Цочо Бояджиев

Бояджиев, Цочо Христов (Троян, 25.09.1951). Завършва немска гимназия в Ловеч (1970) и философия със специализации по психология и българска филология в Софийския университет (1976). През 1980 защитава дисертация върху модерното немскоезично платонознание. От 1978 преподава във Философския факултет на Софийския университет, доцент по антична и средновековна философия (от 1987), професор по история на философията (от 1992), ръководител на катедрата по история на философията (1991–1999). Доктор на философските науки с дисертация на тема „Ренесансът на XII век: природата и човекът“ (1990). Специализирал е в Тюбинген (1988–1989 и 1993), Кьолн (1998), Будапеща (2001–2002), Берлин (2003, 2005, 2007), Рим (2004), гостувал е на редица академични организации, участвал е в множество международни научни конференции. Директор на Института за средновековна философия и култура в София (от 2000). Член на престижни европейски академични институции, сред които: Европейската академия на науките и изкуствата във Виена, Обществото за изследване на средновековната философия в Лувен, Ерфуртската академия на науките, Международното Платоново общество, Берлинското научно общество и др. Съосновател на Европейската висша школа по антична и средновековна философия (EGSAMP). Съиздател на поредиците „Bibliotheca Christiana“, „Семинар 333“, „Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters“, на „Архив за средновековна философия и култура“, член на редакционния съвет на сп. „Християнство и култура“.

Цочо Бояджиев е един от най-значимите български учени хуманитаристи. Автор е на основополагащи изследвания в областта на историята на античната, западноевропейската и византийската средновековна философия и култура. Съставител на множество антологии, сборници и учебни помагала. Дебютната му книга – „Неписаното учение“ на Платон“ (1984), е първото изследване на езотерическата философия на Платон в марксистката история на философията, а тематичния си сборник „Античната философия като феномен на културата“ (1990) Бояджиев определя като опит за „културологичен прочит на ранногръцката философия“ и като сбогуване с неговата „първа голяма любов, философията на древна Елада“. Сред по-важните му философски книги са: „Ренесансът на XII век: природата и човекът“ (1991) – върху текстове от XII век, свързани пряко или косвено с дейността на Шартърската школа; „Августин и Декарт: Размишление върху основанията на модерната култура“ (1992); „Философия на европейското средновековие“ (1994); „Нощта през Средновековието“ (2000) и мн. др. Част от текстовете на Цочо Бояджиев се раждат от неговите високо ценени от студентите лекционни и специализирани курсове, изнасяни пред различни хуманитарни специалности от Софийския, Пловдивския, Великотърновския университет, Американския университет в Благоевград, Нов български университет и др. Широтата на темите, които засяга, обхватността и дълбочината на познанията му и атрактивността в тяхното поднасяне го правят един от най-обичаните преподаватели в българската хуманитаристика.

Преводаческото дело на Цочо Бояджиев е огромно по обем и съдържание и има значим принос за достъпността на различни автори и идеи у нас. Сред множеството преведени от него произведения са такива на: Платон, Аристотел, Плотин, Димитрий Кидонис (от старогръцки); Аврелий Августин, Пиер Абелар, Тома от Аквино, Майстер Екхарт, Марсилио Фичино (от латински); Майстер Екхарт, Братя Грим, Мартин Хайдегер (от немски) и мн. др., вкл. от английски и руски.

Художествената литература, създадена от Цочо Бояджиев, понякога остава в сянката на неговата величина в изследователската, преподавателската и преводаческата му дейности (нещо, което го сближава с Ал. Шурбанов например). Но неговата поезия, която сам нарича „убежище за нашите меланхолии“, е дълбока (без да е многословна), философска (без да е неразбираема), важна (без да се прави на такава) – и дава основание на критиците да я смятат за значимо присъствие в българската литература.

Цочо Бояджиев има важен принос и към фотографията – както със собствените си фотографии, показвани на самостоятелни и групови фотографски изложби и издадени във фотоалбуми (съвместно с Николай Трейман), така и с теоретичните си занимания (лекционен курс съвместно с К. Гаджева и Н. Трейман и книгата „Философия на фотографията“ от 2014). В последните Бояджиев търси предмодерните представи в хипермодерния визуален език на фотографията и вижда фотографското изображение като балансирано взаимодействие между „обекта, техническото средство, фотографа и зрителя“.

Носител на редица награди, сред които: Христо Г. Данов (2004), Златната метафора (2005), наградата на портал „Култура“ за цялостно творчество (2015). Кавалер на Големия кръст на Суверенния Малтийски орден (2013).

Негови текстове са издадени на англ., нем. и др. езици.

 

Калина Захова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

 

Книги от Цочо Бояджиев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Основни тенденции в интерпретацията на Платоновото учение за идеите в съвременната немска буржоазна историко-философска литературадисертации1979
"Неписаното учение" на Платон : [Изследване] философски изследвания1984
Пет средновековни философски трактатафилософски изследвания1989
Античната философия като феномен на културата : Ч. 1 - / Цочо Бояджиев = Die antike Philosophie als Phanomen der Kultur : T. 1 -философски изследвания1990 (1994)
Ренесансът на XII-ти век : природата и човекът дисертации1990
Ренесансът на XII векизследвания1991
Августин и Декарт : Размишление върху основанията на модерната култура културологични изследвания1992
Die fruhgriechische Philosophie als Phanomen der Kulturкултурологични изследвания, философски изследвания1995
Августин и проблемът за времето : Разсъждение върху 11 кн. на "Изповеди" [на Августин Аврелий] / Цочо Бояджиевизследвания1997
Две университетски лекции : Михаил Псел и визант. хуманизъм на XX в., Паламитските спорове изследвания1997
Кръговрат на духа : Филос. есета и студии от Платон до Фичинофилософски изследвания1998
Пясъчен хълм : Стихотворения 1970-1974 стихове1999
Нощта през Средновековието философски изследвания2000
Пастир на думипоезия2000
Прозорец на северпоезия2002
Die Nacht im Mittelalter / Aus dem Bulg. übers. von Barbara Müllerфилософски изследвания2003
Сбогуване с предмети и други живи съществапоезия2005
Loca remotissima : Студии по културна антропология на европейското средновековиеизследвания2007
Философия на фотографията : Лекционен курсфилософски изследвания2014 (2020)
Книга на ирониите и опрощенията поезия2016
От Плитон до Висарион : Философските дискусии от последните десетилетия на Византия философски изследвания2016
Историко-философски изследвания. Т. 1, Античност философски изследвания2017
Обратното на слънчогледа : избрани стихотворения поезия2017
Punctum изследвания2017
Историко-философски изследвания. Т. 2, Средновековие. [Ч.] 1, Философия на Европейското средновековие ; Ренесансът на XII век. Природата и човекътфилософски изследвания2019
Книга на разкаянията и утешенията поезия2019
Историко-философски изследвания. Т. 2, Средновековие. [Ч.] 2, Августин и Декарт ; От Плитон до Висарион ; Статии философски изследвания2020
Кухата сърцевина на животапоезия2020

Книги за Цочо Бояджиев

АвторЗаглавиеГодина
Каприев, Г. и др.Nomina essentiant res : В чест на проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев по повод неговата 60-годишнина / Състав. Георги Каприев и др.2011
Стаматов, Ат.Отгласи : Разговори с Цочо Бояджиев / [Интервю на] Атанас Стаматов2020