Христо Смирненски

Смирненски, Христо (псевдоним на Христо Димитров Измирлиев) (Кукуш, 29.09.1898 – София, 18.06.1923). Завършва начално образование в родния си град през 1908. През септември същата година е изпратен в София при дядо си по майчина линия – свещеника Анастас Кръстев, и вуйчо си – поета хуморист Владимир Попанастасов (Пепо). До 1910 Смирненски учи в София, след което се връща в родния си град и завършва Кукушката прогимназия (1911). По време на Междусъюзническата война (1913) градът е опожарен и семейството му се преселва в София. През 1913 постъпва в строителния отдел на Държавното средно техническо училище, същевременно работи като продавач на вестници, а по-късно – в бригада по измерване на шосета и жп линии край Никопол. По примера на по-големия си брат Тома Измирлиев Смирненски започва да сътрудничи на хумористичния вестник „К’во да е“. Публикува още в списанията „Българан“ (на което е и член на редколегията от 1918 до 1922), „Барабан“, „Художествена седмица“, „Червен смях“, „Младеж“, вестниците „Сатър“, „Работнически вестник“, „Народна армия“ и др. През 1917 заедно с приятели основава седмичното хумористично списание „Смях и сълзи“. Същата година напуска Техническото училище и постъпва във Военното училище в София. По време на Владайското войнишко въстание (септември 1918) Смирненски е сред юнкерите, изпратени срещу въстаналите войници. Потресен от кървавото потушаване на бунта, той напуска предсрочно Военното училище и се записва студент в Юридическия факултет на Софийския университет (1918). Тежкото материално положение го принуждава да работи непрестанно: като писар, ревизор, репортер, измервач и контрольор, касиер, надничар. Изострената му социална чувствителност и обществените сътресения, на които става свидетел, го насочват към левите идеи. Все по-дейно се ангажира в работническите борби, а от 1921 е член на БКП. Участва в митинги, демонстрации и акции в подкрепа на бедните. През 1922 заедно с брат си Тома започва да издава сп. „Маскарад“. През пролетта на 1923 Смирненски заболява от туберкулоза, с която не успява да се пребори.

Първите публикувани творби на Смирненски – анекдотите „Иване“ и „Между ловци“ – излизат през 1915 във в. „К’во да е“.[1] Дебютира с хумористични текстове, които много скоро го правят популярен и предпочитан автор сред четящата публика. Ранни негови хумористични текстове от това време се откриват и в ефемерното списание на Хр. Бръзицов „Родна лира“. Смирненски е оставил блестящи образци във всички жанрове на хумористичната и сатиричната поезия и проза. Основен персонаж в ранните му творби е непрокопсаният столичен младеж. Умело съчетавайки комизъм и лиризъм, поетът пресъздава неговите бохемски подвизи, интимните му похождения и домогвания, разприте му с родители, учители, хазяйки, стражари. Героят на Смирненски се противопоставя на посредствената сивота и сериозност и утвърждава един светъл и оптимистичен възглед за живота. След поражението на България в Първата световна война хумористичните творби на Смирненски все повече се насищат със злободневна конкретика. Хуморът му започва да прелива в остра сатира. Публицистичният му талант се развива много бързо и дава впечатляващи плодове – фейлетоните „Политическа зима“, „Карнавална приказка“, „Политически калейдоскоп“ и др., в които откроява фалша на световната политическа сцена, чиито жертви са обикновените хора. Смирненски е и един от най-големите майстори на пародията в българската литература. Виртуозно пародира творби на Ив. Вазов, А. Константинов, К. Христов, П. Яворов, Т. Траянов, народната песен, вестникарските клишета, редица митологични, библейски и исторически образи и сюжети.

Още в някои от ранните си стихотворения („На търговците скубачи“, „Покупки за празниците“ и др.) Смирненски заявява критичното си отношение към поляризирането на обществото и духовната си съпричастност към бедните и онеправданите. Най-пълен израз това отношение намира в циклите „Децата на града“ и „Зимни вечери“. В тях поетът със забележителна яркост и силен хуманистичен патос пресъздава безизходната нищета и страданието на хората от низините, тежката им борба за хляба, тяхното безсилие и безнадеждност в полюсно разделения в социално отношение град. Основни герои в тези стихове са гаврошовците, старият музикант, малката цветарка, уличната жена, умиращото от туберкулоза момиче, работникът. Това не е познатата дотогава в българската литература плакатно-лозунгова пролетарска поезия, а е нов тип социална лирика, която разкрива конфликта на времето чрез личната драма на героите. Към този дял могат да се отнесат и част от прозаическите текстове на Смирненски („Босоногите деца“, „Очи“ и др.).

