в. Завет

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеЗавет
Начална дата20.11.1925 г.
Крайна дата12.1943 г.
Мястогр. София

Орган на Съюза на тракийските младежки дружества при тракийската организация. Излиза три пъти месечно: на 1, 10 и 20 число. София, п-ца С. М. Стайков. 2о. Ц. 3 лв., год. аб. 80 лв. 3000 – 1700 тир.

Год. I – XXI; 1925 – 1943; излезли от печат 744 бр.

Започва като вестник с решение на I конгрес на Съюза на тракийските младежки дружества. По решение на VII конгрес от октомври 1932 става списание, като запазва името и продължаващата годишна номерация. От 1935 – единствено издание на тракийската общност.

Издание за просвета и организационен живот.

Свързани личности