в. Ехо

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЕхо
Начална дата19.02.1930 г.
Крайна дата30.06.1934 г.
Мястогр. София

Независим информационен вестник. Излиза два пъти седмично. Ред. Мл. Исаев. София, п-ца Земеделско знаме. 2о. Ц. 1 лв. 7000 – 22 000 – 9000 тир.

Год. І – V; 1930 – 1934; излезли от печат 1214 бр.

Легален информационен вестник на БКП.

Свързани личности