Копнежът по справедливост и човешко щастие води Смирненски до мечтата за революционно преобразование на света. Поетът интерпретира революцията като пречистващ огън, който ще донесе вечно щастие („Червените ескадрони“). Неин двигател са същите онеправдани и страдащи хора, изобразени в „Децата на града“ и „Зимни вечери“, но осъзнали несъответствието между мечтите си и действителността („Юноша“, „Пролетарий“) и обединени в един нов могъщ герой – пролетарската тълпа („Ний“). Революционните стихотворения на Смирненски са свързани с левите идеи и с победата на Октомврийската революция (1917), която отприщва мащабни социални движения в цяла Европа. Но поривът към радикално социално преобразование в лириката му надхвърля конкретния исторически момент, за да прерасне в обобщената идея за вечна правда и благоденствие.

В края на живота си Смирненски стига до дълбоки нравствено-философски прозрения, въплътени в шедьоврите „На гости у дявола“ и „Приказка за стълбата“. Това са страховити притчи – предупреждения за злото, което се крие в обществото и в човека и възпрепятства постигането на идеала. Чрез тях Смирненски изразява своето болезнено съмнение и скептицизъм по отношение осъществимостта на всяка социална утопия, включително и на заявената от него в революционните му творби. Със своята многозначност, многопластовост и философско-етическа дълбочина „На гости у дявола“ и „Приказка за стълбата“ се нареждат сред върховите постижения на българската сатира.

Лириката на Смирненски е своеобразен синтез на наслоените до този момент литературни традиции (ботевската, вазовската, пролетарската, символистичната), основан на сложно отношение на приемане и същевременно оттласкване от тях. Тя се включва по оригинален начин в предметно-реалистичната тенденция в българската литература, водеща началото си от късния Дебелянов и намерила своето продължение в творчеството на Ат. Далчев, Ал. Вутимски, Е. Багряна, В. Петров, Ал. Геров и др. А бунтовните стихотворения на Смирненски, с оригиналното съчетание на революционно-апокалиптичното и лирическото начало, са предусет за появата на т.нар. септемврийска поезия на Н. Фурнаджиев и Ас. Разцветников.

През краткия си житейски път Смирненски поддържа близки отношения с редица видни хора на изкуството: карикатуристите Ил. Бешков и Ал. Жендов (самият Смирненски се увлича по карикатурата и показва завиден талант), писателите М. Вълев, Хр. Ясенов, Св. Минков (с когото редактира и издава „Календар Българан“, 1922), литературния критик Г. Цанев.

Превежда от руски език. Негови произведения са преведени на над 30 езика.

Други псевд.: Ведбал, Вилмон, Гаврош, Кямил ефенди, Орезам, Лорд Джеймс Шокинг, Нагел Смуглий, Хризантема, Денгубец, Окър Кокър, Йуда Добродушни и мн. др.

 

Андрей Ташев

 

Библиографията е изготвена от Велислава Маринова (Статии за ... )

 

[1] Информацията в „Речника на българската литература. Т. 3“, 1982, с. 308, че първата публикация на Смирненски е хумористичният разказ „Час по химия в една столична гимназия“, както и в „Речника по нова българска литература“, 1994, с. 334, че Смирненски започва да публикува от април 1915, не отговаря на истината. Анекдотите „Иване“ и „Между ловци“ излизат в бр. 167 от 22–29 март 1915, а „Час по химия в една столична гимназия“ – в бр. 168 от 5 април 1915 във в. „К’во да е“.

