в. Заря

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЗаря
Начална дата18.04.1914 г.
Крайна дата30.12.1944 г.
Мястогр. София

София, п-ца Дневник. 2о. Ц. 5 ст., год. аб. 18 лв. 25 000 – 112 000 тир.

Год. І – ХХІІ; 1914 – 1944; излезли от печат 6866 бр. (до 9 септ. 1944)

Всекидневен информационен вестник. В началото води русофилска политика (получава и субсидия от руската легация). След Първата световна война се списва от социалдемократи. Минава в ръцете на Ат. Дамянов, който го спира. През 1929 г. излизането му е подновено като издание на акционерното вестникарско дружество „Съединени печатници“ (Ат. Дамянов), което издава вестниците „Утро“ и „Дневник“. В лицето на „Заря“ дружеството има издание с либерална тенденция, предназначено за прогресивни обществени среди.

Свързани личности