в. Беломорска заря

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеБеломорска заря
Начална дата27.06.1925 г.
Крайна дата26.09.1925 г.
Мястогр. Хасково

Независим народен ежедневник. Ред. Д. Тодоров. Хасково, п-ца Слово. 2о. Год. аб. 300 лв.

Год. I; 1925; излезли от печат 74 бр.

Местен информационен вестник.

Свързани личности