в. Съвременник

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеСъвременник
Начална дата17.09.1930 г.
Крайна дата15.06.1932 г.
Мястогр. София

Седмичен вестник за литература, изкуство и културен живот. Излиза всяка сряда. Уреждат: Георги Цанев и Георги Константинов с близкото участие на проф. Ст. Младенов. София, изд.: д-р Ж. Маринов и Ив. Коюмджиев, п-ца Б. А. Кожухаров. 2о. Ц. 2лв., год. аб. 80 лв. 10 000 – 2500 тир.

Год. I – II; 1930 – 1932; излезли от печат 79 бр.

Литературно-общестен вестник. Утвърждава национални ценности в българската литература без разлика в идеологиите. Със симпатии към „Златорог“ и антипатии към „Литературен глас“, полемизира с „РЛФ“ по въпросите на партийността в литературата.

Свързани личности