в. Ведрина

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеВедрина
Начална дата02.10.1944 г.
Крайна дата12.02.1950 г.
Мястогр. София

Двуседмичник за народна просвета и култура. Орган на Съюза на народните читалища в България. Ред.: Тодор Самодумов, Марин Въжаров. София, п-ца Полиграфия. 2о. Ц. 5 лв., год. аб. 120 – 200 лв. 15 000 – 45 000 тир.

Год. I – VI; 1944 – 1950; излезли от печат 199 бр.

 

Свързани личности