сп. Детски свят

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеДетски свят
Начална дата01.1921 г.
Крайна дата12.1943 г.
Мястогр. София

Списание за деца. София, изд. Кооперативно д-во „Учител“, п-ца С. М. Стайков. 8о. Год. аб. 8 лв. 4000 – 16 500 тир.

Год. І – ХХІІІ; 1921 – 1943; излезли от печат 189 кн.

Детско илюстровано списание. Дава полезно четиво, предназначено за децата от основните училища и прогимназиите. Съдържа стихове, разкази из живота на животните и на исторически лица, описания на градове, приказки и пр.

Свързани личности