенева, ДобринкаСмисълът на живота според разказа на Смирненски "Очи"Родна реч19936
Попиванов, ИванСвоеобразни естетически съчетания в хумористично-сатиричното творчество на Христо СмирненскиЕзик и литература19935-6
Попиванов, ИванСмислово-структурни и естетически пластове в поезията на Христо СмирненскиПламък19935-6 ; 9-10
Райчева, ВаняПоетическият образ на революцията в поезията на Смирненски и ВапцаровА.19935-6
Чолаков, ЗдравкоФеноменът СмирненскиА.19933-4
Братанов, Иво"Юноша" [от Христо Смирненски] - от промяна на душевността към промяна на животаРодна реч199310
Василев, НиколайПролетарският бард на революцията : Пред 95-год. от рождението на Хр. СмирненскиДума18.09.1993218
Камбуров, ДимитърЦветарката малка на Смирненски и страници от кръчмарския протокол (public [house] protocol) : [Анализ на стихотворението "Цветарка"]Литературен вестник27.12.199351-52
Гергова, СлавкаЛюбовта към човека в поезията на Христо СмирненскиРодна реч19949-10
Танев, ДимитърПоглед към Смирненски без нагледи и схемиВезни19942
Иванова, МарияРицарят в поезията на Смирненски и у българските поетиЛетописи19959-10
Николова, ДораЦикълът "Зимни вечери" на Христо Смирненски : Романтично-символична постановка на човешката трагедияДарба19963-4
Суйецка, ЙолантаHomo politicus [Христо Смирненски]Демократически преглед19966-7
Бенбасат, АлбертХумористичната еротика на СмирненскиВек 2120.10.199623
Христова, АлбенаПоетическият свят на Смирненски между традицията и новаторствотоПир19973
Георгиев, НиколаБедният СмирненскиЛитературен форум05.02.19975
Малковска, НаталиВреме, пространство, герои в творчеството на Христо СмирненскиРодна реч19986
Правчанов, СимеонУдивително разнообразен творец [Христо Смирненски]Пламък19987-8
Продев, СтефанВеликият Гаврош : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиПонеделник199810-11
Чолаков, ЗдравкоСтогодишното момче на българската поезия [Христо Смирненски]Пламък19987-8
Тотев, ПеткоПожар от злато и рубини [в творчеството на Алеко Константинов и Христо Смирненски]Везни19987-8
Спасов, ИванГениалният юноша : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиСъвременна мисъл09.09.19989
Тошева, СветлаВърви един младеж по "Пиротска" : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Шопов, ДрагомирЗаедно и в безсмъртието : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Тотев, ПеткоТракийски конници и жертвоприношения : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Жендова, СтанкаЕдна дружба : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Василев, НиколайОгненият стълб : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Попиванов, ИванОстроумен, дързък и непримирим : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Петров, ЗдравкоПоетът улавя музиката на човешката история : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Буковски, ХристоРазговор с жълтата гостенка : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиЗемя30.09.1998190
Георгиев, ВелинИ роб, и принц : 100 г. от рождението на Христо СмирненскиЗемя30.09.1998190
Цветков, ИванВий слезнете от конете и земята целунете... : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиНова зора20.10.199835
Янева, КатяСмирненски извън своите шедьовриБългарски писател15.12.199839
Минков, БорисХристо Смирненски и Бертолд Брехт : [100 г. от рождението на Хр. Смирненски]Литературен вестник16.12.199841
Дачев, МирославСмирненски : Социоанализа на огъня : [100 г. от рождението на Хр. Смирненски]Литературен вестник16.12.199841
