в. Епоха

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЕпоха
Начална дата25.06.1922 г.
Крайна дата29.12.1925 г.
Мястогр. София

Ежедневен вестник. София, п-ца С. М. Стайков. 2о. Ц. 1 лв., аб. за 6 мес. 130 лв. 3000 тир.

Год. І – ІV; 1922 – 1925; излезли от печат 1019 бр.

Информационен обеден вестник. Неофициален орган на БРСДП.

Свързани личности