сп. Изкуство

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеИзкуство
Начална дата08.1951 г.
Крайна дата1990 г.
Мястогр. София

Орган на Комитета за наука, изкуство и култура и на Съюза на художниците в България. Излиза тримесечно. Гл. ред. Любен Белмустаков. Ред. к-т: Богомил Райнов, Борис Колев, Вичо Иванов, Никола Мирчев. Уредник Александър х. Панов. София, Наука и изкуство, п-ца Стопанско развитие. 4о. Ц. 400 лв., год. аб. 1200 лв. 1000 – 4000 – 3500 тир.

Год. I – XL; 1951 – 1990; излезли от печат 359 кн.

 

Свързани личности