Книги от Христо Смирненски

ЗаглавиеЖанровеГодина
Разнокалибрени въздишки в стихове и проза / Ведбалстихове1918
Да бъде ден! стихове1922 (1923, 1925, 1963, 1989))
Волни песнистихове1924
Зимни вечеристихотворения1924 (1963, 1997)
Tra la ventego, Elektita verkaro / [Прев.]1931
Съчинения : Т. 1 – 3 . 1932-1933 1932 (1935-1940 , 1944-1948)
Избрани произведения1948 (1949)
Каменарче : Стиховестихове1950
Tra la ventego : Elektita verkaro .Trad. el la bulg. orig. Assen Grigorov, Atanas Lakov .- 2. прераб. и доп. изд. 1950
Избрани съчинения : В 2 т. 1951-19521951
Юноша : Избрани произведения за юноши 1953
Избрани стихотворения : Т. 1 – стихотворения1954
Избрани творби / Под ред. на Божидар Божилов ; [Предг. от Христо Радевски] (Библиотека за ученика)1955 (1961)
Събрани съчинения : В 4 т. 1958-19601958
През бурята : Избрани стихотворения стихотворения1958
Червените ескадрони : [Стихотворения] стихотворения1961
Избрани творби [Предг. и подбор Минко Николов] - (Библиотека за ученика)1962 (1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972)
Стихотворениястихотворения1963 (1965)
Secilmis siirler. Terc. eden Recep Kupcu1967
Избрани творби : В 2 т. 1968 (1972)
Да бъде ден! : Избрано 1969
На чист въздух : Избрани хуморист. произведения1969
Новият Прометей : Избрани творби : [Поезия и проза] 1970
Стихотворения [и проза] : Избрани произведения 1970
Es werde Licht! : [Стихотворения] / Ubers. [от бълг.] Wili Bruckner, Kathe Papasovaстихотворения1970
Let there be light! : [Стихотворения] / Transl. [от бълг.] by Vladimir Philipovстихотворения1970
Qu`il fasse jour! : [Стихотворения] / Trad. [от бълг.] Jeliazco Rainovстихотворения1970
Да будет день! : [Стихотворения] / Пер. с болг. В. Арсеньева и др. стихотворения1970
Избрани творби . [Подб., ред., Симеон Правчанов ], (Библиотека за ученика)1973 (1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1987, 1989)
Северно сияние : [Стихотворения]стихотворения1977
Събрани съчинения : В 6 т . 1978-19801978
Selected poetry and prose / Transl. from the Bulg. by Peter Tempest. 1980
Хумор и сатирахуморески1982
Пролетно писмо : [Избрани стихотворения]стихотворения1982
Стихотворения ; Хумор и сатира : [Сборник]1984
[Избрани стихотворения] . Прев. Михайл Аид. [Текст на арабски ез.]стихотворения1984
Tra la ventego : Elektita verkaro . [Прев. от бълг. на есп.] Nikola Aleksiev et al. 1986
Съчинения : В 2 т. 1988
Децата на града : Стихотворения и проза 1992 (1993, 1998)
До последен дъх : Предсмъртни бележници и кореспонденция на Христо Смирненски 1995
Поезия ; Проза1999
Избрано : Поезия, проза2001
Зимни вечеристихотворения2001
Избрани творби. [Състав., бел. Олга Попова ; Предг. Никола Георгиев] (Библиотека на ученика)2002
Да бъде ден! / Състав., биогр. бел. Панко Анчев2003
Избрани творби / Състав. Любомир Русанов2003
Поезия ; Проза2005
Горчиво кафе. [Състав. Наташа Манолова и др.] 2006
Горчиво кафе. [ Състав. Лозан Такев] 2008
Приказка за стълбата : разкази и фейлетони разкази2011
Христос възкресе ли? : поезияпоезия2011
Над мъртвата градинка вечерта... : избрани творби : поезия, проза2013

