сп. Денница

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеДенница
Начална дата01.1890 г.
Крайна дата12.1891 г.
Мястогр. София

Месечно литературно списание. Издава книжарницата на Ив. Б. Касъров в София. Ред. Иван Вазов. София, п-ца Янко С. Ковачев. 8о. Год. аб. 8 лв.

Год. І – ІІ; 1890 – 1891; излезли от печат 24 кн.

Отразява прояви на социалния реализъм в началото на 90-те г. на ХІХ в., преди всичко в творчеството на Вазов. Съдържа художествена литература (предимно оригинална), литературни статии и редовно поддържани отдели за критика, библиография и вести. През 1904 г. Иван Вазов заедно с Кирил Христов прави неуспешен опит да го възстанови.

Свързани личности