Златанов, БлаговестСмирненски - трафарет и дискурсивност : [100 г. от рождението на Хр. Смирненски]Литературен вестник16.12.199841
Ватова, ПенкаЕмблематични и символни образи (митологични и исторически) в поезията на СмирненскиРодна реч19996
Димитрова, Елка"На гости у дявола" ("Приказка за честта") на Христо Смирненски - планове на травестиранеБългарски език и литература19992-3
Чернокожев, ВихренХристо Смирненски и българската сатирическа традицияБългарски език и литература19992-3
Танев, ДимитърПоет на справедливосттаРодна реч20018
Каролев, СвиленГео Милев и Христо Смирненски - две задочни срещи (и една на живо)Везни20021-2
Малинова, Людмила Хр.Мотивът за смъртта в поезията на Христо СмирненскиБългарски език и литература20024-8
Янкулова, Ани"Зимни вечери" и нощната картина на града гробница [в поезията на Христо Смирненски]Български език и литература20024-5
Без авторХристо Смирненски - новият прочит : [За изданието на Хр. Смирненски "Избрано. Поезия и проза"]Пламък20025-6
Гълъбов, КонстантинХристо СмирненскиНовият Пулс10.02.20033
Тошева, СветлаХристо Смирненски и Кнут Хамсун : [Влияние на норвеж. писател върху творчеството на бълг. поет]Известия на Националния литературен музей2004T. 2
Манчева, Катерина"Пролетно писмо" от Христо СмирненскиАз Буки25.02.20048
Тошева, СветлаЖивописната палитра в поезията на Христо СмирненскиИзвестия на Националния литературен музей2005T. 3
Еленков, ЛъчезарПоет на трудовите хора и огнените гриви : 110 г. от рождението на Хр. СмирненскиСловото днес02.10.200725
Еленков, ЛъчезарДа те обичат и да те проклинат : 80 г. от смъртта на Хр. СмирненскиДума18.06.2008137
Костадинова, Магдалена"Принц безпаричен, роден край Егея"Епископ-Константинови четения. Т. 122009
Костова-Панайотова, МагдаленаОбрази на революцията в поезията на Христо СмирненскиБългарски език и литература20094
Братинов, ПеткоБратчетата на Гаврош и сиянието на ескадронитеСловото днес22.01.20092
Попов, КонстантинЗа последното стихотворение "Вяра" на Христо СмирненскиБългарска реч20121
Симеонов, ИванХристо Смирненски - "Да бъде ден" : 90 г. от излизането на книгатаПламък20121
Янакиева, МирянаСлепота и музика в стихотворения на Смирненски и ВапцаровБългарски език и литература20132
Везиров, ВенциславХристо Смирненски и германската революция от 1918-1919 г.Български език и литература20155
Минкова, НелиХристо Смирненски и постсимволизмът в цикъла "Зимни вечери" : Изследване на интензитета на звука и светлинатаБългарски език и литература20152
Теодосиева, ХристинаРазрушената утопия на Христо Смирненски : Пътят от "Червените ескадрони" до "Приказка за стълбата"Български език и литература20154
Ламбрева, Евелина"Ти ми взимаш всичко човешко..." - психоаналитични разсъждения върху защитния механизъм "идентификация с агресора" в "Приказка за стълбата" от Христо СмирненскиЛитературен вестник16.12.201541-42
Igov, SvetlozarChristo SmirnenskiBulgarian Modernism2017
Чобанов, ГеоргиПриказки за тялото : ["Приказка за стълбата" на Христо Смирненски]Български език и литература20182-3
Лукова, КалинаПоезия на нощта : Наблюдения върху циклите "Децата на града" и "Зимни вечери" на Хр. СмирненскиБългарски език и литература20183
Коларов, СтефанЛюбенов. Мечтателят от Ючбунар : [По повод 120 г. от рождението на Хр. Смирненски]За буквите11.201856
Чавдарова, ДечкаТемата за града в лириката на Христо Смирненски и Александър БлокЛюбословие202020
Христов, АлександърСтихотворенията в проза на Христо СмирненскиБългарски език и литература20206
Христов, АлександърСтихотворенията на Христо СмирненскиБългарски език и литература20206