Книги за Христо Смирненски

АвторЗаглавиеГодина
Бакалов, Г. Христо Смирненски : [Крит. студия]1925
Бакалов, Г. От Пушкина до Смирненски : Лит. очерки1937
Кол.Христо Смирненски. 1923-1945 : [Сборник]1945
Флоров, С. Христо Смирненски : Живот и творчество1945
Бакалов, Г. Христо Смирненски 1946
Сб.Христо Смирненски1946
Ведринов, Вл. Христо Смирненски : Живот и поезия1947
Аврамова, Й. Христо Смирненски : Библиография : 1898-1923-1948 1948
Караславов, Г. Христо Смирненски : Биогр. очерк1949
Кюлявков, К. Спомени за Христо Смирненски1952 (1954)
Караславов, Г. Христо Смирненски : Биогр. очерк1953 (1955, 1967)
Боров, Т. Христо Смирненски : Препоръч. библиогр. 1953
Karaslavov, G. Christo Smirnenski1953
Karaslavov, G. Hristo Smyrnensky 1953
Караславов, Г. Христо Смирненский . [Прев. от бълг.]1953
Симеонов, Вл. Разкази за Смирненски : За средна училищна възраст1954
Сб. Спомени за Христо Смирненски : Сборник / Под ред. на Г. Караславов и др. 1955
Русев, П. История на българската литература от Смирненски до наши дни : Лекции1957
Аврамова, Д. Христо Смирненски : 60 г. от рождението му : 1898-1958 : Библиогр. указ. 1958
Вълчев, В. Писмо на П. Р. Славейков до Фердинанд ; Христо Смирненски в Съветския съюз1958
Николов, М. Христо Смирненски : Лит.-крит. очерк1958 (1965)
Измирлиева, Н. Д. Христо Смирненски : Летопис за живота и творчеството му 1961
Георгиев, Л. Христо Смирненски : Студии 1962 (1967)
Димитрова, Е.Христо Смирненски : Живот и творчество : Студии 1963
Георгиев, Л. Певец на революцията : 65 г. от рождението и 40 г. от смъртта на Христо Смирненски 1963
Сб.Христо Смирненски в литературната критика : Сб. статии1964
Колевски, В.Литературната критика за Христо Смирненски1964 (1978)
Сб.Христо Смирненски и Никола Вапцаров в спомените на съвременниците1966
Габровски, Р. Човекът и поетът Христо Смирненски : Спомени1968
Караславов, Г. Книга за Смирненски и Вапцаров1971
Правчанов, С.Едно последно лято : Христо Смирненски - етюди за неговия живот и творчество1972 (1981)
Данчев, П.Обречени на безсмъртие : Ботев, Яворов, Смирненски, Вапцаров : [Лит.-крит. очерци]. 1977
Авджиев, Ж. Христо Смирненски и неговото време : Лит.-крит. очерк1978
Николов, М.Избрани произведения : Антон Страшимиров, Христо Смирненски, Брехт : Лит. очерци1979
Георгиев, Л. Христо Смирненски : [Лит.-крит. очерк]1982 (1988)
Кол.Христо Смирненски 1898 - 1923 : Био-библиогр. указател / Състав. Иванка Петрова и др.1982
Чолаков, З. Чолаков, З. Христо Смирненски : [Творчески портр.]1988
Сб.Христо Смирненски : Живот, творчество, безсмъртие : [Сб. материали]1988
Правчанов, С. Ще остане песента : Един ден от живота на Христо Смирненски1988
Сб.Hristo Smirnenski : Vida y obra immortal : [Сб. материали] [Прев. от бълг. на исп. ез.]1988
Сб.Hristo Smirnenski : Leben und Werk : [Сб. материали] [Прев. от бълг. на нем. ез]1988
Сб.Hristo Smirnenski : Life, work and immortality : [Сб. материали] [Прев. от бълг. на англ. ез.]. 1988
Сб.Christo Smirnenski : Sa vie, son oeuvre immortel : [Сб. материали] [Прев. от бълг. на фр. ез.]1988
Сб. Христо Смирненскии : Жизнь, творчество, бессмeртие : [Сб. материали] [Прев. от бълг. на руски ез.].1988
Янев, Вл. Христо Смирненски - Маскарадът и Празникът2000 (2008 - 2.осн. прераб. и доп. изд.)
Сб.Христо Смирненски в критически анализи и тестове2001

