сп. Звено

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеЗвено
Начална дата01.01.1928 г.
Крайна дата20.05.1934 г.
Мястогр. София

Седмично списание за политика, стопанство и култура. Ред.: Димо Казасов и проф. Д. Мишайков. София, п-ца на Арм. воен.-изд. фонд. 8о. Ц. 5 лв., год. аб. 200 лв. 2500 – 6000 тир.

Год. І – VІІ; 1928 – 1934; излезли от печат 265 кн.

Обосновава програмата на политическия кръг „Звено“. Застъпва идеи за класова хармония, против политическите партии.

Свързани личности