сп. Знание

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеЗнание
Начална дата10.1911 г.
Крайна дата07.1914 г.
Мястогр. София

Месечно научно-литературно списание за ученици от горните училища и за младежи. Излиза в края на всеки месец. Ред. к-т: предс. Ник. Атанасов, членове: д-р Г. Марковски, Ив. Нейчев и Д. П. Даскалов. София, Царска придворна п-ца. 8о. Год. аб. 5 лв. 3300 тир.

Год. I – II; 1911 – 1914; излезли от печат 20 кн.

Издание на Съюза на гимназиалните и прогимназиални учители със задача да разширява кръгозора на учениците с познания извън рамките на гимназиалното образование. Помества статии, оригинална и преводна художествена литература, вести из научния живот и др.

Свързани личности