сп. Българска реч

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеБългарска реч
Начална дата10.1926 г.
Крайна дата12.1943 г.
Мястогр. София

Месечно литературно списание за ученици от средните училища. Ред. Д. С. Зографов. София, п-ца Типограф. 8о. Год. аб. 80 лв. 3000 – 4000 тир.

Год. І – ХVІІІ; 1926 – 1943; излезли от печат 156 кн.

Младежко илюстровано литературно списание. Публикува художествена проза, спомени, пътни впечатления и бележки, литературни статии и разбори, статии за театър, музика и изкуство; поддържа забавни страници и печата приложения – репродукции на картини от български художници.

Свързани личности