Статии за Христо Смирненски

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Далчев, АтанасСтихът на СмирненскиСтраници1980
Цанев, ГеоргиСмирненски и октомврийската революцияНа литературни теми1980
Попова, Катя„В утрото на светла ера...“АБВ04.11.198045
Попова, Катя„В утрото на светла ера...“ : [Влиянието на съв. лит. върху творчеството на Хр. Смирненски]АБВ04.11.198045
Авджиев, Жельо„Аз ще дочакам празника на мойте братя...“Поезия и борба1981
Боров, ТодорХристо Смирненски : Сценарий за документален филм 1952Книга и литература1981
Василев, ЙорданХристо СмирненскиСофия198111
Петров, ЗдравкоСмирненски и сиянието на революциятаЛитературен фронт198139
Попова, КатяВазов в духовния живот на СмирненскиРодна реч19819
Милев-Огин, БорисЗащо се прескача Христо СмирненскиЛитературен фронт16.07.198129
Здравков, ПеткоСвидетелство за безсмъртие или реликва в безвремие : [63 г. от рождението на Хр. Смирненски]Пулс29.09.198139
Джагаров, ГеоргиОгнена тръбаОт Ботев до Ботев1982
Иванов, ЧавдарХристо Смирненски – певец на пролетарската революцияРодна реч19826
Шопкин, МатейНеобходимият СмирненскиЛитературен фронт24.06.198225
Сапарев, ОгнянМноголик и единен талант : [Хр. Смирненски]Народна култура25.06.198226
Василев, НиколайПървият : 60 г. от издаването на стихосбирката „Да бъде ден!“ от Хр. СмирненскиПулс29.06.198226
Чаушева, Милка„Дабъде ден...“ : 60 г. от издаването на стихосбирката „Да бъде ден!“ от Хр. Смирненски Пулс29.06.198239
Желязков, ЖелязкоНеизвестни произведения на Христо СмирненскиЛитературен фронт15.07.198228
Стефанов, ХристоСлънчево дете на бурята : [Христо Смирненскиб]Литературен фронт26.08.198234
Иванова, ВескаРъкописното наследство на Смирненски : 85 г. от рождението и 60 г. от смъртта на Хр. СмирненскиЛитературна мисъл19836
Йорданов, ХристоХуманизмът на Христо СмирненскиЕзик и литература19836
Кремен, МихаилХристо СмирненскиКремен, М. Портрети с цветни моливи1983
Куюмджиев, Кръстьо...“Възцарете вечна обич“Избрани страници1983
Хаджикосев, СимеонПреосмисляне на традициятаЕзик и литература19833
Цанев, Георги„Зимни вечери“Страници от миналото1983
Шопкин, Матей„Аз много огън хвърлих на земята!“ : 85 г. от рождението и 60 г. от смъртта на Хр. Смирненски.Литературна мисъл19836
Попов, КонстантинЕдинство и разнообразие в стила на двете стихотворения „Москва“ и „Червените ескадрони“ от Христо СмирненскиЕзик и литература19836
Примова, БорянаСоциалното страдание и хуманизмът в поезията на Христо СмирненскиРодна реч19838
Игов, СветлозарДа бъде денПламък19839
Каранфилов, ЕфремВдъхновението на Христо СмирненскиБългарски език и литература19834
Цанев, ГеоргиБуржоазната критика и поезията на др. СмирненскиСтраници от миналото1983
Цанев, ГеоргиВъзторжен певец на борческите масиСтраници от миналото1983
Цанев, ГеоргиХристо Смирненски : Да бъде денСтраници от миналото1983
Цанев, ГеоргиХристо СмирненскиСтраници от миналото1983
Авджиев, ЖельоБезсмъртният поет – новатор : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиЕзик и литература19834
Димитрова, ЕленаШколуване на таланта : Смирненски и някои от любимите му учители : 85 г. от рождението и 60 г. от смъртта на Хр. СмирненскиЛитературна мисъл19836
Еленков, КонстантинБакаловският СмирненскиГеорги Бакалов1983
Еленков, КонстантинСлънчевото дете на революцията Септември19839
Златков, РангелСътрудничествотр на Георги Бакалов и Христо Смирненски във в. „Народна армия“ 1920-1923 г.Известия на Военноисторическото научно дружество1983Т. 36
Василев, МихаилПрометеевски огън, октомврийска вяра : 60 г. от смъртта на Хр. СмирненскиЛитературен фронт16.06.198324
Куюмджиев, КръстьоПрекрасният принц на българската поезияНародна култура24.06.198325
Лимончева, НаталияРод на бунтовници и поети : Родословието на Хр. СмирненскиТруд25.06.198325
Петров, ЗдравкоХристо Смирненски – певец на една голяма епохаЛитературен фронт21.07.198329
Попова, КатяСмирненски в изобразителното изкуствоВечерни новини26.09.1983224
Чолаков, ЗдравкоСмирненски – първата голяма естетическа защита на социалистическата идея в българската поезияПулс27.09.198339
Попова, КатяКакви са поводите да се напише „Приказка за стълбата“? : Един опит да се отговори на този въпросАнтени28.09.198339
Константинов, ГеоргиСмирненски – поезия, в която живее слънцето : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиНародна култура30.09.198339
Маринова, МаргаритаЦенен дар : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиНародна култура30.09.198339
