в. Македония

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеМакедония
Начална дата11.10.1926 г.
Крайна дата31.08.1934 г.
Мястогр. София

Всекидневник за политика, културен живот и информация. Дир. Г. Кулишев. София, п-ца Пряпорец. 2о. Ц. 1 лв., год. аб. 300 лв. 12 000 – 10 000 тир.

Год. І – VІІІ; 1926 – 1934; излезли от печат 2348 бр.

Легален орган на ВМРО. След убийството на ген. Протогеров (1928) и разцеплението във ВМРО Г. Кулишев, В. Пундев и Н. Джеров напускат редакцията и вестникът минава в ръцете на групата на Ив. Михайлов, чийто негласен орган остава до края на съществуването си.

Свързани личности