Контакти

Може да се свържете с нас на адрес:

БАН – Институт за литература

София 1113, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, ет. VІІ – ІХ

тел. +359 879 496 701

Секция Нова и съвременна българска литература (ет. VІІ)

Дигитален център (ет. ІХ)

email: dictionarylit.bg@ilit.bas.bg