Попова, КатяРисунките на поета : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиНародна култура30.09.198339
Продев, СтефанМоят Смирненски : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиНародна култура30.09.198339
Еленков, КонстантинВестоносецът : 85 г. от рождението на Хр. СмирненскиНародна култура30.09.198339
Исаев, МладенВелик поет на революцията Литературен фронт06.10.198340
Петров, ЗдравкоХристо СмирненскиТворци от няколко поколения1984
Тиханов, Галин„На улицата на пролетарската поезия настъпи празничен ден“Родна реч19841
Хаджикосев, СимеонПреосмисляне на традициятаСред незабравимите страници1984
Георгиев, ЕмилХристо Смирненски и Иржи Волкер : Типологичен паралелБългарската литература в общоевропейски контекст1984
Янева, КатяХумористът и сатирикът ВедбалРодна реч19844
Игов, СветлозарЮношата : Христо Смирненски 1898-1923Българио, за тебе те пяха1985
Йорданов, ХристоДвуплановост и единство в поетиката на Христо СмирненскиАктуални проблеми на социалисточеския реализъм1985
Коларов, СтефанАктуалният СмирненскиСвобода и любов1985
Колевски, ВасилТворческият метод на СмирненскиИзбрано. Т. 21985
Стаматова, ЕмилияИдейно-тематични и художествени паралели в творчеството на Волкер, Смирненски и ВапцаровЛитературна мисъл19856
Попова, КатяСмирненски като преводачВечерни новини29.09.1985223
Пачев, ИлияНоваторството в поетиката на Христо Ясенов и Христо СмирненскиНаука и общество : Сб. в памет на кад. Е. Георгиев1986
Божикова, МиленаГърми стохилядният градРодна реч19869
Дудевски, ХристоОктомври и българската литература : Първи поетически отгласи на Октомври : Хр. Смирненски и еговите предходнициГодишник на СУ „Кл. Охридски“. Славянски факултет1986Т. 75, 2
Тиханов, ГалинМноголикото движениеРодна реч19869
Златков, РангелЯрка политическа публицистика : [За фейлетоните на Хр. Смирненски]Септември19871
Каранфилов, ЕфремМладостта на поета и смъртта : Христо СмирненскиЗаради живота1987
Чолаков, ЗдравкоПоетът сатирик : [Хр.] СмирненскиПламък198810
Бъклова, КатяПрозата на Христо СмирненскиРодна реч19887
Маринова, Маргарита и дрВ света на поета : 90 г. от рождението на Хр. Смирненски Музеи и паметници на културата19883
Петров, ЗдравкоМоят СмирненскиПоети1988
Авджиев, ЖелюФейлетонистът СмирненскиБългарски журналист198812
Бенбасат, АлбертНоватор и завършител : Бел. върху революционната лирика на Хр. СмирненскиПламък198810
Василев, МихаилМитът за Прометей, споменът за Дон Кихот и революционната летопис в лириката на Христо СмирненскиЛитература и национален живот1988
Велчев, ВелчоРеволюционният хуманизъм на Христо СмирненскиЛитературна мисъл19884
Георгиев, ЛюбенПрез меридианите на историятаСептември19889
Григоров, ГеоргиДа бъде ден!Читалище19889
Сапарев, ОгнянМноголик и единен талантЛитература и интерпретация1988
Сарандев, ИванБардътРодна реч19887
Янев, СимеонГорчиво кафеОтечество198817
Янев, СимеонПриближаване до СмирненскиЛитературен фронт198839 – 42
Николчина НадеждаНовият Прометей : Проблемът жа пролетарската революция в поезията на Хр. СмирненскиПулс31.05.198822
Тошева, СветлаПрисъда над принцовете, родени плебеи : 75 г. от смъртта на Христо СмирненскиЗемя18.06.1988117
Бумбалов, ЛюбенСлово за СмирненскиЛитературен фронт23.06.198826
Начева, НаталияТи ярко пак пламтишАнтени06.07.198827
Андронова-Тотева, СветлаРисунките на поетаПулс27.09.198839
Андронова-Тошева, СветлаДо сетния си дъхНародна култура30.09.198840
Продев, СтефанМомчето, наречено СмирненскиНародна култура30.09.198840
Барух, АрмандБате Христо : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Дамянов, ДамянВечният юноша : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Инджов, НиколаМладият български гений : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Кънчев, НиколайЩе остане до край : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Тодоров, АнгелПролетарски бард : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Шестински, ОлегОгнена сила : Христо Смирненски – 1898-1988Литературен фронт06.10.198841
Тодоров, ИлияЩедростта на таланта – изпитание за издателите : 90 г. от рождението на Хр. СмирненскиАБВ11.10.198841
Петев, НиколайПоетичните завети на Хр. СмирненскиПулс08.11.198845
Игов, СветлозарУсмивката на ВедбалГрозните патета1989
Аджеларов, ДимитърСамотната цветарка на СмирненскиРодна реч198910
Колевски, ВасилПрозрение и предупреждение : [За „Приказка за стълбата“]Младеж19894
