в. Земледелско съзнание

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЗемледелско съзнание
Начална дата19.04.1924 г.
Крайна дата01.10.1926 г.
Мястогр. София

Съюзен вестник на сдружените земеделци. Излиза три пъти седмично. София, п-ца Балкан. 2о. Ц. 1 лв., год. аб. 100 лв.

Год. I; 1924 – 1926; излезли от печат 91 бр. [по номерация 97]

Вестник на сдружените земеделци от групата на Димитър Драгиев. Против единния фронт.

Свързани личности