в. Млад кооператор

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеМлад кооператор
Начална дата06.01.1934 г.
Крайна дата06.1944 г.
Мястогр. София

Безплатно приложение на в. „Кооператор“ (1920 – 1944). София, п-ца Радикал. 2о. 16 000 – 6000 тир.

Год. І – Х; 1934 – 1944; излезли от печат 141 бр.

Културнопросветно кооперативно издание. През първите две години излиза като безплатно приложение на в. „Кооператор“. От год. ІІІ излиза като редовна притурка, предназначена за младежите. Сътрудничат мнозина лявоориентирани писатели и поети. Помества оригинални и преводни статии по кооперативно дело, разкази, четива из науката и живота, художествени илюстрации, вести и др.

Свързани личности