Божилова, МаяСемантичният обем на поетичната дума : Върху материали от поезията на Хр. Смирненски, Н. Вапцаров, В. Марковски, Г. ДжагаровИдеал, човек, общество1989
Бораджиева, ЛотосХристо Ботев и Гристо Смирненски на арабскиЛитературна мисъл19892
Николов, МинкоСмехът на СмирненскиПрофили и проблеми1989
Цанева, МиленаХристо Смирненски и развоят на българската литератураЛитературна мисъл19893
Бечев, КонстантинЛорелай от улица „Софроний“Пулс08.08.198932
Божилов, БожидарСмирненскиКритика и образи1990
Цанева, МиленаХристо Смирненски и развоят на българската поезияАвтори, творби и проблеми1990
Атанасов, ВладимирКултурната памет на Христо СмирненскиПулс29.05.199022
Андронова-Тошева, СветлаЕдин класически любовен триъгълник : Хр. Смирненски – Женя Дюстабанова – М. ВълевПулс25.09.199039
Дудевски, ХристоДве измерения на темата за октомври : Хр. Смирненски и Й. БехерЛитературна традиция и съвременност1991
Янева, КатяСатирикът Смирненски във времето сиЛитературна традиция и съвременност1991
Найденова, ЦветелинаЗащо е духовно силен и красив лирическият герой в стихотворението "Юноша" от Хр. СмирненскиРодна реч19927-8
Без авторОпит за съвременен прочит на "Юноша" от Хр. СмирненскиРодна реч19924
Стоянов, СтилиянМежду символизацията и алегоризацията : [За някои особености на поетиката на Хр. Смирненски]Български език и литература19924
Тачков, Марин"Приказка за стълбата" на Смирненски - от вярата към съмнението : Смисъл, текст и отношения към други текстовеПламък19925-6
Велева, ЛидияПожарът, вечната правда : Револ. парадигми и човекът у СмирненскиБългарски език и литература19924
Костадинова, Райна"На гости у Дявола" [от Христо Смирненски]Родна реч19939
Пенева, ДобринкаСмисълът на живота според разказа на Смирненски "Очи"Родна реч19936
Попиванов, ИванСвоеобразни естетически съчетания в хумористично-сатиричното творчество на Христо СмирненскиЕзик и литература19935-6
Попиванов, ИванСмислово-структурни и естетически пластове в поезията на Христо СмирненскиПламък19935-6 ; 9-10
Райчева, ВаняПоетическият образ на революцията в поезията на Смирненски и ВапцаровА.19935-6
Чолаков, ЗдравкоФеноменът СмирненскиА.19933-4
Братанов, Иво"Юноша" [от Христо Смирненски] - от промяна на душевността към промяна на животаРодна реч199310
Василев, НиколайПролетарският бард на революцията : Пред 95-год. от рождението на Хр. СмирненскиДума18.09.1993218
Камбуров, ДимитърЦветарката малка на Смирненски и страници от кръчмарския протокол (public [house] protocol) : [Анализ на стихотворението "Цветарка"]Литературен вестник27.12.199351-52
Гергова, СлавкаЛюбовта към човека в поезията на Христо СмирненскиРодна реч19949-10
Танев, ДимитърПоглед към Смирненски без нагледи и схемиВезни19942
Иванова, МарияРицарят в поезията на Смирненски и у българските поетиЛетописи19959-10
Николова, ДораЦикълът "Зимни вечери" на Христо Смирненски : Романтично-символична постановка на човешката трагедияДарба19963-4
Суйецка, ЙолантаHomo politicus [Христо Смирненски]Демократически преглед19966-7
Бенбасат, АлбертХумористичната еротика на СмирненскиВек 2120.10.199623
Христова, АлбенаПоетическият свят на Смирненски между традицията и новаторствотоПир19973
Георгиев, НиколаБедният СмирненскиЛитературен форум05.02.19975
Малковска, НаталиВреме, пространство, герои в творчеството на Христо СмирненскиРодна реч19986
Правчанов, СимеонУдивително разнообразен творец [Христо Смирненски]Пламък19987-8
Продев, СтефанВеликият Гаврош : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиПонеделник199810-11
Чолаков, ЗдравкоСтогодишното момче на българската поезия [Христо Смирненски]Пламък19987-8
Тотев, ПеткоПожар от злато и рубини [в творчеството на Алеко Константинов и Христо Смирненски]Везни19987-8
Спасов, ИванГениалният юноша : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиСъвременна мисъл09.09.19989
Тошева, СветлаВърви един младеж по "Пиротска" : 100 години от рождението на Христо СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Шопов, ДрагомирЗаедно и в безсмъртието : 100 години от рождението на Христо СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Тотев, ПеткоТракийски конници и жертвоприношения : 100 години от рождението на Христо СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Жендова, СтанкаЕдна дружба : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Василев, НиколайОгненият стълб : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Попиванов, ИванОстроумен, дързък и непримирим : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Петров, ЗдравкоПоетът улавя музиката на човешката история : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиБългарски писател22.09.199827
