в. Зора

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЗора
Начална дата18.05.1919 г.
Крайна дата07.09.1944 г.
Мястогр. София

Независиминформационен утринен всекидневник. Ред.: Данаил Крапчев и Георги Белчев. София, Придворна п-ца, 2о. Ц. 20 ст., год.аб. 40 лв.10 000 – 130 000 тир.

Год. І – ХХVІ; 1919 – 1944; излезли от печат 7548 бр.

Един от най-големите и трайни всекидневни вестници у нас до края 9 септември 1944 г. Публикува информация, статии и други материали за икономика, политика, култура. Поддържа литературна притурка, в която сътрудничат много значими писатели от междувоенния период.

Свързани личности