Буковски, ХристоРазговор с жълтата гостенка : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиЗемя30.09.1998190
Георгиев, ВелинИ роб, и принц : Сто години от рождението на Христо СмирненскиЗемя30.09.1998190
Цветков, ИванВий слезнете от конете и земята целунете... : 100 г. от рождението на Хр. СмирненскиНова зора20.10.199835
Янева, КатяСмирненски извън своите шедьовриБългарски писател15.12.199839
Минков, БорисХристо Смирненски и Бертолд Брехт : [100 г. от рождението на Хр. Смирненски]Литературен вестник16.12.199841
Дачев, МирославСмирненски : Социоанализа на огъня : [100 г. от рождението на Хр. Смирненски]Литературен вестник16.12.199841
Златанов, БлаговестСмирненски - трафарет и дискурсивност : [100 г. от рождението на Хр. Смирненски]Литературен вестник16.12.199841
Ватова, ПенкаЕмблематични и символни образи (митологични и исторически) в поезията на СмирненскиРодна реч19996
Димитрова, Елка"На гости у дявола" ("Приказка за честта") на Христо Смирненски - планове на травестиранеБългарски език и литература19992-3
Чернокожев, ВихренХристо Смирненски и българската сатирическа традицияБългарски език и литература19992-3
Танев, ДимитърПоет на справедливосттаРодна реч20018
Каролев, СвиленГео Милев и Христо Смирненски - две задочни срещи (и една на живо)Везни20021-2
Малинова, Людмила Хр.Мотивът за смъртта в поезията на Христо СмирненскиБългарски език и литература20024-8
Янкулова, Ани"Зимни вечери" и нощната картина на града гробница [в поезията на Христо Смирненски]Български език и литература20024-5
Без авторХристо Смирненски - новият прочит : [За изданието на Хр. Смирненски "Избрано. Поезия и проза"]Пламък20025-6
Гълъбов, КонстантинХристо СмирненскиНовият Пулс10.02.20033
Тошева, СветлаХристо Смирненски и Кнут Хамсун : [Влияние на норвеж. писател върху творчеството на бълг. поет]Известия на Националния литературен музей2004T. 2
Манчева, Катерина"Пролетно писмо" от Христо СмирненскиАз Буки25.02.20048
Тошева, СветлаЖивописната палитра в поезията на Христо СмирненскиИзвестия на Националния литературен музей2005T. 3
Еленков, ЛъчезарПоет на трудовите хора и огнените гриви : 110 г. от рождението на Хр. СмирненскиСловото днес02.10.200725
Еленков, ЛъчезарДа те обичат и да те проклинат : 80 г. от смъртта на Хр. СмирненскиДума18.06.2008137
Костадинова, Магдалена"Принц безпаричен, роден край Егея"Епископ-Константинови четения. Т. 122009
Костова-Панайотова, МагдаленаОбрази на революцията в поезията на Христо СмирненскиБългарски език и литература20094
Братинов, ПеткоБратчетата на Гаврош и сиянието на ескадронитеСловото днес22.01.20092
Попов, КонстантинЗа последното стихотворение "Вяра" на Христо СмирненскиБългарска реч20121
Симеонов, ИванХристо Смирненски - "Да бъде ден" : 90 години от излизането на книгатаПламък20121
Янакиева, МирянаСлепота и музика в стихотворения на Смирненски и ВапцаровБългарски език и литература20132
Везиров, ВенциславХристо Смирненски и германската революция от 1918-1919 г.Български език и литература20155
Минкова, НелиХристо Смирненски и постсимволизмът в цикъла "Зимни вечери" : Изследване на интензитета на звука и светлинатаБългарски език и литература20152
Теодосиева, ХристинаРазрушената утопия на Христо Смирненски : Пътят от "Червените ескадрони" до "Приказка за стълбата"Български език и литература20154
Ламбрева, Евелина"Ти ми взимаш всичко човешко..." - психоаналитични разсъждения върху защитния механизъм "идентификация с агресора" в "Приказка за стълбата" от Христо СмирненскиЛитературен вестник16.12.201541-42
Igov, SvetlozarChristo SmirnenskiBulgarian Modernism2017
Чобанов, ГеоргиПриказки за тялото : ["Приказка за стълбата" на Христо Смирненски]Български език и литература20182-3
Лукова, КалинаПоезия на нощта : Наблюдения върху циклите "Децата на града" и "Зимни вечери" на Хр. СмирненскиБългарски език и литература20183
Коларов, СтефанЛюбенов. Мечтателят от Ючбунар : [По повод 120 г. от рождението на Хр. Смирненски]За буквите11.201856
Чавдарова, ДечкаТемата за града в лириката на Христо Смирненски и Александър БлокЛюбословие202020
Христов, АлександърСтихотворенията в проза на Христо СмирненскиБългарски език и литература20206
Христов, АлександърСтихотворенията на Христо СмирненскиБългарски език и литература20206